Opleiding-v1.2.1(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.Opleiding EN.png
Versie: 1.2.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-4-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.10
DCM::KeywordList social history, sociale anamnese, opleiding, education, school
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.nfu.Opleiding
DCM::PublicationDate 1-4-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 22-5-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.2.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-75 Issue bouwsteen nl.nfu.OverdrachtOpleiding
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-347 Tekst uit sectie Issues verwijderd.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.2.1 (22-05-2015)

ZIB-391 De SchooltypeCodelijst heeft geen ":" aanduiding achter "OID" staan in de onderliggende codelijst.

Concept

De opleiding beschrijft de hoogst genoten opleiding.

Purpose

De gevolgde opleiding kan een indicatie geven over de mate waarin de patiënt in staat is om te begrijpen wat de arts uitlegt over ziekte, symptomen, behandeling en vooruitzichten als ook de mate waarin de patiënt inzicht heeft in het gebruik van de gezondheidszorg en de kans op ziektes.

Information Model


#10948#SchooltypeCodelijst#10947#10944Opleiding-v1.2.1Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:7.10.1 Arrowdown.pngOpleiding Dit is het rootconcept van de bouwsteen Opleiding. Het concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Opleiding.
CD.png NL-CM:7.10.2 Arrowright.pngSchooltype 0..1 Typering van de hoogst genoten opleiding.
105421008 educational qualification
List2.png SchooltypeCodelijst
ST.png NL-CM:7.10.3 Arrowright.pngToelichting 0..1 Indien relevant geacht kan middels de toelichting een specificatie van de opleiding (bijv. patient studeert Geneeskunde) worden toegevoegd.

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

SchoolType
Wetenschappelijk onderwijs (universiteit, hogeschool)

Instructions

Vanaf 25 jaar: hoogst behaalde opleidingsniveau.
Jonger dan 25 jaar: de huidige opleiding die wordt gevolgd.

Valuesets

SchooltypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.10.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen opleiding 01 NHG tabel 20: Code opleiding 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.20 Geen opleiding
Lager Algemeen Onderwijs 02 NHG tabel 20: Code opleiding 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.20 Lager algemeen onderwijs (basisschool/lagere school)
Lager Beroeps Onderwijs 03 NHG tabel 20: Code opleiding 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.20 Lager beroepsonderwijs (LBO)
Middelbaar Algemeen Onderwijs 04 NHG tabel 20: Code opleiding 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.20 Middelbaar algemeen onderwijs (MAVO, VMBO)
Middelbaar Beroepsonderwijs 05 NHG tabel 20: Code opleiding 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.20 Middelbaar beroepsonderwijs (MBO, incl. MEAO en MTS)
Hoger Algemeen Onderwijs 08 NHG tabel 20: Code opleiding 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.20 Hoger algemeen onderwijs (HAVO, VWO)
Hoger Beroepsonderwijs 09 NHG tabel 20: Code opleiding 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.20 Hoger beroepsonderwijs (HBO, incl. HEAO en HTS)
Wetenschappelijk onderwijs 10 NHG tabel 20: Code opleiding 2.16.840.1.113883.2.4.4.30.20 Wetenschappelijk onderwijs (universiteit, hogeschool)
Onbekend UNK NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Onbekend
Anders OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:23:06 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht