Brandwond-v3.4(2020NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is ''hier'' te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.Brandwond EN.png
Versie: 3.4
ZIB Status:Final
Publicatie: 2020
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 01-09-2020

Let op!! Voor deze zib is een erratum uitgebracht. Zie de Errata sectie van de publicatie.


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 18-9-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.19.4
DCM::KeywordList Brandwond
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.Brandwond
DCM::PublicationDate 01-09-2020
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 25-08-2020
DCM::Supersedes nl.zorg.Brandwond-v3.3
DCM::Version 3.4
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015)

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-530 Verwijzingen naar de bouwsteen Verpleegkundige Interventie verwijderd
ZIB-532 Toevoegen concept BrandwondSoort met waardelijst
ZIB-585 Toevoegen concept Lateraliteit aan het concept Anatomische Locatie

Publicatieversie 3.2 (31-12-2017)

ZIB-646 Aanpassing SNOMED codes

Publicatieversie 3.3 (31-01-2020)

ZIB-828 wondfoto toevoegen aan zib brandwond

Publicatieversie 3.4 (01-09-2020)

ZIB-1116 Geen informatie

Concept

Een brandwond is een verwonding door invloed van hitte op de huid gedurende een bepaalde tijd en boven een bepaalde kritische temperatuur. Boven deze kritische temperatuur (+/- 40° C) treedt beschadiging van de huid op. Er zijn verschillende soorten brandwonden en deze worden ingedeeld naar de diepte van de brandwond.
De diepte van de brandwond hangt af van:

 • de temperatuur van de inwerkende hitte;
 • de tijd dat de hitte inwerkt op de huid;
 • de oorzaak van de verbranding (bijvoorbeeld hete vloeistof, vuur).

Purpose

De beschrijving van de brandwond is van belang voor het inzetten of continueren van de optimale wondbehandeling en om de voortgang van de wondgenezing goed te kunnen monitoren.

Evidence Base

Voor het beoordelen van de diepte van de brandwond wordt gebruik gemaakt van graden:

Eerstegraads verbranding (geen wond):

 • geen blaren, geen open wonden
 • roodheid
 • goede capillaire refill
 • soepel
 • pijnlijk


Oppervlakkige tweedegraads brandwond (gedeeltelijke dikte van de huid):

 • blaren intact / kapot
 • roze, glanzend, egaal,
 • goede capillaire refill
 • soepel
 • pijnlijk


Diepe tweedegraads brandwond:

 • blaren intact / kapot
 • roze, mat, niet homogeen, mottig
 • trage capillaire refill
 • iets stugger
 • pijnlijk


Derdegraads brandwond:

 • blaren intact / kapot, epidermis verkleefd op verbrande dermis
 • wit, bruin, geel, rood (bij langdurige verblijf in heet water)
 • geen capillaire refill, niet wegdrukbare roodheid
 • stug
 • minder pijnlijk dat de grootte van de wond doet vermoeden


(Bron: Brandwondenprotocol 2010, Rode Kruis Brandwondencentrum Beverwijk)

Information Model


AnatomischeLocatie-v1.0(2020NL)#12496#12315#BrandwondLateraliteitCodelijst#10708#DieptegraadCodelijst#10709#10712#10707#10718#10719Brandwond-v3.4Model(2020NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:19.4.1 Arrowdown.pngBrandwond Rootconcept van bouwsteen Brandwond. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Brandwond.
125666000 Brandwond
TS.png NL-CM:19.4.3 Arrowright.pngOntstaansDatum 0..1 Datum waarop de brandwond is ontstaan.
PQ.png NL-CM:19.4.7 Arrowright.pngUitgebreidheid 0..1 De uitgebreidheid van een brandwond wordt weergegeven in een percentage van het ‘Totaal Verbrande Lichaamsoppervlak’ (TVLO). Voor volwassenen is het TVLO te berekenen aan de hand van de ‘regel van negen’, waarbij de lichaamsdelen worden uitgedrukt in het percentage 9 en veelvouden hiervan. Deze ’regel van negen’ is voor kinderen niet bruikbaar omdat de lichaamsverhoudingen van een kind en een volwassene verschillen. Voor kinderen zijn per leeftijdsgroep aparte tabellen ontwikkeld om de uitgebreidheid van een brandwond vast te stellen. Een andere mogelijkheid is de uitgebreidheid te meten met het handoppervlak van de patiënt. De oppervlakte van een hand van de patiënt (met aaneengesloten vingers) komt overeen met ± 1% van het lichaamsoppervlak.

(Bron: Brandwonden genezen. Hoe verder?)

Verwijzing.png NL-CM:19.4.12 Arrowright.pngAnatomischeLocatie 0..1 Locatie op het lichaam waar de brandwond zich bevindt.
363698007 Locatie van bevinding
Block.png AnatomischeLocatie
CD.png NL-CM:19.4.10 Arrowright.pngLateraliteit 0..1 Lateraliteit verbijzondert de anatomische locatie door, indien van toepassing, de zijdigheid vast te leggen, bijvoorbeeld links.
272741003 Lateraliteit
List2.png BrandwondLateraliteitCodelijst
CO.png NL-CM:19.4.2 Arrowright.pngDieptegraad 1 Beschrijving van de ernst van de brandwond, oplopend van graad 1 tot en met 3.
116676008 Gerelateerde morfologie
List2.png DieptegraadCodelijst
ST.png NL-CM:19.4.5 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting over de brandwond.
48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative
TS.png NL-CM:19.4.8 Arrowright.pngDatumLaatsteVerbandwissel 0..1 De datum waarop de laatste verbandwissel heeft plaatsgevonden.
ED.png NL-CM:19.4.11 Arrowright.pngWondfoto 0..* Een foto van de wond als visuele informatie.
72170-4 Photographic image

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Brandwond
Dieptegraad 2e graad, oppervlakkig
Uitgebreidheid 1%
AnatomischeLocatie onderarm
Lateraliteit rechts
Soort thermische brandwond
OntstaansDatum 29-09-2014
DatumLaatste Verbandwissel 10-10-2014
Toelichting Mevrouw kreeg hete thee over zich heen, wond is ongeveer 10 bij 4 cm.

Issues

Beschadigingen van de huid ten gevolge van blootstelling aan grote hitte en koude kunnen leiden tot vergelijkbare wonden. Niettemin is besloten om de bouwsteen niet te verbreden tot een generiekere bouwsteen thermische wonden. Reden hiervoor is het ontbreken van een richtlijn voor de behandeling van bevriezingswonden en onvoldoende overeenstemming in het veld over de toepasbaarheid van de brandwondenclassificatie voor bevriezingswonden. Tevens komen bevriezingswonden in Nederland weinig voor vanwege het klimaat.

References

1. Brandwondenprotocol 2010 [Online] Beschikbaar op:https://www.rkz.nl/brandwondenprotocol_online [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

2. Brandwonden genezen. Hoe verder? [Online] Beschikbaar op:http://brandwondenstichting.nl/wp-content/uploads/2013/08/NBS_Hoe-verder-huisartsen-2011.pdf [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

BrandwondLateraliteitCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.4.4 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Links 7771000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Links
Rechts 24028007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rechts
Bilateraal 51440002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rechts en links

DieptegraadCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.4.1 Binding: Required
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Eerstegraads brandwond 77140003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 1e graad
Oppervlakkige tweedegraads brandwond 262587005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 2e graad, oppervlakkig
Diepe tweedegraads brandwond 262588000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 2e graad, diep
Derdegraads brandwond 80247002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 3e graad

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

 • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
 • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2020
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

 • SNOMED Clinical Terms version: 20200731 [R] (July 2020 Release)
 • LOINC version 2.67

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 29/09/2020 20:35:48 met ZibExtraction v. 4.0.7577.31095


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht