ComfortScore-v1.0(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.ComfortScore EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 31-12-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 1-8-2016
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name zorg
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.12
DCM::KeywordList Pijnscore, assessment, comfort, comfortneo
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.ComfortScore
DCM::PublicationDate 31-12-2017
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017).

Concept

De Comfort gedrag schaal / ComfortNeo schaal is een pijnobservatie-instrument, welke wordt gebruikt om het pijngedrag te beoordelen van neonaten (pasgeborene).
De Comfort gedrag schaal telt 7 observatiepunten waarop gelet moet worden. Per observatie wordt gekozen uit een 5-punt schaal. De eindscore geeft aan of het geobserveerde kind pijn lijdt en de mate waarin. De score wordt gecombineerd met een NRS-score die door de verpleegkundigen wordt ingevuld op basis van de klinische blik.

Purpose

Een pijnobservatie instrument is een hulpmiddel bij het bepalen van de pijnintensiteit en tevens nuttig om de effectiviteit van de pijnbestrijding (farmacologisch of non-farmacologisch) te bepalen. Bij neonaten (pasgeborene) is het desondanks moeilijk om onderscheid te maken tussen pijn of onrust/angst. Dit onderscheid is relevant bij het bepalen van de behandeling. De score op een pijnmeetinstrument blijft een momentopname.

Evidence Base

Voor de definitie is gebruik gemaakt van Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen, NHG, 2007 en informatie op http://www.comfortassessment.nl/
Voor het vaststellen van de mate van pijn bij kinderen met een uitingsbeperking zijn verschillende pijn observatieschalen beschikbaar

  • CPG
  • Comfort gedrag schaal/ Comfortneo schaal
  • Flacc

Patient Population

De COMFORT assessment score is gevalideerd voor jonge kinderen tot 4 jaar.
De COMFORTneo assessment score is gevalideerd voor (premature) neonate

Information Model


#11394#LichaamsbewegingCodelijst#11406#11407#11401#HuilenCodelijst#11399#11402#11408#11409#11410#11411#11412#AlertheidCodelijst#Kalmte AgitatieCodelijst#AdemhalingsreactieCodelijst#SpierspanningCodelijst#GezichtsspanningCodelijstComfortScore-v1.0Model(2017NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:12.12.1 Arrowdown.pngComfortScore Rootconcept van de bouwsteen ComfortScore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen ComfortScore.
INT.png NL-CM:12.12.2 Arrowright.pngTotaalScore 0..1 De totaalscore is de optelsom van de deelscores. Het bereik van de totaalscore is 0 tot 35.
CO.png NL-CM:12.12.3 Arrowright.pngAlertheid 0..1 Comfort observatie: Alertheid
List2.png AlertheidCodelijst
CO.png NL-CM:12.12.4 Arrowright.pngKalmte_Agitatie 0..1 Observatie van Kalmte/ Agitatie
List2.png Kalmte_AgitatieCodelijst
CO.png NL-CM:12.12.5 Arrowright.pngAdemhalingsreactie 0..1 Observatie Ademhalingsreactie (alleen te scoren bij kinderen aan beademing)
List2.png AdemhalingsreactieCodelijst
CO.png NL-CM:12.12.6 Arrowright.pngHuilen 0..1 Observatie Huilen (alleen te scoren bij kinderen die spontaan ademhalen)
List2.png HuilenCodelijst
CO.png NL-CM:12.12.8 Arrowright.pngLichaamsbeweging 0..1 Observatie Lichaamsbeweging
List2.png LichaamsbewegingCodelijst
CO.png NL-CM:12.12.9 Arrowright.pngGezichtsspanning 0..1 Observatie gezichtsspanning
List2.png GezichtsspanningCodelijst
CO.png NL-CM:12.12.10 Arrowright.pngSpierspanning 0..1 Observatie spierspanning
List2.png SpierspanningCodelijst
TS.png NL-CM:12.12.11 Arrowright.pngScoreDatumTijd 1 De datum en het tijdstip waarop de Comfort gedrag schaal/ComfortNeo score bepaald is.
ST.png NL-CM:12.12.12 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de meting of omstandigheden tijdens de meting.
48767-8 Annotation comment

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

ComfortScore
ScoreDatumTijd 21-12-2016 12:05
Alertheid 4 (wakker en alert)
Kalmte_Agitatie 2 (licht angstig)
Huilen 2 (af en toe snikken of kreunen)
Lichaamsbeweging 2 (incidentele beweging)
Gezichtsspanning 2 (normale spanning van het gelaat)
Spierspanning 2 (verminderde spierspanning)
Totaalscore 14
Toelichting Controle na verhogen pijnmedicatie.
ComfortNeoScore
ScoreDatumTijd 21-12-2016 12:05
Alertheid 4 (wakker en alert)
Kalmte_Agitatie 2 (licht angstig)
Ademhalingsreactie 3 (af en toe hoesten of verzet tegen de ventilator)
Lichaamsbeweging 2 (incidentele beweging)
Gezichtsspanning 2 (normale spanning van het gelaat)
Spierspanning 2 (verminderde spierspanning)
Totaalscore 15
Toelichting Controle na verhogen pijnmedicatie.

