TekstUitslag-v4.0(2016NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Naam: nl.zorg.TekstUitslag EN.png
Versie: 4.0
ZIB Status:Draft
Publicatie: 2016
Publicatie status: Unpublished
Publicatie datum:


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 14-12-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.13.2
DCM::KeywordList laboratorium uitslagen, verslagen
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.TekstUitslag
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus Unpublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate
DCM::Superseeds nl.zorg.OverdrachtTekstUitslag-v3.0
DCM::Version 4.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-76 Geen informatie
ZIB-130 Geen informatie
ZIB-274 Geen informatie
ZIB-275 Geen informatie
ZIB-322 Geen informatie
ZIB-323 Geen informatie
ZIB-370 Geen informatie

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Geen informatie
ZIB-154 Geen informatie
ZIB-200 Geen informatie
ZIB-201 Geen informatie
ZIB-309 Geen informatie
ZIB-324 Geen informatie
ZIB-326 Geen informatie

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-423 Geen informatie
ZIB-453 Geen informatie

Publicatieversie 4.0 (nn-nn-2017)

ZIB-549 Geen informatie
ZIB-576 Geen informatie

.

Concept

Een tekstuitslag beschrijft de bevindingen en interpretatie van diagnostische of therapeutische verrichtingen, uitgevoerd op patiènten of monsters afkomstig van de patiënt.

Purpose

Het vastleggen van de resultaten van diagnostische verrichtingen ten behoeve van communicatie hiervan met de aanvrager van de verrichting en het documenteren van de bevindingen naar aanleiding van therapeutische verrichtingen.

Evidence Base

De meeste uitslagen van verrichtingen en sommige uitslagen van laboratorium onderzoeken zijn verhalend van aard. Het gaat hierbij om o.a. verslagen van radiologie, pathologie, scopieën, echografie, etc en laboratoriumonderzoeken als banale kweken, waar uitslag, interpretatie en advies integraal onderdeel uitmaken van de uitslag. Deze bouwsteen kan gebruikt worden voor deze niet verder gestructureerde uitslagen.

Bij uitslagen van laboratoriumbepalingen is het moeilijk eenduidig aan te geven wanneer deze bouwsteen gebruikt moet worden en wanneer de bouwsteen LaboratoriumUitslag gebruikt moet worden.
In het algemeen worden laboratoriumtesten die resulteren in een waarde (7,1 mmol/L), rangtelwoord (++ uit reeks tot ++++) of een kwantitatieve uitslag (Weinig) het beste overgedragen met LaboratoriumUitslag en is deze bouwsteen meer geschikt voor tekstuele uitslagen die langer dan een paar woorden zijn.
In vrijwel alle laboratoria komen beide soorten testen voor.
De toepasbaarheid wordt niet door het soort lab maar door het soort uitslag bepaald.

Information Model


TekstUitslag-v4.0Model(NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:13.2.1 Arrowdown.pngTekstUitslag Rootconcept van de bouwsteen TekstUitslag. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen TekstUitslag.
TS.png NL-CM:13.2.3 Arrowright.pngTekstUitslagDatumTijd 0..1 Datum en eventueel tijdstip van de uitslag.

Datum waarop de verrichting die in Tekstuitslag documenteert, verricht is.

Verwijzing.png NL-CM:13.2.5 Arrowright.pngVerrichting 0..1 Verwijzing naar de bouwsteen Verrichting en daarin ook de verrichtingsdatum, aanvragend en uitvoerend specialisme.
Block.png OverdrachtVerrichting
CD.png NL-CM:13.2.6 Arrowright.pngTekstUitslagStatus 0..1 De status van de uitslag.
List2.png TekstStatusCodelijst
ST.png NL-CM:13.2.2 Arrowright.pngTekstResultaat 1 Het tekstverslag waarin de feitelijke resultaat van de test of de verrichting staat.
CD.png NL-CM:13.2.4 Arrowright.pngTekstUitslagType 1 Het soort resultaat.
List2.png TekstUitslagTypeCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Voorbeeld file fout: Kan het opgegeven bestand niet vinden. : C:\Test\ExampleInstances\nl.zorg.TekstUitslag-v4.0(NL)_Voorbeeld.doc

Valuesets

TekstStatusCodelijst

Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.2.2
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Pending pending ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Uitslag volgt
Preliminary preliminary ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Voorlopig
Final final ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Definitief
Appended appended ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Aanvullend
Corrected corrected ResultaatStatus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 Gecorrigeerd

TekstUitslagTypeCodelijst

Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.13.2.1
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Microbiology 19851009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 microbiologie
Imaging 363679005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 overige beeld vormende techniek
X-ray 363680008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 röntgen
Ultrasound 16310003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 echografie
CT 77477000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 CT
MRI 113091000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 MRI
Angiography 77343006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 angiografie
Cardiac Echo 40701008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 echocardiografie
Nuclear Medicine 371572003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 nucleaire geneeskunde
Pathology 108257001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 pathologie
Procedure 71388002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 procedure


Meer over deze bouwsteen

Voor meer technisch georientieerde informatie en HL7/ XML materialen wordt verwezen naar de informatie op de Nictiz Art-Decor site over deze bouwsteen[1]
De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie zomer 2016
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 30/08/2017 17:46:50


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht