PijnBeleving-v1.0(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.PijnBeleving EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 8-9-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 7-7-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU & V&VN
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.11
DCM::KeywordList Pijn, pijnscore, pijnbeleving, vas, nrs
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.nfu.PijnBeleving
DCM::PublicationDate 8-9-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 8-9-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015).

Concept

Pijnbeleving geeft een zo compleet mogelijk beeld van de door de patiënt ervaren pijn. Daartoe wordt niet alleen de mate van pijn maar ook de context waarin de pijn ervaren wordt beschreven. De mate van pijn wordt vastgelegd met de Numeric Rating Scale (NRS) of de Visual Analogue Score (VAS).

Purpose

De aandacht voor de pijn, het vragen naar een pijnindicatie en het vastleggen daarvan bewerkstelligt een betere inschatting van de ernst van de pijn en beoordeling van het effect van een behandeling.

Evidence Base

Voor kinderen onder de 7 jaar wordt aanbevolen een andere pijnschaal te gebruiken, namelijk de COMFORT gedragsschaal, de CHIPPS (Children's and Infants' Postoperative Pain Scale), de POKIS (Pijnobservatieschaal voor jonge kinderen), de FLACC (Faces, legs, activity, cry and consolability) en de CHEOPS (Children's Hospital of Eastern Ontario Pain Scale).
(Bron: Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen.)

Voor patiënten waarbij meting met NRS niet mogelijk is kan gebruik worden gemaakt van observatieschaal voor non-verbaal pijngedrag. Voorbeeld hiervan is REPOS, voor patiënten met een uitingsbeperking (The Rotterdam elderly pain observation scale), PACSLAC-D (The pain assessment scale for seniors with severe dementia) en de PAINAD (The pain assessment in advanced dementia).

Patient Population

De NRS en VAS is geschikt voor het meten van de pijn vanaf 7 jaar en ouder.

Information Model


#PijnAnatomischeLocatieCodelijstPijnscore-v1.2.1(2015NL)#9950#9956VerpleegkundigeInterventie-v1.0(2015NL)#PijnContextCodelijst#10814#10815PijnBeleving-v1.0Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:12.11.1 Arrowdown.pngPijnBeleving Rootconcept van bouwsteen PijnBeleving. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van bouwsteen PijnBeleving.
CD.png NL-CM:12.11.2 Arrowright.pngAnatomischeLocatie 0..1 De plaats of het gebied waar de pijn zich manifesteert.
List2.png PijnAnatomischeLocatieCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:12.11.6 Arrowright.pngVerpleegkundigeActie 0..* De beschrijving van verpleegkundig activiteiten bij de ondersteuning van een patiënt met pijn.
Block.png VerpleegkundigeInterventie
Folder.png NL-CM:12.11.3 Arrowdown.pngMateVanPijn 1..* Container van het concept MateVanPijn. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept MateVanPijn.
Verwijzing.png NL-CM:12.11.5 Arrowright.pngPijnScore 1 De pijnscore geeft de mate van pijn aan die door de patiënt ervaren wordt.
Block.png Pijnscore
CD.png NL-CM:12.11.4 Arrowright.pngPijnContext 0..1 De pijncontext geeft de context van de pijnmeting. Aangegeven kan worden of de pijn optreedt bij rust, bij bewegen of anderzins.
List2.png PijnContextCodelijst

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

PijnBeleving
AnatomischeLocatie Bovenbuik
MateVanPijn
PijnContext Pijn bij bewegen
PijnScore
PijnscoreWaarde 5
PijnscoreDatumTijd 10-09-2014
PijnMeetmethode VAS10
Toelichting Zeurende pijn.
VerpleegkundigeActie
Activiteit Pijnbestrijding volgens afspraak.
Ondersteuning van wond bij hoesten.

References

1. Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie. Richtlijn Postoperatieve pijn. (2012) [Online] Beschikbaar op:http://www.anesthesiologie.nl/uploads/kwaliteit/Def_RL_Postoperatieve_pijn.pdf [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

2. VMS. Vroege herkenning en behandeling van pijn. (2009) [Online] Beschikbaar op:http://www.vmszorg.nl/_library/5544/web_2009.0109_praktijkgids_pijn.pdf [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

3. Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen. (2007) [Online] Beschikbaar op:http://www.nvk.nl/Portals/0/richtlijnen/pijnmeting/richtlijnpijnmeting.pdf [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

PijnAnatomischeLocatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.11.2 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <<91723000|anatomical structure| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

PijnContextCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.11.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Pain onset at rest 428926002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Pijn bij rust
Pain onset during exertion 429056000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Pijn bij beweging
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:41:47 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht