Zib Nummering: verschil tussen versies

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken
(Overzicht uitgegeven Id's)
(Overzicht uitgegeven Id's)
Regel 183: Regel 183:
 
|Vaccinaties||11||Vaccinatie||11.1||Actief
 
|Vaccinaties||11||Vaccinatie||11.1||Actief
 
|- style="vertical-align:top;
 
|- style="vertical-align:top;
|rowspan="18"|Vitale functies||rowspan="18"|12||Gewicht||12.1||Actief
+
|rowspan="20"|Vitale functies||rowspan="208"|12||Gewicht||12.1||Actief
 
|-
 
|-
 
|Lengte ||12.2||Actief
 
|Lengte ||12.2||Actief
Regel 218: Regel 218:
 
|-
 
|-
 
|Das28||12.18||Gereserveerd
 
|Das28||12.18||Gereserveerd
 +
|-
 +
|Visus||12.19||Gereserveerd
 +
|-
 +
|Refractie||12.20||Gereserveerd
 
|- style="vertical-align:top;
 
|- style="vertical-align:top;
 
|rowspan="5"|Uitslagen||rowspan="5"|13||LabUitslag ||13.1||Actief
 
|rowspan="5"|Uitslagen||rowspan="5"|13||LabUitslag ||13.1||Actief

Versie van 27 feb 2020 om 15:34

Documentatie

De documentatie is gebaseerd op Enterprise Architect versie 14.
Niettemin zijn de acties zoveel mogelijk ook voor versie 12 beschreven.

Inleiding

Iedere bouwsteen heeft een uniek Id. Van dit Id worden de unieke Id's van de concepten en de waardenlijsten afgeleid.
De structuur en de afleiding van deze Id's staat hier beschreven.
Historisch zijn de bouwsteen Id's uitgegeven aan de hand van de CCR/CCD sectienummers waarin de betreffende bouwstenen gepositioneerd waren.
Hoewel deze indeling niet meer leidend is, wordt de nummering nog wel gehandhaafd om de bouwstenen in klasses van gerelateerde concepten in te delen.
Deze indeling is niet heel strak en de nummering heeft in principe geen belangrijke betekenis aangezien de Id's per definitie betekenisloos zijn.

Ten behoeve van het uitgeven van nieuwe bouwsteen Id's staat hier onder een overzicht van de reeds uitgegeven Id's en hun status.
Het statusveld kan drie waarden aannemen. Naast 'actief' en 'vervallen' wordt de waarde 'test' gebruikt.
Deze status wordt toegekend aan bouwstenen die in ontwikkeling zijn (zoals b.v. kandidaat-zib's) en waaraan wel al een Id is toegekend.

Hergebuik van een nummer van een vervallen bouwsteen wordt afgeraden.

Let op! Dit is tevens de bronregistratie van de uitgegeven zib Id's
Bij het uitgeven van nieuwe Id's en bij het wijzigen van een status moet deze pagina bijgewerkt worden.

Overzicht uitgegeven Id's

KlasseNaam Nummer Bouwsteen Nummerextensie Status
Header 0 Patient 0.1 Actief
Betaalgegevens 1 Betaler 1.1 Actief
Behandelaanwijzingen 2 BehandelAanwijzing 2.1 Actief
Contactpersonen 3 Contactpersoon 3.1 Actief
HulpVanAnderen 3.2 Actief
Functionele status 4 FunctioneleStatus 4.1 Vervallen
BarthelIndex 4.2 Actief
Mobiliteit 4.3 Actief
Ondervoeding 4.4 Vervallen
MUSTScore 4.5 Actief
SNAQScore 4.6 Actief
VermogenTotEten 4.7 Actief
VermogenTotDrinken 4.8 Actief
OverdrachtValrisico 4.9 Vervallen
VermogenTotZichWassen 4.10 Actief
VermogenTotZichKleden 4.11 Actief
VermogenTotHaarverzorging 4.12 Vervallen
VermogenTotMondverzorging 4.13 Actief
Blaasfunctie 4.14 Actief
Darmfunctie 4.15 Actief
FunctieZien 4.16 Actief
FunctieHoren 4.17 Actief
Voelen 4.18 Vervallen
Ruiken 4.19 Vervallen
Proeven 4.20 Vervallen
Slaapfunctie 4.21 Vervallen
VermogenTotToiletgang 4.22 Actief
Menstruatiecyclus 4.23 Vervallen
HulpBijMedicatie 4.24 Vervallen
FunctieZintuigelijkeWaarneming 4.25 Vervallen
FunctioneleOfMentaleStatus 4.26 Actief
TumorClassificatie 4.27 Gereserveerd
StrongKidsScore 4.28 Actief
SNAQrcScore 4.29 Actief
SNAQ65+Score 4.30 Actief
VoedingspatroonZuigeling 4.31 Actief
OntwikkelingKind 4.32 Actief
VermogenTotUiterlijkeVerzorging 4.33 Actief
VermogenTotVerpleegtechnischeHandelingen 4.34 Actief
VermogenTotZelfstandigMedicatiegebruik 4.35 Actief
Problemen 5 Probleem 5.1 Actief
Stoma 5.2 Actief
Familieanamnese 6 Familieanamnese 6.1 Actief
Sociale anamnese 7 TabakGebruik 7.2 Actief
AlcoholGebruik 7.3 Actief
Drugsgebruik 7.4 Actief
Levensovertuiging 7.5 Actief
Nationaliteit 7.6 Actief
Woonsituatie 7.8 Actief
BurgerlijkeStaat 7.9 Actief
Opleiding 7.10 Actief
Voedingsadvies 7.11 Actief
Taalvaardigheid 7.12 Actief
Gezinssituatie 7.13 Actief
Zwangerschap 7.14 Actief
Wilsverklaring 7.15 Actief
GezinssituatieKind 7.16 Actief
JuridischeSituatie 7.17 Actief
Alerts 8 Alert 8.1 Vervallen
Alert 8.6 Actief
AllergieIntolerantie 8.2 Actief
Medicatie 9 Medicatie 9.1 Vervallen
MedicatieFeitelijkGebruik 9.2 Vervallen
MedicatieToediening 9.3 Vervallen
MedicatieVerstrekking 9.4 Vervallen
MedicatieVoorschrift 9.5 Vervallen
Medicatieafspraak 9.6 Actief
FarmaceutischProduct 9.7 Actief
Toedieningsafspraak 9.8 Actief
Verstrekking 9.9 Actief
Verstrekkingsverzoek 9.10 Actief
MedicatieGebruik 9.11 Actief
Gebruiksinstructie 9.12 Actief
MedicatieToediening 9.13 Actief
Medische hulpmiddelen 10 MedischHulpmiddel 10.1 Actief
Infuus 10.2 Actief
SondeSysteem 10.3 Actief
Stoma 10.4 Actief
UrineStoma 10.5 Vervallen
UrineKatheter 10.6 Vervallen
Vaccinaties 11 Vaccinatie 11.1 Actief
Vitale functies 12 Gewicht 12.1 Actief
Lengte 12.2 Actief
Hartfrequentie 12.3 Actief
Bloeddruk 12.4 Actief
Ademhaling 12.5 Actief
Temperatuur 12.6 Actief
Polsfrequentie 12.7 Actief
GlasgowComaScale 12.8 Actief
Pijnscore 12.9 Actief
O2Saturatie 12.10 Actief
PijnBeleving 12.11 Vervallen
ComfortScore 12.12 Actief
FLACCpijnScore 12.13 Actief
Schedelomvang 12.14 Actief
Vochtbalans 12.15 Actief
ApgarScore 12.16 Actief
ChecklistPijngedrag 12.17 Actief
Das28 12.18 Gereserveerd
Visus 12.19 Gereserveerd
Refractie 12.20 Gereserveerd
Uitslagen 13 LabUitslag 13.1 Actief
TekstUitslag 13.2 Actief
AlgemeneMeting 13.3 Actief
UitkomstVanZorg 13.4 Actief
Behandeldoel 13.5 Actief
Verrichtingen 14 Verrichting 14.1 Actief
VerpleegkundigeInterventie 14.2 Actief
VrijheidsbeperkendeMaatregelen 14.3 Actief
VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ 14.4 Vervallen
VerpleegkundigeActie 14.5 Vervallen
Contacten 15 Contact 15.1 Actief
Patientbespreking 15.2 Test
Plan of Care 16 GeplandeZorgactiviteit 16.1 Actief
Zorgverleners 17 Zorgverlener 17.1 Actief
Zorgaanbieder 17.2 Actief
Mentale status 18 AlgemeneMentaleFuncties 18.1 Vervallen
IntellectueleFuncties 18.2 Vervallen
Communicatievaardigheden 18.3 Vervallen
SpecifiekeMentaleFuncties 18.4 Vervallen
Ziektebeleving 18.5 Actief
ParticipatieInMaatschappij 18.6 Actief
DOSScore 18.7 Actief
Huid 19 Decubitus 19.1 Actief
Wond 19.2 Actief
Huidaandoening 19.3 Actief
Brandwond 19.4 Actief
Sub-bouwstenen 20 Amount 20.1 Actief
RangePQ 20.2 Vervallen
Tijdsinterval 20.3 Actief
Naamgegevens 20.4 Actief
Adresgegevens 20.5 Actief
Contactgegevens 20.6 Actief
AnatomischeLocatie 20.7 Actief

Gebruik nummerextensie

Met behulp van de nummerextensie worden de OID's van een bouwsteen afgeleid:

  • ZIB OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.<nummerextensie>
  • ZIB informatiemodel conceptId's: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.1.<nummerextensie>.<conceptvolgnummer>, afgekort tot NL-CM:<nummerextensie>.<conceptvolgnummer>
  • ZIB informatiemodel valuesetId's: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.<nummerextensie>.<valuesetvolgnummer>.

De volgnummers tellen vanaf 1.