Issues

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Deze pagina bevat binnen de kerngroep te bespreken punten. Als er een besluit genomen is, wordt het resultaat onder het issue geplaatst en waar aan de orde bovendien verwerkt in de wiki

  • In hoeverre is het CCR schema (relaties, cardinaliteit, comformiteit) leidend?

Toelichting: Staan we naast inperkingen ook uitbreiding van het schema toe?

Besluit: CCR wordt beschouwd als 'vertrekpunt' voor de inhoudelijke vulling van de bouwstenen. De bouwstenen zijn implementatie onafhankelijk. Maatgevend is de klinische herkenbaarheid en relevantie van de bouwsteen.


  • Codes voor concepten uit het HL7 model

Toelichting: Veel concepten zullen in CDD onderdeel van het model zijn: Observation.Code, Observation.effectiveTime, etc. Om implementatie onafhankelijk te zijn, zouden deze concepten toch een (Snomed) code moeten krijgen. Gaan we daar tijd in steken?

Besluit: