Toedieningsafspraak-v1.0(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Naam: nl.zorg.Toedieningsafspraak EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 04-09-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate 1-2-2017
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.8
DCM::KeywordList Medicatie, Toediening
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Toedieningsafspraak
DCM::PublicationDate 04-09-2017
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 04-09-2017
DCM::Superseeds nl.zorg.MedicatieVerstrekking-v3.0
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017).

Concept

Een toedieningsafspraak is de gebruiks- (of toedienings-)instructie van de apotheker aan de patiënt (of zijn vertegenwoordiger of toediener), waarbij een medicatieafspraak op een concreet niveau wordt ingevuld.

Purpose

Het doel van de toedieningsafspraak is inzicht te geven in de concrete instructie voor het toedienen/gebruik van medicatie.

Information Model


#ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst#13342#13355#13345#ToedieningsafspraakStopTypeCodelijstGebruiksInstructie-v1.0(2017NL)Medicatieafspraak-v1.0(2017NL)Product-v1.0(2017NL)#13344Zorgaanbieder-v3.1(2017NL)#13341TijdsInterval-v1.0(2017NL)#13349#13347Toedieningsafspraak-v1.0Model(NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:9.8.20132 Arrowdown.pngToedieningsafspraak Rootconcept van de bouwsteen Toedieningsafspraak. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Toedieningsafspraak.
Verwijzing.png NL-CM:9.8.22097 Arrowright.pngVerstrekker::Zorgaanbieder 0..1 De verstrekker (apotheker) die de toedieningsafspraak heeft vastgelegd.
Block.png Zorgaanbieder
Verwijzing.png NL-CM:9.8.20237 Arrowright.pngGeneesmiddelBijToedieningsAfspraak::Product 1 Geneesmiddel horende bij de toedieningsafspraak.
Block.png Product
Verwijzing.png NL-CM:9.8.22098 Arrowright.pngGebruiksinstructie 0..1 Aanwijzingen voor de toediening van de medicatie, bijvoorbeeld dosering en toedieningsweg.
Block.png GebruiksInstructie
TS.png NL-CM:9.8.20133 Arrowright.pngToedieningsafspraakDatumTijd 0..1 Het tijdstip waarop de afspraak gemaakt is.
ST.png NL-CM:9.8.22499 Arrowright.pngRedenAfspraak 0..1 Reden voor deze afspraak. Dit zal vaak dezelfde reden zijn als die van de medicatieafspraak.

Dit veld geeft de mogelijkheid om - indien van toepassing - een specifieke reden voor de toedieningsafspraak op te nemen. Voorbeelden hiervan zijn: substitutie, overgang naar GDS, wens patiënt voor ander handelsproduct, et cetera.

Verwijzing.png NL-CM:9.8.22660 Arrowright.pngGebruiksperiode::TijdsInterval 1 Ingangsdatum: Dit is het tijdstip waarop de afspraak ingaat (of is ingegaan of zal ingaan). Dit betreft het tijdstip waarop de in deze afspraak vastgelegde gebruiksinstructie ingaat. In geval van een afspraak om te stoppen betreft dit de ingangsdatum van de originele medicatieafspraak. De einddatum geeft aan vanaf wanneer de medicatie gestaakt moet worden.

Gebruiksduur: De beoogde gebruiksduur. Bijvoorbeeld 5 dagen of 8 weken. Het is niet toegestaan om de gebruiksduur in maanden aan te geven, omdat verschillende maanden een variable duur in dagen hebben.

Einddatum: Het tijdstip waarop de gebruiksperiode eindigt (of geëindigd is of zal eindigen). In het geval van een afspraak om het gebruik te staken betreft dit het tijdstip waarop de medicatie gestaakt moet worden.Om verwarring te voorkomen tussen 'tot' en 'tot en met' is het meegeven van de tijd altijd verplicht bij einddatum.

Block.png TijdsInterval
Verwijzing.png NL-CM:9.8.22394 Arrowright.pngMedicatieafspraak 0..1 Relatie naar medicatieafspraak waarop de toedieningsafspraak gebaseerd is.
Block.png Medicatieafspraak
CD.png NL-CM:9.8.22498 Arrowright.pngToediengingsafspraakStopType 0..1 Stop type, de manier waarop gestopt wordt met deze medicatie (tijdelijk of definitief).
List2.png ToedieningsafspraakStopTypeCodelijst
BL.png NL-CM:9.8.23034 Arrowright.pngGeannuleerdIndicator 0..1 In geval van foutcorrectie wordt bij de foutieve afspraak deze indicator aangezet.
CD.png NL-CM:9.8.23284 Arrowright.pngToedieningsafspraakAanvullendeInformatie 0..* Aanvullende informatie bevat bijzonderheden over de invulling van de gemaakte afspraak. 

