AdministrationAgreement-v2.1(2023EN)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Attention!! This is not the most recent version of this information model. You can find the most recent version ''here''.

General information

Name: nl.zorg.AdministrationAgreement NL.png
Version: 2.1
HCIM Status:Final
Release: 2023
Release status: Prepublished
Release date: 15-10-2023


Back 16.png Back to HCIM list

Metadata

DCM::CoderList Projectgroep Medicatieproces
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Projectgroep Medicatieproces
DCM::CreationDate 1-2-2017
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name PM
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.8
DCM::KeywordList Medicatie, Toediening
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::Name nl.zorg.Toedieningsafspraak
DCM::PublicationDate 15-10-2023
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList Projectgroep Medicatieproces & Architectuurgroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 17-07-2023
DCM::Supersedes nl.zorg.Toedieningsafspraak-v2.0
DCM::Version 2.1
HCIM::PublicationLanguage EN

Revision History

Only available in Dutch

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017)

Publicatieversie 1.0.1 (31-12-2017)

ZIB-643 Kleine tekstuele verbeteringen

Publicatieversie 1.0.2 (31-01-2020)

ZIB-888 terminologie reden voor stoppen medicatie verbeteren en SNOMED coderingen zibs met meditatieproces gelijktrekken

Publicatieversie 1.0.3 (01-09-2020)

ZIB-911 Correction English "Farmaceutical"
ZIB-1006 Typo Toedieningsafspraak stop type: een 'g' teveel

Publicatieversie 1.1 (01-12-2021)

ZIB-1261 Medicatieafspraak waardelijst MedicatieafspraakStopTypeCodelijst bevat vervallen SNOMED CT codes
ZIB-1454 Onduidelijkheid codes bij StopType codelijsten
ZIB-1457 Verwijderen woord 'voorlopig'
ZIB-1468 AdministrationAgreement.supplier verkeerde vertaling

Publicatieversie 2.0 (10-06-2022)

ZIB-1685 Medicatiebouwstenen MA, TA, MGB - engelse vertaling van 'tot en met'
ZIB-1690 ToedieningsafspraakAanvullendeInformatieCodelijst heeft 'verkeerde' oid voor codesysteem
ZIB-1695 Omschrijving van veld 'verstrekker' aanpassen in TA en MVE
ZIB-1722 Verzameling errata bouwsteen Toedieningsafspraak

Publicatieversie 2.1 (15-10-2023)

ZIB-1771 Wijziging conceptnaam binnen zib Toedieningsafspraak
ZIB-1940 RedenWijzigen-StakenCodelijst - SNOMED-term bij 159691000146109

Concept

An administration agreement is the use (or administering) instructions from the pharmacist to the patient (or their representative or administrator), whereby a medication agreement is structured at a concrete level.

Purpose

The goal of the administration agreement is to provide insight into the concrete instructions for administration/use of medication.

Information Model


#1508#1499#AdministrationAgreementStopTypeCodeListInstructionsForUse-v2.0.1(2023EN)MedicationAgreement-v2.1(2023EN)PharmaceuticalProduct-v2.2.1(2023EN)HealthcareProvider-v3.6(2023EN)#1496TimeInterval-v1.2(2023EN)#1503#1501#1509#1498#AdministrationAgreementReasonModificationOrDiscontinuationCodelistAdministrationAgreement-v2.1Model(2023EN).png


Type Id Concept Card. Definition DefinitionCode Reference
Block.png NL-CM:9.8.20132 Arrowdown.pngAdministrationAgreement Root concept of the AdministrationAgreement information model. This root concept contains all data elements of the AdministrationAgreement information model.
422037009 Provider medication administration instructions
CD.png NL-CM:9.8.22499 Arrowright.pngAdministrationAgreementReasonModificationOrDiscontinuation 0..1 Reason for modification or discontinuation of this agreement. This will often be the same reason as the one for modification or discontinuation of the medication agreement. This field has the option to - if applicable - enter a specific reason for modification or discontinuation of the administration agreement
160121000146101 Reason for change of drug administration instructions
List2.png AdministrationAgreementReasonModificationOrDiscontinuationCodelist
ST.png NL-CM:9.8.23284 Arrowright.pngAdministrationAgreementAdditionalInformation 0..1 Additional information includes details on the structure of the agreement made.
Verwijzing.png NL-CM:9.8.22097 Arrowright.pngSupplier::HealthcareProvider 0..1 The supplier (healthcare provider) that entered the administration agreement.
Block.png HealthcareProvider
Verwijzing.png NL-CM:9.8.20237 Arrowright.pngMedicineForAdministrationAgreement::PharmaceuticalProduct 1 Medicine in the AdministrationAgreement.
Block.png PharmaceuticalProduct
Verwijzing.png NL-CM:9.8.22098 Arrowright.pngInstructionsForUse 0..1 Instructions for administering the medication, e.g. dose and route of administration.
Block.png InstructionsForUse
TS.png NL-CM:9.8.20133 Arrowright.pngAdministrationAgreementDateTime 0..1 The time at which the agreement was made.
Verwijzing.png NL-CM:9.8.22660 Arrowright.pngPeriodOfUse 1 Start date: This is the time at which the agreement was to take effect (or took effect or will take effect). This is the time at which the instructions for use in this agreement start. In the case of an agreement to discontinue use, this is the start date of the original administration agreement. The end date indicates from when the medication is to be discontinued.

Duration: The intended duration of use. E.g. 5 days or 8 weeks. It is not allowed to indicate the duration in months, because different months have a variable duration in days. End date: The time at which the period of use ends (or ended or will end). In the case of an agreement to discontinue use, this is the time at which the medication is to be discontinued. To avoid confusion between 'to' and 'up until and including', the submission of time is always mandatory for the end date.

With medication for an indefinite period only a start date is indicated.

Block.png TimeInterval
Verwijzing.png NL-CM:9.8.22394 Arrowright.pngMedicationAgreement 0..1 Relationship to the medication agreement on which the administration agreement is based.
Block.png MedicationAgreement
CD.png NL-CM:9.8.22498 Arrowright.pngAdministrationAgreementStopType 0..1 Stop type, the manner in which this medication is discontinued (temporary or definitive).
List2.png AdministrationAgreementStopTypeCodeList
BL.png NL-CM:9.8.23034 Arrowright.pngCanceledIndicator 0..1 In the event of an error correction, this indicator is to be put on for the incorrect agreement.
ST.png NL-CM:9.8.22275 Arrowright.pngComment 0..1 Comments on the administration agreement.
48767-8 Annotation comment [Interpretation] Narrative

Columns Concept and DefinitionCode: hover over the values for more information
For explanation of the symbols, please see the legend page List2.png

Example Instances

Only available in Dutch

ToedieningsAfspraakDatumTijd Gebruiksperiode GeneesmiddelBijToedieningsafspraak Verstrekker GeannuleerdIndicator ToedieningsafspraakStoptype
Ingangsdatum Einddatum Duur ProductCode Zorgaanbieder
2-5-2012 12:14:09 02-05-12 4 weken Paracetamol tablet 500 mg Apotheek De Gulle Gaper
10-9-2015 9:16:31 5 dagen Pantoprazol injpdr 40 mg fl Apotheek De Gulle Gaper Ja
19-9-2014 7:12:59 19-09-14 18-12-14 Dalteparine 2500 injvlst 12.500 ie/ml wwsp 0,2ml Poli-apotheek Het Ziekenhuis
30-8-2013 8:41:43 01-08-13 30-08-13 Prednison 5 mg Poli-apotheek Het Ziekenhuis Definitief
Gebruiksinstructie
Omschrijving ToedieningsWeg HerhaalperiodeCyclischSchema Doseerinstructie
Doseerduur Dosering|Keerdosis Toedieningsschema|Frequentie|Interval|Toedientijd|Weekdag|Dagdeel Zo nodig
Vanaf 2 mei gedurende 4 weken zo nodig bij pijn 500 mg (=1 st), max. 4x per dag oraal 1 4 weken 1 stuk max. 4x/dag Bij pijn
Gedurende 5 dagen 1x/dag (8u) 40 mg (=1 st) iv 40 mg (=1 st) 1x per dag om 8.00 uur
Vanaf 19-9-2014 tot 18-12-2014 1x per dag om 18uur 2500ie(=0,2ml) subcutaan 2500 IE (=0,2 ml) 1x per dag om 18.00 uur
Van 1-8-2013 tot 30-8-2013 volgens afbouwschema. Per 30-8-2013 onderbreken. oraal 1

Valuesets

AdministrationAgreementReasonModificationOrDiscontinuationCodelist

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.3 Binding: Extensible
Conceptname Conceptcode Codesystem name Codesystem OID Description
Adverse reaction to drug 62014003 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Ongewenste reactie op medicatie en/of drugs
Administration of medication contraindicated 438833006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Toedienen van medicatie gecontra-indiceerd
Medication interaction 79899007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geneesmiddelinteractie
Lack of drug action 58848006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Gebrek aan geneesmiddeleffect
Drug action too strong 112251000146103 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Te sterk effect van medicatie
Insufficient route of drug administration 112191000146101 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Medicatietoedieningsweg voldoet niet
Drug treatment not indicated 183966005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geen indicatie voor medicamenteuze behandeling
Medication management changed 112751000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Medicatiebeleid veranderd
Patient requested modification of treatment 159711000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verzoek van zorgafnemer om behandeling te wijzigen
Treatment previous prescriber continued 112261000146100 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Hervatten van beleid van vorige voorschrijver
Admission to establishment 305335007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Opname in instelling
Planned procedure 405613005 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verrichting gepland
Incorrect registration of medication 159691000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Foutieve registratie van medicatie
Drug not available - out of stock 182856006 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Geneesmiddel niet voorradig
Change in laboratory test finding 160131000146104 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Verandering in labwaarde
Patient-friendly Dutch at B1 reading level language reference set 160161000146108 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Dubbele registratie van medicamenteuze behandeling
Patient takes medication as prescribed 112221000146107 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Medicatiegebruik van patiënt volgens afspraak
Overig OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Overig

AdministrationAgreementStopTypeCodeList

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.8.1 Binding: Required
Conceptname Conceptcode Codesystem name Codesystem OID Description
Drug therapy temporarily stopped 113381000146106 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Tijdelijke onderbreking van medicamenteuze behandeling (bijvoorbeeld tijdelijk stoppen gebruik vanwege operatie).
Drug therapy definitely stopped 113371000146109 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Het staken van een bestaande medicamenteuze behandeling.

This information model in other releases

Information model references

This information model refers to

This information model is used in

Technical specifications in HL7v3 CDA and HL7 FHIR

To exchange information based on health and care information models, additional, more technical specifications are required.
Not every environment can handle the same technical specifications. For this reason, there are several types of technical specifications:

  • HL7® version 3 CDA compatible specifications, available through the Nictiz ART-DECOR® environment Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatible specifications, available through the Nictiz environment on the Simplifier FHIR Fhir.png

Downloads

This information model is also available as pdf file PDF.png or as spreadsheet Xlsx.png

About this information

The information in this wikipage is based on Prerelease 2023-1
SNOMED CT and LOINC codes are based on:

  • SNOMED Clinical Terms versie: 20230930 [R] (september 2023-editie)
  • LOINC version 2.76

Conditions for use are located on the mainpage List2.png
This page is generated on 31/10/2023 18:37:09 with ZibExtraction v. 9.3.8704.31782


Back 16.png Back to HCIM list