Ademhaling-v3.0(2016NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.Ademhaling EN.png
Versie: 3.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2016
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 1-5-2016


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.5
DCM::KeywordList Ademhaling
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Ademhaling
DCM::PublicationDate 1-5-2016
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 16-7-2015
DCM::Superseeds nl.nfu.Ademhaling-v1.0.2
DCM::Version 3.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-04-2015)

ZIB-113 Uitbreiding bouwsteen OverdrachtAdemhalingsfrequentie
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-361 Naamgeving concept Opmerking aangepast
ZIB-364 Code aanpassen in RitmeCodelijst
ZIB-365 AdemhalingspatroonCodelijst aanvullen en qua naamgeving aanpassen
ZIB-366 Aanpassen conceptnaam ToegevoerdeZuurstof

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.0.1 (22-05-2015)

ZIB-407 pag 31 incorrecte (oude) naam van bouwsteen staat vermeld
ZIB-398 Tagged value NL-CM:10.1.4 ProductType onjuist

Publicatieversie 1.0.2 (16-07-2015)

ZIB-415 Onjuiste SNOMED CT code in codelijst AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst
ZIB-416 SNOMED CT code onjuist in RitmeCodelijst.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Concept

Bij de ademhaling of respiratie stroomt er lucht naar en van de longen, waar de gasuitwisseling plaatsvindt, waarbij zuurstof vanuit de lucht wordt opgenomen in het bloed en koolstofdioxide wordt afgegeven aan de lucht. Observaties van de spontane ademhaling zoals deze meestal geregistreerd worden als onderdeel van de observatie van de vitale functies.

Purpose

Het observeren van de spontane ademhaling van een persoon, inclusief het vastleggen van de ademhalingsfrequentie, diepte en het ritme, wordt gedaan om een indruk te krijgen van de gezondheidstoestand van het pulmonaire systeem van de patiënt.

Information Model


#ToedieningHulpmiddelCodelijst#9158MedischHulpmiddel-v3.0(2016NL)#9152#9155#9154#9153#AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst#DiepteCodelijst#RitmeCodelijst#9151#9150#9149#9146#9147#9148#9156Ademhaling-v3.0Model(2016NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:12.5.1 Arrowdown.pngAdemhaling Rootconcept van de bouwsteen Ademhaling. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Ademhaling.
PQ.png NL-CM:12.5.2 Arrowright.pngAdemfrequentie 0..1 De waarde van de gemeten ademhalingsfrequentie. De ademhalingsfrequentie betreft het aantal ademhalingen per minuut.
86290005 Respiratory rate (observable entity)
TS.png NL-CM:12.5.4 Arrowright.pngAdemhalingDatumTijd 1 Datum en eventueel tijd van de meting.
CD.png NL-CM:12.5.5 Arrowright.pngRitme 0..1 Het ritme of de regelmaat van de ademhaling.
48064009 Respiratory rhythm
List2.png RitmeCodelijst
CD.png NL-CM:12.5.6 Arrowright.pngDiepte 0..1 De diepte van de ademteugen.
271626009 Depth of respiration
List2.png DiepteCodelijst
CD.png NL-CM:12.5.7 Arrowright.pngAfwijkendAdemhalingspatroon 0..1 Specifieke, abnormale ademhalingspatronen.
278907009 Respiratory pattern
List2.png AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst
BL.png NL-CM:12.5.12 Arrowright.pngExtraZuurstofToediening 0..1 Een indicatie die aangeeft of de patiënt extra zuurstof toegediend krijgt. Additionele informatie kan in dat geval worden vastgelegd in de concepten die deel uit maken van de container ToegediendeZuurstof.
ST.png NL-CM:12.5.3 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerking over bijkomende factoren die de ademhaling kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld, het niveau van angst, pijn, voeding bij zuigelingen, tracheostomie.
Folder.png NL-CM:12.5.8 Arrowdown.pngToegediendeZuurstof 0..1 Container van het concept ToegediendeZuurstof. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept ToegediendeZuurstof.
PQ.png NL-CM:12.5.10 Arrowright.pngFlowRate 0..1 De hoeveelheid toegediende zuurstof. De waarde ligt tussen 0.0 en 50.0 l/min.
165033004 Respiratory flow rate
PQ.png NL-CM:12.5.9 Arrowright.pngFiO2 0..1 De fractionele inspiratoire zuurstof concentratie. Waarde ligt tussen 0.0 en 1.0, met een normale waarde van 0.21 (geen extra zuurstoftoediening).
250774007 Inspired oxygen concentration
Verwijzing.png NL-CM:12.5.13 Arrowright.pngToedieningHulpmiddel::MedischHulpmiddel 0..1 Hulpmiddel dat gebruikt wordt bij de toediening van extra zuurstof aan de patiënt.
Block.png MedischHulpmiddel
CD.png NL-CM:10.1.3 Arrowright.pngProductType
List2.png ToedieningHulpmiddelCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Ademhaling
Ritme Normaal ademhalingsritme
Diepte Normale ademhalingsdiepte
AfwijkendAdemhalingspatroon -
Ademfrequentie 15/min
AdemhalingDatumTijd 11-03-2015 14:47
ExtraZuurstofToediening Ja
Toelichting -
ToegediendeZuurstof
FlowRate 2 l/min
FiO2 0,29l
ToedieningHulpmiddel
ProductType Neusbril

References

1. Parelsnoer DCM Ademhalingsfrequentie v0.4 [Online] Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/parelsnoer/nl.parelsnoer.Ademhalingsfrequentie.v0.4.pdf [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. openEHR-EHR-OBSERVATION.respiration.v1 [Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

Valuesets

AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.3 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Kussmauls respiration 414563008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ademhaling volgens Kussmaul
Cheyne-Stokes respiration 309155007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ademhaling volgens Cheyne-Stokes
Ataxic respiration 39106000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Atactische ademhaling
Apneustic breathing 70185004 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Apneustische ademhaling
Cluster breathing 7013003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Cluster ademhaling
Apnoea 1023001 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Apneu
Prolonged expiration 248586000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verlengde expiratoire fase
Gasping respiration 23141003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Happende ademhaling
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

DiepteCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Normal depth of breathing 301284009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Normale ademhalingsdiepte
Shallow breathing 386616007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Oppervlakkige ademhaling
Deep breathing 289123006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Diepe ademhaling
Depth of respiration varies 248587009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ademhalingsdiepte varieert

RitmeCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Normal respiratory rhythm 5467003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Normaal ademhalingsritme
Abnormal respiratory rhythm 85617008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Abnormaal ademhalingsritme

ToedieningHulpmiddelCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.5.4 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Oxygen nasal cannula 336623009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Neusbril
Venturi mask 428285009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Venturi masker
Nonrebreather oxygen mask 427591007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Non-rebreathing masker
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie zomer 2016
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 15:30:21 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht