BodyWeight-v4.0(2023EN)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenGeneral information

Name: nl.zorg.BodyWeight NL.png
Version: 4.0
HCIM Status:Final
Release: 2023
Release status: Prepublished
Release date: 15-10-2023


Back 16.png Back to HCIM list

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 29-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.1
DCM::KeywordList gewicht, lichaamsgewicht, vitale parameters
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Lichaamsgewicht
DCM::PublicationDate 15-10-2023
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 18-07-2023
DCM::Supersedes nl.zorg.Lichaamsgewicht-v3.2
DCM::Version 4.0
HCIM::PublicationLanguage EN

Revision History

Only available in Dutch

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-74 Wijzigingsverzoek bouwsteen gewicht
ZIB-140 Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ContextKledingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.
ZIB-226 In de klinische bouwsteen OverdrachtGewicht kwam de naam van de tagged value KledingCodelijst onder concept ContextKleding niet overeen met de naam van de valueset.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-317 Rootconcept naam wijzigen naar GewichtRC
ZIB-318 ContextKleding wijzigen in Kleding
ZIB-354 Naamgeving bouwsteen aanpassen.

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-431 Gebruik van LOINC en SNOMED CT in vitale functies gerelateerde zorginformatiebouwstenen
ZIB-473 Terminologiekoppeling Lichaamsgewicht
ZIB-475 Terminologiekoppeling Drugsgebruik
ZIB-551 Geen informatie
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

Publicatieversie 3.2 (01-09-2020)

ZIB-1184 DefinitionCodes Lichaamsgewicht

Publicatieversie 4.0 (15-10-2023)

ZIB-1704 Lichaamsgewicht
ZIB-1886 Lichaamsgewicht: ook formeel beperking g/kg aangeven

Concept

Body weight is the common name for (human) body mass.

Purpose

Early detection of deviating body weight is an important task in preventive healthcare. A patient being clearly overweight or underweight can be a symptom of other, underlying problems. Early detection also means an earlier start to treatment.
This healthcare information information model offers the option to record a person’s body weight (both exact and estimated).

Information Model


#180#ClothingCodelist#182#181#179#178BodyWeight-v4.0Model(2023EN).png


Type Id Concept Card. Definition DefinitionCode Reference
Block.png NL-CM:12.1.1 Arrowdown.pngBodyWeight Root concept of the BodyWeight information model. This root concept contains all data elements of the BodyWeight information model.
39857003 Weighing patient
PQ.png NL-CM:12.1.2 Arrowright.pngWeightValue 1 Patient's body weight. In the Netherlands, weight is expressed in kilograms (kg). In newborns, weight is usually expressed in grams.

This concept can also be used to determine an estimated body weight in the event that measuring the exact body weight is not possible - such as for example weighing a resistant child, or in the case of having to estimate the weight of an unborn child.

29463-7 Body weight
27113001 Body weight
ST.png NL-CM:12.1.3 Arrowright.pngComment 0..1 Comment on the weight measurement, such as any problems or factors that may influence body weight at that time, such as timing within the menstrual cycle, timing of recent bowel movement or a note on any amputations.
48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative
TS.png NL-CM:12.1.4 Arrowright.pngWeightDateTime 1 Date and (if possible) time that the weight was measured or estimated.
CD.png NL-CM:12.1.5 Arrowright.pngClothing 0..1 The clothes the patient was wearing at the time of the measurement.
248159006 State of dress
List2.png ClothingCodelist

Columns Concept and DefinitionCode: hover over the values for more information
For explanation of the symbols, please see the legend page List2.png

Example Instances

Only available in Dutch

Gewicht DatumTijd GewichtWaarde Kleding Toelichting
08-02-2023 72 kg Volledig gekleed met schoenen Linker been geamputeerd boven de knie
Gewicht DatumTijd GewichtWaarde Kleding Toelichting
06-02-2023 2400 gram Ontkleed

References

1. Parelsnoer DCM Lichaamsgewicht v0.97 [Online] Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/parelsnoer/Lichaamsgewicht%20v0.97.pdf [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v1[Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

Traceability to other Standards

This health and care information model is in accordance with the information model template Measurement v1.0.

Valuesets

ClothingCodelist

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.1.1 Binding: Required
Conceptname Conceptcode Codesystem name Codesystem OID Description
Undressed UNDRESSED ContextKleding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 Zonder kleding.
Minimal dressed MINIMAL ContextKleding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 Lichte kleding/ondergoed [Kleding die niet significant het gewicht beïnvloedt.]
Fully dressed FULL ContextKleding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 Volledig gekleed, inclusief schoenen [Kleren die een significante bijdrage hebben aan het gewicht, inclusief schoenen.]
Diaper DIAPER ContextKleding 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 Luier [Individu draagt alleen een luier - zou significant aan het gewicht kunnen bijdragen.] [DEPRECATED]
Undressed 248160001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Zonder kleding.
Minimal clothing 220121000146105 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Lichte kleding/ondergoed [Kleding die niet significant het gewicht beïnvloedt.]
Fully dressed including shoes 220131000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volledig gekleed, inclusief schoenen [Kleren die een significante bijdrage hebben aan het gewicht, inclusief schoenen.]
Barefoot 1156252001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Volledig gekleed, zonder schoenen [Kleren die een significante bijdrage hebben aan het gewicht, zonder schoenen.]

This information model in other releases

Information model references

This information model refers to

--

This information model is used in

--

Technical specifications in HL7v3 CDA and HL7 FHIR

To exchange information based on health and care information models, additional, more technical specifications are required.
Not every environment can handle the same technical specifications. For this reason, there are several types of technical specifications:

  • HL7® version 3 CDA compatible specifications, available through the Nictiz ART-DECOR® environment Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatible specifications, available through the Nictiz environment on the Simplifier FHIR Fhir.png

Downloads

This information model is also available as pdf file PDF.png or as spreadsheet Xlsx.png

About this information

The information in this wikipage is based on Prerelease 2023-1
SNOMED CT and LOINC codes are based on:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20230930 [R] (september 2023-editie)
  • LOINC version 2.76

Conditions for use are located on the mainpage List2.png
This page is generated on 31/10/2023 18:34:43 with ZibExtraction v. 9.3.8704.31782


Back 16.png Back to HCIM list