Zorginformatiebouwstenen: controleren SNOMED CT en LOINC codes

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Manual pagina's

Korte beschijving

Met het programma ZibCodeCheck kunnen de zib's uit een .eap file gecontroleerd worden met betrekking tot de gebruikte codes.
Voor zowel de codes gebruikt in de DCM::DefinitionCode tag als in de waardelijsten wordt gechecked of de codes bestaan en of ze geldig zijn en niet bv. 'deprecated'.
De check kan uitgevoerd worden voor zowel SNOMED CT als voor LOINC.
Het verdient aanbeveling om alle.eap bestanden die de zib's van één publicatie bevatten, gelijkertijd te checken.
De controle wordt uitgevoerd tegen de versies van de codesystemen die gepubliceerd zijn op de Nictiz terminologie server

De resultaten worden opgeslagen in de vorm van csv bestanden. Beide bestanden vermelden de versie van het codesysteem waartegen gecheckt is. Daarnaast bevatten de bestanden:

 • DCM::DefinitionCode tags:
Naam: Conceptcodes_<Codesysteem>_<timeStamp>.csv, bv Conceptcodes_SNOMED CT_20181106163011.csv
Inhoud per code: Codesysteem, Code, CodeNaam in ZIB, Engelse CodeNaam in codesysteem, Nederlandse CodeNaam in codesysteem, Status, Naam concept, Naam bouwsteen
 • Waardelijsten:
Naam: Valuesetcodes_<Codesysteem>_<timeStamp>.csv bv Valuesetcodes_LOINC_20181106163127.csv
Inhoud per code: Codesysteem, Code, CodeNaam in waardelijst, Engelse CodeNaam in codesysteem, Nederlandse CodeNaam in codesysteem, Status, Description uit waardelijst, Naam waardelijst, Naam bouwsteen

ZibCodeCheck gebruikersinterface

Het programma ZibCodeCheck kent de volgende besturingselementen:

CodeCheck UI.png
Figuur 1: ZibCodeCheck gebruikersinterface
 1. Menubalk
  Exit: Afsluiten van de applicatie
  Help: Gebruiksaanwijzing van de applicatie (deze pagina)
  About: Informatie over de applicatie
 2. Invoer EAP bestanden
  Tot vier verschillende .eap bestanden kunnen geselecteerd worden
 3. Keuze uitvoerlocatie
  Folder waarin de resultaten geplaatst worden
 4. Keuze codesysteem
  Codesystem waarvan de codes getest worden
 5. Actieknoppen
  Wissen: Wist alle invoervelden
  Annuleer: Na het starten van de check wordt deze knop actief en kan de check eventueel hiermee gestopt worden
  Check: Start het controleren van de codes in de geselecteerde .eap bestanden
 6. Voortgangsindicatoren
  Bovenste indicator geeft de overall voortgang aan, de onderste de voortgang per stap
 7. Statusbalk
  Geeft aan met welke stap het programma bezig is

Gebruik

Voor het gebruik van de applicatie moeten de volgende stappen doorlopen worden:

 • Selecteer alle .eap bestanden die zibs bevatten van de te controleren publicatie.
 • Kies een doelfolder.
 • Kies het gewenste codesystem waarvan de codes gecontroleerd worden.
 • Druk op 'Check'.

Als de controle klaar is:

 • Open de csv bestanden met Excel en formateer de opmaak desgewenst om leesbaarheid te vergroten.
 • Controleer of er codes zijn die ongeldig of niet actief zijn en start de nodige acties om dit te verbeteren.
 • Controleer of er codes zijn waarvan geen Nederlandse vertaling bestaat en geeft dit evt door aan het terminologie centrum.

Configureerbare gegevens

Naam Beschrijving Doel Locatie Huidige waarde Wijzigbaar via UI
WikiBase De basis url van deze wiki Hiermee wordt de url van deze pagina aangemaakt. ZibAppsStart.cfg https://zibs.nl/wiki Nee
Snomed_languageRefsetId_NL Id van de gebruikte NL ref set Ophalen NL definitie van SNOMED term ZibAppsStart.cfg 31000146106 Nee
Snomed_languageRefsetId_EN Id van de gebruikte EN ref set Ophalen EN definitie van SNOMED term ZibAppsStart.cfg 900000000000509007 Nee
TerminologyServiceLink Base adres van de terminologie services Ophalen van SNOMED en LOINC data ZibAppsStart.cfg https://terminologie.nictiz.nl/terminology/ Nee

Vaste gegevens

Naam Beschrijving Doel Vaste locatie
ZibAppsStart.cfg Basis configuratie bestand Bevat opstartconfiguratiedata voor Zib app's C:\Users\[gebruikersnaam]\AppData\Local\Nictiz\ZibExtraction