Enterprise Architect Zib Add-in

Uit Zorginformatiebouwstenen
Versie door Albert-Jan Spruyt (overleg | bijdragen) op 11 dec 2018 om 08:33 (Gebruik)
Ga naar: navigatie, zoeken

Manual pagina's

Korte beschrijving

Enterprise Architect biedt de mogelijkheid om functionaliteit aan de applicatie toe te voegen door middel van add-in's.
Voor de zib's is een add-in gemaakt die de uitvoering een aantal handelingen en testen die gedaan moeten worden om tot een succesvolle publicatie te komen, vereenvoudigen.
Allereerrst kunnen de zib's op een groot aantal punten getest worden of zij voldoen aan de afspraken die over de zib's gemaakt zijn.
Deze eisen varieren van modelleringsafspraken tot afspraken ten behoeve van de import in ART-DECOR. De eisen zijn in detail beschreven in de documentatie.
Daarnaast kunnen van één zib of een set zib's de publicatie tags geset en gereset worden en kunnen de datumvelden gewist worden (wat handmatig niet mogelijk is).

Enterprise Architect Zib Add-in gebruikersinterface

De Enterprise Architect Zib Add-in bestaat functioneel uit twee delen, tw. een uitbreiding van het menu en de eigenlijke testmodule.

Menu

Bij de installatie van de EA zib add-in worden de volgende menu items toegevoegd:

EA Addin menu.png
Figuur 1: Enterprise Architect hoofdmenu (versie 12)


EA Addin menu 14.png
Figuur 2: Enterprise Architect hoofdmenu (versie 14)
 1. Menu item Zib
  Na installatie van de add-in wordt het Extensions (v.12)/Specialize(v.14) menu uitgebreid met het menu item 'Zib'
  Dit item heeft drie submenu items
 2. Tools Hiermee wordt het zibtest scherm geopend in de EA add-in window.
  Als dit item uitgegrijsd is, wordt het eap bestand niet als Zib container beschouwd.
  Meestal betekent dit dat de tag HCIM::ZIBRepository ontbreekt of is false.
  Daarnaast zijn er de submenu items:
  Help: Gebruiksaanwijzing van de add-in(deze pagina)
  About: Informatie over de add-in
 3. Add-in Windows
  Mocht het add-in window niet verschijnen kan het met dit menu item getoond worden.

Add-in window

De EA Zib Add-in kent de volgende besturingselementen:

EA Addin.png
Figuur 3: Enterprise Architect add-in window


 1. Test Zib
  Start de test cyclus voor de zib.
  De eisen waar de zib op getest wordt, staan beschreven in de documentiepagina's.
  De resultaten worden in het add-in window weergeven.
 2. Publish
  Wijzigt de publicatie tags van de zib. Voordat dat kan gebeuren, moeten eerst de twee volgende items op de juiste waarde gezet worden.
  De volgende tags worden aangepast:
  • DCM::PublicationDate : Publicatiedatum
  • DCM::PublicatieStatus: Published/Prepublished
  • DCM::LifecycleStatus : Final
 3. Publicatie datum
  Datumdialoog om de gewenste publicatiedatum in te stellen.
 4. Pre(publicatie)
  Dropdown list met de opties publicatie en prepublicatie.
 5. Reset Tags
  Reset de publicatie tags van de zib.
  De volgende tags worden aangepast:
  • DCM::PublicationDate : leeg
  • DCM::PublicatieStatus: Unpublished
  • DCM::LifecycleStatus : Draft
 6. Clear Tags
  Reset de publicatie tags zoal beschreven bij 'Reset tags' en wist bovendien de DCM::CreationDate en DCM::RevisionDate tags..
 7. Voorbeeld waarschuwing
  Tijdens de test kunnen fouten (rood), waarschuwingen (oranje) en informatieve mededelingen (groen) verschijnen.
  Allen gaan vergezeld met mededeling in het opmerkingen veld.
  Hier wordt een voorbeeld van een waarschuwing getoond.
 8. Samenvatting testresultaat
  De test besluit met een overzicht van het aantal geconstateerde afwijkingen.

Gebruik

Om de add-inn te kunnen gebruiken moet eerst via het Extensions cq. Specialize menu Zib > Tools gekozen worden.

Test zib

De knop wordt pas actief als er een enkele zib geselecteerd wordt.
Na het indrukken van de knop zal de test gestart worden. De geteste punten worden per testsectie in tabelvorm weergegeven.
Bij geconstateerde afwijkingen zal de afwijkende waarde in kleur weergegeven worden en zal in de kolom 'Opmerkingen' additionale informatie getoond worden. De kleurcodering voor de afwijkingen is:

 • rood: een foutconditie die opgelost moet worden voordat de zib gepubliceerd kan worden.
 • oranje: een waarschuwing. De test constateert een afwijking maar kan niet vaststellen of het om een fout gaat of niet.
Voorbeeld is het ontbreken van een publicatiedatum: voor een test tijdens de ontwikkeling van de zib is dat een juiste conditie, maar bij een finale test voor de publicatie een fout.
Waarschuwingen moeten altijd beoordeeld worden op impact en noodzaak tot verbetering.
 • groen: informatieve mededeling: een afwijking die geen actie vereist.
Als de test een afwijking constateert die de test zelf kan oplossen zal dit als informatie getoond worden.

Iedere mededeling in de kolom 'Opmerkingen' wijst op een geconstateerde afwijking. Idealiter verloopt de test zonder opmerkingen.
Aan het einde van de test wordt een overzicht getoond van het totaal aantal fouten, waarschuwingen en informatieve mededeingen.

Publish

De actie is beschikbaar voor enkele zib's en voor een folder met zib's.
Selecteer met behulp van de datumdialoog de publicatiedatum en geef met de dropdown list aan of om een publicatie gaat of om een prepublicatie
Als in de eap file de tag HCIM::ReleaseType bestaat, zal deze waarde als preset worden gebruikt. Druk vervolgens op de knop 'Publish'. De plugin voor iedere geselecteerde zib de publicatie tags op de gekozen waarden zetten.<br. Bovendien wordt in iedere zib in de sectie 'Revison History' gezocht naar de sjabloon tekst nn-nn-nnnn en wordt dit sjabloon vervangen door de publicatiedatum

Reset

De actie is beschikbaar voor enkele zib's en voor een folder met zib's.
Een druk op de knop zal voor de geselecteerde zib's de publicatie datum wissen en de publicatiestatus velden resetten.
Deze actie is nodig als de eap met een gepubliceerde set zib's gekopieerd wordt om als werkversie voor de volgende (pre)publicaite te dienen.

Clear

De actie is beschikbaar voor enkele zib's en voor een folder met zib's.
Een druk op deze knop doet hetzelfde als Reset maar wist bovendien de DCM::RevisionDate en de DCM::CreationDate tag.
Dit is handig als een bestaande zib gebruikt wordt als basis voor een nieuwe zib.

Warning-icon.png De gewiste datumvelden kunnen niet meer hersteld worden. Wees dus voorzichtig met deze functie.

Known issues

- Doordat in het verleden in een aantal zib's de legenda op foutieve wijze gekopieerd is hebben deze zib's feitelijk geen eigen legenda maar een verwijzing naar de legenda van een andere zib.
In de presentatie van het informatie model in EA is dit niet te zien, dit is uitsluitend te constateren in de onderliggende database. Het levert dus ook geen problemen op.
Niettemin geeft dit aanleiding tot de informatieve mededeling: 'Gedeelde legenda' en een aantal legenda's van nul in plaats van één.

- In de laatste testsectie wordt getracht vast te stellen of het aantal elementen van de zib in de projectbrowser overeen komt met het aantal in het informatie model diagram.
Om een aantal redenen is deze test nog niet helemaal betrouwbaar en geeft soms aanleiding tot onterechte meldingen.
Niettemin verdient het aanbeveling om bij deze meldingen projectbrowser en het informatie model te checken op lossen elementen.
Een bekend probleem ontstaat wanneer een element in het informatie model weggegooid wordt in plaats van in de project browser: het element blijft dan wel onderdeel van de zib maar wordt niet getoond.

- Bij een aantal verwijzigen binnen een zib naar andere zibs wordt binnen de boundary één specifiek element van de andere bouwsteen opgenomen om daar bv. een andere waarde lijst aan te hangen (zie bv nl.zorg.Ademhaling)
Dit element heeft een DCM::ConceptID dat niet bij verwijzende zib past: dit is aanleiding voor een (onterechte) foutmelding.

Configureerbare gegevens

Naam Beschrijving Gebruik Locatie Huidige waarde Wijzigbaar via UI
WikiBase De basis url van deze wiki Hiermee wordt de url van deze pagina aangemaakt. Properties.Settings.Default.WikiBase * https://zibs.nl/wiki Nee

* De C# applicatie settings worden opgeslagen in het standaard app.config bestand van de applicatie