Dit element bevat vooral gegevens die tot op heden met ZZ-regels worden ingevuld. De medicatiegerelateerde onderwerpen die nu met de ZZ-regels worden ondersteund, kunnen het beste met behulp van systeemfunctionaliteit worden ondersteund. Hiervoor is een traject ingang gezet door Z-index/KNMP. Vooralsnog wordt onderstaande lijst gehanteerd. In een later stadium zal deze lijst vervangen worden door een thesaurus in de G-standaard.

List2.png ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst
ST.png NL-CM:9.8.22275 Arrowright.pngToelichting 0..1 Opmerkingen met betrekking tot de toedieningsafspraak.
48767-8 Annotation comment

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

ToedieningsAfspraakDatumTijd Gebruiksperiode GeneesmiddelBijToedieningsafspraak Verstrekker GeannuleerdIndicator ToedieningsafspraakStoptype
Ingangsdatum Einddatum Duur ProductCode Zorgaanbieder
2-5-2012 12:14:09 02-05-12 4 weken Paracetamol tablet 500 mg Apotheek De Gulle Gaper
10-9-2015 9:16:31 5 dagen Pantoprazol injpdr 40 mg fl Apotheek De Gulle Gaper Ja
19-9-2014 7:12:59 19-09-14 18-12-14 Dalteparine 2500 injvlst 12.500 ie/ml wwsp 0,2ml Poli-apotheek Het Ziekenhuis
30-8-2013 8:41:43 01-08-13 30-08-13 Prednison 5 mg Poli-apotheek Het Ziekenhuis Definitief
Gebruiksinstructie
Omschrijving ToedieningsWeg HerhaalperiodeCyclischSchema Doseerinstructie
Doseerduur Dosering|Keerdosis Toedieningsschema|Frequentie|Interval|Toedientijd|Weekdag|Dagdeel Zo nodig
Vanaf 2 mei gedurende 4 weken zo nodig bij pijn 500 mg (=1 st), max. 4x per dag oraal 1 4 weken 1 stuk max. 4x/dag Bij pijn
Gedurende 5 dagen 1x/dag (8u) 40 mg (=1 st) iv 40 mg (=1 st) 1x per dag om 8.00 uur
Vanaf 19-9-2014 tot 18-12-2014 1x per dag om 18uur 2500ie(=0,2ml) subcutaan 2500 IE (=0,2 ml) 1x per dag om 18.00 uur
Van 1-8-2013 tot 30-8-2013 volgens afbouwschema. Per 30-8-2013 onderbreken. oraal 1

Valuesets

ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst

Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.2
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geneesmiddel niet verstrekt 1 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999
Niet leverbaar 2 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999
Medicatieafspraak gewijzigd: substantie 3 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999
Medicatieafspraak gewijzigd: dosering 4 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999
Medicatieafspraak gewijzigd: farmaceutische vorm 5 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999
Medicatieafspraak gewijzigd: verwisseling van persoon 6 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999
Machtiging aangevraagd 7 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999
Machtiging afgewezen 8 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999
Machtiging in gebruik nemen 9 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999
Gebruiksinstructie gegeven 10 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999
Controle inhalatietechniek 11 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999
Meter periodieke controle 12 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999
Pen controle/omruil 13 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999
Bijwerking besproken 14 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999
Afhandeling bijwerking niet-lareb 15 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999
Melding lareb 16 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999
Medicatiebewaking OT 17 Voorlopige aanvullende informatie toedieningsafspraak 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.3.999

ToedieningsafspraakStopTypeCodelijst

Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.1
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Tijdelijk 1 StopType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1 Tijdelijke onderbreking van medicamenteuze behandeling (bijvoorbeeld tijdelijk stoppen gebruik vanwege operatie).
Definitief 2 StopType 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.5.2.1 Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling.


Deze bouwsteen in overige publicaties

---

Meer over deze bouwsteen

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2017 #1
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 30/11/2017 10:30:06


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht