SpecifiekeMentaleFuncties-v1.0(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.SpecifiekeMentaleFuncties EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 8-9-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 1-4-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU & V&VN
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.18.4
DCM::KeywordList Specifieke mentale functies, denken, geheugen, stemming, aandacht
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.nfu.SpecifiekeMentaleFuncties
DCM::PublicationDate 8-9-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 8-9-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015).

Concept

Belangrijke onderdelen van de specifieke mentale functies van de hersenen zijn aandacht, stemming, denken en geheugen.
Stoornissen in aandacht, geheugen en waarneming samen met oriëntatie en bewustzijn uit bouwsteen algemene mentale functies gezien als belangrijke symptomen voor het ontstaan van een delier.

Het concept specifieke mentale functies omvat niet het gedrag dat het gevolg is van een stoornis in de mentale functie.

Purpose

De beschreven specifieke mentale functies houden verband met elkaar. Inzicht in een eventuele stoornissen van de functie(s) geeft in samenhang een goed beeld van de mentale toestand van de patiënt. De informatie is essentieel voor het opstellen van het zorgplan, rekening houdend met benadering en ondersteuning van cliënt binnen de mogelijkheid en wensen van de patiënt.

Evidence Base

De definities van de concepten zijn (deels) ontleend aan de Nederlandse vertaling van de ICF begrippen.

Information Model


#AandachtCodelijst#9472#GeheugenLangeTermijnCodelijst#9490#DenkenControleCodelijst#9492#GeheugenKorteTermijnCodelijst#StemmingAdequaatheidCodelijst#StemmingReguleringCodelijst#DenkenInhoudCodelijst#DenkenCoherentieCodelijst#DenktempoCodelijstVerpleegkundigeInterventie-v1.0(2015NL)#9494#9497#9498#9486#9506#9489#9505#9478#9480#9468#9491SpecifiekeMentaleFuncties-v1.0Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:18.4.1 Arrowdown.pngSpecifiekeMentaleFuncties Rootconcept van de bouwsteen SpecifiekeMentaleFuncties. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen SpecifiekeMentaleFuncties.
CO.png NL-CM:18.4.2 Arrowright.pngAandacht 0..1 Aandacht is de specifieke mentale functie gerelateerd aan het zich richten op een externe stimulus of een innerlijke ervaring gedurende de vereiste periode.

Dit concept omvat het vasthouden van aandacht, veranderen van aandachtsgebied, verdelen van aandacht, en delen van aandacht; concentratie; afleidbaarheid.

b140 Aandacht
List2.png AandachtCodelijst
Folder.png NL-CM:18.4.5 Arrowdown.pngGeheugen 0..1 Container van het concept Geheugen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Geheugen.
303116000 Memory,function
CO.png NL-CM:18.4.6 Arrowright.pngGeheugenKorteTermijn 0..1 Het kortetermijngeheugen omvat de tijdelijke geheugenopslag van rond de 30 seconden van waaruit informatie verloren gaat als deze niet wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen.
b1440 Korte termijn geheugen
List2.png GeheugenKorteTermijnCodelijst
CO.png NL-CM:18.4.7 Arrowright.pngGeheugenLangeTermijn 0..1 Het langetermijngeheugen omvat het geheugensysteem dat het mogelijk maakt om gedurende langere tijd informatie afkomstig uit het kortetermijngeheugen op te slaan. Dit bestaat zowel uit een autobiografisch geheugen waarin herinneringen aan bepaalde gebeurtenissen wordt opgeslagen als een semantisch geheugen voor taal en feiten.
b1441 Lange termijn geheugen
List2.png GeheugenLangeTermijnCodelijst
Folder.png NL-CM:18.4.8 Arrowdown.pngDenken 0..1 Container van het concept Denken. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Denken.
88952004 Thinking,function
CO.png NL-CM:18.4.9 Arrowright.pngDenktempo 0..1 Het denktempo beschrijft de snelheid van het denkproces.
b1600 Denktempo
List2.png DenktempoCodelijst
CO.png NL-CM:18.4.10 Arrowright.pngDenkenCoherentie 0..1 De coherentie in denken beschrijft de samenhang en logica van het denkproces.

Dit concept omvat oppervlakkigheid, breedvoerigheid en het veelvuldig herhalen van verrichte handelingen, uitgesproken woorden of zinnen en het blijven zien van gedane waarnemingen.

b1601 Wijze van denken
List2.png DenkenCoherentieCodelijst
CO.png NL-CM:18.4.11 Arrowright.pngDenkenInhoud 0..1 De inhoud van denken beschrijft de ideeën die aanwezig zijn in het denkproces, dat wat geconceptualiseerd wordt.

Dit concept omvat stoornissen zoals wanen, overgewaardeerde denkbeelden en somatisatie.

b1602 Inhoud denkproces
List2.png DenkenInhoudCodelijst
CO.png NL-CM:18.4.12 Arrowright.pngDenkenControle 0..1 De specifieke mentale functies die de willekeurige controle van het denken beschrijven en die als zodanig door de persoon worden herkend.

Dit concept omvat stoornissen zoals het blijven hangen in bepaalde gedachten, obsessie en het ontvangen en ondergaan van opgedrongen gedachten.

b1603 Controle denkproces
List2.png DenkenControleCodelijst
Folder.png NL-CM:18.4.13 Arrowdown.pngStemming 0..1 Container van het concept Stemming. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Stemming.
85256008 Mood,function
CO.png NL-CM:18.4.14 Arrowright.pngStemmingAdequaatheid 0..1 De adequaatheid van stemming beschrijft congruentie van gevoel of affect met de situatie, zoals blijheid bij het ontvangen van goed nieuws.
b1520 Adequaatheid van stemming
List2.png StemmingAdequaatheidCodelijst
CO.png NL-CM:18.4.15 Arrowright.pngStemmingRegulering 0..1 De regulering van stemming beschrijft het ervaren van affect en het vermogen om affect te tonen.
b1521 Regulering van stemming
List2.png StemmingReguleringCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:18.4.4 Arrowright.pngVerpleegkundigeActie 0..* De verpleegkundige acties die nodig zijn bij de ondersteuning van patiënt bij stoornissen in de specifieke mentale functies.
Block.png VerpleegkundigeInterventie
ST.png NL-CM:18.4.3 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de specifieke mentale functies.
48767-8 Annotation comment

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

SpecifiekeMentaleFuncties
Aandacht Lichte stoornis (5-24%)
Geheugen
GeheugenKorteTermijn Lichte stoornis (5-24%)
GeheugenLangeTermijn Matige stoornis (25-49%)
Stemming
StemmingAdequaatheid Lichte stoornis (5-24%)
StemmingRegulering Matige stoornis (25-49%)
Denken
Denktempo Lichte stoornis (5-24%)
DenkenCoherentie Lichte stoornis (5-24%)
DenkenInhoud Lichte stoornis (5-24%)
DenkenControle Matige stoornis (25-49%)
VerpleegkundigeActie
Activiteit Ondersteuning dagstructuur aan de hand van programma, lag op een eenpersoonskamer.
Toelichting Patiënt is na operatie acuut verward geweest, gaat al wel beter, maar is soms nog weg kwijt. Heeft wel door dat hij soms in de war is en vindt dit erg vervelend.

References

1. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) [Online] Beschikbaar op:http:/www.rivm.nl/who-fic/icf.htm [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

AandachtCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.18.4.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen stoornis b1520.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 0-4%
Lichte stoornis b1520.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 5-24%
Matige stoornis b1520.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 25-49%
Ernstige stoornis b1520.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 50-95%
Volledige stoornis b1520.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 96-100%

DenkenCoherentieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.18.4.5 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen stoornis b1601.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 0-4%
Lichte stoornis b1601.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 5-24%
Matige stoornis b1601.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 25-49%
Ernstige stoornis b1601.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 50-95%
Volledige stoornis b1601.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 96-100%

DenkenControleCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.18.4.7 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen stoornis b1603.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 0-4%
Lichte stoornis b1603.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 5-24%
Matige stoornis b1603.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 25-49%
Ernstige stoornis b1603.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 50-95%
Volledige stoornis b1603.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 96-100%

DenkenInhoudCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.18.4.6 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen stoornis b1602.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 0-4%
Lichte stoornis b1602.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 5-24%
Matige stoornis b1602.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 25-49%
Ernstige stoornis b1602.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 50-95%
Volledige stoornis b1602.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 96-100%

DenktempoCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.18.4.4 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen stoornis b1600.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 0-4%
Lichte stoornis b1600.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 5-24%
Matige stoornis b1600.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 25-49%
Ernstige stoornis b1600.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 50-95%
Volledige stoornis b1600.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 96-100%

GeheugenKorteTermijnCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.18.4.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen stoornis b1440.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 0-4%
Lichte stoornis b1440.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 5-24%
Matige stoornis b1440.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 25-49%
Ernstige stoornis b1440.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 50-95%
Volledige stoornis b1440.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 96-100%

GeheugenLangeTermijnCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.18.4.3 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen stoornis b1441.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 0-4%
Lichte stoornis b1441.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 5-24%
Matige stoornis b1441.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 25-49%
Ernstige stoornis b1441.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 50-95%
Volledige stoornis b1441.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 96-100%

StemmingAdequaatheidCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.18.4.8 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen stoornis b1520.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 0-4%
Lichte stoornis b1520.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 5-24%
Matige stoornis b1520.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 25-49%
Ernstige stoornis b1520.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 50-95%
Volledige stoornis b1520.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 96-100%

StemmingReguleringCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.18.4.9 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen stoornis b1521.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 0-4%
Lichte stoornis b1521.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 5-24%
Matige stoornis b1521.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 25-49%
Ernstige stoornis b1521.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 50-95%
Volledige stoornis b1521.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 96-100%

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:42:07 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht