DrugsGebruik-v3.1(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Naam: nl.zorg.DrugsGebruik EN.png
Versie: 3.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 04-09-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 5-7-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.4
DCM::KeywordList drugsgebruik, verdovende middelen, middelen gebruik, drugs
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.DrugsGebruik
DCM::PublicationDate 04-09-2017
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 04-09-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.DrugsGebruik-v3.0
DCM::Version 3.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-138 Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst DrugsGebruikStatusCodelijst n.a.v. review terminologie expert.
ZIB-139 Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst n.a.v. review terminologie expert.
ZIB-158 Cardinaliteit SoortMiddel aanpassen in bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik
ZIB-161 Het concept Hoeveelheid van bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik.
ZIB-167 Bevindingen Concept inrichting Intoxicatie Roken/ Alcohol en Drugs in EZIS.NET
ZIB-224 In de klinische bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik, concept SoortMiddel komt tagged value DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst niet overeen met naam gekoppelde valueset DrugsOfGeneesmiddelSoort.
ZIB-225 In de klinische bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik, concept ToedieningsWeg komt tagged value ToedieningsWegCodelijst niet overeen met naam gekoppelde valueset.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-312 aanpassing paragraaf 'Concept'
ZIB-313 Aanpassen paragraaf 'Purpose'
ZIB-316 Paragraaf 'Evidence base' wijzigen
ZIB-319 Wijzing paragraaf Constraint

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.2.1 (22-05-2015)

ZIB-388 De ToedieningswegCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst.

Publicatieversie 1.2.2 (16-07-2015)

ZIB-418 Vervallen SNOMED CT code in DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-475 Terminologiekoppeling Drugsgebruik
ZIB-488 niet compleet
ZIB-505 Geen informatie
ZIB-512 Hoe houd je verschillende adresgegevens uit elkaar?
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

.

Concept

Drugs (ook wel: verdovende middelen, stimulerende middelen, bedwelmingsmiddelen, roesmiddelen, geestverruimende middelen, verboden middelen of dope) is een verzamelnaam voor geneesmiddelen en genotsmiddelen die een meer of minder 'drogerende' (verdovende, opwekkende en/of hallucinogene) werking hebben en die tot verslaving kunnen leiden. Drug [Online] Beschikbaar op: nl.Wikipedia.org/wiki/drug [Geraadpleegd: 11 februari 2015].

Deze bouwsteen beschrijft de bij de patiënt uitgevraagde gegevens over het gebruik van drugs.

Purpose

Vastleggen en delen van de registratie van het gebruik van drugs, zoals in het concept beschreven.

Evidence Base

Hoewel deze bouwsteen ook gebruikt kan worden voor misbruik van (eigen) medicatie heeft de projectgroep uiteindelijk besloten de focus op de gegevens over drugsgebruik, zoals beschreven in het concept.
Aangezien er grote diversiteit is in de wijze waarop de hoeveelheid gebruikte drugs wordt vastgelegd, is besloten dit als vrije tekst te doen.

Information Model


#11349#ToedieningswegCodelijst#DrugsGebruikStatusCodelijst#11356#11342#DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst#11347#11354#11335#11352#11336#11333DrugsGebruik-v3.1Model(NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:7.4.1 Arrowdown.pngDrugsGebruik Rootconcept van de bouwsteen DrugsGebruik. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen DrugsGebruik.
Folder.png NL-CM:7.4.5 Arrowdown.pngWaarnemingGebruik 0..1 Container voor WaarnemingGebruik. Deze container bevat alle gegevenselementen van de container WaarnemingGebruik.
TS.png NL-CM:7.4.6 Arrowright.pngStartDatum 0..1 De datum waarop is gestart met het gebruik.
TS.png NL-CM:7.4.7 Arrowright.pngStopDatum 0..1 De datum waarop is gestopt met het gebruik
ST.png NL-CM:7.4.8 Arrowright.pngHoeveelheid 0..1 Het aantal eenheden (pillen, joints, shots etc.) per dag, week, maand of jaar of de freqentie van gebruik.
ST.png NL-CM:7.4.9 Arrowright.pngToelichting 0..1 Relevante opmerkingen over het gebruik.
48767-8 Annotation comment
CD.png NL-CM:7.4.2 Arrowright.pngDrugsOfGeneesmiddelSoort 0..1 Soort drugs die de patiënt gebruikt.
List2.png DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst
CD.png NL-CM:7.4.3 Arrowright.pngDrugsGebruikStatus 1 Indicatie of in het heden of verleden sprake is (geweest) van gebruik van drugs.
228366006 Finding related to drug misuse behaviour (finding)
List2.png DrugsGebruikStatusCodelijst
CD.png NL-CM:7.4.4 Arrowright.pngToedieningsweg 0..* De wijze de drugs wordt gebruikt.
410675002 Route of administration
List2.png ToedieningswegCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

DrugsOfGeneesmiddel Drugs Gebruik Status Start datum Stop datum Toedieningsweg Hoeveelheid Toelichting
XTC misbruikt drugs 1985 oraal 2x per maand Op feestjes en in uitgaanscircuit. Vroeger wat meer dan tegenwoordig.
DrugsOfGeneesmiddel Drugs Gebruik Status Start datum Stop datum Toedieningsweg Hoeveelheid Toelichting
Heroïne heeft in het verleden drugs gebruikt 1970 1985 intraveneus 3x per week

Valuesets

DrugsGebruikStatusCodelijst

Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.2
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Misuses drugs (finding) 361055000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 gebruikt drugs
Does not misuse drugs (finding) 228367002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 gebruikt geen drugs
Has never misused drugs 228368007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 heeft nooit drugs gebruikt
Misused drugs in past (finding) 44870007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 heeft in het verleden drugs gebruikt
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 anders

DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst

Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.1
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Heroin (substance) 387341002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Heroïne
Benzodiazepine (substance) 372664007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Benzodiazepine
Methadone (substance) 387286002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Methadon
Hydroxybutyric acid (substance) 62821004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 GHB
Cocaine (substance) 387085005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Cocaïne
Cocaine freebase (substance) 229003004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Crack, base coke
Methylenedioxymethamphetamine (substance) 288459003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 MDMA
Amphetamine (substance) 703842006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Amfetamine, speed
Cannabis (substance) 398705004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Cannabis, wiet marihuana, hasj
Hallucinogenic mushrooms (substance) 229006007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Paddos
Lysergic acid diethylamide (substance) 15698006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 LSD
Ketamine (substance) 373464007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ketamine
Phencyclidine (substance) 9721008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 PCP
Methamphetamine (substance) 387499002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Crystal meth, methamfetamine
Anabolic steroid (substance) 111151007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Anabole steroïde
Laxative (substance) 372800002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Laxans
Buprenorphine (substance) 387173000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Buprenorfine
Fentanyl (substance) 373492002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Fentanyl
Barbiturate (substance) 372798009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Barbituraat
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

ToedieningswegCodelijst

Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.4.3
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
ORAAL 9 G-Standaard Toedieningswegen 2.16.840.1.113883.2.4.4.9 oraal
NASAAL 6 G-Standaard Toedieningswegen 2.16.840.1.113883.2.4.4.9 nasaal (snuiven)
INHALATIE 62 G-Standaard Toedieningswegen 2.16.840.1.113883.2.4.4.9 Inhalatie (roken)
INTRAVENEUS 5 G-Standaard Toedieningswegen 2.16.840.1.113883.2.4.4.9 Intraveneus (spuiten)
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders


Deze bouwsteen in overige publicaties

Meer over deze bouwsteen

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2017 #1
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 30/11/2017 10:28:33


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht