QAReviewChecklist

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Checklist: Zorgverlener Review ZIB

 1. Inhoudelijke check extra/gewijzigde/wegvallen velden of extra/gewijzigde waarden.
 2. Worden de gegevenselement namen en omschrijvingen herkend door de Zorgverelener.
 3. Hoe zit de ZIB in de systemen/processen die de Zorgverlener gebruikt.

Checklist: Architectuur QA Review ZIB

Het gaat hier om waar we inhoudelijk naar te kijken als Architect.
We mogen ervan uitgaan dat (medisch) inhoudelijke review al is geweest.
N.B. Het gaat hier om de (technische) methodologische controle van de ZIB.

Definities

Dit geld voor alle tekstuele definities, dus van het hoofdstuk "Concept", maar ook van de tekstuele toelichtingen bij het model en de elementen en de waardelijsten en waarden.

 1. De eerste zin zou als vervanging kunnen dienen voor het element naam in een zin als korte omschrijving
 2. Moet extra richting geven aan het gebruik bovenop de naam en korte omschrijving
 3. Als het niet voor de hand liggend is moet uitgelegd waarom een element nodig is
 4. Zijn de teksten consistent
 5. Voorbeelden moeten in DCM::ExampleValue
 6. Voor de inhoudsdeskundige architect: Kloppen de definities van de elementen

Model en Elementen

Klopt het model; dwz:

 1. Zijn overal (de juiste) datatypen gebruikt
 2. Check de kardinaliteit
 3. Heeft het minimale model betekenis? Dus laat alle elementen weg met minimale kardinaliteit van 0.
 4. Als er een verwijzing (reference) is, wijst die dan naar het rootconcept van de andere ZIB?
 5. Als er een verwijzing in zit moet er gecontroleerd worden of die in een ZIB zit en niet in beide (heen en weer). De verwijzing wordt doorgaans toegevoegd op de ZIB die "later" wordt gemaakt. Dus e.g. een Verrichting wordt meestal gedaan nav een Probleem en niet andersom. Een Verrichting kan dan een verwijzing hebben naar een Probleem.
 6. Zijn de namen van de elementen generiek genoeg voor de betekenis en waardelijst die het heeft.
 7. De naam van de elementen bevat in principe niet opnieuw de bouwsteennaam.
 8. Check de overlap met de Basiselementen?
 9. Hebben alle elementen een codering LOINC of SNOMED CT zijn preferent.

Waardelijsten (ValueSets)

Constraints

 1. "Hangt" de Constraint aan het betreffende Element

Examples

 1. Klopt het voorbeeld; Is het consistent met het model en is het duidelijk?`

Overige

 1. Is het echt een aparte bouwsteen waardig
 2. Is er al een bouwsteen waar we het concept in kwijt kunnen?
 3. Is er overlap met andere bouwstenen
 4. (geen verwijzing waar die er wel zou moeten zijn)
 5. Overige bevindingen, adviezen

Sub-ZIB (complexere data-types, part)

 1. In tegenstelling tot een volledige ZIB, zijn de Concept en Example hoofdstukken ingevuld
 2. Is het in de naam duidelijk dat het een Sub-ZIB is? (e.g. door namespace nl.zorg.part te gebruiken)

Checklist: Model Technisch Review ZIB

TODO: lijstje compleet maken Deze controle kan overigens geheel automatisch

 1. Metadata
 2. "Lite" hoofdstukken gevuld, Concept, Purpose, ...
 3. Informatiemodel
  1. een rootconcept
  2. geen loshangende concepten
  3. alle gegevenselementen ...
   1. ... hebben een ZIB datatype en bij gecodeerd een waardelijst
   2. ... hebben een definitie
   3. ... hebben een example value
  4. ...

Ter inspiratie

Stan Huff Requirements for good models:

 1. Accurate – corresponds to the real world
 2. Unambiguous – only one meaning
 3. Understandable - People recognize the real world referent(s)
 4. Reproducible - Different modelers would model in the same way
 5. Parsimonious and harmonious use of terminology - Semantics of the model and terminology match
 6. Flexible - Evolve gracefully over time
 7. Consistent across domains – Specimen Collection and I&O Charting
 8. Practical – implementable in real systems
 9. Minimally complex – cover only what is needed
 10. Common queries are easy
 11. Fits with available technology (OO languages)

http://wiki.hl7.org/index.php?title=DSTU_QA_Guidelines