Lichaamstemperatuur-v1.2.1(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.Lichaamstemperatuur EN.png
Versie: 1.2.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-4-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 12-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.6
DCM::KeywordList temperatuur, lichaamstemperatuur
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.nfu.Lichaamstemperatuur
DCM::PublicationDate 1-4-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 16-7-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.2.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-147 Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst TemperatuurMetingMethodeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.
ZIB-276 In de klinische bouwsteen OverdrachtTemperatuur kwam de tagged value van concept TemperatuurMetingMethode niet overeen met de onderliggende waardenlijst.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-355 Naamgeving bouwsteen aanpassen.
ZIB-359 Aanpassen conceptnaam en waardelijst van het concept TemperatuurMetingMethode

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.2.1 (16-07-2015)

ZIB-419 Onjuiste SNOMED CT code in TemperatuurTypeCodelijst.

Concept

Het meten en vastleggen van de lichaamstemperatuur van een persoon als surrogaat voor de centrale lichaamstemperatuur (de hoogste temperatuur midden in de romp) van een persoon

Purpose

Het meten van de lichaamstemperatuur is van medisch belang. Een aantal ziekten gaat gepaard met karakteristieke veranderingen in de lichaamstemperatuur. Ook kan het verloop van sommige ziekten worden gevolgd door het meten van de lichaamstemperatuur en de zorgverlener kan aan de hand van het temperatuurverloop het effect van de behandeling beoordelen.

Information Model


#TemperatuurTypeCodelijst#9541#9544#9542#9543#9540Lichaamstemperatuur-v1.2.1Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:12.6.1 Arrowdown.pngLichaamstemperatuur Rootconcept van de bouwsteen Lichaamstemperatuur. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Lichaamstemperatuur.
PQ.png NL-CM:12.6.2 Arrowright.pngTemperatuurWaarde 1 De lichaamstemperatuur is de temperatuur, gemeten in °C (graden Celsius), die binnen in het menselijk lichaam heerst. Voor een juiste interpretatie van de gemeten waarde, moet de meetmethodiek worden gespecificeerd.
386725007 Body temperature (observable entity)
TS.png NL-CM:12.6.4 Arrowright.pngTemperatuurDatumTijd 1 Datum en tijd van de meting.
ST.png NL-CM:12.6.3 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerkingen of bijzonderheden, die van belang zijn om de meetwaarde te interpreteren.
CD.png NL-CM:12.6.5 Arrowright.pngTemperatuurType 0..1 De anatomische plaats waar de lichaamstemperatuur is gemeten.
List2.png TemperatuurTypeCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Temperatuur DatumTijd TemperatuurWaarde Temperatuur Type Toelichting
08-02-2013 6:43 38,6 °C Tympanische temperatuur Voeten voelen heel koud aan

References

1. Parelsnoer DCM Lichaamstemperatuur v0.10 [Online] Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/parelsnoer/nl.parelsnoer.Lichaamstemperatuur.v0.10.pdf [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. openEHR-EHR-OBSERVATION.temperature.v1[Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

Valuesets

TemperatuurTypeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.6.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Rectal temperature 307047009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rectale temperatuur
Oral temperature 415945006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Orale temperatuur (onder de tong)
Axillary temperature 415882003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Axillaire temperatuur (onder de oksel)
Groin temperature 415929009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Inguinale temperatuur (via de lies)
Tympanic temperature 415974002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Tympanische temperatuur
Forehead temperature 415922000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Temporale temperatuur
Temperature of vagina 364246006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vaginale temperatuur
Bladder temperature 698832009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Blaastemperatuur
Core body temperature 276885007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kern temperatuur (invasief gemeten)

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:22:17 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht