Huidaandoening-v3.1(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Naam: nl.zorg.Huidaandoening EN.png
Versie: 3.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 04-09-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 7-7-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.19.3
DCM::KeywordList Huidaandoening, huidirritatie
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.Huidaandoening
DCM::PublicationDate 04-09-2017
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 04-09-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.Huidaandoening-v3.0
DCM::Version 3.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-530 Verwijzingen naar de bouwsteen Verpleegkundige Interventie verwijderd
ZIB-576 Aanpassen bouwstenen die nog de prefix overdracht hebben, zodat de prefix kan vervallen.
ZIB-585 Toevoegen concept Lateraliteit aan het concept Anatomische Locatie

Concept

Een huidaandoening is een door een nader aan te duiden oorzaak ontstane verstoring van het orgaan huid.

Purpose

Informatie over de huidaandoening is van belang voor het vaststellen van de benodigde zorg of bij het voortzetten daarvan. Bij overdracht van de patiënt kan zo nodig tijdig specifieke deskundigheid of materialen worden geregeld.
Een eventuele onderliggende medische aandoening die oorzaak van de huidaandoening is, wordt niet in dit concept beschreven maar in de probleemlijst vastgelegd.

Evidence Base

Voor de codelijst van het concept SoortAandoening is bewust gekozen voor een beperkte lijst. De reden hiervoor is dat er zeer veel soorten huidaandoeningen zijn die in de huidige situatie vrijwel altijd als vrije tekst worden vastgelegd. Daartoe heeft het concept de mogelijkheid om te kiezen voor de mogelijkheid 'Other' waarbij de huidaandoening in vrije tekst kan worden meegegeven. Als huidaandoeningen meer gestructureerd vastgelegd worden, kan deze codelijst uitgebreid worden.

Information Model


#HuidAnatomischeLocatieCodelijst#10209#10208Probleem-v4.0(2017NL)#10200#10202#10356#SoortAandoeningCodelijst#12322#HuidLateraliteitCodelijstHuidaandoening-v3.1Model(NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:19.3.1 Arrowdown.pngHuidaandoening Rootconcept van de bouwsteen Huidaandoening. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Huidaandoening.
CD.png NL-CM:19.3.2 Arrowright.pngSoortAandoening 0..1 Beschrijving van het type huidaandoening van de patiënt.
95320005 Disorder of skin
List2.png SoortAandoeningCodelijst
TS.png NL-CM:19.3.3 Arrowright.pngOntstaansDatum 0..1 De datum waarop de huidaandoening is ontstaan. Dit mag een vage datum zijn, bijv. alleen een jaartal.
Verwijzing.png NL-CM:19.3.7 Arrowright.pngOorzaak::Probleem 0..1 Beschrijving van de oorzaak van het probleem dat ten grondslag ligt aan de huidaandoening.
Block.png Probleem
CD.png NL-CM:19.3.4 Arrowright.pngAnatomischeLocatie 0..1 De locatie op het lichaam waar de huidaandoening zich manifesteert.
363698007 Finding site
List2.png HuidAnatomischeLocatieCodelijst
CD.png NL-CM:19.3.8 Arrowright.pngLateraliteit 0..1 Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
272741003 Laterality
List2.png HuidLateraliteitCodelijst
ST.png NL-CM:19.3.6 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de huidaandoening en de verzorging ervan.
48767-8 Annotation comment

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Huidaandoening
SoortAandoening Huidletsel door incontinentie
AnatomischeLocatie Lies
Lateraliteit Links
OntstaansDatum 10-09-2014
Oorzaak
ProbleemNaam -
Toelichting Intacte velrode huid met glanzend aspect.

Valuesets

HuidAnatomischeLocatieCodelijst

Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.3.2
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: < 442083009 |Anatomical or acquired body structure| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

HuidLateraliteitCodelijst

Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.3.3
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Left 7771000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Links
Right 24028007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rechts
Right and left 51440002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rechts en links

SoortAandoeningCodelijst

Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.3.1
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Irritant contact dermatitis due to incontinence 402276007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Huidletsel door incontinentie
Intertrigo 58759008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Intertrigo/smetten
Eczema 43116000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Eczeem
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders


Deze bouwsteen in overige publicaties

Meer over deze bouwsteen

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2017 #1
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 30/11/2017 10:11:58


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht