AlgemeneMentaleFuncties-v1.0(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.AlgemeneMentaleFuncties EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 8-9-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 1-4-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU & V&VN
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.18.1
DCM::KeywordList Mentale functies, intellectuele functies, oriëntatie, bewustzijn
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.nfu.AlgemeneMentaleFuncties
DCM::PublicationDate 8-9-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 8-9-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015).

Concept

Belangrijke onderdelen van de algemene mentale functies van de hersenen zijn intellectuele functies, oriëntatie en bewustzijn.
Als er sprake is van stoornis in intellectuele functies t.g.v. verstandelijke beperking wordt dit niet beschreven in deze bouwsteen maar als medische diagnose vastgelegd.
Stoornissen in oriëntatie en bewustzijn in combinatie met stoornissen in aandacht, geheugen en waarneming worden gezien als belangrijke symptomen voor de mogelijke aanwezigheid van een delier. Laatstgenoemde stoornissen worden vastgelegd in de bouwsteen SpecifiekeMentaleFuncties.

Purpose

Bewustzijn, orientatie en intellectuele functies bieden gezamenlijk een goed inzicht in de mentale toestand van de patiënt.
Deze informatie is essentieel voor het opstellen van het zorgplan. Door de beschikbaarheid van deze informatie kan rekening gehouden worden met de mogelijkheden en wensen van de cliënt. Bovendien biedt het handvatten voor de benadering en ondersteuning van de cliënt.
Door bij overdracht deze informatie vroegtijdig beschikbaar te hebben kunnen tevens tijdig acties in gang gezet worden om de zorg zo goed mogelijk te continueren.

Evidence Base

In de bouwsteen wordt er van uitgegaan, dat, indien er sprake is van een stoornis in intellectuele functies t.g.v. een verstandelijke beperking, deze stoornis in de medische overdracht vermeld wordt op de probleemlijst, indien beschikbaar met behulp van de DSM classificatie.
In voorgaande is uitgegaan van de volgende definitie van een verstandelijke beperking: "Iemand met een verstandelijke beperking heeft een aangeboren of een later in de ontwikkeling optredende beperking in het intellectueel functioneren. Het IQ is 70/75 of lager. Dit gaat gepaard met beperkingen in de sociale (zelf)redzaamheid. De diagnose is mede gebaseerd op de mate van ondersteuningsbehoefte."
(Bron: Meijer S (RIVM). Verstandelijke beperking samengevat. In: Volksgezondheid Toekomst Verkenning, Nationaal Kompas Volksgezondheid. Bilthoven: RIVM.)

De mate van ondersteuningsbehoefte die hiermee gepaard gaat, kan in de relevante bouwstenen beschreven worden.

De definities van de concepten zijn (deels) ontleend aan de Nederlandse vertaling van de ICF begrippen.

Information Model


#9513#BewustzijnCodelijst#9076#OrientatieInPersoonCodelijst#OrientatieInTijdCodelijstVerpleegkundigeInterventie-v1.0(2015NL)#9051#9057#9067#9077#OrientatieInPlaatsCodelijst#9054#9065#IntellectueleFunctiesCodelijstAlgemeneMentaleFuncties-v1.0Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:18.1.1 Arrowdown.pngAlgemeneMentaleFuncties Rootconcept van de bouwsteen AlgemeneMentaleFuncties. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen AlgemeneMentaleFuncties.
CO.png NL-CM:18.1.2 Arrowright.pngBewustzijn 0..1 Algemene mentale functie gerelateerd aan de mate van bewustzijn en alertheid inclusief de helderheid en de continuïteit van het wakker zijn.

Bevat: de mate van bewustzijn, continuïteit van bewustzijn, en kwaliteit van bewustzijn. Voorbeelden van stoornissen die kunnen optreden zijn: verlies van bewustzijn, coma, vegetatieve toestand, fugues, trance, bezetenheid, veranderd bewustzijn optredend bij drugsgebruik, delirium en stupor.

b110 Bewustzijn
List2.png BewustzijnCodelijst
Folder.png NL-CM:18.1.6 Arrowdown.pngOrientatie 0..1 Container van het concept Oriëntatie. Deze container bevat alle gegevenselementen van het concept Oriëntatie.
43173001 Orientation, function
CO.png NL-CM:18.1.7 Arrowright.pngOrientatieInTijd 0..1 Orientatie in tijd beschrijft het zich bewust zijn van dag, datum, maand en jaar.
b1140 Orientatie in tijd
List2.png OrientatieInTijdCodelijst
CO.png NL-CM:18.1.8 Arrowright.pngOrientatieInPlaats 0..1 Orientatie in plaats beschrijft het zich bewust zijn van de plaats waar men zich bevindt, zoals de onmiddellijke omgeving, de eigen stad of het eigen land.


b1141 Orientatie in plaats
List2.png OrientatieInPlaatsCodelijst
CO.png NL-CM:18.1.9 Arrowright.pngOrientatieInPersoon 0..1 Orientatie in persoon beschrijft het zich bewust zijn van de eigen identiteit en van de identiteit van personen in de onmiddellijke omgeving.
b1142 Orientatie in persoon
List2.png OrientatieInPersoonCodelijst
CO.png NL-CM:18.1.3 Arrowright.pngIntellectueleFuncties 0..1 Intellectuele functies beschrijven algemene mentale functies die nodig zijn voor het begripsvermogen en om constructief de verschillende mentale functies, inclusief alle cognitieve functies, en hun ontwikkeling gedurende het leven te integreren.

Bevat: intellectuele groei en stoornissen daarvan zoals optreden bij intellectuele retardatie en dementie.

b117 Intellectuele functies
List2.png IntellectueleFunctiesCodelijst
ST.png NL-CM:18.1.4 Arrowright.pngToelichting 0..1 Toelichting of opmerking t.a.v. de algemene mentale functies.
48767-8 Annotation comment
Verwijzing.png NL-CM:18.1.5 Arrowright.pngVerpleegkundigeActie 0..* Verpleegkundige acties die nodig zijn ter ondersteuning van de patiënt bij stoornissen in de algemene mentale functies.
Block.png VerpleegkundigeInterventie

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

AlgemeneMentaleFuncties
Bewustzijn Lichte stoornis (5-24%)
IntellectueleFuncties Lichte stoornis (5-24%)
Orientatie
OrientatieInTijd Matige stoornis (25-49%)
OrientatieInPlaats Ernstige stoornis (50-95%)
OrientatieInPersoon Lichte stoornis (5-24%)
VerpleegkundigeActie
Activiteit Ondersteuning dagstructuur aan de hand van programma, lag op een eenpersoonskamer.
Toelichting Patiënt is na operatie acuut verward geweest, gaat al wel beter, maar is soms nog weg kwijt. Heeft wel door dat hij soms in de war is en vindt dit erg vervelend.

References

1. International Classification of Functioning Disability and Health (ICF) [Online] Beschikbaar op:http:/www.rivm.nl/who-fic/icf.htm [Geraadpleegd: 13 februari 2015]

Valuesets

BewustzijnCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.18.1.4 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen stoornis b110.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 0-4%
Lichte stoornis b110.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 5-24%
Matige stoornis b110.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 25-49%
Ernstige stoornis b110.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 50-95%
Volledige stoornis b110.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 96-100%

IntellectueleFunctiesCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.18.1.5 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen stoornis b117.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 0-4%
Lichte stoornis b117.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 5-24%
Matige stoornis b117.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 25-49%
Ernstige stoornis b117.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 50-95%
Volledige stoornis b117.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 96-100%

OrientatieInPersoonCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.18.1.3 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen stoornis b1142.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 0-4%
Lichte stoornis b1142.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 5-24%
Matige stoornis b1142.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 25-49%
Ernstige stoornis b1142.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 50-95%
Volledige stoornis b1142.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 96-100%

OrientatieInPlaatsCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.18.1.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen stoornis b1141.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 0-4%
Lichte stoornis b1141.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 5-24%
Matige stoornis b1141.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 25-49%
Ernstige stoornis b1141.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 50-95%
Volledige stoornis b1141.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 96-100%

OrientatieInTijdCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.18.1.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Geen stoornis b1140.0 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 0-4%
Lichte stoornis b1140.1 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 5-24%
Matige stoornis b1140.2 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 25-49%
Ernstige stoornis b1140.3 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 50-95%
Volledige stoornis b1140.4 ICF 2.16.840.1.113883.6.254 Stoornis 96-100%

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:40:16 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht