Taalvaardigheid-v3.1(2019NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenAlgemeen

Naam: nl.zorg.Taalvaardigheid EN.png
Versie: 3.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2019
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 06-07-2019


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 2-4-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.12
DCM::KeywordList Taalvaardigheid, communicatietaal, taalbeheersing
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.Taalvaardigheid
DCM::PublicationDate 06-07-2019
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.Taalvaardigheid-v3.0
DCM::Version 3.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-530 Verwijzingen naar de bouwsteen Verpleegkundige Interventie verwijderd
ZIB-538 Splitsen taalbeheersing in begrijpen, lezen en schrijven
ZIB-549 De Engelse naam van de bouwsteen en het rootconcept zijn niet correct

Concept

Taalvaardigheid is het vermogen zich uit te drukken in een taal en mededelingen gedaan in die taal te begrijpen. Het gaat daarbij zowel om mondelinge als schriftelijke communicatie.

Purpose

Patiënten die de communicatie taal niet of niet goed beheersen hebben vaak moeite met het vragen om hulp en het begrijpen van de hulpverlening. Het vastleggen en communiceren van taalproblemen biedt andere zorgverleners hiervan kennis te nemen. Hierdoor zijn zij geattendeerd op mogelijke communicatieproblemen.
Bovendien kan vastgelegd worden of er een andere taal is die de patiënt wel beheerst, zodat voor de communicatie met de patiënt eventueel de hulp van een tolk ingeroepen kan worden.

Information Model


#TaalvaardigheidBegrijpenCodelijst#9176#9179#9174#11674#TaalvaardigheidSprekenCodelijst#CommunicatieTaalCodelijst#11615#TaalvaardigheidLezenCodelijst#9921Taalvaardigheid-v3.1Model(2019NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:7.12.1 Arrowdown.pngTaalvaardigheid Rootconcept van de bouwsteen Taalvaardigheid. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Taalvaardigheid.
CD.png NL-CM:7.12.3 Arrowright.pngCommunicatieTaal 1 De taal waarin de communicatie plaatsvindt.
List2.png CommunicatieTaalCodelijst
CD.png NL-CM:7.12.6 Arrowright.pngTaalvaardigheidBegrijpen 0..1 Het vermogen om in de betreffende taal uitgesproken tekst te verstaan en begrijpen. Het gaat hierbij om het taaltechnische aspect
List2.png TaalvaardigheidBegrijpenCodelijst
CD.png NL-CM:7.12.7 Arrowright.pngTaalvaardigheidSpreken 0..1 Het vermogen om zich in de betreffende taal mondeling uit te kunnen drukken.
List2.png TaalvaardigheidSprekenCodelijst
CD.png NL-CM:7.12.8 Arrowright.pngTaalvaardigheidLezen 0..1 Het vermogen om in de betreffende taal geschreven tekst te kunnen lezen en begrijpen. Het gaat hierbij om het taaltechnische aspect
List2.png TaalvaardigheidLezenCodelijst
ST.png NL-CM:7.12.5 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de taalvaardigheid.
48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Taalvaardigheid
CommunicatieTaal Nederlands
TaalvaardigheidBegrijpen Goed
TaalvaardigheidSpreken Redelijk
TaalvaardigheidLezen Goed
Toelichting Bij gesprek met arts zoon uitnodigen voor vertalen

Valuesets

CommunicatieTaalCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.12.2 Binding: Preferred
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
Alle waarden ISO-639-2 alpha 1.0.639.1

TaalvaardigheidBegrijpenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.12.3 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Excellent E LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.5.61 Uitstekend
Good G LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.5.61 Goed
Fair F LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.5.61 Redelijk
Poor P LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.5.61 Slecht

TaalvaardigheidLezenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.12.4 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Excellent E LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.5.61 Uitstekend
Good G LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.5.61 Goed
Fair F LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.5.61 Redelijk
Poor P LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.5.61 Slecht

TaalvaardigheidSprekenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.12.5 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Excellent E LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.5.61 Uitstekend
Good G LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.5.61 Goed
Fair F LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.5.61 Redelijk
Poor P LanguageAbilityProficiency 2.16.840.1.113883.5.61 Slecht

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Pre-publicatie 2019-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20190131 [R] (January 2019 Release)
  • LOINC version 2.64

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 07/07/2019 10:47:19 met ZibExtraction v. 3.0.7127.3724


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht