Naamgegevens-v1.0(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Naam: nl.zorg.part.Naamgegevens EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 04-09-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 3-7-2017
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.20.4
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.part.Naamgegevens
DCM::PublicationDate 04-09-2017
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 04-09-2017
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017) .

Concept

De naamgegevens van een persoon bevatten voornamen, roepnaam, achternaam en eventueel de achternaam van de partner.
Dit is een subbouwsteen.

Purpose

Naamgegevens worden gebruikt om een persoon te identificeren en aan te spreken.

Information Model


#12252#12246#12245#12240#12251#NaamgebruikCodelijst#12248#12249#12250#12247#12239#12243Naamgegevens-v1.0Model(NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:20.4.1 Arrowdown.pngNaamgegevens Rootconcept van de subbouwsteen Naamgegevens. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de subbouwsteen Naamgegevens.
ST.png NL-CM:20.4.4 Arrowright.pngVoornamen 0..1 Officiële voornamen van de persoon.
ST.png NL-CM:20.4.5 Arrowright.pngInitialen 0..1 Initialen van de persoon.
ST.png NL-CM:20.4.6 Arrowright.pngRoepnaam 0..1 De naam waarmee de persoon gebruikelijk aangesproken wordt.
CD.png NL-CM:20.4.7 Arrowright.pngNaamgebruik 0..1 Dit concept geeft de achternaam of volgorde van achternamen aan waarmee de persoon aangesproken of aangeschreven wil worden.
List2.png NaamgebruikCodelijst
Folder.png NL-CM:20.4.2 Arrowdown.pngGeslachtsnaam 0..1 Container van het concept Geslachtsnaam. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Geslachtsnaam
ST.png NL-CM:20.4.11 Arrowright.pngVoorvoegsels 0..1 Bij de eigen achternaam behorende voorvoegsels.
ST.png NL-CM:20.4.10 Arrowright.pngAchternaam 1 Achternaam die bij geboorte gekregen is.
Folder.png NL-CM:20.4.3 Arrowdown.pngGeslachtsnaamPartner 0..1 Container van het concept GeslachtsnaamPartner. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept GeslachtsnaamPartner.
ST.png NL-CM:20.4.9 Arrowright.pngVoorvoegselsPartner 0..1 Bij de achternaam van de partner behorende voorvoegsels
ST.png NL-CM:20.4.8 Arrowright.pngAchternaamPartner 1 Achternaam van de partner die bij geboorte gekregen is.

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Naamgegevens  
Achternaam Putten
Voorvoegsels van
AchternaamPartner Giessen
VoorvoegselsPartner van der
Voornamen Johanna Petronella Maria
Initialen J.P.M.
Roepnaam Jo

Valuesets

NaamgebruikCodelijst

Valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.20.4.1
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Eigen geslachtsnaam NL1 NaamGebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4 Eigen geslachtsnaam
Geslachtsnaam partner NL2 NaamGebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4 Geslachtsnaam partner
Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam NL3 NaamGebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4 Geslachtsnaam partner gevolgd door eigen geslachtsnaam
Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner NL4 NaamGebruik 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.101.5.4 Eigen geslachtsnaam gevolgd door geslachtsnaam partner
Unknown UNK NullFlavors 2.16.840.1.113883.5.1008 Onbekend


Deze bouwsteen in overige publicaties

---

Meer over deze bouwsteen

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prepublicatie 2017 #1
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 30/11/2017 10:22:08


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht