PatientVragenlijst-v2.0(NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Naam: nl.zorg.template.PatientVragenlijst EN.png
Versie: 2.0
ZIB Status:Final
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 01-09-2022


Metadata

DCM::CoderList *
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList *
DCM::CreationDate 15-05-2020
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name *
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.21.2
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList *
DCM::Name nl.zorg.template.PatientVragenlijst
DCM::PublicationDate 01-09-2022
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate 29-03-2021
DCM::Supersedes nl.zorg.template.PatientVragenlijst-v1.0
DCM::Version 2.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (01-09-2020)

Publicatieversie 2.0 (01-09-2022).

Concept

Een patiënt vragenlijst is een gestructureerde vragenlijst waarin een zorgverlener aan de patiënt of een contactpersoon een aantal vragen stelt over zijn gezondheid, (ziekte)geschiedenis of ervaringen een een zorgtraject.
Dit is een zib blauwdruk. Voor daadwerkelijk gebruik zal voor afgeleide zibs invulling gegeven moeten worden aan betekenisvolle elementnamen en vulling van de waardenlijsten.

Purpose

Het doel van een patiënt vragenlijst is om informatie bij de patient uit te vragen die van belang is voor de behandeling, het resultaat van een behandeling of zijn ervaringen in het zorgproces.

Information Model


#15360#15357#15367#15361#[Sectie]NaamCodelijst#15368#15358#15363Contactpersoon-v3.5(2022NL)#15362#15359PatientVragenlijst-v2.0Model(NL).png
#[ItemVraag]Codelijst#15374#15372#15373VragenlijstItem-v2.0Model(NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:21.2.1 Arrowdown.png[PatientVragenlijst] Rootconcept van de blauwdruk [PatientVragenlijst]. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de blauwdruk [PatientVragenlijst].
INT.png NL-CM:21.2.45 Arrowright.png[Score] 0..1 De (totaal) score berekend op basis van antwoorden op een vragenlijst.
ST.png NL-CM:21.2.24 Arrowright.png[TimingLabel] 0..1 Het relatieve moment waarop de vragenlijst wordt ingevuld (bijvoorbeeld 12 jaar oud, voor operatie , 5 jaar na de implantatie)
TS.png NL-CM:21.2.38 Arrowright.png[DatumTijd] 1 De datum en tijd van het invullen van de vragenlijst.
Verwijzing.png NL-CM:21.2.36 Arrowright.png[AfwijkendeInformatiebron]::Contactpersoon 0..1 Als de vragenlijst niet door de patient beantwoord wordt, de betrokkene (ouder, mantelzorger, ...) die de vragen over de patient beantwoordt.
Block.png Contactpersoon
Folder.png NL-CM:21.2.43 Arrowdown.png[SectieItem]::[VragenlijstItem] 1..* Container van het concept [SectieItem]::[VragenlijstItem]. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept [SectieItem]::[VragenlijstItem].
Folder.png NL-CM:21.2.12 Arrowdown.png[VragenlijstSectie] 0..* Container van het concept [VragenlijstSectie]. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept [VragenlijstSectie].
CD.png NL-CM:21.2.27 Arrowright.png[Sectie]Naam 1 De naam van de sectie van de vragenlijst. Dit heeft meestal betrekking op het specifieke onderwerp dat in de vragenlijst wordt uitgevraagd.
List2.png [Sectie]NaamCodelijst
INT.png NL-CM:21.2.18 Arrowright.png[SectieScore] 0..1 De totaal score van de sectie berekend op basis van antwoorden op de vragenlijstdeel van de sectie.
Folder.png NL-CM:21.2.28 Arrowdown.png[Item]::[VragenlijstItem] 0..* Container van het concept [Item]::[VragenlijstItem]. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept [Item].

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Instructions

Met deze blauwdruk kunnen enkelvoudige zibs gemaakt worden die één vragenlijst met één of meerdere secties modelleren.
Indien een zib van een vragenlijst erg groot wordt en er een complexe flow met conditioneel zichtbare of verborgen vragen in zitten kan de modelleur besluiten deze op te delen in meerdere kleinere zibs.
Complexiteit rondom het invullen kan deels met behulp van constraints in een zib worden beschreven.
Ook is het mogelijk om in plaats van dit in een zib te doen te verwijzen naar een website of plaats waar deze informatie te vinden is.
Ook de volgorde en exacte vormgeving van een vragenlijst is niet in een zib te beschrijven en daar is een zib ook niet voor bedoeld. Deze moet vindbaar zijn bij de uitgever of maker van de vragenlijst.
Deze uitgever of maker is de inhoudelijk beheerder van een vragenlijst. Bij elke wijziging door de inhoudeljk beheerder van de zib moet worden gekeken en bijgehouden of een enkelvoudige zib op basis van deze blauwdruk moet worden aangepast.
Het versiebeheer van met name gevalideerde vragenlijsten vergt aandacht en kan complex zijn ivm diverse vertalingen die in omloop zijn.

Valuesets

[ItemVraag]Codelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.21.2.7 Binding: Example
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving

[Sectie]NaamCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.21.2.4 Binding: Example
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Pre-publicatie 2022-1
SNOMED CT en LOINC codes zijn gebaseeerd op:

  • SNOMED Clinical Terms version: 20220131 [R] (January 2022 Release)
  • LOINC version 2.72

De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 30/08/2022 12:55:21 met ZibExtraction v. 8.0.8277.23219