Instructions

Bij de ComfortNeo schaal wordt het item huilen vervangen door ademhalingsreactie.
Bij de Comfort gedrag schaal wordt het item ademhalingsreactie vervangen door huilen.

References

1. Comfort assessment [Online] Beschikbaar op:http://www.comfortassessment.nl/ [Geraadpleegd: 2 augustus 2016] 2. Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen, NVK, 2007 [Online] Beschikbaar op:https://www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnenoverzicht/Details/tabid/1558/articleType/ArticleView/articleId/760/Pijn-meting-en-behandeling-van.aspx [Geraadpleegd: 21 december 2016]

Valuesets

AdemhalingsreactieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.3 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
No spontaneous respiration Vent1 1 CN_Ademhalingsreactie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.3 Geen spontane ademhaling
Spontaneous respiration on ventilator Vent2 2 CN_Ademhalingsreactie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.3 Spontane ademhaling aan de beademing
Unrest or resistance to ventilator Vent3 3 CN_Ademhalingsreactie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.3 Onrust of verzet tegen de beademing
Actively breathes against ventilator or coughs regularly Vent4 4 CN_Ademhalingsreactie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.3 Ademt actief tegen de beademing in of hoest regelmatig
Fights ventilator Vent5 5 CN_Ademhalingsreactie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.3 Vecht tegen de beademing

AlertheidCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Deeply asleep Alert1 1 CN_Alertheid 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.1 Diep in slaap (ogen dicht, geen reactie op omgeving)
Lightly asleep Alert2 2 CN_Alertheid 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.1 Licht in slaap (ogen grotendeels gesloten, af en toe reactie)
Drowsy Alert3 3 CN_Alertheid 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.1 Slaperig (kind sluit vaak zijn ogen, reageert minder op omgeving)
Awake and alert Alert4 4 CN_Alertheid 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.1 Wakker en alert (kind reageert op omgeving)
Awake and hyperalert Alert5 5 CN_Alertheid 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.1 Wakker en hyper-alert (overdreven reactie op veranderingen)

GezichtsspanningCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.6 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Facial muscles totally relaxed Face1 1 CN_Gezichtsspanning 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.6 Gezichtsspieren volkomen ontspannen
Normal facial tone Face2 2 CN_Gezichtsspanning 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.6 Normale spanning van het gezicht
Tension evident in some facial muscles Face3 3 CN_Gezichtsspanning 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.6 Spanning duidelijk in sommige gelaatsspieren (niet aanhoudend)
Tension evident throughout facial muscles Face4 4 CN_Gezichtsspanning 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.6 Spanning duidelijk in alle gelaatsspieren (aanhoudend)
Facial muscles contorted and grimacing Face5 5 CN_Gezichtsspanning 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.6 Gezichtsspieren verwrongen en in een grimas

HuilenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.4 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Quiet breathing Cry1 1 CN_Huilen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.4 Geen huilgeluiden
Occasional sobbing or moaning Cry2 2 CN_Huilen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.4 Af en toe snikken of kreunen (nasnikken)
Whining Cry3 3 CN_Huilen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.4 Jengelen of dreinen (monotoon geluid)
Crying Cry4 4 CN_Huilen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.4 Huilen
Screaming or shrieking Cry5 5 CN_Huilen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.4 Schreeuwen of krijsen

Kalmte_AgitatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Calm Calm1 1 CN_Kalmte_Agitatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.2 Kalm (kind helder en rustig)
Slightly anxious Calm2 2 CN_Kalmte_Agitatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.2 Licht angstig (kind toont lichte onrust)
Anxious Calm3 3 CN_Kalmte_Agitatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.2 Angstig (kind lijkt onrustig, kan zich beheersen)
Very anxious Calm4 4 CN_Kalmte_Agitatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.2 Zeer angstig (kind lijkt zeer onrustig, kan zich nog net beheersen)
Panicky Calm5 5 CN_Kalmte_Agitatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.2 Paniekerig (ernstige onrust met verlies van beheersing)

LichaamsbewegingCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.5 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
No movement Mov1 1 CN_Lichaamsbeweging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.5 Geen beweging
Occasional, slight movements Mov2 2 CN_Lichaamsbeweging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.5 Incidentele (3 of minder) kleine bewegingen
Frequent, slight movements Mov3 3 CN_Lichaamsbeweging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.5 Frequente (3 of meer) kleine bewegingen
Vigorous movements limited to extremities Mov4 4 CN_Lichaamsbeweging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.5 Heftige bewegingen met armen en benen
Vigorous movements including torso and head Mov5 5 CN_Lichaamsbeweging 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.5 Heftige bewegingen ook met romp en hoofd

SpierspanningCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.12.7 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Muscles fully relaxed Musc1 1 CN_Spierspanning 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.7 Spieren volledig ontspannen; geen spierspanning
Reduced muscle tone Musc2 2 CN_Spierspanning 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.7 Verminderde spierspanning; minder weerstand dan normaal
Normal muscle tone Musc3 3 CN_Spierspanning 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.7 Normale spierspanning
Increased muscle tone Musc4 4 CN_Spierspanning 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.7 Toegenomen spierspanning en buiging van vingers en tenen
Extreme muscle rigidity Musc5 5 CN_Spierspanning 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.7 Extreme spierstijfheid en buiging van vingers en tenen

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2017
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 14:52:58 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht