Nl.zorg.DevelopmentChild-v1.1(EN) valuesets

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <terminology>

 <valueSet id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.32.6" name="OntwikkelingVerstandelijkCodelijst" displayName="OntwikkelingVerstandelijkCodelijst" effectiveDate="2018-10-01T00:00:00" statusCode="final">
  <linkInfo Element_EA_guid="{1A2CB24B-52FE-465c-A3A5-2D4B8E7073CA}" ElementID="11992" Document_EA_guid="{E1167DFF-FB75-470b-8FDB-358A047D6B0E}" DocumentID="12002" />
  <bindingInfo Strength="Required" />
  <sourceCodeSystem id="2.16.840.1.113883.6.96" identifierName="SNOMED CT" />
  <conceptList>
   <concept number="0" code="281136009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Able to think abstractly" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Able to think abstractly" />
    <desc language="nl-NL">Kan abstract denken</desc>
   </concept>
   <concept number="1" code="716433009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Able to problem solve" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Able to problem solve" />
    <desc language="nl-NL">Kan zelf problemen oplossen</desc>
   </concept>
   <concept number="2" code="26381000146103" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Wide level of interest" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Wide level of interest" />
    <desc language="nl-NL">Heeft brede interesse</desc>
   </concept>
   <concept number="3" code="26311000146109" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Able to recognize consequences of behaviour" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Able to recognize consequences of behaviour" />
    <desc language="nl-NL">Heeft inzicht in gevolgen van eigen gedrag</desc>
   </concept>
   <concept number="4" code="304687006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Able to make considered choices" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Able to make considered choices" />
    <desc language="nl-NL">Kan beredeneerde keuzes maken</desc>
   </concept>
  </conceptList>
 </valueSet>
 <valueSet id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.32.5" name="OntwikkelingTaalCodelijst" displayName="OntwikkelingTaalCodelijst" effectiveDate="2018-10-01T00:00:00" statusCode="final">
  <linkInfo Element_EA_guid="{F82E6A2D-82C5-4cef-B61A-0B0AE5663299}" ElementID="12004" Document_EA_guid="{89ACA50D-6C76-4f79-A45E-BFA10C502094}" DocumentID="12001" />
  <bindingInfo Strength="Required" />
  <sourceCodeSystem id="2.16.840.1.113883.6.96" identifierName="SNOMED CT" />
  <conceptList>
   <concept number="0" code="258116008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Speech babble" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Speech babble" />
    <desc language="nl-NL">Brabbelt</desc>
   </concept>
   <concept number="1" code="26261000146103" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Able to comprehend short daily used sentences" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Able to comprehend short daily used sentences" />
    <desc language="nl-NL">Begrijpt korte dagelijks gebruikte zinnen</desc>
   </concept>
   <concept number="2" code="26341000146105" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Able to speak short daily used sentences" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Able to speak short daily used sentences" />
    <desc language="nl-NL">Spreekt korte dagelijks gebruikte zinnen</desc>
   </concept>
   <concept number="3" code="26361000146106" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Speaks intelligibly for acquaintances" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Speaks intelligibly for acquaintances" />
    <desc language="nl-NL">Is verstaanbaar voor bekenden</desc>
   </concept>
   <concept number="4" code="26371000146100" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Speaks intelligibly for strangers" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Speaks intelligibly for strangers" />
    <desc language="nl-NL">Is verstaanbaar voor onbekenden</desc>
   </concept>
  </conceptList>
 </valueSet>
 <valueSet id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.32.3" name="OntwikkelingMotoriekCodelijst" displayName="OntwikkelingMotoriekCodelijst" effectiveDate="2018-10-01T00:00:00" statusCode="final">
  <linkInfo Element_EA_guid="{3E24D856-6F3F-4046-A5D2-D31052820C41}" ElementID="11994" Document_EA_guid="{EF699B74-8B52-4f2b-874F-937C399C1ED8}" DocumentID="12003" />
  <bindingInfo Strength="Required" />
  <sourceCodeSystem id="2.16.840.1.113883.6.96" identifierName="SNOMED CT" />
  <conceptList>
   <concept number="0" code="282632008" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Able to roll over" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Able to roll over" />
    <desc language="nl-NL">Draait van buik naar rug en andersom</desc>
   </concept>
   <concept number="1" code="282607006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Able to crawl" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Able to crawl" />
    <desc language="nl-NL">Kan kruipen</desc>
   </concept>
   <concept number="2" code="302040002" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Able to sit unsupported" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Able to sit unsupported" />
    <desc language="nl-NL">Kan zelfstandig zitten</desc>
   </concept>
   <concept number="3" code="282888002" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Able to pull to standing from sitting" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Able to pull to standing from sitting" />
    <desc language="nl-NL">Trekt zich op tot staan</desc>
   </concept>
   <concept number="4" code="165245003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Independent walking" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Independent walking" />
    <desc language="nl-NL">Kan zonder hulp lopen</desc>
   </concept>
  </conceptList>
 </valueSet>
 <valueSet id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.32.4" name="OntwikkelingSociaalCodelijst" displayName="OntwikkelingSociaalCodelijst" effectiveDate="2018-10-01T00:00:00" statusCode="final">
  <linkInfo Element_EA_guid="{1972708D-CE4D-4e81-BA50-A2981FAB1A02}" ElementID="11991" Document_EA_guid="{5969C99F-6BAC-4721-94A3-3F90BE2AADDA}" DocumentID="11998" />
  <bindingInfo Strength="Required" />
  <sourceCodeSystem id="2.16.840.1.113883.6.96" identifierName="SNOMED CT" />
  <conceptList>
   <concept number="0" code="47041000146107" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Smiles back" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Smiles back" />
    <desc language="nl-NL">Lacht terug</desc>
   </concept>
   <concept number="1" code="26281000146106" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Able to give and take" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Able to give and take" />
    <desc language="nl-NL">Speelt geven en nemen</desc>
   </concept>
   <concept number="2" code="26301000146107" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Able to play with other children" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Able to play with other children" />
    <desc language="nl-NL">Kan spelen met andere kinderen</desc>
   </concept>
   <concept number="3" code="26291000146108" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Able to make friends" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Able to make friends" />
    <desc language="nl-NL">Kan vrienden maken</desc>
   </concept>
   <concept number="4" code="26321000146104" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Able to show empathy" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Able to show empathy" />
    <desc language="nl-NL">Kan zich inleven in anderen</desc>
   </concept>
  </conceptList>
 </valueSet>
 <valueSet id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.32.2" name="ZindelijkheidFecesCodelijst" displayName="ZindelijkheidFecesCodelijst" effectiveDate="2018-10-01T00:00:00" statusCode="final">
  <linkInfo Element_EA_guid="{693419B4-8A78-4049-A224-4AF399C4906F}" ElementID="11999" Document_EA_guid="{3975E6E2-8488-4d27-B906-D911D5E3582C}" DocumentID="11993" />
  <bindingInfo Strength="Required" />
  <sourceCodeSystem id="2.16.840.1.113883.6.96" identifierName="SNOMED CT" />
  <conceptList>
   <concept number="0" code="26421000146106" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="No control of bowel - child" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="No control of bowel - child" />
    <desc language="nl-NL">Niet zindelijk</desc>
   </concept>
   <concept number="1" code="26441000146100" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Occassional bowel accident - child" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Occasional bowel accident - child" />
    <desc language="nl-NL">Af en toe een ongelukje</desc>
   </concept>
   <concept number="2" code="26401000146103" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Full control of bowel - child" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Full control of bowel - child" />
    <desc language="nl-NL">Volledig zindelijk</desc>
   </concept>
  </conceptList>
 </valueSet>
 <valueSet id="2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.32.1" name="ZindelijkheidUrineCodelijst" displayName="ZindelijkheidUrineCodelijst" effectiveDate="2018-10-01T00:00:00" statusCode="final">
  <linkInfo Element_EA_guid="{4D784A84-795D-4cf3-9A94-1156CB961EFB}" ElementID="11996" Document_EA_guid="{4758DEF4-1112-4a68-8A10-4DA9A92514DF}" DocumentID="11995" />
  <bindingInfo Strength="Required" />
  <sourceCodeSystem id="2.16.840.1.113883.6.96" identifierName="SNOMED CT" />
  <conceptList>
   <concept number="0" code="26411000146101" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="No control of bladder - child" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="No control of bladder - child" />
    <desc language="nl-NL">Niet zindelijk</desc>
   </concept>
   <concept number="1" code="29261000146107" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Full control of bladder only in daytime" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Full control of bladder only in daytime" />
    <desc language="nl-NL">Zindelijk overdag, ’s nacht niet</desc>
   </concept>
   <concept number="2" code="26431000146108" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Occassional bladder accident - child" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Occasional bladder accident - child" />
    <desc language="nl-NL">Af en toe een ongelukje</desc>
   </concept>
   <concept number="3" code="26391000146101" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Full control of bladder - child" level="0" type="L">
    <designation language="en-US" type="preferred" displayName="Full control of bladder - child" />
    <desc language="nl-NL">Volledig zindelijk</desc>
   </concept>
  </conceptList>
 </valueSet>

</terminology>