SNAQScore-v3.1(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.SNAQScore EN.png
Versie: 3.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 31-12-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 12-2-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name zorg
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.6
DCM::KeywordList Ondervoeding, ondervoedingsscore, SNAQ, malnutrition
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.SNAQScore
DCM::PublicationDate 31-12-2017
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.SNAQScore-v3.0
DCM::Version 3.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-523 Foutieve code in SNAQScoreCodelijst

Concept

De Short Nutritional Assessment Questionnaire (SNAQ) is een (gevalideerd) meetinstrument voor het bepalen van de mate van ondervoeding van de patiënt. Het instrument bestaat uit drie vragen waaraan een score wordt toegekend. De totaalsom van deze score bepaalt de mate van ondervoeding.
De SNAQ ondersteunt het vroegtijdig herkennen en behandelen van ondervoeding.
Er zijn drie varianten van het meetinstrument voor verschillende zorgsettingen ontwikkeld, te weten ziekenhuis, verzorgings- en verpleeghuizen en zelfstandig wonende ouderen. Dit concept beschrijft het instrument dat bedoeld is voor de ziekenhuissetting.

Purpose

De SNAQ score wordt toegepast om de mate van ondervoeding of het risico hierop vast te stellen. Om ondervoeding snel en adequaat te kunnen behandelen is het van belang dat ondervoeding tijdig gesignaleerd wordt.

Evidence Base

Voor het vaststellen van de mate van ondervoeding kent SNAQ een aantal instrumenten, gevalideerd voor verschillende omgevingen:

  • De SNAQ is ontwikkeld voor volwassenen bij ziekenhuisopname
  • De SNAQ65+ is ontwikkeld voor de groep ouderen (>65 jaar) die thuis woont en eventueel gebruik maakt van thuiszorg.
  • Voor screening op ondervoeding in verpleeg- en verzorgingshuizen is de SNAQrc (Short Nutritional Assessment Questionnaire for Residential Care) beschikbaar.
  • Voor screenen op ondervoeding bij kinderen is het instrument STRONGkids beschikbaar.

Patient Population

De SNAQ is bedoeld voor patienten boven de 18 jaar en die verblijven in het ziekenhuis.

Information Model


#8273#VoedingsScoreCodelijst#SNAQGewichtsverliesScoreCodelijst#8275#8272#8279#EetlustScoreCodelijst#8277#8274#8280SNAQScore-v3.1Model(2017NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.6.1 Arrowdown.pngSNAQScore Rootconcept van de bouwsteen SNAQScore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen SNAQScore.
CO.png NL-CM:4.6.3 Arrowright.pngGewichtsverliesScore 0..1 De score gebaseerd op het ongewenst gewichtsverlies gedurende de afgelopen maand(en).
List2.png SNAQGewichtsverliesScoreCodelijst
CO.png NL-CM:4.6.4 Arrowright.pngEetlustScore 0..1 De score gebaseerd op een verminderde eetlust gedurende de afgelopen maand.
List2.png EetlustScoreCodelijst
CO.png NL-CM:4.6.5 Arrowright.pngVoedingsScore 0..1 De score gebaseerd op het gebruik van drink- of sondevoeding gedurende de afgelopen maand.
List2.png VoedingsScoreCodelijst
INT.png NL-CM:4.6.2 Arrowright.pngTotaalScore 0..1 De totaalscore is de optelsom van de deelscores. Het bereik van de totaalscore is 0 tot 5.
TS.png NL-CM:4.6.6 Arrowright.pngSNAQScoreDatumTijd 1 De datum en het tijdstip waarop de SNAQ score bepaald is.
ST.png NL-CM:4.6.7 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de meting of omstandigheden tijdens de meting.
48767-8 Annotation comment

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

SNAQScore
SNAQScoreDatumTijd 27-01-2013
GewichtsverliesScore 3 (Meer dan 6 kg in de laatste 6 maanden)
EetlustScore 1 (Verminderde eetlust de afgelopen maand)
VoedingsScore 0 (Geen drink- of sondevoeding)
TotaalScore 4
Toelichting -

References

1. Stuurgroep Ondervoeding [Online] Beschikbaar op:http://www.stuurgroepondervoeding.nl/ [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

EetlustScoreCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.6.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Eetlust B0 0 SNAQ_Eetlust 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.2 Normale eetlust
GeenEetlust B1 1 SNAQ_Eetlust 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.2 Verminderde eetlust de afgelopen maand

SNAQGewichtsverliesScoreCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.6.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
LossLow G0 0 SNAQ_Gewichtsverlies 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.1 Geen gewichtverlies
LossAverage G1 2 SNAQ_Gewichtsverlies 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.1 Meer dan 3 kg in de laatste maand
LossHigh G2 3 SNAQ_Gewichtsverlies 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.1 Meer dan 6 kg in de laatste 6 maanden

VoedingsScoreCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.6.3 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
GeenVoeding Z0 0 SNAQ_Voeding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.3 Geen drink- of sondevoeding
Voeding Z1 1 SNAQ_Voeding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.3 Drink- of sondevoeding in de afgelopen maand

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2017
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 14:54:29 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht