Hoofdpagina

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Zorginformatiebouwstenen

Dit is de landingspagina van de wiki die gewijd is aan de zorginformatie bouwstenen (zibs).
Deze pagina geeft toegang tot de Nederlandstalige hoofdpagina NL.png en de Engelstalige hoofdpagina EN.png.
De hoofdpagina geeft een overzicht van zib-(pre-)publicaties en de daarbij behorende zibs
Ook kan meteen voor de huidige pre-publicatie gekozen worden.

De factsheets behandelen specifiek onderwerpen rond en over zorginformatiebouwstenen.
Het documentatiedeel is uitsluitend voor bouwsteenontwerpers, aan verandering onderhevig en niet geversioneerd.

Health and Care Information models

This is the landing page of the wiki dedicated to the health and care information models (HCIM's).
This page gives access to the Dutch mainpage NL.png and the English mainpage EN.png.
The main page gives an overview of HCIM (pre-)publications and the associated HCIM's

The factsheets cover specific topics on the use of the healthcare information building blocks (only available in Dutch).
The documentation part is for HCIM designers only, subject to change and not versioned (only available in Dutch).