FLACCpijnScore-v1.0(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.zorg.FLACCpijnScore EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 31-12-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 1-8-2016
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name zorg
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.13
DCM::KeywordList Pijnscore, assessment, FLACC
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.zorg.FLACCpijnScore
DCM::PublicationDate 31-12-2017
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 31-12-2017
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017).

Concept

De FLACC (Faces, Legs, Activity, Cry and Consolability) is een pijnobservatie instrument, welke wordt gebruikt om grond van het gedrag de mate van pijn vast te stellen bij van kinderen van 0-7 jaar.
De FLACC telt vijf observatie punten waarop gelet moet worden. De eindscore geeft aan of het geobserveerde kind pijn lijdt en de mate waarin. De score wordt vaak gecombineerd met een NRS-score die door de verpleegkundigen wordt ingevuld op basis van de klinische blik.

Purpose

Een pijnobservatie instrument is een hulpmiddel bij het bepalen van de pijnintensiteit en tevens nuttig om de effectiviteit van de pijnbestrijding (farmacologisch of non-farmacologisch) te bepalen. Bij jonge kinderen is het desondanks moeilijk om onderscheid te maken tussen pijn of onrust/angst. Dit onderscheid is relevant bij het bepalen van de behandeling. De score van een pijnobservatie instrument blijft een momentopname.

Evidence Base

Voor de definitie is gebruik gemaakt van Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen, NVK, 2007
Voor het vaststellen van de mate van pijn bij kinderen zijn verschillende pijn observatieschalen beschikbaar

  • CPG
  • Comfort Gedrag Schaal/ Comfortneo schaal
  • FLACC

Patient Population

De FLACC assessment score is geschikt voor kinderen van 0-7 jaar

Information Model


#TroostbaarCodelijst#ActiviteitCodelijst#BenenCodelijst#GezichtCodelijst#11445#11460#11458#11449#11457#11447#11444#HuilenCodelijst#11448#11450FLACCpijnScore-v1.0Model(2017NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:12.13.1 Arrowdown.pngFLACCpijnScore Rootconcept van de bouwsteen FLACCpijnScore. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen FLACCpijnScore.
INT.png NL-CM:12.13.2 Arrowright.pngTotaalScore 0..1 De totaalscore is de optelsom van de deelscores. Het bereik van de totaalscore is 0 tot 10.
CO.png NL-CM:12.13.3 Arrowright.pngGezicht 0..1 Observatie Gezicht;

De mate waarin het kind een gespannen gezicht heeft, de aanwezigheid van grimas, gespannen kaken.

List2.png GezichtCodelijst
CO.png NL-CM:12.13.4 Arrowright.pngBenen 0..1 Observatie benen: mate waarin het kind gespannen houding en onrustige benen heeft.
List2.png BenenCodelijst
CO.png NL-CM:12.13.5 Arrowright.pngActiviteit 0..1 Observatie activiteit: mate waarin het kind onrustig en beweeglijk is.
List2.png ActiviteitCodelijst
CO.png NL-CM:12.13.6 Arrowright.pngHuilen 0..1 Observatie Huilen: de mate waarin het kind huilt, jammert of schreeuwt/klaagt.
List2.png HuilenCodelijst
CO.png NL-CM:12.13.9 Arrowright.pngTroostbaar 0..1 Observatie Troostbaar: de mate waarin het kind kan worden getroost
List2.png TroostbaarCodelijst
TS.png NL-CM:12.13.11 Arrowright.pngScoreDatumTijd 1 De datum en het tijdstip waarop de FLACC score bepaald is.
ST.png NL-CM:12.13.12 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de meting of omstandigheden tijdens de meting.
48767-8 Annotation comment

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

FLACCpijnScore
ScoreDatumTijd 21-12-2016 12:05
Gezicht 1 (Fronst af en toe of trekt een grimas, is teruggetrokken, ongeïnteresseerd)
Benen 2 (Schopt of heeft opgetrokken benen)
Activiteit 1 (Kronkelt, wringt zich in bochten, verandert steeds van houding, is gespannen)
Huilen 0 (Huilt niet (wakker of slapend))
Troostbaar 2 (Is moeilijk te troosten of op te beuren)
Totaalscore 6
Toelichting Controle voor toediening pijnmedicatie.

References

1. Stichting Kind&Pijn [Online] Beschikbaar op:http://www.kind-pijn.org/ [Geraadpleegd: 2 augustus 2016] 2. Richtlijn Pijnmeting en Behandeling van pijn bij kinderen, NVK, 2007 [Online] Beschikbaar op:https://www.nvk.nl/Kwaliteit/Richtlijnenoverzicht/Details/tabid/1558/articleType/ArticleView/articleId/760/Pijn-meting-en-behandeling-van.aspx [Geraadpleegd: 21 december 2016]

Valuesets

ActiviteitCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.3 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Lying quiet Act0 0 FLACC_Activiteit 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.3 Ligt rustig, in een normale houding, maakt rustige bewegingen
Squirming Act1 1 FLACC_Activiteit 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.3 Kronkelt, wringt zich in bochten, verandert steeds van houding,is gespannen
Arched Act2 2 FLACC_Activiteit 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.3 Overstrekt zich, trekt een holle rug of ligt ineengekrompen,is verstijfd of maakt schokkende bewegingen

BenenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.2 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Normal position Legs0 0 FLACC_Legs 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.2 Normale houding en/of ontspannen
Restless Legs1 1 FLACC_Legs 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.2 Ongemakkelijk, onrustig, gespannen
Kicking Legs2 2 FLACC_Legs 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.2 Schopt of heeft opgetrokken benen

GezichtCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
No particular expression Face0 0 FLACC_Gezicht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.1 Vertoont geen specifieke expressie of glimlach
Occasional grimace Face1 1 FLACC_Gezicht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.1 Fronst af en toe of trekt een grimas, is teruggetrokken, ongeïnteresseerd
Frequent to constant frown Face2 2 FLACC_Gezicht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.1 Fronst regelmatig tot voortdurend, klemt de kaken op elkaar, heeft een trillende kin

HuilenCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.4 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
No cry Cry0 0 FLACC_Huilen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.4 Huilt niet (wakker of slapend)
Moans Cry1 1 FLACC_Huilen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.4 Kreunt, kermt of jengelt; klaagt af en toe
Crying constantly Cry2 2 FLACC_Huilen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.4 Huilt voortdurend, schreeuwt of jammert, klaagt veelvuldig

TroostbaarCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.12.13.5 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Conceptwaarde Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Content Cons0 0 FLACC_Troostbaar 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.5 Is tevreden, ontspannen
Consolable, distractable Cons1 1 FLACC_Troostbaar 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.5 Is te troosten door af en toe aan te raken, te knuffelen of toe te spreken; laat zich afleiden
Difficult to console Cons2 2 FLACC_Troostbaar 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.5 Is moeilijk te troosten of op te beuren

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

--

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Publicatie 2017
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 21/12/2018 14:53:22 met ZibExtraction v. 3.0.6929.24609


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht