TabakGebruik-v3.1(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is ''hier'' te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.TabakGebruik EN.png
Versie: 3.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 31-12-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 5-7-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.2
DCM::KeywordList social history, sociale anamnese, roken, tabak
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.TabakGebruik
DCM::PublicationDate 31-12-2017
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.TabakGebruik-v3.0
DCM::Version 3.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-118 Definitie van de sectie Concept van bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak aanpassen.
ZIB-142 Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst RokerStatusCodelijst n.a.v. review terminologie expert.
ZIB-158 Cardinaliteit SoortMiddel aanpassen in bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik
ZIB-167 Bevindingen Concept inrichting Intoxicatie Roken/ Alcohol en Drugs in EZIS.NET
ZIB-236 In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder het concept SoortTabakGebruiker niet overeen met de naam van de valueset.
ZIB-237 In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder het concept RokerStatus niet overeen met de naam van de valueset.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-346 Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak aangepast in TabakGebruik

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.2.1 (22-05-2015)

ZIB-379 Inconsistent gebruik van naamgeving TabakGebruikStatusCodelijst.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-474 Terminologiekoppeling Tabaksgebruik
ZIB-488 niet compleet
ZIB-505 Geen informatie
ZIB-512 Hoe houd je verschillende adresgegevens uit elkaar?
ZIB-562 Terminologiekoppeling Tabakgebruik
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

Concept

Tabak is een product afkomstig van de bladeren van de tabaksplant dat als genotmiddel wordt gerookt. Rookbare vormen van tabak zijn shag, sigaretten, sigaren en pijptabak. Deze bouwsteen beschrijft de bij de patiënt uitgevraagde gegevens over het gebruik van tabak.

Purpose

Tijdens de sociale anamnese wordt frequent gevraagd naar het gebruik van tabak of blootstellingen aan tabaksrook thuis of elders. Informatie over tabakgebruik kan van belang zijn i.v.m. behandeling en diagnostiek.

Evidence Base

De blootstelling aan tabak is een belangrijke risicofactor voor onder andere nieuwvormingen, degeneratieve afwijkingen en vasculaire incidenten. Tijdens de anamnese wordt vaak het huidige rookgedrag en het aantal packyears (pakjaren) uitgevraagd. Het aantal packyears is de eenheid waarin de totale blootstelling aan tabaksrook bij rokers beschreven wordt, namelijk het aantal gerookte pakjes sigaretten per dag (inhoud pakje is 20 stuks) maal het aantal jaren dat werd gerookt. Bij shag en pijp wordt vaak een andere formule genomen, waarin het aantal gram per week een parameter is.

Information Model


#10721#10717#TabakGebruikStatusCodelijst#SoortTabakGebruikCodelijst#10725#10724#10718#10722#10729#10733#10713TabakGebruik-v3.1Model(2017NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:7.2.1 Arrowdown.pngTabakGebruik Rootconcept van de bouwsteen TabakGebruik. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen TabakGebruik.
ST.png NL-CM:7.2.3 Arrowright.pngToelichting 0..1 Relevante opmerkingen over het gebruik.
48767-8 Annotation comment
CD.png NL-CM:7.2.9 Arrowright.pngSoortTabakGebruik 0..1 Soort tabak die de patiënt gebruikt.
List2.png SoortTabakGebruikCodelijst
CD.png NL-CM:7.2.10 Arrowright.pngTabakGebruikStatus 1 De status van het tabaksgebruik van de patiënt.
365980008 Finding of tobacco use and exposure (finding)
List2.png TabakGebruikStatusCodelijst
Folder.png NL-CM:7.2.2 Arrowdown.pngWaarnemingGebruik 0..1 Deze container bevat alle gegevens over de mate waarin de patiënt aan tabak is blootgesteld geweest of wordt blootgesteld.
TS.png NL-CM:7.2.4 Arrowright.pngStartDatum 0..1 De datum waarop is gestart met roken.
TS.png NL-CM:7.2.5 Arrowright.pngStopDatum 0..1 De datum waarop is gestopt met roken
PQ.png NL-CM:7.2.6 Arrowright.pngHoeveelheid 0..1 Het aantal sigaretten, sigaren of gram shag per dag, week, maand of jaar.
INT.png NL-CM:7.2.7 Arrowright.pngPackYears 0..1 De eenheid waarin de totale blootstelling aan tabaksrook bij rokers beschreven wordt. Bij sigaretten wordt dit berekend aan de hand van het aantal gerookte pakjes sigaretten per dag (inhoud pakje is 20 stuks) en het aantal jaren dat werd gerookt. Bij andere rookwaren wordt vaak een omrekening naar equivalente sigarettenconsumptie gehanteerd. Vaak wordt ook alleen het aantal packyears geschat.
401201003 Cigarette pack-years

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

SoortTabakGebruik Tabak GebruikStatus Start Datum Stop Datum Pack Years Hoeveelheid Toelichting
Rookt shag Rookt dagelijks 1985 20 350 g per week Probeert te stoppen. Thuis wordt ook door partner gerookt

Instructions

De packyear is een maat voor blootstelling aan tabaksrook bij rokers. De berekening wordt niet meegenomen in het model. Deze vindt plaats in het EPD dan wel tijdens de anamnese en wordt uitsluitend doorgegeven als deze bekend is. Het is niet de bedoeling dat deze wordt berekend op basis van de overige waarden in deze klinische bouwsteen.

Valuesets

SoortTabakGebruikCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.3 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Cigarette smoker (finding) 65568007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rookt sigaretten
Cigar smoker (finding) 59978006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rookt sigaren
Pipe smoker (finding) 82302008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rookt pijp
Rolls own cigarettes (finding) 160619003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rookt shag
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

TabakGebruikStatusCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.2.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Smokes tobacco daily (finding) 449868002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rookt dagelijks
Occasional cigarette smoker (finding) 230059006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rookt soms
Passive smoker (finding) 43381005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rookt passief
Ex-smoker (finding) 8517006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ex-roker
Current non smoker but past smoking history unknown (finding) 405746006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Niet-roker, maar rookgedrag in verleden onbekend
Never smoked tobacco (finding) 266919005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Nooit gerookt
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2017
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 13:49:35 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht