PatientVragenlijst-v2.1(NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Naam: nl.zorg.template.PatientVragenlijst EN.png
Versie: 2.1
ZIB Status:Draft
Publicatie status: Unpublished
Publicatie datum:


Metadata

DCM::CoderList *
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList *
DCM::CreationDate 15-05-2020
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.21.2
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList *
DCM::Name nl.zorg.template.PatientVragenlijst
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus Unpublished
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate 05-07-2024
DCM::Supersedes nl.zorg.template.PatientVragenlijst-v2.0
DCM::Version 2.1
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-09-2020)

Publicatieversie 2.0 (01-09-2022)

Publicatieversie 2.1 (05-07-2024) Bevat: Sectie Evidence Base aangevuld.

Concept

Een patiënt vragenlijst is een gestructureerde vragenlijst waarin een zorgverlener aan de patient of een contactpersoon een aantal vragen stelt over zijn gezondheid, (ziekte)geschiedenis of ervaringen een een zorgtraject.
Dit is een blauwdruk zib. Voor daadwerkelijk gebruik zal voor afgeleide zibs invulling gegeven moeten worden aan betekenisvolle elementnamen en vulling van de waardelijsten.

Purpose

Het doel van een patiënt vragenlijst is om informatie bij de patient uit te vragen die van belang is voor de behandeling, het resultaat van een behandeling of zijn ervaringen in het zorgproces.

Evidence Base

Bij het gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten is het gebruikelijk om, zeker bij herhaald invullen door dezelfde patiënt of cliënt, de volgorde waarin de vragen voorgelegd worden te variëren. Het doel daarvan is automatisme bij het invullen te voorkomen.
Als antwoord-opties voor de vragen uit deze vragenlijsten wordt vaak gebruik gemaakt van Likert schalen. Deze schalen bestaan uit een per schaal te definiëren aantal antwoord-opties (5-punts Likert-schaal, 9-punts Likert-schaal,…). Hierbij geeft de invuller middels een getal tussen 0 en maximum, in deze gevallen 0-4, c.q. 0-8, aan in hoeverre de invuller het met de vraag eens of oneens is of in hoeverre de stelling van toepassing is. Om dezelfde reden waarom de volgorde van de vragen gerouleerd worden, wordt bij de antwoord-opties de mapping naar de getallen soms omgekeerd. Als voorbeeld worden de keuzes van ‘Heel erg’ tot ‘Heel goed’ dan op 7-0 gemapt i.p.v. op 0-7.
In de blauwdruk (en bij toepassing daarvan in afgeleide zibs) wordt ervan uit gegaan dat de applicatielogica er zorg voor draagt dat de informatie uit de ingevulde vragenlijsten zodanig verwerkt wordt dat deze verschillen niet tot uitdrukking komen in de informatie die de blauwdruk weergeeft.
Hoewel bij het gebruik van een afgeleide zib andere afspraken gemaakt kunnen worden, lijkt het logisch te kiezen voor de optie om voor vastlegging conform zo’n zib altijd te kiezen voor de mapping ‘negatief -positief’ naar 0 – maximum te kiezen. Dit tenzij de originele vragenlijst hier zeer specifieke instructies voor heeft. 
De volgorde van de vragen in de aan de patiënt voorgelegde vragenlijst komt niet tot uitdrukking in de blauwdruk/ afgeleide zib aangezien de vragen geïdentificeerd worden door de naam van het element die deze vraag representeert en het aan dit element gekoppelde concept-id.
Mocht in een afgeleide zib gekozen zijn om elementnamen als ‘Vraag 1’ te gebruiken, slaat het nummer in de vraag nooit op de plek in het gebruikte formulier, maar hooguit op de plek in de definitie van de vragenlijst. Om verwarring te voorkomen, is het beter niet dit soort namen te gebruiken. 
Als de blauwdruk en afgeleide zibs conform bovenstaande worden toegepast is de informatie uit de instantiaties ervan altijd zonder bewerking te vergelijken waardoor foute interpretatie wordt voorkomen.
De concept-id wordt dan bij de van de blauwdruk afgeleide zibs gebruikt als identifier van de oorspronkelijke vraag, het concept voor het data element in de afgeleide zib en het bijbehorende antwoord. Desnoods kan hiervoor een mappingtabel worden gemaakt van de oorspronkelijke vragen uit de gestandaardiseerde vragenlijst, de conceptrepresentatie als data element in de afgeleide zib en het bijbehorende antwoord.

Information Model


#1417#1414#1424#1418#[Sectie]NaamCodelijst#1425#1415#1420Contactpersoon-v4.1(2024NL)#1419#1416PatientVragenlijst-v2.1Model(NL).png
#[ItemVraag]Codelijst#1431#1429#1430VragenlijstItem-v2.1Model(NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:21.2.1 Arrowdown.png[PatientVragenlijst] Rootconcept van de blauwdruk [PatientVragenlijst]. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de blauwdruk [PatientVragenlijst].
INT.png NL-CM:21.2.45 Arrowright.png[Score] 0..1 De (totaal) score berekend op basis van antwoorden op een vragenlijst.
ST.png NL-CM:21.2.24 Arrowright.png[TimingLabel] 0..1 Het relatieve moment waarop de vragenlijst wordt ingevuld (bijvoorbeeld 12 jaar oud, voor operatie , 5 jaar na de implantatie)
TS.png NL-CM:21.2.38 Arrowright.png[DatumTijd] 1 De datum en tijd van het invullen van de vragenlijst.
Verwijzing.png NL-CM:21.2.36 Arrowright.png[AfwijkendeInformatiebron]::Contactpersoon 0..1 Als de vragenlijst niet door de patient beantwoord wordt, de betrokkene (ouder, mantelzorger, ...) die de vragen over de patient beantwoordt.
Block.png Contactpersoon
Folder.png NL-CM:21.2.43 Arrowdown.png[SectieItem]::[VragenlijstItem] 1..* Container van het concept [SectieItem]::[VragenlijstItem]. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept [SectieItem]::[VragenlijstItem].
Folder.png NL-CM:21.2.12 Arrowdown.png[VragenlijstSectie] 0..* Container van het concept [VragenlijstSectie]. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept [VragenlijstSectie].
CD.png NL-CM:21.2.27 Arrowright.png[Sectie]Naam 1 De naam van de sectie van de vragenlijst. Dit heeft meestal betrekking op het specifieke onderwerp dat in de vragenlijst wordt uitgevraagd.
List2.png [Sectie]NaamCodelijst
INT.png NL-CM:21.2.18 Arrowright.png[SectieScore] 0..1 De totaal score van de sectie berekend op basis van antwoorden op de vragenlijstdeel van de sectie.
Folder.png NL-CM:21.2.28 Arrowdown.png[Item]::[VragenlijstItem] 0..* Container van het concept [Item]::[VragenlijstItem]. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept [Item].

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Instructions

Met deze blauwdruk kunnen enkelvoudige zibs gemaakt worden die één vragenlijst met één of meerdere secties modelleren.
Indien een zib van een vragenlijst erg groot wordt en er een complexe flow met conditioneel zichtbare of verborgen vragen in zitten kan de modelleur besluiten deze op te delen in meerdere kleinere zibs.
Complexiteit rondom het invullen kan deels met behulp van constraints in een zib worden beschreven.
Ook is het mogelijk om in plaats van dit in een zib te doen te verwijzen naar een website of plaats waar deze informatie te vinden is.
Ook de volgorde en exacte vormgeving van een vragenlijst is niet in een zib te beschrijven en daar is een zib ook niet voor bedoeld. Deze moet vindbaar zijn bij de uitgever of maker van de vragenlijst.
Deze uitgever of maker is de inhoudelijk beheerder van een vragenlijst. Bij elke wijziging door de inhoudeljk beheerder van de zib moet worden gekeken en bijgehouden of een enkelvoudige zib op basis van deze blauwdruk moet worden aangepast.
Het versiebeheer van met name gevalideerde vragenlijsten vergt aandacht en kan complex zijn ivm diverse vertalingen die in omloop zijn.

Onderstaand worden (informatief) mogelijke realisaties gegeven van verschillende uitweringen van patiënt-vragenlijsten, gebaseerd op de blauwdruk.
PatientVragenlijst Template2Zib.png

Valuesets

[ItemVraag]Codelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.21.2.7 Binding: Example
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving

[Sectie]NaamCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.21.2.4 Binding: Example
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2024-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20240331 [R] (maart 2024-editie)
  • LOINC version 2.77

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 05/07/2024 16:32:08 met ZibExtraction v. 9.4.8881.42943