Communicatievaardigheden-v1.0(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.Communicatievaardigheden EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 8-9-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 2-4-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU & V&VN
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.18.3
DCM::KeywordList Communicatievaardigheden, verbale communicatie, non-verbale communicatie
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.nfu.Communicatievaardigheden
DCM::PublicationDate 8-9-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 8-9-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015).

Concept

Communicatievaardigheden zijn de vaardigheden van patiënt m.b.t. het delen van informatie (zowel verbaal als non-verbaal), waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het begrijpen van de gecommuniceerde informatie en het zich kunnen uiten, zowel verbaal als non-verbaal.
Beperkingen in communicatievaardigheden kunnen verschillende oorzaken hebben. Het kan een gevolg zijn van hersenletsel, zoals afasie, of een stoornis in de mentale functies. Dit kan een grote impact hebben op de mate waarin iemand informatie begrijpt of de manier waarop iemand zich kan uiten. Ook patiënten die slechthorend zijn kunnen moeite hebben met communicatie.
Mate van taalbeheersing is geen onderdeel van communicatievaardigheden.

Purpose

Informatie over communicatievaardigheden is essentieel om inzicht te krijgen in de aard van mogelijke beperkingen, zodat hiermee rekening gehouden kan worden bij de zorg voor en de communicatie met de patiënt.

Evidence Base

De definities van de concepten zijn (deels) ontleend aan de Nederlandse vertaling van de ICF begrippen.

Information Model


VerpleegkundigeInterventie-v1.0(2015NL)#9245#ZichUitenNonVerbaleCommunicatieCodelijst#ZichUitenVerbaleCommunicatieCodelijst#9239#9253#BegrijpenNonVerbaleCommunicatieCodelijst#BegrijpenVerbaleCommunicatieCodelijst#9251#9252#9247#9250#9238Communicatievaardigheden-v1.0Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:18.3.1 Arrowdown.pngCommunicatievaardigheden Rootconcept van de bouwsteen Communicatievaardigheden. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Communicatievaardigheden.
Folder.png NL-CM:18.3.3 Arrowdown.pngZichUiten 0..1 Container van het concept ZichUiten. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept ZichUiten.
288737001 Ability to use self-expression
CO.png NL-CM:18.3.4 Arrowright.pngZichUitenNonVerbaleCommunicatie 0..1 Zich uiten middels non-verbale communicatie betreft het gebruiken van gebaren, symbolen en tekeningen om boodschappen over te brengen. Voorbeelden hiervan zijn het hoofd schudden ter afkeuring en het maken van een tekening of diagram om een feit of een complex idee over te brengen. Het concept bevat ook het gebruik van lichaamstaal, tekens, symbolen en foto's.
d335 Zich non-verbaal uiten
List2.png ZichUitenNonVerbaleCommunicatieCodelijst
CO.png NL-CM:18.3.5 Arrowright.pngZichUitenVerbaleCommunicatie 0..1 Zich uiten middels verbale communicatie betreft het produceren van woorden, zinnen en langere passages in spreektaal, met een letterlijke en figuurlijke betekenis. Voorbeelden hiervan zijn mondeling een feit meedelen of een verhaal vertellen.
d330 Spreken
List2.png ZichUitenVerbaleCommunicatieCodelijst
Folder.png NL-CM:18.3.6 Arrowdown.pngBegrijpen 0..1 Container van het concept Begrijpen. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Begrijpen.
395659009 Ability to comprehend
CO.png NL-CM:18.3.7 Arrowright.pngBegrijpenNonVerbaleCommunicatie 0..1 Het begrijpen van non-verbale communicatie betreft de letterlijke en impliciete betekenis begrijpen van boodschappen die worden overgebracht door lichaamstaal, symbolen en tekeningen. Een voorbeeld hiervan is het begrijpen dat een kind moe kan zijn wanneer het in de ogen wrijft. Dit concept bevat begrijpen van lichaamstaal, algemene tekens, symbolen, tekeningen en foto's. Het begrijpen van formele gebarentaal maakt geen onderdeel uit van dit concept.
d315 Begrijpen van non-verbale boodschappen
List2.png BegrijpenNonVerbaleCommunicatieCodelijst
CO.png NL-CM:18.3.8 Arrowright.pngBegrijpenVerbaleCommunicatie 0..1 Het begrijpen van verbale communicatie betreft het begrijpen van de letterlijke en impliciete betekenis van gesproken boodschappen, zoals begrijpen of een bewering een feit betreft of een taalgebonden uitdrukking is.
d310 Begrijpen van gesproken boodschappen
List2.png BegrijpenVerbaleCommunicatieCodelijst
ST.png NL-CM:18.3.9 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting op één of meer aspecten van de communicatievaardigheden, die niet in één van de andere concepten uitgedrukt kan worden.
48767-8 Annotation comment
Verwijzing.png NL-CM:18.3.2 Arrowright.pngVerpleegkundigeActie 0..* Verpleegkundige acties die nodig zijn bij ondersteuning van de patiënt bij beperkingen die de patiënt ondervindt bij het communiceren.
Block.png VerpleegkundigeInterventie

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Communicatievaardigheden
Begrijpen
BegrijpenNonVerbaleCommunicatie Geen beperking (0-4%)
BegrijpenVerbaleCommunicatie Lichte beperking (5-24%)
ZichUiten
ZichUitenNonVerbaleCommunicatie Lichte beperking (5-24%)
ZichUitenVerbaleCommunicatie Matige beperking (25-49%)
VerpleegkundigeActie
Activiteit Gebruik maken van symbolenkaart bij communicatie.
Toelichting Door afasie begrijpt patiënt over het algemeen goed, maar heeft veel moeite met de juiste woorden vinden.

References

1. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) [Online] Beschikbaar op:http:/www.rivm.nl/who-fic/icf.htm [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

BegrijpenNonVerbaleCommunicatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.18.3.3 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen beperking d315.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 0-4%
Lichte beperking d315.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 5-24%
Matige beperking d315.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 25-49%
Ernstige beperking d315.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 50-95%
Volledige beperking d315.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 96-100%

BegrijpenVerbaleCommunicatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.18.3.4 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen beperking d310.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 0-4%
Lichte beperking d310.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 5-24%
Matige beperking d310.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 25-49%
Ernstige beperking d310.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 50-95%
Volledige beperking d310.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 96-100%

ZichUitenNonVerbaleCommunicatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.18.3.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen beperking d335.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 0-4%
Lichte beperking d335.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 5-24%
Matige beperking d335.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 25-49%
Ernstige beperking d335.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 50-95%
Volledige beperking d335.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 96-100%

ZichUitenVerbaleCommunicatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.18.3.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen beperking d330.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 0-4%
Lichte beperking d330.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 5-24%
Matige beperking d330.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 25-49%
Ernstige beperking d330.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 50-95%
Volledige beperking d330.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Beperking 96-100%

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:40:39 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht