Zib-blauwdrukken

Uit Zorginformatiebouwstenen
Versie door Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) op 5 jul 2024 om 16:10 (Information Model van een blauwdruk voor zibs)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Ga naar: navigatie, zoeken
EN.png English version

Blauwdrukken voor zibs

Inleiding

Met ingang van publicatie 2020 wordt voor de ontwikkeling van nieuwe zibs, waar mogelijk, gebruik gemaakt van blauwdrukken. Met een blauwdruk wordt de informatie rond een groep klinische concepten generiek beschreven. Om de informatie rond een klinisch concept, dat met een blauwdruk beschreven wordt, klinisch volledig te beschrijven moet meer informatie beschreven worden dan in de blauwdruk zib gedaan is. Dit volledig beschrijven van de informatie rond het klinisch concept gebeurt in zogenaamde enkelvoudige zibs, die van de blauwdruk zijn afgeleid. Door voor globaal vergelijkbare klinische concepten de blauwdruk als ‘design pattern’ te gebruiken, wordt bereikt dat het ontwerp van de verschillende zibs onderling consistenter is en wordt het afbeelden van deze zibs op (generieke) implementatiemodellen vereenvoudigd.
Meer informatie over blauwdrukken voor zibs is ook te vinden in “Wanneer wel of niet zibs en relatie met implementaties van zibs”.

Beheer en publicatie van blauwdrukken voor zibs

Blauwdrukken voor zibs zullen geen deel uitmaken van zib (pre-)publicaties maar zullen apart worden gepubliceerd op deze pagina. Om praktische reden kan er evenwel voor gekozen worden om blauwdrukken te publiceren gelijktijdig met een (pre)publicatie van zibs. Dat is bijvoorbeeld het geval bij zibs Publicatie2020.
Voor het beheer van blauwdrukken voor zibs wordt het proces van beheer van de zibs gevolgd, zie https://www.nictiz.nl/standaardisatie/zib-centrum/beheerproces-zibs/.
Dat betekent o.a. dat wijzigingsvoorstellen op blauwdrukken voor zibs kunnen worden ingediend in BITS en dat de verdere afhandeling (intake, analyse etc) op dezelfde manier verloopt als bij de zibs.
Wel gelden t.a.v. blauwdrukken voor zibs de volgende aanvullende/afwijkende afspraken t.o.v. de zibs:

 • De blauwdruk wiki pagina namen zullen geen jaartal bevatten.
 • De blauwdruk wiki pagina’s zullen ook Engelstalige versies hebben.
 • Blauwdrukken voor zibs zijn geversioneerd.
 • Blauwdrukken hebben een OID onder de blauwdruk root OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.21
 • Omdat de betekenis van de elementen van de blauwdruk pas duidelijk wordt in de van de blauwdruk afgeleide zibs, mogen de element Id's niet hergebruikt worden in andere zibs of in informatiestandaarden. Indien dit wel zou gebeuren, zouden de id's naar een veelvoud van klinische concepten verwijzen en daarmee hun waarde als identificatie middel verliezen.
 • De naam prefix van blauwdrukken is nl.zorg.template
 • Als Engelse naam voor blauwdruk wordt ‘template’ gebruikt.
 • Enkelvoudige zibs, die afgeleid zijn van een blauwdruk voor zibs vermelden de blauwdruknaam en versie waar ze van afgeleid zijn in de zib sectie ‘Traceability to other Standards’.
 • Blauwdrukken voor zibs worden niet naar ArtDecor geëxporteerd.

Secties van een blauwdruk voor zibs

Hoewel voor de blauwdrukken hetzelfde format gebruikt wordt als voor zibs, bevatten de blauwdrukken minder (verplichte) secties.
De volgende secties worden in de blauwdrukken voor zibs gebruikt:

Sectie voor blauwdruk Cardinaliteit
Revision History 1
Concept 1
Mindmap 0
Purpose 1
Patient Population 0
Evidence Base 0..1
Information Model 1
Example Instances 0..1
Instructions 0
Interpretation 0
Care Proces 0
Example of the Instrument 0
Constraints 0
Issues 0..1
References 0..1
Functional Model 0
Traceability to other Standards 0
Disclaimer 1
Terms of Use 1
Copyrights 1

Information Model van een blauwdruk voor zibs

Voor de modellering van blauwdrukken voor zibs worden dezelfde regels gehanteerd als voor zibs.
Echter als blauwdruk geven ze alleen vorm aan het ontwerp voor zibs en wijken ze daarom als volgt van zibs af:

 • Terminologie koppelingen van elementen zijn in principe op blauwdruk niveau niet mogelijk, behalve als een gegevenselement uit de blauwdruk altijd ongewijzigd in de enkelvoudige zibs, die van de blauwdruk zijn afgeleid, gebruikt wordt.
 • Gegevenselementen van blauwdrukken voor zibs kennen geen over het algemeen voorbeeld (DCM::Example) waarden.
 • Codelijsten van blauwdrukken voor zibs zijn wel aanwezig, maar mogen leeg zijn.
 • Indien zij gevuld zijn, zullen zij vrijwel altijd de binding sterkte ‘Example’ hebben.
 • Rootconcepten van blauwdrukken voor zibs hebben een aangepaste standaard tekst waarin het woord zib vervangen wordt door ‘blauwdruk’ c.q. ‘template’.
 • ‘Placeholder’ element namen of naamdelen (die dus vervangen mogen worden in een enkelvoudige zib, die van de blauwdruk is afgeleid) worden aangeduid als ‘[VervangbareNaam]’.
 • Als een blauwdruk een referentie naar een andere zib bevat, is de versie van de zib waar naar verwezen wordt (zoals aangegeven in de blauwdruk, b.v. Contact-v4.1(2024NL)) uitsluitend modelmatig en niet normatief.
In afgeleide zibs wordt de normatieve versie van verwijzing aangegeven.

Lijst met beschikbare blauwdrukken