BodyTemperature-v3.1.2(2023EN)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoekenGeneral information

Name: nl.zorg.BodyTemperature NL.png
Version: 3.1.2
HCIM Status:Final
Release: 2023
Release status: Prepublished
Release date: 15-10-2023


Back 16.png Back to HCIM list

Metadata

DCM::CoderList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::CreationDate 12-11-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.6
DCM::KeywordList temperatuur, lichaamstemperatuur
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Lichaamstemperatuur
DCM::PublicationDate 15-10-2023
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Generieke Overdrachtsgegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 28-08-2020
DCM::Supersedes nl.zorg.Lichaamstemperatuur-v3.1.1
DCM::Version 3.1.2
HCIM::PublicationLanguage EN

Revision History

Only available in Dutch

Publicatieversie 1.0 (15-02-2013)

Publicatieversie 1.1 (01-07-2013)

Publicatieversie 1.2 (01-04-2015)

ZIB-147 Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst TemperatuurMetingMethodeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.
ZIB-276 In de klinische bouwsteen OverdrachtTemperatuur kwam de tagged value van concept TemperatuurMetingMethode niet overeen met de onderliggende waardenlijst.
ZIB-308 Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen
ZIB-355 Naamgeving bouwsteen aanpassen.
ZIB-359 Aanpassen conceptnaam en waardelijst van het concept TemperatuurMetingMethode

Incl. algemene wijzigingsverzoeken:

ZIB-94 Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights
ZIB-154 Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.
ZIB-200 Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-201 Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.
ZIB-309 EOI aangepast
ZIB-324 Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter
ZIB-326 Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Publicatieversie 1.2.1 (16-07-2015)

ZIB-419 Onjuiste SNOMED CT code in TemperatuurTypeCodelijst.

Publicatieversie 3.0 (01-05-2016)

ZIB-453 Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Publicatieversie 3.1 (04-09-2017)

ZIB-431 Gebruik van LOINC en SNOMED CT in vitale functies gerelateerde zorginformatiebouwstenen
ZIB-564 Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

Publicatieversie 3.1.1 (26-02-2019)

ZIB-690 NL-CM:12.6.2 TemperatuurType onjuist gemodelleerd

Publicatieversie 3.1.2 (01-09-2020)

ZIB-1186 DefintionCodes zib Lichaamstemperatuur

Concept

Measuring and documenting the body temperature of a person as a surrogate for a person’s central body temperature (the highest temperature at the centre of the torso)

Purpose

Measuring the body temperature is of medical importance. A number of diseases are accompanied by characteristic changes in body temperature. The symptoms of some diseases can be tracked by measuring the body temperature. The healthcare provider can use this temperature development to determine the effect of the treatment.

Information Model


#TemperatureTypeCodelist#307#310#308#309#306BodyTemperature-v3.1.2Model(2023EN).png


Type Id Concept Card. Definition DefinitionCode Reference
Block.png NL-CM:12.6.1 Arrowdown.pngBodyTemperature Root concept of the BodyTemperature information model. This root concept contains all data elements of the BodyTemperature information model.
56342008 Temperature taking
PQ.png NL-CM:12.6.2 Arrowright.pngTemperatureValue 1 Body temperature is the temperature inside the body, measured in °C (degrees Celsius). The measurement method must be specified for a correct interpretation of the measurement value.
8310-5 Body temperature
TS.png NL-CM:12.6.4 Arrowright.pngTemperatureDateTime 1 Date and time of measurement.
ST.png NL-CM:12.6.3 Arrowright.pngComment 0..1 Comments or details that may be of importance in interpreting the measurement value.
CD.png NL-CM:12.6.5 Arrowright.pngTemperatureType 0..1 The TemperatureType indicates the way and place the measurement (temperature) has been performed.
List2.png TemperatureTypeCodelist

Columns Concept and DefinitionCode: hover over the values for more information
For explanation of the symbols, please see the legend page List2.png

Example Instances

Only available in Dutch

Temperatuur DatumTijd TemperatuurWaarde Temperatuur Type Toelichting
08-02-2013 6:43 38,6 °C Tympanische temperatuur Voeten voelen heel koud aan

References

1. Parelsnoer DCM Lichaamstemperatuur v0.10 [Online] Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/htmlcontent/dcm/parelsnoer/nl.parelsnoer.Lichaamstemperatuur.v0.10.pdf [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. openEHR-EHR-OBSERVATION.temperature.v1[Online] Beschikbaar op: http://www.openehr.org/knowledge/ [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

Traceability to other Standards

This health and care information model is in accordance with the information model template Measurement v1.0.

Valuesets

TemperatureTypeCodelist

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.6.1 Binding: Extensible
Conceptname Conceptcode Codesystem name Codesystem OID Description
Rectal temperature 307047009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Rectale temperatuur
Oral temperature 415945006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Orale temperatuur (onder de tong)
Axillary temperature 415882003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Axillaire temperatuur (onder de oksel)
Groin temperature 415929009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Inguinale temperatuur (via de lies)
Tympanic temperature 415974002 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Tympanische temperatuur
Forehead temperature 415922000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Temporale temperatuur
Temperature of vagina 364246006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Vaginale temperatuur
Bladder temperature 698832009 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Blaastemperatuur
Core body temperature 276885007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Kern temperatuur (invasief gemeten)

This information model in other releases

Information model references

This information model refers to

--

This information model is used in

--

Technical specifications in HL7v3 CDA and HL7 FHIR

To exchange information based on health and care information models, additional, more technical specifications are required.
Not every environment can handle the same technical specifications. For this reason, there are several types of technical specifications:

  • HL7® version 3 CDA compatible specifications, available through the Nictiz ART-DECOR® environment Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatible specifications, available through the Nictiz environment on the Simplifier FHIR Fhir.png

Downloads

This information model is also available as pdf file PDF.png or as spreadsheet Xlsx.png

About this information

The information in this wikipage is based on Prerelease 2023-1
SNOMED CT and LOINC codes are based on:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20230930 [R] (september 2023-editie)
  • LOINC version 2.76

Conditions for use are located on the mainpage List2.png
This page is generated on 31/10/2023 18:34:48 with ZibExtraction v. 9.3.8704.31782


Back 16.png Back to HCIM list