Alert-v3.1(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Naam: nl.zorg.Alert EN.png
Versie: 3.1
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 04-09-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 15-12-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.8.3
DCM::KeywordList alerts, alert, waarschuwing
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Alert
DCM::PublicationDate 04-09-2017
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 04-09-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.Alert-v3.0
DCM::Version 3.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-04-2015)

ZIB-109 Onduidelijk wat wel/niet onderdeel uitmaakt van bouwsteen OverdrachtAlert; definities aanpassen
ZIB-132 Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst AlertTypeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.
ZIB-203 In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AlertOmschrijving naar tagged value DCM::ContentExpression.
ZIB-204 In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert DCM::ValueSet G-Standaard aangepast van concept AlertOmschrijving.
ZIB-306 Aanpassen modellering keuzebox, boundary en cardinaliteit
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-352 Opsplitsen bouwsteen OverdrachtAlert

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-438 Geen informatie
ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer
ZIB-574 Alleen verwijzen naar het rootconcept van de ZIB.

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-546 Toevoegen ' Melding kindermishandeling' aan het waardenlijst AlertnaamCodelijst

Concept

Een alert beschrijft een klinisch of administratief feit dat onder de aandacht van de gebruikers van de klinische systemen wordt gebracht , om er bij het vormen van diagnostisch en therapeutisch beleid of bij de omgang met de patiënt rekening mee te houden, meestal wegens een veiligheidsrisico.
Aandoeningen, die de overgevoeligheid van het lichaam voor een stof beschrijven, zich uitend in een specifieke fysiologische reactie na blootstelling, worden allergieën genoemd. Deze worden in een aparte bouwsteen beschreven.
Waarschuwingen voor niet allergische aandoeningen kunnen betreffen:

  • een aandoening (conditie of diagnose die beschouwd kan worden als contra-indicatie voor het gebruik van groepen van geneesmiddelen of het ondergaan van een bepaalde therapie), zoals zwangerschap of een verlengd QT-syndroom.
  • Verminderde functie van een orgaansysteem (hartfalen, verminder lever- of nierfunctie, verminderde afweer)
  • Kans op verspreiding van bepaalde micro-organismen (multiresistente bacterie, tuberkelbacterie, HIV, HBV, Ebola virus)
  • Andere risico’s

Purpose

Het vastleggen en doorgeven van aandoeningen of condities die aandacht behoeven, is een belangrijk onderdeel van de medische registratie. Het raakt de kern van patiëntveiligheid. In de uitvoering van onderzoek en behandeling moet veelal continu rekening worden gehouden met deze, als waarschuwing gemarkeerde, patiëntkenmerken. Ze verschaffen informatie die belangrijk is in relatie met de conditie van de patiënt en de opties die een zorgverlener heeft voor therapie. Aandoeningen die als Alert worden geregistreerd of overgedragen, kunnen ook als Probleem worden beschreven. Het verschil is hierin gelegen, dat de zorgverlener het probleem heeft aangemerkt als Alert = waarschuwing. In veel gevallen zal overdracht onderworpen zijn aan sterke privacy regels, aangezien de waarschuwing niet altijd een adequate reactie van de geïnformeerde omgeving kan uitlokken.

Information Model


#AlertNaamCodelijst#AlertTypeCodelijst#11780#11785Probleem-v4.0(2017NL)#11783#11782Alert-v3.1Model(NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:8.3.1 Arrowdown.pngAlert Rootconcept van de bouwsteen Alert. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Alert.
Verwijzing.png NL-CM:8.3.3 Arrowright.pngConditie::Probleem (0..1) Een gezondheidsprobleem of toestand van de patiënt die de reden is van het alert. Het kan hierbij gaan om een probleem,toestand of diagnose van de patiënt die geldt als contra-indicatie bij het voorschrijven van medicatie of waarmee rekening moet worden gehouden bij het vormen van diagnostisch en therapeutisch beleid. Dit kan zijn in het belang van de patiënt zelf, maar het kan ook gaan om een probleem of aandoening waardoor de patiënt een risico vormt voor zijn omgeving, bijvoorbeeld besmettingsgevaar. Het betreft hier verwijzigingen naar condities die vermeld staan op de probleemlijst van de patiënt.

Indien sprake is van een contra-indicatie, dient het codesystem G-Standaard Contra Indicaties (Tabel 40) uit de ProbleemNaamCodelijst van de bouwsteen Probleem gekozen te worden.

Block.png Probleem
CD.png NL-CM:8.3.4 Arrowright.pngAlertNaam (0..1) Een waarschuwing, anders dan een conditie of probleem. Zo kan bijvoorbeeld als alert 'Agressieve patient' meegegeven worden.

De waarschuwing kan als een gecodeerd gegeven worden vasrgelegd (voor veelvoorkomende alerts zijn codes voorzien), maar gezien het dynamische karakter van de waarschuwingen cf. Sars en Ebola, zullen deze alerts vaak als vrije tekst doorgegeven worden.

List2.png AlertNaamCodelijst
TS.png NL-CM:8.3.5 Arrowright.pngBeginDatumTijd 0..1 De datum en tijd waarop de beschreven toestand als waarschuwing is aangemerkt.

Dit kan een exacte datum en tijd zijn maar ook een globale aanduiding van de datum (bijvoorbeeld alleen jaar of jaar en maand).

CD.png NL-CM:8.3.6 Arrowright.pngAlertType 1..1 Geeft het type alert aan, dat wil zeggen een grove indeling van de oorzaak of oorsprong waaruit de waarschuwing voort komt.
List2.png AlertTypeCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

AlertType BegindatumTijd Conditie
ProbleemNaam
Conditie 15-9-2012 Zwanger
AlertType BegindatumTijd AlertNaam
Waarschuwing 01-06-2010 Drager MRSA

Valuesets

AlertNaamCodelijst

Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.2
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Infectious disease carrier 66598005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Drager van besmettelijke ziekte
Methicillin resistant staphylococcus aureus carrier 432415000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Drager MRSA
Carrier of vancomycin resistant enterococcus 431109006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Drager VRE
Human immunodeficiency virus (HIV) carrier 699433000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Drager HIV
Victim of child abuse 397940009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kindermishandeling
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

AlertTypeCodelijst

Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.3.1
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
condition 75323-6 LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 conditie
alert 74018-3 LOINC 2.16.840.1.113883.6.1 waarschuwing


Deze bouwsteen in overige publicaties

Meer over deze bouwsteen

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2017 #1
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 30/11/2017 10:27:52


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht