Encounter-v3.0(2016EN)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Attention!! This is not the most recent version of this information model. You can find the most recent version here.

General information

Name: nl.zorg.Encounter NL.png
Version: 3.0
HCIM Status:Final
Release: 2016
Release status: Published
Release date: 1-5-2016


Back 16.png Back to HCIM list

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 19-4-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.15.1
DCM::KeywordList Contacten, contact, patiëntcontact
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Contact
DCM::PublicationDate 1-5-2016
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 1-4-2015
DCM::Superseeds nl.nfu.Contact-v1.2
DCM::Version 3.0
HCIM::PublicationLanguage EN

Revision History

Only available in Dutch

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-163 Naamgeving concept Probleem::Probleem uit OverdrachtContact aanpassen.
ZIB-164 Het concept Locatie::Zorgaanbieder uit bouwsteen OverdrachtContact niet verplicht maken, maar als cardinaliteit 0..1 opgeven.
ZIB-165 Het concept Procedure in OverdrachtContact dient referentie naar bouwsteen te zijn.
ZIB-306 Aanpassen modellering keuzebox, boundary en cardinaliteit
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

.

Concept

A contact is any interaction, regardless of the situation, between a patient and the healthcare provider, in which the healthcare provider has primary responsibility for diagnosing, evaluating and treating the patient’s condition and informing the patient. These can be visits, appointments or non face-to-face interactions.

Contacts can be visits to the general practitioner or other practices, home visits, admissions (in hospitals, nursing homes or care homes, psychiatric institutions or convalescent homes) or other relevant contacts. This only includes past contacts. Future contacts can be documented in the PlannedCareActivity information model.

Purpose

Contacts can be recorded to provide insight on the interactions that have taken place between the patient and healthcare provider and in which context these took place.

Information Model


#11406HealthcareProvider-v3.0(2016EN)#ContactTypeCodelist#11402ProcedureForTransfer-v3.0(2016EN)#11409ConcernForTransfer-v3.0(2016EN)HealthProfessional-v3.0(2016EN)#11405#11411#11408Encounter-v3.0Model(2016EN).png


Type Id Concept Card. Definition DefinitionCode Reference
Block.png NL-CM:15.1.1 Arrowdown.pngContact Root concept of the Contact information model. This concept contains all data elements of the Contact information model.
CD.png NL-CM:15.1.2 Arrowright.pngContactType 1 The type of contact.
List2.png ContactTypeCodelist
Verwijzing.png NL-CM:15.1.7 Arrowright.pngContactWith::HealthcareProvider 0..* The healthcare provider with whom the contact took place. The specialty and role of the healthcare provider can be entered in the HealthcareProvider information model as well.
Block.png HealthProfessional
Verwijzing.png NL-CM:15.1.8 Arrowright.pngLocation::HealthcareProvider 0..1 The physical location at which the contact took place.
Block.png HealthcareProvider
TS.png NL-CM:15.1.3 Arrowright.pngStartDateTime 1 The date and time at which the contact took place.
TS.png NL-CM:15.1.4 Arrowright.pngEndDateTime 0..1 The date and time at which the contact ended. If the contact takes place over a period of time, this indicates the end of the period, in the case of an admission, for example.
Folder.png NL-CM:15.1.13 Arrowdown.pngContactReason 1 Container of the ContactReason concept. This container contains all data elements of the ContactReason concept.
Verwijzing.png NL-CM:15.1.6 Arrowright.pngProblem::ProblemName (0..1) The problem that led to the contact.
Block.png ConcernForTransfer
Verwijzing.png NL-CM:15.1.11 Arrowright.pngProcedure (0..1) The procedure carried out during the contact.
Block.png ProcedureForTransfer
ST.png NL-CM:15.1.12 Arrowright.pngDeviatingResult (0..1) A deviating result which serves as the reason for the contact.

Columns Concept and DefinitionCode: hover over the values for more information
For explanation of the symbols, please see the legend page List2.png

Example Instances

Only available in Dutch

Contact
Type
BeginDatum
Tijd
RedenContact ContactMet Locatie
ProbleemNaam Zorgverlener
Naam
OrganisatieType Organisatie
Naam
Spoed 16-08-2012 Gebroken been J.H.R. Peters Ziekenhuis Universitair Medisch Centrum Groningen
Contact
Type
Begin
Datum
Tijd
Eind
Datum
Tijd
RedenContact ContactMet Locatie
VerrichtingType Zorgverlener
Naam
OrganisatieType Organisatie
Naam
Opname 16-08-2012 19-08-2012 Operatie been G.Z.M. de Wit Ziekenhuis St. Lucas Andreas Ziekenhuis

Valuesets

ContactTypeCodelist

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.15.1.1 Binding:
Conceptname Conceptcode Codesystem name Codesystem OID Description
Ambulatory AMB ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Poliklinisch [Een uitgebreide term voor zorg aangeboden in een zorginstelling. De term “ambulatory” of te wel mobiel geven normaliter aan dat de patiënt zelf naar de locatie is gekomen en niet is opgenomen].
Emergency EMER ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 SEH [Een patiënt contact dat plaats heeft op een specialistische locatie waar de patiënt een spoed onderzoek en -behandeling ondergaat, totdat de patiënt ontslagen kan worden of wordt opgenomen in de zorginstelling of naar een andere zorginstelling wordt overgedragen.]
Field FLD ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Op lokatie [Een patiënt contact dat heeft plaats gevonden buiten een zorginstelling en ook niet bij de patiënt thuis, bijvoorbeeld op de plaats van een ongeluk of in een supermarkt.]
Home HH ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Thuis [Een zorg contact dat plaats heeft gevonden bij de patiënt thuis of in het huis van een ander waar de patiënt zich op dat moment bevindt.]
Inpatient IMP ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Klinisch [Een patiënt contact waarbij de patiënt is opgenomen in een zorginstelling en de patiënt ten minste een nacht overblijft en wordt voorzien van een kamer, maaltijden en continue verpleegkundige zorg.]
Short Stay SS ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Dagopname [Een contact waarbij de patiënt is opgenomen in een zorginstelling voor een vooraf vastgestelde periode, normaliter minder dan 24 uur.]
Virtual VR ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Virtueel [Een patiënt contact waarbij de patiënt en de zorgverlener zich niet op dezelfde fysieke locatie bevinden. Voorbeelden hiervan zijn telefonisch contact, email verkeer, robotchirurgie en televideo conferentie, maar ook een Multi Disciplinair Overleg (MDO) kan hieronder vallen.]

This information model in other releases

Information model references

This information model refers to

This information model is used in

Technical specifications in HL7v3 CDA and HL7 FHIR

To exchange information based on health and care information models, additional, more technical specifications are required.
Not every environment can handle the same technical specifications. For this reason, there are several types of technical specifications:

  • HL7® version 3 CDA compatible specifications, available through the Nictiz ART-DECOR® environment Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatible specifications, available through the Nictiz environment on the Simplifier FHIR Fhir.png

Downloads

This information model is also available as pdf file PDF.png or as spreadsheet Xlsx.png

About this information

The information in this wikipage is based on Release summer 2016
Conditions for use are located on the mainpage List2.png
This page is generated on 21/12/2018 15:38:43 with ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Back to HCIM list