Zib Codestelsels: verschil tussen versies

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken
(Codesysteem ScoreObservaties)
(Waardelijsten)
Regel 39: Regel 39:
 
!Nummer!!Klasse!!Bouwsteen!!Codestelsel OID!!Codestelselnaam
 
!Nummer!!Klasse!!Bouwsteen!!Codestelsel OID!!Codestelselnaam
 
|- style="vertical-align:top;
 
|- style="vertical-align:top;
|0||Administratief||ContactPersoon||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1||ExtraRolcodes
+
|rowspan = "3"|0||rowspan = "3"|Administratief||ContactPersoon||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1||ExtraRolcodes
 +
|- style="vertical-align:top;
 +
|rowspan="2"|JuridischeSituatie||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2||JuridischeStatus
 +
|-
 +
|2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.3||JuridischeVertegenwoordiging
 
|- style="vertical-align:top;
 
|- style="vertical-align:top;
 
|1||SubBouwstenen||Contactgegevens||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1||TelecomDeviceTypes
 
|1||SubBouwstenen||Contactgegevens||2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1||TelecomDeviceTypes

Versie van 12 mei 2020 om 13:31

Documentatie

De documentatie is gebaseerd op Enterprise Architect versie 14.
Niettemin zijn de acties zoveel mogelijk ook voor versie 12 beschreven.

Inleiding

Bepaalde types concepten en waardelijsten van concepten in sommige bouwstenen bevatten elementen waarvoor geen SNOMED CT (of ander codestelsel) concept bestaat en waarvoor ook geen code aangemaakt gaat worden.
In deze gevallen wordt een 'eigen' codestelsel aangemaakt, zodat de waarden die deze zib concepten aan kunnen nemen toch gecodeerd kunnen worden vastgelegd en uitgewisseld.

Hiervoor is binnen het Zib centrum een root OID gereserveerd, te weten 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4
Bij het maken van 'eigen' codes wordt onderscheid gemaakt tussen codes voor concepten en codes voor waarden van waardelijsten.

Codestelsels voor concepten

Voor codes voor concepten is de branch 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.0 gereserveerd.
'Eigen' codes worden pas toegepast na overleg met het Terminologie centrum en na het opstellen van regels om het type elementen waarvoor dit geldt te identificeren.
Voor concepten geldt dat voor ieder type concept dat in aanmerking komt voor een 'eigen' code een nieuwe branch wordt aangemaakt onder de branch 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.0.
De conceptcode en de conceptcode naam worden in dit geval afgeleid van de DCM::ConceptId en de concept naam:

  • ConceptCode: DCM::ConceptId is van de vorm NL-CM:m.n.p (m,n en p zijn integers), de code wordt dan mnp, waarbij iedere integer altijd in drie cijfers wordt uitgedrukt, incl. nullen
Voorbeeld: DCM::ConceptId = NL-CM:12.2.4 dan wordt de code 12002004, waarbij overall leading zero's weggelaten mogen worden.
  • ConceptCodeNaam: Om de naam voldoende context te geven wordt de conceptnaam vooraf gegaan door de naam van het rootconcept van de zib.
Voorbeeld: voor het concept Benen uit de zib FLACCpijnScore wordt de conceptcodenaam 'FLACCpijnScore Benen'

Codestelsels voor waardelijsten

Voor codes voor waardelijst elementen is de branch 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1 en hoger gereserveerd.
Indien binnen een zib behoefte is aan een nieuw codestelsel voor het vullen van een waardelijst wordt een nieuwe branch van de root OID aangemaakt met een branche hoger dan 0.
Voor aan elkaar gerelateerde waardelijsten en codestelsels binnen zo'n zib wordt deze branche verder uitgebreid.

Overzicht codestelsels

In onderstaande tabellen zijn de tot nu te uitgegeven OID's weergegeven.

Let op! Dit is tevens de bronregistratie van de uitgegeven OID's
Bij het uitgeven van nieuwe OID's moet deze pagina bijgewerkt worden.

Concepten

Codestelsel OID Codestelselnaam
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.0.1 ScoreObservaties

Waardelijsten

Het hoogst uitgegeven branchnummer voor waardelijst elementen is momenteel 23.

Nummer Klasse Bouwsteen Codestelsel OID Codestelselnaam
0 Administratief ContactPersoon 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.1 ExtraRolcodes
JuridischeSituatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.2 JuridischeStatus
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.23.3 JuridischeVertegenwoordiging
1 SubBouwstenen Contactgegevens 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.22.1 TelecomDeviceTypes
4 Functionele status BarthelIndex 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.1 BarthelDarm
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.2 BarthelBlaas
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.3 BarthelUiterlijkeVerzorging
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.4 BarthelToiletgebruik
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.5 BarthelEten
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.6 BarthelTransfer
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.7 BarthelMobiliteit
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.8 BarthelAanUitkleden
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.9 BarthelTrappenLopen
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.10 BarthelBadenDouchen
Defecatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.3.1 BristolStoolTypes
MUSTScore 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.1 MUST_BMI
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.2 MUST_Gewichtsverlies
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.4.3 MUST_Ziekte
SNAQScore 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.1 SNAQ_Gewichtsverlies
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.2 SNAQ_Eetlust
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.5.3 SNAQ_Voeding
StrongKidsScore 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.1 SK_Gewichtsverlies
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.2 SK_Ziektebeeld
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.3 SK_Voeding
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.17.4 SK_Voedingstoestand
SNAQ65+Score 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.1 SNAQ65+_Gewichtsverlies
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.2 SNAQ65+_Eetlust
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.3 SNAQ65+_Inspanning
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.18.4 SNAQ65+_BovenarmOmtrek
SNAQrcScore 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.1 SNAQrc_Gewichtsverlies
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.2 SNAQrc_Eetlust
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.3 SNAQrc_Voeding
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.19.4 SNAQrc_HulpBijEten
TumorClassificatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.1 T_Score_7Ed
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.2 N_Score_7Ed
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.3 M_Score_7Ed
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.4 R_Score_7Ed
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.5 G_Score_7Ed
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.10.6 StageGrouping_7Ed
7 Sociale anamnese Woonsituatie 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.13.1 WoningType
Wilsverklaring 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.14.1 WilsverklaringType
10 Medische hulpmiddelen Infuus 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.12.1 LijnStatus
12 Vitale functies Bloeddruk 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 ManchetType
GlasgowComaScale 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 GCS_Eyes
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 GCS_Motor
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 GCS_Verbal
ComfortNeoScale 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.1 CN_Alertheid
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.2 CN_Kalmte_Agitatie
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.3 CN_Ademhalingsreactie
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.4 CN_Huilen
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.5 CN_Lichaamsbeweging
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.6 CN_Gezichtsspanning
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.20.7 CN_Spierspanning
FLACCPainScore 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.1 FLACC_Gezicht
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.2 FLACC_Benen
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.3 FLACC_Activiteit
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.4 FLACC_Huilen
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.21.5 FLACC_Troostbaar
Gewicht 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.8.1 ContextKleding
PijnScore 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.9.1 PijnMeetmethode
13 Resultaten LaboratoriumUitslag
TekstUitslag
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 ResultaatStatus
14 Verrichtingen VrijheidsbeperkendeMaatregelen 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.6.1 InstemmingStatus
15 Contacten Patientbespreking 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.11.1 PatientbesprekingType
19 Huid Wond 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.1 OncoUlcerWeefsel
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.2 WondWeefselWCS
2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.7.3 WondVochtigheid

Codesysteem ScoreObservaties

Dit codestelsel bevat uitsluitend codes voor concepten die onderdeel zijn van een gestandaardiseerde scorelijst.
In overleg met het Terminologie centrum is besloten daar geen SNOMED CT codes voor aan te maken.

OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.0.1
ConceptNaam ConceptCode
ChecklistPijnGedrag Gezicht 12017003
ChecklistPijnGedrag Mond 12017004
ChecklistPijnGedrag Grimas 12017005
ChecklistPijnGedrag VerdrietigeBlik 12017006
ChecklistPijnGedrag Ogen 12017007
ChecklistPijnGedrag Paniek 12017008
ChecklistPijnGedrag Kreunen 12017009
ChecklistPijnGedrag Huilen 12017010
ChecklistPijnGedrag Onrustgeluiden 12017011
ChecklistPijnGedrag Tranen 12017012
ComfortScore Alertheid 12012003
ComfortScore Kalmte_Agitatie 12012004
ComfortScore Ademhalingsreactie 12012005
ComfortScore Huilen 12012006
ComfortScore Lichaamsbeweging 12012008
ComfortScore Gezichtsspanning 12012009
ComfortScore Spierspanning 12012010
FLACCpijnScore Gezicht 12013003
FLACCpijnScore Benen 12013004
FLACCpijnScore Activiteit 12013005
FLACCpijnScore Huilen 12013006
FLACCpijnScore Troostbaar 12013007
MUSTScore BMIScore 4005003
MUSTScore GewichtsverliesScore 4005004
MUSTScore ZiekteScore 4005005
SNAQScore GewichtsverliesScore 4006003
SNAQScore EetlustScore 4006004
SNAQScore VoedingsScore 4006005
SNAQrcScore GewichtsverliesScore 4029003
SNAQrcScore EetlustScore 4029004
SNAQrcScore BMIScore 4029005
SNAQ65+Score GewichtsverliesScore 4030003
SNAQ65+Score BovenarmOmtrekScore 4030008
SNAQ65+Score EetlustScore 4030004
StrongKidsScore GewichtsverliesScore 4028003
StrongKidsScore ZiekteBeeldScore 4028004
StrongKidsScore VoedingsScore 4028005
StrongKidsScore VoedingstoestandScore 4028008

Weescodes

In een aantal oudere bouwstenen wordt nog gebruik gemaakt van een verzamelcodestelsel voor alle verweesde codes die niet in een ander codelstelsel uitgedrukt kunnen worden.
Dit codestelsel heeft het bovengenoemde root OID (2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4) als identifier het heeft de naam NL-CM-CS.

In onderstaande tabel staan de nog in gebruik zijnde weescodes met de zib en waardelijst waarin deze gebruikt worden.

Let op! Deze lijst dient niet meer verder uitgebreid te worden.
Nieuwe eigen codes dienen bij voorkeur in SNOMED CT opgenomen worden of
in sporadische gevallen in een eigen codesysteem zoals hierboven aangegeven.
Codestelsel: NL-CM-CS; OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4
ConceptNaam ConceptCode Description Bouwsteen Waardenlijst
Geen geloof GeenGeloof Geen geloof Levensovertuiging LevensovertuigingCodelijst
Humanist Humanist Humanist Levensovertuiging LevensovertuigingCodelijst
Mormoon Mormoon Mormoon Levensovertuiging LevensovertuigingCodelijst
Ja JA Behandeling is toegestaan en/of wenselijk. BehandelAanwijzing BehandelingToegestaanCodelijst
Nee NEE Behandeling niet toegestaan en/of wenselijk BehandelAanwijzing BehandelingToegestaanCodelijst
Ja, maar met beperkingen JA_MAAR Behandeling toegestaan en/of wenselijk maar met beperkingen die dan ook vermeld moeten worden BehandelAanwijzing BehandelingToegestaanCodelijst
Forgotten to administer FORGOT Vergeten toe te dienen MedicatieToediening2 MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst
Administration performer not available APNA Toediener niet aanwezig MedicatieToediening2 MedicatieToedieningRedenVanAfwijkenCodelijst