Procedurele afspraken (librarian, etc)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Aanleveren bouwstenen

Nieuwe versies van de klinische bouwstenen worden door de modelleurs in de UMC Projectplace omgeving in de 'INBOX' map van de 'Toolkit & NFU DCM Repository' map geplaatst.
De bouwstenen moeten aangeboden worden in XMI formaat. (Hoe exporteer ik een bouwsteen?)
De librarian consolideert de bouwstenen en zorgt ervoor dat de gezamelijke bouwstenen in een nieuwe EA projectomgeving opgenomen worden (.eap file) en plaatst deze in dit bestand in de in de 'Toolkit & NFU DCM Repository' map.
De afzonderlijke geconsolideerde XMI bestanden worden bovendien in de 'XMI' map geplaatst.

Format aan te leveren documenten

Naast de XMI worden ter review aangeboden:

  • Het met de RTF template gegenereerde bouwsteen document in PDF format (Niet in PDF format door EA laten genereren, maar eerst in Word als RTF inlezen en als PDF publiceren)
  • De lekenversie in PPT format (Niet in PPTX format, dus opslaan als Powerpoint 97-2003 presentatie).

Modelleren van CCR sectie

Alle CCR secties hebben de vorm van een meervoudig hoofdconcept (b.v. Results) met daaronder 1..* enkelvoudige subconcepten (b.v Result).
Voor de bouwstenen is besloten het rootconcept te leggen op het niveau van het enkelvoudige subconcept (dus Result als rootconcept van de bouwsteen)

Modelleren generieke concepten als bron, datum etc.

De CCR secties bevatten veel algemene elementen zoals id, datum, bron, etc. Vaak hebben deze elementen een meer technische betekenis.

Besluit: Deze algemene elementen worden alleen in de bouwsteen opgenomen als zij medisch inhoudelijk relevant zijn.


Brondocumenten

Om de bouwstenen te kunnen onderhouden, is het belangrijk om de alle brondocumenten te bewaren en tzt in beheer te nemen. Als brondocumenten zijn geidentificeerd (per bouwsteen):

  • XMI bestand
  • afbeeldingen voor voorbeelden en evt. mindmaps
  • Word of Excel bestanden met de valuesets
  • Gegevensboom uit de lekenversie (.ppt bestand) (hierover moet nog een nader besluit genomen worden)

Met deze brondocumenten kunnen de RTF en PPT ten alle tijde opnieuw gegenereerd worden.