Darmfunctie-v3.1(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.Darmfunctie EN.png
Versie: 3.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 31-12-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 1-4-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU & V&VN
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.4.15
DCM::KeywordList Defecatie, continentie
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.Darmfunctie
DCM::PublicationDate 31-12-2017
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.Darmfunctie-v3.0
DCM::Version 3.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-530 Verwijzingen naar de bouwsteen Verpleegkundige Interventie verwijderd
ZIB-531 Vervangen 5-punts ICF schaal door 3-punts SNOMED CT schaal voor beperkingen en stoornissen
ZIB-544 Toevoegen defecatiekleur

Concept

Een belangrijke functie van met name de endeldarm is de tijdelijke opslag van ontlasting en het uitscheiden hiervan, zodra daar een gelegenheid voor is. Verstoring van de darmfunctie kan leiden tot ontlastingsincontinentie en obstipatie.

Purpose

Informatie over stoornissen van de darmfunctie is van belang voor het opstellen van het verpleegplan en voor de verpleging van de patiënt. Daarnaast biedt informatie over de ontlasting (vorm en kleur) additionele informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt.
In een overdrachtssituatie biedt het de mogelijkheid te anticiperen op de komst van de patiënt en continuïteit van zorg voor de patiënt te bewerkstelligen. Zo kan bijvoorbeeld materiaal of deskundigheid vooraf worden geregeld.

Evidence Base

De definities van de concepten zijn (deels) ontleend aan de Nederlandse vertaling van de ICF begrippen.

Information Model


#DefecatieKleurCodelijst#11925#DefecatieConsistentieCodelijst#11922#11921#11926MedischHulpmiddel-v3.1(2017NL)Stoma-v3.2(2017NL)#FecesContinentieCodelijst#11927#11928Darmfunctie-v3.1Model(2017NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:4.15.1 Arrowdown.pngDarmfunctie Rootconcept van de bouwsteen Darmfunctie. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Darmfunctie.
11198001 Defecation
CO.png NL-CM:4.15.2 Arrowright.pngFecesContinentie 0..1 Fecale continentie is de willekeurige controle over de uitscheiding van feces.
129008009 Bowel control
List2.png FecesContinentieCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:4.15.3 Arrowright.pngStoma 0..1 Stoma beschrijft de aanwezigheid van een een onnatuurlijke, chirurgisch aangelegde opening. Indien hier sprake van is, dient het type stoma ingevuld te worden en kunnen daarnaast de plaatsingsdatum en locatie van het stoma en eventuele stomazakjes en toelichting beschreven worden.
Block.png Stoma
PQ.png NL-CM:4.15.4 Arrowright.pngFrequentie 0..1 De frequentie van defecatie.
162098000 Frequency of defecation
CD.png NL-CM:4.15.9 Arrowright.pngDefecatieConsistentie 0..1 De consistentie van feces geeft de hardheid van ontlasting aan. Bij het bepalen hiervan wordt gebruik gemaakt van de Bristol Stool scale.
443172007 Bristol stool form score
List2.png DefecatieConsistentieCodelijst
CD.png NL-CM:4.15.10 Arrowright.pngDefecatieKleur 0..1 De kleur van feces is mogelijk relevant voor het opsporen van onderliggende aandoeningen, zoals een bloeding of galwegaandoening.
9397-1 Color of stool
List2.png DefecatieKleurCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:4.15.6 Arrowright.pngIncontinentiemateriaal::MedischHulpmiddel 0..1 Een beschrijving van het gebruikte incontinentiemateriaal.
337588003 Incontinence appliance
Block.png MedischHulpmiddel
ST.png NL-CM:4.15.7 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de darmfunctie.
48767-8 Annotation comment

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Darmfunctie (stoma)
Algemeen
FecesContinentie -
Frequentie 3 maal per dag
Incontinentiemateriaal -
DefecatieConsistentie Als een worst of slang, glad en zacht.
Defecatiekleur Normaal
Stoma
StomaType Dubbelloops colostoma
AanlegDatum 31-02-2014
AnatomischeLocatie Bovenbuik links
Toelichting Stoma is definitief. Vandaag stoma verzorgd, samen met patiënt. Peristomale huid is licht geïrriteerd.
Darmfunctie (continentie stoornis)
Algemeen
FecesContinentie Af en toe een ongelukje
Frequentie 4 maal per dag
Incontinentiemateriaal Elastisch broekje
DefecatieConsistentie Zachte stukjes met gehavende randen.
Defecatiekleur Grijswit
Toelichting Patiënt was vanmorgen incontinent.

References

1. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) [Online] Beschikbaar op:http:/www.rivm.nl/who-fic/icf.htm [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

2. Richtlijn stomazorg V&VN. [Online] Beschikbaar op:http://venvn.xcess-5.xec.nl/Portals/1/Nieuws/2013%20Documenten/20130527%20%20Richtlijn%20Stomazorg.pdf [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

3. LEWIS, SJ. HEATON, KW. (1997) Stool form scale as a useful guide to intestinal transit time. Scand. J. Gastroenterol. 32 (9). p.920–924.

Valuesets

DefecatieConsistentieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Separate hard lumps, like nuts. Type 1 BristolStoolTypes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.3.1 Losse harde keutels, zoals noten
Sausage-shaped but lumpy. Type 2 BristolStoolTypes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.3.1 Als een worst, maar klonterig
Like sausage but with cracks on its surface. Type 3 BristolStoolTypes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.3.1 Als een worst, maar met barstjes aan de buitenkant
Like sausage or snake, smooth and soft. Type 4 BristolStoolTypes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.3.1 Als een worst of slang, glad en zacht
Soft blobs with clear-cut edges Type 5 BristolStoolTypes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.3.1 Zachte keutels met duidelijke randen
Fluffy pieces with ragged edges Type 6 BristolStoolTypes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.3.1 Zachte stukjes met gehavende randen
Entirely liquid Type 7 BristolStoolTypes 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.3.1 Helemaal vloeibaar

DefecatieKleurCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.5 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Feces color: normal 167605001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Normaal
Feces color: green 167609007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Groen
Feces color: yellow 167607009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geel
Black feces 267055007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Zwart
Pale feces 267056008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Grijswit
Red stools 64412006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rood

FecesContinentieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.15.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Bowels: incontinent 72042002 0 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Incontinent
Bowels: occasional accident 165230005 1 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Af en toe een ongelukje
Bowels: fully continent 24029004 2 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Continent

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2017
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 14:53:03 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht