ParticipatieInMaatschappij-v3.1(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Naam: nl.zorg.ParticipatieInMaatschappij EN.png
Versie: 3.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 31-12-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 2-5-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.18.6
DCM::KeywordList Participatie, sociaal netwerk, hobby, arbeidssituatie, werk, maatschappij
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.ParticipatieInMaatschappij
DCM::PublicationDate 31-12-2017
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.ParticipatieInMaatschappij-v3.0
DCM::Version 3.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-530 Verwijzingen naar de bouwsteen Verpleegkundige Interventie verwijderd
ZIB-536 Veranderen van de conceptnaam 'Hobby' in 'Vrijetijdsbesteding'

Concept

Participatie in de maatschappij gaat in op deelname aan maatschappelijke activiteiten die patiënt in het dagelijks leven onderneemt, zoals het uitoefenen van een beroep en hobby activiteiten. Daarnaast beschrijft participatie in de maatschappij het sociale netwerk van de patiënt.

Purpose

De informatie over de participatie helpt om inzicht te krijgen in hoeverre gezondheidsproblemen van de patient van invloed zijn op zijn dagelijkse bezigheden, of de problemenen leiden tot sociaal isolement en op welk gebied ondersteuning nodig is.

Information Model


#11608#11612#11611#11610#11609ParticipatieInMaatschappij-v3.1Model(NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:18.6.1 Arrowdown.pngParticipatieInMaatschappij Rootconcept van de bouwsteen ParticipatieInMaatschappij. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen ParticipatieInMaatschappij.
314845004 Patient participation status
ST.png NL-CM:18.6.2 Arrowright.pngSociaalNetwerk 0..1 Een beschrijving van het sociaal-maatschappelijk netwerk van de patiënt, zoals familie, buren en vriendenkring.
365469004 Household,family and support network finding
ST.png NL-CM:18.6.3 Arrowright.pngVrijetijdsbesteding 0..1 Een activiteit die de patiënt graag in de vrije tijd uitoefent.
405081003 Leisure behavior
ST.png NL-CM:18.6.4 Arrowright.pngArbeidssituatie 0..1 Arbeidssituatie beschrijft de mate waarin en wijze waarop de patiënt deelneemt aan het arbeidsproces. Arbeid is hierbij in de ruimste zin bedoeld: bezigheden die nut hebben voor de persoon zelf, zijn omgeving of de maatschappij. Het omvat dus zowel betaald als onbetaald werk.
364703007 Employment detail
ST.png NL-CM:18.6.5 Arrowright.pngToelichting 0..1 De toelichting op de participatie in de maatschappij.
48767-8 Annotation comment

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

ParticipatieInMaatschappij
SociaalNetwerk Heeft veel aanloop van buren
Vrijetijdsbesteding Nordic walking
Arbeidssituatie ICT-er
Toelichting Bezoekt activiteitencentrum 2 maal per week.

Deze bouwsteen in overige publicaties

Meer over deze bouwsteen

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2017
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/01/2018 16:28:45


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht