ZIBIssues

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

ZIB-11

Gebruik van de GS1 standaard

Aangemaakt op: 05-03-2012 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)

Publicatieversie: 1.1
Status: In release Publicatiedatum: 03-10-2014

Omschrijving:
In de CCR standaard segment 9 (Medicatie) en 10 (Medische Hulpmiddelen) moet de GS1 standaard worden toegepast. Nu worden alleen volledige vrije tekstvelden met product omschrijvingen gehanteerd en alle gevolgen van dien.

http://www.zorgvisie.nl/ICT/13113/Ziekenhuizen-kunnen-170-miljoen-besparen-met-barcodes.htm

http://www.gs1.nl/opinie/component/content/article/152.html
Besluit:

ZIB-24

Diagnostische verrichtingen onderdeel van Results

Aangemaakt op: 31-07-2012 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)

Publicatieversie: 1.1
Status: In release Publicatiedatum: 03-10-2014

Omschrijving:
Vormen diagnostische procedures zoals endoscopieen een onderdeel van de sectie Results?
Besluit:

ZIB-26

Gebruik van GLN voor concept Location

Aangemaakt op: 08-08-2012 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)

Publicatieversie: 1.1
Status: In release Publicatiedatum: 03-10-2014

Omschrijving:
Voor het concept Location kunnen meerdere codestelsels worden gebruikt. Het beste alternatief moet worden gekozen: GLN , de AGB code en of andere.
Besluit:

ZIB-33

Wijzigingsverzoek betreffende Generieke Overdrachtsgegevens

Aangemaakt op: 05-03-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 1.1
Status: In release Publicatiedatum: 03-10-2014

Omschrijving:
Geachte heer mevrouw,

Hierbij een verzoek tot aanpassing van de Generieke Overdrachtsgegevens.

Constatering : In de bouwstenen ontbreekt de overdracht van het gegeven dat er sprake is van een meerling

Gevolg : Bij meerlingen is het wenselijk hier een extra signalering op te hebben om zo verwisseling te kunnen voorkomen.

          Dit daar geboorte datum , en adres vaak niet onderscheidend genoeg zijn.

Wens : Bij de overdracht is het nodig hierop geattendeerd te worden in de meeste systemen is hiervoor een meerlingen teken aanwezig

         En vindt hierop een signalering plaats. Het zou wenselijk zijn dat dit ook in een overdrachtssituatie wordt meegenomen.

Verzoek: in de bouwsteen OverdrachtPatient (of elders) meenemen van een een veld voor de registratie van een meerling.

Alvast hartelijk dank,

Robert Schotanus Informatiemanager Ziekenhuis Amstelland
Besluit:

ZIB-34

Tekst bij DCM::ValueSet niet correct.

Aangemaakt op: 14-03-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)

Publicatieversie: 1.1
Status: In release Publicatiedatum: 30-07-2013

Omschrijving:
Fred, teamleden,

 Hierbij wat commentaar op bouwsteen: nl.nfu.OverdrachtZorgverlener-v1.0.pdf / ZorgverlenerNaam

Volgens mij is de tekst bij DCM::ValueSet niet correct want bevat nog een stub tekst die volgens mij bedoeld was om in te vullen met een verwijzing naar UZI en AGB. Dat is niet gedaan.   De betreffende tekst:

«data» ZorgverlenerNaam DCM::ValueSet hier verwijzing naar de juiste set/kolom in UZI en ook nog 1 voor AGB

Met vriendelijke groet,

M.R. Ligtvoet, ICT-Architect, Nictiz
Besluit:

ZIB-36

Aanpassen DCM::DefinitionCode, deze overlapt met bouwsteen OverdrachtPatient.

Aangemaakt op: 18-03-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)

Publicatieversie: 1.1
Status: In release Publicatiedatum: 05-06-2013

Omschrijving:
Beste teamleden,

Bouwsteen: zorgaanbieder, organisatieRol heeft een DCM::DefinitionCode NL-CM:0.1.4, die overlapt met bouwsteen nl.nfu.OverdrachtPatient-v1.0.pdf, container: adresgegevens (NL-CM:0.1.4).

Breng mij graag even op de hoogte wanneer er een nieuwe xmi hiervoor beschikbaar is, want dan kan ik weer door met deze xmi.

Met vriendelijke groet,  M.R. Ligtvoet ICT-Architect   Nictiz
Besluit:

ZIB-42

Commentaar Astrid van Ginneken op Zorgverlener

Aangemaakt op: 13-05-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)

Publicatieversie: 1.1
Status: In release Publicatiedatum: 30-07-2013

Omschrijving:
Zorgverlener - In de ZorgverlenerRolCodeLijst mis ik: o Zorgcoördinator o Aanspreekpunt - Is de term ‘behandelaar’ niet wat algemener dan ‘Afdelingsarts’?
Besluit:

ZIB-43

Commentaar Astrid van Ginneken op Burgerlijke Staat

Aangemaakt op: 13-05-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BurgerlijkeStaat

OverdrachtBurgerlijkestaat (vervallen)

Publicatieversie: 1.1
Status: In release Publicatiedatum: 30-07-2013

Omschrijving:
BurgerlijkeStaat: - In de BurgerlijkeStaatCodeLijst mis ik: o Nooit gehuwd geweest of geregistreerd partner gehad (i.p.v. nooit gehuwd geweest) o Gescheiden geregistreerd partner
Besluit:

ZIB-45

Commentaar Astrid van Ginneken op Polsfrequentie

Aangemaakt op: 13-05-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Polsfrequentie

OverdrachtPolsfrequentie (vervallen)

Publicatieversie: 1.1
Status: In release Publicatiedatum: 30-07-2013

Omschrijving:
Polsfrequentie: - Polsregelmatigheid is geen aparte meetwaarde, maar blijkt te zijn opgenomen bij de Polsfrequentie o Dit betekent dat een polsritme niet apart kan worden overgedragen, omdat de polsfrequentie verplicht is.
Besluit:

ZIB-46

Commentaar Astrid van Ginneken op PlanofCare

Aangemaakt op: 13-05-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit

OverdrachtPlanOfCare (vervallen)

Publicatieversie: 1.1
Status: In release Publicatiedatum: 30-07-2013

Omschrijving:
PlanOfCare - De PlanOfCareStatusCode is m.i. niet echt compleet en de mapping van Concept Name op Concept Code is hier en daar vreemd: o Noshow hebben wij in de lijst als ‘niet nagekomen’ o Aborted is in onze lijst ‘afgebroken’ o In process is in onze lijst ‘in uitvoering’ o Pending is in onze lijst ‘in afwachting van uitvoering’ o On hold is in onze lijst ‘opgeschort’ o We missen de status ‘geaccepteerd’ o We missen de status ‘geweigerd’ o We missen de status ‘niet uitgevoerd’ (Deze is nodig omdat sommige handelingen optioneel zijn en soms niet uitgevoerd hoeven te worden). o Herhaling hoort niet in dit lijstje thuis: het is een andere as: alle andere waarden in de lijst kunnen ook gelden voor een herhalingsafspraak/-verrichting. - De OrderTypeCodeLijst zou wat scherper vertaald kunnen worden: o Medication vertalen naar ‘medicatietoediening’ (ter voorkoming van verwarring met voeding en vocht) o Product vertalen naar Medisch hulmiddel (zie ook grafisch informatiemodel) o Encounter vertalen naar Patientcontact o Is het mogelijk om duidelijk aan te geven wat hier het verschil tussen een Order en een Verrichting is.
Besluit:

ZIB-49

Diverse consistentie punten, meerdere bouwstenen

Aangemaakt op: 23-05-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie: 1.1
Status: In release Publicatiedatum: 30-07-2013

Omschrijving:
De issues staan in bijgevoegd document per bouwsteen. Het grootste deel zijn kleine naamgevingspunten. Naast de omschrijving van het issue is er een kolom Voorstel aanwezig met de voorgestelde oplossing, meestal Aanpassen. Voor minder triviale punten staat er Overleg. Hierbij het verzoek aan de kernteamleden om voor de bouwstenen waar ze voor verantwoordelijk waren (zijn), de punten door te lopen, waar nodig een oplossing te formuleren en in de kolom Akkoord ja (of nee) in te vullen met je initialen en vervolgens te retourneren.
Besluit:

ZIB-51

Foutieve DCM::ID OID VitalSigns

Aangemaakt op: 23-05-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie: 1.1
Status: In release Publicatiedatum: 30-07-2013

Omschrijving:
Alle vital sign bouwstenen (sectie 12) hebben een foutief OID, tw. 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.12.n i.p.v 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.12.n
Besluit:

ZIB-55

RFC Bouwsteen Procedure

Aangemaakt op: 28-05-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)

Publicatieversie: 1.1
Status: In release Publicatiedatum: 30-07-2013

Omschrijving:
De eerste zin onder Concept luidt: De sectie Procedures vermeldt alle bekende en relevante therapeutische verrichtingen, die de patient heeft ondergaan op tot het moment van de gegevensoverdracht. Alle bekende en Relevante lijkt hier met elkaar in tegenspraak. Voorstel om deze zin te vervangen door: De sectie Procedures bevat een overzicht van alle relevante therapeutische verrichtingen die de patient heeft ondergaan tot op het moment van de gegevensoverdracht.
Besluit:

ZIB-56

RFC Bouwsteen Medicatie

Aangemaakt op: 28-05-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen)

MedicatieToediening(vervallen)
MedicatieVerstrekking(vervallen)
MedicatieVoorschrift(vervallen)
OverdrachtMedicatie (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De bouwsteen medicatie is heel groot geworden en bestaat eigenlijk uit een aantal lossen bouwstenen. Doordat het nu een bouwsteen is, is niet zonder meer duidelijk welke gegevens wel- of niet in combinatie met elkaar kunnen voorkomen. Voorstel: Splits de huidige bouwsteen Medicatie in vier afzonderlijke bouwstenen die los van elkaar of in combinatie naast elkaar in de overdracht kunnen voorkomen. Deze vier zijn (nader overleg nodig!):

- Voorschrift
- Verstrekking
- Gebruik (de actuele medicatie)
- Toediening

Besluit:
De bouwsteen OverdrachtMedicatie is opgesplitst in MedicatieVerstrekking, MedicatieVoorschrift, MedicatieToediening en MedicatieGebruik.

ZIB-57

Cardinaliteit choicebox OverdrachtNationaliteit is ambigu

Aangemaakt op: 29-05-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Nationaliteit

OverdrachtNationaliteit (vervallen)

Publicatieversie: 1.1
Status: In release Publicatiedatum: 30-07-2013

Omschrijving:
In OverdrachtNationaliteit heeft zowel land als nationaliteit cardinaliteit 0..*. De constraint zegt echter Precies een concept uit de keuzebox moet gekozen worden. Dit kan tot verwarring leiden. Voorstel is om de tekst van de constraint te wijzigen in Kies Land(en) of Nationaliteit(en) met bijbehorende waardelijst, niet beide
Besluit:

ZIB-59

RFC Bouwsteen Betaler

Aangemaakt op: 29-05-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Betaler

OverdrachtBetaler (vervallen)

Publicatieversie: 1.1
Status: In release Publicatiedatum: 15-10-2013

Omschrijving:
Het element BetalerPersoon heeft een verwijzing “Naam:Naamgegevens”. Eem element dat een verwijzing is naar een concept moet geen blauwe kleur hebben (zie bijv. de verwijzing “Adres::Adresgegevens”, die is niet blauw).
Besluit:

ZIB-62

commentaar op bouwsteen: nl.nfu.OverdrachtPatient?v1.1: dubbel id 0.1.33

Aangemaakt op: 18-07-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Beste teamleden,

  Er is een id tweemaal uitgegeven in bouwsteen nl.nfu.OverdrachtPatient?v1.1.

Het gaat om id NL?CM:0.1.33 die staat bij OverlijdensIndicator en DatumOverlijden.

  Uit de PDF:

[quote]

«data» OverlijdensIndicator Definitie Indicator die aangeeft of de patient overleden is. Datatype BL DCM::DefinitionCode NL?CM:0.1.33

«data» DatumOverlijden Definitie Indien van toepassing datum waarop de persoon overleden is. Een vage datum, b.v. alleen jaartal is toegestaan. Datatype TS DCM::DefinitionCode NL?CM:0.1.33

[/quote]

  Kunnen jullie dit aanpassen en graag even aangeven wanneer er nieuwe XMI/PDF voor is?

Bedankt!

  Met vriendelijke groet,  M.R. Ligtvoet ICT-Architect   Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg Postbus 19121 2500 CC Den Haag Oude Middenweg 55 2491 AC Den Haag T 070 317 34 42 F 070 320 74 37 M 06 4378 3214 ligtvoet@nictiz.nl www.nictiz.nl  Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Nictiz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.  This message may contain confidential information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. Nictiz accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Besluit:
De tagged value van het concept Overlijdensindicator is aangepast omdat deze dubbel voorkwam.

ZIB-64

OverdrachtContactpersoon - OID aanpassing van RolCodelijst

Aangemaakt op: 30-07-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Bij de RolCodelijst in de bouwsteen OverdrachtContactpersoon is er een foute OID van de CodeSystemId, namelijk.: 113883.2.4.3.11.22.472.

De juiste OID van de CodeSystemId zou moeten zijn: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.22.472.

  Met vriendelijke groet,

Tessa van Stijn

HL7 expert

  NICTIZ

Postbus 19121

2500 CC Den Haag

Oude Middenweg 55

2491 AC Den Haag

T:  (070) 3173435

M: 06 34489294
Besluit:
De OID van de RolCodelijst is onjuist, deze is aangepast.

ZIB-66

OverdrachtContactpersoon - RolCodelijst-naam in EA model

Aangemaakt op: 30-07-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In het EA- model van OverdrachtContactpersoon is de RelatieCodelijst verkeerd, namelijk: RelatieCodeLijst.

Correcte naam zou moeten zijn RelatieCodelijst.

  Met vriendelijke groet,

Tessa van Stijn

HL7 expert

  NICTIZ

Postbus 19121

2500 CC Den Haag

Oude Middenweg 55

2491 AC Den Haag

T:  (070) 3173435

M: 06 34489294
Besluit:
De naam van de RelatieCodelijst was ten onrechte geschreven als RelatieCodeLijst. Dit is aangepast.

ZIB-67

Wijzigingsverzoek Klinische Bouwsteen Patient document

Aangemaakt op: 27-08-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Geachte heer/mevrouw,


Op aanduiding van Fred Smeele stuur ik deze mail!


Ik ben de documenten rondom de klinische bouwstenen aan het doornemen. Waarna ik een vraag heb betreffende het overdracht Patient document.


Ik zie dat hier bij naamgegevens de volgende 5 items zijn benoemd:


-Aanhef

-Voornamen

-Geslachtsnaam

-Geslachtsnaam partner

-Roepnaam


Ik mis hierin de Display naam. Dit veld wordt vaak gebruikt op correspondentie met de patient. Uit de overdracht set kan ik deze niet afleiden. Ik weet immers niet of de patient eerst zijn eigen geslachtsnaam wilt gebruiken en daarna zijn geslachtsnaam partner of anders om. Natuurlijk kan ook nog 1 van de 2 gebruikt worden. In de Hl7v2 standaard kon dit als een optioneel veld meegegeven worden. Hoe moet ik hier mee omgaan binnen de bouwstenen? Wat is de reden dat dit veld niet meer is opgenomen? We beginnen eind december met Ordermangement op basis van XDS/XDW. Hierin willen we de standaardbouwstenen gebruiken die door het NFU gebouwd zijn. Ik mis in de overdracht patientgegevens dus het naamgebruik veld. Dit hebben we nodig om de patient te kunnen aanschrijven.


Albert-Jan geeft aan dat dit hier inderdaad gemist is en dat dit wel is opgepakt in het project algemene NAW gegevens. De harmonisatie heeft echter nog niet plaatsgevonden.


Kunnen jullie mij hierover informeren!


Gr.


Igor Schoonbrood Maastricht Universitair Medisch Centrum Igor.schoonbrood@mumc.nl
Besluit:
Een concept Naamgebruik is toegevoegd, met hieraan gekoppeld een valueset NaamgebruikCodelijst.

ZIB-69

Issue Bouwsteen OverdrachtContactpersoon

Aangemaakt op: 03-09-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De Bouwsteen OverdrachtContactpersoon maakt gebruik van de RolCodelijst. De inhoud van deze codelijst is niet consistent en bevat rollen en relaties door elkaar. In deze lijst is er ook de waarde specialist die in deze lijst overbodig is. De bouwsteen is immers bedoeld voor de overige, bij de zorg voor de patient betrokken, personen, anders dan zorgverleners. Graag de RolCodelijst opschonen.
Besluit:
De RolCodelijst is opgeschoond.

ZIB-70

Issue Bouwsteen OverdrachtZorgverlener - Specialisme

Aangemaakt op: 03-09-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De valueSet, die aangewezen wordt voor het concept Specialisme, heeft geen OID. De volgende OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.7 kan toegevoegd worden aan de valueSet COD016?VEKT voor het concept Specialisme in de Bouwsteen OverdrachtZorgverlener. De COD016?VEKT is recent geregistreerd onder deze OID.
Besluit:
De valueset behorende bij het concept Specialisme bevatte geen OID, deze is gekoppeld.

ZIB-71

Issue Bouwsteen Overdracht Zorgaanbieder - ZorgaanbiederIdentificatieNummer

Aangemaakt op: 03-09-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Voor het ZorgaanbiederIdentificatieNummer wordt het URA (Het CIBG UZI?Register?Abonneenummer)UZI-registerabonneenummer (URA) met de OID 2.16.528.1.1007.3.1 aangewezen in de bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder. De juiste OID van het UZI-registerabonneenummer (URA) Zorginstelling identificatie is: 2.16.528.1.1007.3.3.
Besluit:
De OID van de valueset gekoppeld aan het concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer was onjuist, deze is gecorrigeerd.

ZIB-72

Issue Bouwsteen OverdrachtBetaler - VerzekerdeNummer

Aangemaakt op: 03-09-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Betaler

OverdrachtBetaler (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De datatype van VerzekerdeNummer is van data type II, dwz dat behalve het VerzekerdeNummer ook de identificatie van de organisatie bekend moet zijn. Graag vermelding over deze identificatie toevoegen bij het concept VerzekerdeNummer.
Besluit:
Het datatype aangepast van concept VerzekerdeNummer, van II naar ST.

ZIB-73

wijzigingsverzoek familieanamnese

Aangemaakt op: 30-10-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Familieanamnese

OverdrachtFamilieanamnese (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Hallo Fred,

Tijdens het doorkijken van wat bouwstenen kwam ik wat tegen wat wellicht nog eens kan worden aangepast. Het is maar een kleintje en alleen tekst. ….ik dacht ik meld het maar even want als er ooit wat gaat veranderen zou deze eventueel mee kunnen. Ik wil eens kijken welke onderdelen goed bruikbaar zouden kunnen zijn voor onderzoek (clinical research & biobanken) vandaar dat ik er naar kijk.

groeten,

Linda Mook

Mook Projects | http://www.mookprojects.nl senior information architect | CTMM-TraIT project senior IT project leader UMCG | BBMRI-NL Catalogue projects

06-51778571 • skype linda.mook1 • linda.mook@gmail.com • http://www.linkedin.com/in/lindamook

Wijzigingsverzoek : tekst concept familieanamnese aanpassen

In het concept van familie anamnese staat:


De familieanamnese bevat een zo volledig mogelijk overzicht van alle gezondheidsproblemen van familieleden van de patient die bekend zijn en relevant zijn voor de overdracht. De anamnese bestaat uit informatie over: - de medische aandoeningen die familieleden hebben en - de biologische relatie tussen familieleden.

volgens mij is het volgende beter:

De familieanamnese bevat een zo volledig mogelijk overzicht van alle gezondheidsproblemen van familieleden van de patient die bekend zijn en relevant zijn voor de overdracht. De anamnese bestaat uit informatie over: - de medische aandoeningen die familieleden hebben en - de biologische relatie tussen DE PATIENT EN HET BETREFFENDE FAMILIELID.
Besluit:
Concept Relatie gewijzigd in BiologischeRelatie en tevens voorzien van eigen BiologischerelatieCodelijst.

ZIB-74

Wijzigingsverzoek bouwsteen gewicht

Aangemaakt op: 31-10-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

OverdrachtGewicht (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Simpele Tekstaanpassing.

In de bouwsteen gewicht, staat bij onderdeel instructions het volgende:


Registreren van een actuele meting van het lichaamsgewicht, ook als deze persoon een lichaamsdeel mist, door een geboorteafwijking of na een chirurgische ingreep. Een verklaring over de fysieke incompleetheid van het lichaam, kan zo nodig opgeslagen worden in het data element beinvloedende factoren. Dit is het gebruikelijke model voor gewichtmetingen, bij voorbeeld thuis gemeten door de persoon zelf, een klinische meting in een kliniek/ziekenhuis, of door een fitness instructeur in een sportschool.


de naam van het data element klopt niet, moet zijn toelichting ipv beinvloedende factoren.

Registreren van een actuele meting van het lichaamsgewicht, ook als deze persoon een lichaamsdeel mist, door een geboorteafwijking of na een chirurgische ingreep. Een verklaring over de fysieke incompleetheid van het lichaam, kan zo nodig opgeslagen worden in het data element TOELICHTING. Dit is het gebruikelijke model voor gewichtmetingen, bij voorbeeld thuis gemeten door de persoon zelf, een klinische meting in een kliniek/ziekenhuis, of door een fitness instructeur in een sportschool.


Linda Mook


Mook Projects | http://www.mookprojects.nl senior information architect | CTMM-TraIT project senior IT project leader UMCG | BBMRI-NL Catalogue projects

06-51778571 • skype linda.mook1 • linda.mook@gmail.com • http://www.linkedin.com/in/lindamook
Besluit:
In de sectie Instructions stond een verkeerde conceptnaam, dit is aangepast.

ZIB-75

Issue bouwsteen nl.nfu.OverdrachtOpleiding

Aangemaakt op: 18-11-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Opleiding

OverdrachtOpleiding (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Hallo Fred,

  Bij de vergelijking van het concept Opleidingsniveau/Schooltype tussen GOG, HWG en Ketenzorg zijn we aangelopen tegen een discrepantie in de gebruikte waarde lijsten.

Alle drie de toepassingen verwijzen voor de invulling naar NHG tabel 20: Code opleiding, maar de GOG lijst wijkt op de codes 06, 07en 08 af van de andere twee en van de lijst zoals die door het NHG gepubliceerd wordt. Het lijkt er op dat in GOG een nummeringsfout is gemaakt.

  Mijn voorstel is om dit recht te trekken en de volgende wijziging door te voeren in de GOG lijst:

·        code 06 wordt 08

·        code 07 wordt 09

·        code 08 wordt 10

  Met vriendelijke groet,

  Albert-Jan
Besluit:
De valueset die de opleidingcodes bevat kwam qua codes niet overeen met NHG tabel 20: Code opleiding, dit is gelijk getrokken.

ZIB-76

OverdrachtTekstUitslag Omschrijving

Aangemaakt op: 03-12-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtTekstUitslag(vervallen) Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Van Tessa van Stijn:

Bouwsteen OverdrachtTekstUitslag

De omschrijving van het concept Verrichting aanpassen van: Verwijzing naar de bouwsteen Verrichting en daarin ook de verrichtingsdatum, aanvragend en uitvoerend specialisme. naar: Verwijzing naar de bouwsteen OverdrachtProcedure en daarin ook de verrichtingsdatum, aanvragend en uitvoerend specialisme. Er is geen bouwsteen Verrichting, maar een bouwsteen OverdrachtProcedure.
Besluit:
De omschrijving van het concept Verrichting bevatte een ongeldige verwijzing naar een bouwsteen, dit is tekstueel aangepast.

ZIB-78

Medicatie, diverse issues

Aangemaakt op: 03-12-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

OverdrachtMedicatie (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Door Tessa van Stijn aangedragen:

OverdrachtMedicatie

3.1 De omschrijving van het concept RedenVanVoorschrijven Dit is een verwijzing naar het concept Probleem in de bouwsteen OverdrachtProbleem vervangen door: Dit is een verwijzing naar het concept Probleem in de bouwsteen OverdrachtProblemen. Er is geen bouwsteen OverdrachtProbleem, maar wel bouwsteen OverdrachtProblemen.

3.2 De omschrijving van het concept RedenVanVoorschrijven Dit wordt in de sectie Problems nader gespecificeerd. vervangen door: Dit wordt in de bouwsteen OverdrachtProblemen nader gespecificeerd.

3.3 Bij de omschrijving van het concept BeoogdVerstrekker en Voorschrijver is een typo: Dit is een verwijzing naar het concept Zorgverlenerin de bouwsteen OverdrachtZorgverlener. verbeteren naar: Dit is een verwijzing naar het concept Zorgverlener in de bouwsteen OverdrachtZorgverlener.

3.4 Concept Keerdosis Bij de omschrijving van het concept Keerdosis loopt de volgende zin niet goed: De dosering wordt (technisch) doorgegeven in de meeteenheid van het product, zodat het meestal om een aantal stuks of doses betreft.

3.5 Bij het concept Toediening ontbreekt beschrijving van het volgende concept: Dossering::Toedieningsweg Beschrijving toevoegen.

Voorbeeld beschrijving: Dossering::Toedieningsweg is een verwijzing naar het concept Toediningsweg uit de bouwsteen Dossiering binnen de bouwsteen OverdrachtMedicatie.
Besluit:
Tekstuele aanpassingen in de definities van de concepten RedenVanVoorschrijven, Keerdosis, Toediening, BeoogdVerstrekker en Voorschrijver.

ZIB-79

OverdrachtPolsfrequentie v1.1

Aangemaakt op: 03-12-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Polsfrequentie

OverdrachtPolsfrequentie (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
LS,

De lijst onder PolsRegelmaigheidCodelijst klopt niet. De lijst van de ContextPositieCodelijst staat er nu onder. Denk dat er bij het verwijderen van elementen iets niet goed is gegaan.

Met vriendelijke groet,

Lindsay Chang Informatiearchitect Programma EVA

Academisch Medisch Centrum ? Meibergdreef 9 ?1105 AZ Amsterdam ? Postbus 22660 ? 1100 DD Amsterdam ?Locatie PA2-118 ? Tel. algemeen 020 566 1097 ? Mobiel 06 188 823 81 | Email l.a.chang@amc.uva.nl<mailto:l.a.chang@amc.uva.nl> | Vrijdag afwezig


 ________________________________

AMC Disclaimer : http://www.amc.nl/disclaimer

 ________________________________

Besluit:
De codelijst onder PolsRegelmaigheidCodelijst was niet correct, deze is aangepast.

ZIB-80

OverdrachtMedicatie v1.1

Aangemaakt op: 03-12-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

OverdrachtMedicatie (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
LS,

Medicatie v 1.1: - pagina 26 in tabel verstrekte hoeveelheid: spellingsfoutje volgend moet zijn volgens

Groeten,

Lindsay


 ________________________________

AMC Disclaimer : http://www.amc.nl/disclaimer

 ________________________________

Besluit:
In de tabel met verstrekte hoeveelheden stond een spelfout; volgend i.p.v. volgens. Dit is aangepast.

ZIB-82

OverdrachtBehandelAanwijzing v1.1

Aangemaakt op: 03-12-2013 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
LS,

Hierbij enkele wijzigingsverzoeken t.a.v. de behandelaanwijzingen.

Behandelaanwijzingen v 1.1: - In de NFU bouwsteen wordt reanimeren Basic Life Support genoemd. In het ziekenhuis wordt bij reanimeren Advanced Life Support toegepast, dat wil zeggen dat men professioneel masseert, beademt, een shock toedient en medicatie geeft ter ondersteuning. Voorstel is om de term reanimeren te handhaven. - De projectgroep NFU heeft besloten defibrillatie ook als los item mee te nemen al hoewel dit ook onderdeel van reanimatie is. Hiermee is het mogelijk om ondanks een niet reanimeren beleid expliciet aan te geven dat defibrillatie bijvoorbeeld bij een hartritmestoornis wel is toegestaan. Medisch inhoudelijk zal tijdens het beoordelen van het ritme en het voorbereiden van de shock toch basic life support gegeven moeten worden. Voorstel is om de term defibrilleren niet toe te voegen. - NFU spreekt van intubatie, reden om non invasief beademen toe te voegen. Medisch inhoudelijk vallen beide onder de term beademen. Voorstel is om de term beademen te handhaven.

Groeten, Lindsay


 ________________________________

AMC Disclaimer : http://www.amc.nl/disclaimer

 ________________________________

Besluit:
Enkele aanpassingen in samenstelling en descriptions van de BehandelingCodelijst, tevens tekst in sectie Evidence based aangepast n.a.v. deze wijzigingen.

ZIB-83

Wijzigingsvoorstel OverdrachtMedischHulpmiddel

Aangemaakt op: 03-02-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zoals met Fred Smeele overlegd, stuur ik hierbij een wijzigingsverzoek voor de klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel. Dit verzoek stuur ik namens het Ministerie VWS, directie Geneesmiddel en Medische Terminologie vanuit het project Implantatenregister (bijlage kamerbrief via Fred Smeele).

Op 24 september 2013 is een wet van kracht geworden, uitgevaardigd door de Amerikaanse Food and Drug Authority (FDA). Hierin wordt het gebruik van een Unique Device Identifier (UDI) verplicht gesteld voor een aantal medische hulpmiddelen: klasse III, II en I. Deze UDI moet aanwezig zijn op de producten die in Amerikaanse ziekenhuizen worden gebruikt. Van leveranciers wordt verwacht dat zij de productgegevens van de relevante producten registreren in een Global UDI Database (GUDID). Deze gegevens worden aan de afnemers beschikbaar gesteld. Hieronder worden ook patienten verstaan die bijvoorbeeld kunnen opzoeken welk implantaat zij hebben. De Europese Commissie heeft aangekondigd dat zij deze wetgeving zullen adopteren in Europa. De Europese Verordening (Europese Richtlijn voor medische hulpmiddelen) is in ontwikkeling en zal registratie van implantaten mbv. UDI voor de betreffende partijen (fabrikanten, zorginstellingen) gaan verplichten.

Op 9 december 2013 heeft de IMDRF (International Medical Device Regulators Forum) UDI Working Group richtlijnen voor het gebruik van UDI vastgesteld. (bijlage via Fred Smeele). Deze richtlijnen definieren de UDI.

In het informatiemodel van OverdrachtMedischHulpmiddel (in ieder geval voor de implanteerbare medische hulpmiddelen, ofwel implantaten) zijn niet de volledige UDI-gegevens opgenomen.

UDI bestaat uit twee delen; UDI-DI (Device Identifier) en UDI-PI (Production Identifier(s)): - UDI-DI (uniek nummer of alfanumerieke code dat een producttype (of model) identificeert. Dit betreft een wereldwijd uniek nummer, welke doorgaans niet wijzigt (statische data). De UDI-DI kan mbv. GS1 GTIN of HIBC-LIC of ISBT 128-PPC codering worden opgemaakt. Voor het gebruik van de GS1 GTIN geldt voor implantaten de GTIN-14 specificatie. - UDI-PI (uniek nummer of alfanumerieke code dat de productie-eenheden identificeert. De UDI-PI bestaat uit het serienummer, lot- of batchnummer. Software as a Medical Device (SaMD) versie, productie- en/of vervaldatum. Dit zijn de dynamische gegevens van de UDI en maken het product specifiek en samen met de UDI-DI uniek (ook voor de patient).

Dat betekent dat de ProductID in de bouwsteen niet de unieke identificatie is van het product (UDI van implantaat), indien hiervoor alleen het GTIN wordt gebruikt. Wel kan het GTIN voor het ProductID worden gebruikt, als de definitie van ProductID zoals hierboven voor de UDI-DI (is eigenlijk producttype-id of productmodel-id) wordt beschreven.

Overwogen kan worden om de UDI in drie data-elementen van de container Product op te nemen;

- ProductType - blijft zoals gedefinieerd

- ProductTypeID - wordt de definitie zoals hierboven UDI-DI

- ProductID - wordt de definitie zoals hierboven UDI-PI

Indien het gewenst is om een ID (UDI) voor het product te hanteren, dan zullen de definities en (verplichte en optionele) kenmerken van de UDI-DI en UDI-PI aan elkaar moeten worden beschreven.

Graag hoor ik van u. Ook voor eventuele vragen kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Rob Daems Informatie / Solution Architect

Ordina ICT BV Ringwade 1 3439 LM NIEUWEGEIN

T +31 (0)30 663 7719 M +31(0)6 1039 4730 www.ordina.nl<http://www.ordina.nl/>

[image001]


Disclaimer Dit bericht met eventuele bijlagen is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u niet de bedoelde ontvanger bent, wordt u verzocht de afzender te waarschuwen en dit bericht met eventuele bijlagen direct te verwijderen en/of te vernietigen. Het is niet toegestaan dit bericht en eventuele bijlagen te vermenigvuldigen, door te sturen, openbaar te maken, op te slaan of op andere wijze te gebruiken. Ordina N.V. en/of haar groepsmaatschappijen accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de inhoud en/of de verzending van dit bericht.

This e-mail and any attachments are confidential and are solely intended for the addressee. If you are not the intended recipient, please notify the sender and delete and/or destroy this message and any attachments immediately. It is prohibited to copy, to distribute, to disclose or to use this e-mail and any attachments in any other way. Ordina N.V. and/or its group companies do not accept any responsibility nor liability for any damage resulting from the content of and/or the transmission of this message.
Besluit:
Definitie van concept ProductID aangescherpt en tagged value DCM::ExampleValue scherper gedefinieerd.

ZIB-84

Klinische bouwsteen nl.nfu.OverdrachtProcedure uitbreiden met Aanvrager (n.a.v. issue #077)

Aangemaakt op: 13-02-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Naar aanleiding van issue #077.

De klinische bouwsteen OverdrachtProcedure uitbreiden met een aanvrager.
Besluit:
Concept Aanvrager toegevoegd aan bouwsteen.

ZIB-88

OverdrachtMedischHulpmiddel

Aangemaakt op: 29-04-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In OverdrachtMedischHulpmiddel moeten de waarden van ProductId afkomstig zijn uit GTIN met de OID: 2.16.528.1.1002. De vermelding van GTIN OID blijkt incorrect te zijn. De correcte OID van GTIN is: 1.3.160.
Besluit:
De OID voor GTIN bij concept ProductID is onjuist, deze is aangepast.

ZIB-89

Aanpassing OverdrachtFuntioneleStatus door deze te vervangen door een nieuwe bouwsteen die alleen een generieke functionele beperking bevat.

Aangemaakt op: 08-05-2014 Component: Algemeen

DCM (Enterprise Architect)

Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus

OverdrachtFunctioneleStatus (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Issue:

De huidige bouwsteen functionele status is een keuzebox uit FunctioneleBeperking en GlasgowComaScale + een opmerkingenveld.

Daarmee heeft de bouwsteen de stuctuur van een CCD sectie gekregen.

In het project Uitbreiden GOG met verpleegkundige gegevens komen er een groot aantal bouwstenen bij die onder de Sectie Functionele Status vallen.

Bij de huidige opbouw van de bouwsteen OverdrachtFunctioneleStatus zouden deze ook allemaal in de keuzebox moeten komen.

Dit is niet in lijn met wat we bij andere secties, die uit meer dan een bouwsteen bestaan , gevolgd hebben.

Bovendien is het toelichting veld in vrijwel alle gevallen ook in de separate bouwsteen aanwezig.

  Voorstel:

De huidige bouwsteen wordt vervangen door een nieuwe bouwsteen die alleen een generieke functionele beperking bevat.

De CCD sectie Functionele Status kan dan gevuld worden met:

OverdrachtGeneriekeFunctioneleBeperking

OverdrachtGlasgowComaScale

en de bouwstenen met specifieke beperkingen uit de verpleegkundige gegevens.
Besluit:
OverdachtFunctioneleStatus vervangen door een nieuwe bouwsteen die alleen een generieke functionele beperking bevat.

ZIB-91

Opsplitsen OverdrachtBehandelAanwijzing in OverdrachtWilsverklaring en OverdrachtBehandelAanwijzing, incl. uitbreiding WilsverklaringTypeCodelijst.

Aangemaakt op: 08-05-2014 Component: Algemeen

DCM (Enterprise Architect)

Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Issue:

OverdrachtBehandelAanwijzing bevat nu wilsverklaringen als ondersteuning van de behandelaanwijzing.

Niet iedere wilsverklaring leidt echter tot een behandelaanwijzing: in de uitbreiding van GOG met verpleegkundige gegevens wordt donorschap geregisteerd. Bovendien is een wilsverklaring iets wat van de patient is en de behandelaanwijzing van de zorgverleners.

  Voorstel:

Maak een nieuwe bouwsteen Wilsverklaring in de sectie SocialHistory en verwijs vanuit OverdrachtBehandelAanwijzing naar deze bouwsteen.

Let wel, inhoudelijk verandert hiermee niets aan de bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing. Het biedt alleen de mogelijkheid om flexibeler met wilsverklaringen en behandelaanwijzigen om te kunnen gaan.
Besluit:
De bouwsteen Overdracht BehandelAanwijzing is opgesplitst in een tweetal bouwstenen: BehandelAanwijzing en Wilsverklaring.

ZIB-93

Bouwsteennaam Procedure wijzigen in Verrichting

Aangemaakt op: 18-06-2014 Component: Algemeen

DCM (Enterprise Architect)

Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De naam Procedure is overgenomen uit de CCR-sectie en niet vertaald. Levert nu om 2 redenen verwarring op: 1. In Nederland is Verrichting het woord dat de lading dekt 2. Het woord Procedure is ook een Nederlands woord en levert daarom verwarring op.
Besluit:
De naam van bouwsteen OverdrachtProcedure is aangepast in OverdrachtVerrichting.

ZIB-94

Aanpassen tekst van Disclaimer, Terms of Use & Copyrights

Aangemaakt op: 18-06-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie: Divers
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De oorspronkelijke teksten van de secties Disclaimer, Terms of Use en Copyrights in de bouwstenen die uit het project Generieke Overdrachtsgegevens afkomstig zijn, dekt de lading niet meer. Wenselijk is de tekst aan te passen, zie bijlage voor aangepaste tekst zoals aangeleverd door Fred.
Besluit:
Beschrijving in secties Disclaimer, Terms of Use & Copyrights aangescherpt.

ZIB-95

Elementen in Example of the Instrument OverdrachtProcedure komen niet terug in model

Aangemaakt op: 18-06-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de bouwsteen OverdrachtProcedure (en container Product uit de bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel) zijn de elementen Aantal en Dosering niet aanwezig, deze zijn wel in Example of the Instrument opgenomen. Dit wijzigingsverzoek om Example of the instrument van deze bouwsteen aan te passen zodat deze overeenkomt met de oorspronkelijke bouwsteen.
Besluit:
Example of the Instrument aangepast door de rijen Dosering en Aantal te verwijderen.

ZIB-96

Cardinaliteit PatientIdentificatienummer in OverdrachtPatient anapassen naar 0..*

Aangemaakt op: 18-07-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Het concept PatientIdentificatienummer heeft cardinaliteit 0..1, het is wenselijk om ook het nummer van de instelling (patientnummer) mee te sturen. Om deze reden de cardinaliteit aanscherpen naar tenminste 0..*, en definitie van het concept hierop aan laten sluiten.
Besluit:
Cardinaliteit van het concept PatientIdentificatienummer aangepast naar 0..*.

ZIB-97

Concept Voornamen opsplitsen in Voornamen en Initialen in OverdrachtPatient

Aangemaakt op: 18-07-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14:

Het concept Voornamen bevat nu zowel voornamen als initialen, het is wenselijk deze te splitsen in twee concepten. Dit is in de uitgewerkte templates wel het geval, maar in het model is dit een concept.
Besluit:
Het concept Voornamen die nu bestaat uit een combinatie van voornaam en inititalen opgeplitst in twee losse concepten.

ZIB-98

Achternaam en voorvoegsel als losse concepten uitwerken in OverdrachtPatient

Aangemaakt op: 18-07-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14:

De concepten Geslachtsnaam en GeslachtsnaamPartner bevatten zowel de naam als voorvoegsels, het is wenselijk de naam en voorvoegsels te splitsen. Dit is in de uitgewerkte templates wel het geval, maar in het model is dit een concept.
Besluit:
De concepten Geslachtsnaam en GeslachtsnaamPartner bevatten zowel de naam als voorvoegsels, dit is opgesplitst in losse concepten.

ZIB-99

Example of the Instrument in OverdrachtPatient aanpassen qua naam Soort adres

Aangemaakt op: 18-07-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14:

Voor het concept AdresSoort is een codelijst gedefinieerd, namelijk: AdresSoortCodelijst. Deze codelijst bevat een concept Primary Home met als description Primaire adres, overeenkomend met GBA. In de sectie Example of the Instrument wordt in het voorbeeld achter Soort adres de waarde Huisadres weergegeven, dit komt niet overeen met de waarden zoals gedefineerd in de codelijst.
Besluit:
De descriptions van AdresSoortCodelijst zijn aangescherpt.

ZIB-100

VIP indicator in OverdrachtPatient laten vervallen

Aangemaakt op: 18-07-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14:

De codelijst VIPindicatorCodelijst bestaat uit verschillende waarden die in de praktijk niet gebruikt worden, waaronder FD met description Financiele donor van de zorginstelling.
Besluit:
De VIPindicatorCodelijst is opgeschoond.

ZIB-102

DCM::ExampleValue toevoegne bij concept MeerlingIndicator in OverdrachtPatient

Aangemaakt op: 18-07-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14:

Bij het concept MeerlingIndicator staat geen tagged value DCM::ExampleValue gedefinieerd.
Besluit:
De concepten OverlijdensIndicator en MeerlingIndicator voorzien van DCM::ExampleValue en de sectie Example of the Instrument hierop aangepast.

ZIB-104

ZorgverlenerNaam in OverdrachtZorgverlener definitie komt niet overeen met DCM::ExampleValue

Aangemaakt op: 18-07-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14:

Voor het concept ZorgverlenerNaam is in de definitie opgenomen dat het de achternaam van de zorgverlener betreft, terwijl de tagged value DCM::ExampleValue zowel initialen als achternaam bevat. Dit dient duidelijker gespecificeerd te worden.
Besluit:
Het concept ZorgverlenerNaam aangepast zodat dit een referentie is, hiermee is de ambiguiteit in de definitie opgelost.

ZIB-105

Gebruik van specialisme in Example of the Instrument OverdrachtZorgverlener aanpassen

Aangemaakt op: 18-07-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14:

In de sectie Example of the instrument is zowel bij zorgverlener als zorgaanbieder een specialisme opgenomen (resp. neuroloog, cardiologie) dit is onjuist (en schept verwarring).
Besluit:
De sectie Example of the Instrument aangepast zodat deze overeenkomt met het model.

ZIB-107

OverdrachtProblemen aanpassen zodat Probleem het rootconcept wordt i.p.v. Concern.

Aangemaakt op: 18-07-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14:

Het rootconcept Concern leidt tot verwarring, omdat deze naamgeving bij enkele aanwezigen onjuiste associaties opwekt. Het voorstel om het concept Probleem het rootconcept van de bouwsteen te laten zijn. De sectie Example of the instrument bevat nu een tabel waarin is opgenomen Aandachtsgebied 1, Aandachtsgebied 2, etc. Dit zou dan ook aangepast moeten worden.
Besluit:
Bouwsteen is aangepast. Probleem is nu het rootconcept

ZIB-108

ProbleemstatusCodelijst in OverdrachtProblemen leidt qua naamgeving/vertaling van de concepten tot verwarring

Aangemaakt op: 18-07-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14:

De codelijst ProbleemstatusCodeLijst bevat een drietal concepten die qua naamgeving en vertaling tot verwarring leiden. Zo is o.a. het onderscheid tussen onder controle en actueel niet duidelijk.

Eerder al een wijzigingsverzoek hierover in behandeling genomen, dit wijzigingsverzoek meenemen bij de afhandeling.
Besluit:
Bij de aanpassingen van de bouwsteen OverdrachtConcern naar Probleem zijn de omschrijvingen van de codes aangepast.

ZIB-109

Onduidelijk wat wel/niet onderdeel uitmaakt van bouwsteen OverdrachtAlert; definities aanpassen

Aangemaakt op: 18-07-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14:

Enkele opmerkingen wat betreft de bouwsteen OverdrachtAlert:

Algemeen: er dient beter gedefinieerd te worden wat wel en wat niet onderdeel uitmaakt van de bouwsteen OverdrachtAlert.

In de definitie van het concept AfwijkendeUitslag wordt beschreven dat dit bijv. een sterk afwijkende labuitslag zou kunnen zijn. Voor labuitslagen is ook een bouwsteen aanwezig, maar deze wordt hier niet aangeroepen.
Besluit:
Door het opsplitsen van de bouwsteen OverdrachtAlert in een tweetal bouwstenen (Alert en AllergieIntolerantie) is duidelijker gemaakt welke onderdelen uitmaken van Alert dan wel AllergieIntolerantie.

ZIB-110

Example of the instrument van OverdrachtMedischHulpmiddel bevat kolom Zorgverlener, definities binnen deze kolom moeten duidelijker

Aangemaakt op: 18-07-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
N.a.v. het overleg Implementatierichtlijnen GenOGeg dd. 2 juli 14:

In de sectie Example of the instrument is een kolom Zorgverlener opgenomen waarin zowel specialisme als ziekenhuis zijn opgenomen. Deze kolom incl. de waarden binnen deze kolom kunnen duidelijker gedefinieerd worden.
Besluit:

ZIB-111

Wijzigingsverzoek OverdrachtAlert ReactieOmschrijvingCodelijst: Angst toevoegen en Bronchospasme vervangen in Kortademigheid

Aangemaakt op: 19-08-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Hoi Fred,


Bij deze een wijzigingsverzoek t.a.v. de bouwsteen OverdrachtAlert.


Het gaat om de ReactieOmschrijvingCodelijst. Vanuit het AMC/ VUmc zouden wij graag 1 aanvulling willen doen:

- Angst


Daarnaast is het verzoek om in plaats van Bronchospasme de term Kortademigheid te hanteren. Kortademigsheid is generieker en omvat meer dan alleen bronchospasme.Met vriendelijke groet,

Lindsay Chang Informatiearchitect Programma EVA

Vrijdag afwezig


Academisch Medisch Centrum ? Meibergdreef 9 ?1105 AZ Amsterdam ?Postbus 22660 ? 1100 DD Amsterdam ? Locatie PA2-118 ? Tel. 020 566 1097 ? Mob. 06 188 823 81 ? E-mail l.a.chang@amc.uva.nl<mailto:l.a.chang@amc.uva.nl>


________________________________

AMC Disclaimer : http://www.amc.nl/disclaimer

________________________________
Besluit:
In de codes in de ReactieOmschrijvingCodelijst (in opgesplitst versie genaamd: SymptoomCodelijst) aangescherpt.

ZIB-113

Uitbreiding bouwsteen OverdrachtAdemhalingsfrequentie

Aangemaakt op: 18-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

OverdrachtAdemhalingsfrequentie (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De huidige bouwsteen OverdrachtAdemhalingsfrequentie bevat zoals de naam al doet vermoeden alleen de ademhalingsfrequentie.

T.bv. de gegevens die in de uitbreiding van GOG met verpleegkundige gegevens gemodelleerd worden, is behoefte aan een uitbreiding van de bouwsteen tot een meer algemene bouwsteen Overdracht ademhaling. Een voorstel daartoe is bijgevoegd. Bij dit voorstel is ondermeer gekeken naar bestaande oplossingen zoals bv. de modellering in OpenEHR templates.

Het voorstel is om de huidige bouwsteen uit te breiden en de naam te wijzigen in OverdrachtAdemhaling.
Besluit:
Bouwsteen OverdrachtAdemhalingsfrequentie is uitgebreid en gewijzigd in OverdrachtAdemhaling.

ZIB-114

Aanpassing GOG bouwsteen OverdrachtPijnScore; aanscherpen definities, toevoegen meetmethode, aanpassen naam rootconcept naar pijnscore, en concept pijnscore naar pijnscorewaarde.

Aangemaakt op: 18-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Pijnscore

OverdrachtPijnscore (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
1. Het project uitbreiding GOG met verpleegkundige gegevens kent een bouwsteen Pijnbeleving. Hierin wordt de pijnscore algemeen, in rust en bij beweging vastgelegd alsmede de locatie van de pijn. In eerste instantie was de gedachte de GOG bouwsteen uit te breiden. Besloten is echter om de GOG bouwsteen de meting sec te laten beschrijven en in de eOverdracht naar de bouwsteen te verwijzen. Hierbij lopen we wel tegen wat naamgevingsproblemen aan, de GOG bouwsteen heet PijnScore, het rootconcept Pijnbeleving en de waarde Pijnscore. Om de intentie van de GOG bouwsteen beter aan te geven stellen we voor het rootconcept Pijnscore te noemen en de waarde PijnscoreWaarde. Dit open tevens de mogelijkheid om het rootconcept van de eOverdacht bouwsteen Pijnbeleving een consistente naam te geven.

2. Uit de review van de eOverdracht bouwsteen Pijnbeleving zijn opmerkingen over de GOG bouwsteen Pijnscore naar voren gekomen, t.w.

- de conceptbeschrijving van GOG Pijnscore vermeldt dat de NRS schaal van 1 tot 10 loopt. Algemeen wordt gesteld dat dit 0-10 moet zijn.

- de zelfde beschrijving zegt over de VAS schaal dat dit 0-10 is terwijl veel VAS indelingen 0-100 zijn.

- tevens vermeldt de beschrijving dat de VAS nauwkeuriger is dan de NRS, maar dat bouwsteen beide methoden beschrijft. Moet er dan geen toevoeging komen van de gebruikte meetmethode?
Besluit:
Naamgeving concepten aangepast, beschrijving in sectie Concept aangescherpt, meetmethode incl. codelijst toegevoegd.

ZIB-115

Uitbreiding GOG bouwsteen PlanOfCare door verwijzing naar OverdrachtVerpleegkundigeInterventie op te nemen.

Aangemaakt op: 18-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit

OverdrachtPlanOfCare (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De GOG bouwsteen PlanOfCare biedt ondermeer de mogelijkheid of zgn. clinical reminders op te nemen, acties die in de toekomst gedaan moeten worden zonder dat er een exacte datum is.  Daartoe kan naar een groot aantal andere GOG bouwstenen verwezen worden, zoals Procedure. Bij de uitbreiding van GOG met verpleegkundige gegevens hebben we ook behoefte aan reminders voor activiteiten. Helaas is de GOG bouwsteen procedures voor eOverdracht niet goed bruikbaar door de sterke OK insteek. De hiervoor bedoelde eOverdacht bouwsteen VerpleegkundigeInteractie is hier wel bruikbaar voor. Deze zit echter niet in PlanOfCare als mogelijke keuze. Voorstel is om deze bouwsteen aan de keuzelijst van GOG PlanOfCare toe te voegen
Besluit:
Concept toegevoegd met referentie naar het concept VerpleegkundigeActie uit de bouwsteen OverdachtVerpleegkundigeInterventie.

ZIB-116

Sectie Instructions van bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol aanpassen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

OverdrachtIntoxicatieAlcohol (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de sectie Instructions van de bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol staat beschreven: als het wenselijk is informatie over alcohol uit het verleden over te dragen, dan kan het op twee manieren. Dit kan volgens de definitie in vrije tekst, of kan als alcohol in te voeren incl. alcohol met stopdatum. Dit is geen goede structurele oplossing. Dit wijzigingsverzoek om de tekst in sectie Instructions aan te passen zodat enkel registratie in het verleden op basis van stopdatum mogelijk wordt. Hier tevens aan toevoegen dat voor de registratie van meerdere soorten alcohol meerdere keren de bouwsteen gevuld wordt.
Besluit:
De tekst in sectie Instructions aangescherpt.

ZIB-117

Definitie van de sectie Concept van bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol aanpassen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

OverdrachtIntoxicatieAlcohol (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de beschrijving van de sectie Concept van de bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol (en ook van het rootconcept van deze bouwsteen) staat nu vermeld: Een overzicht van de laaste bij de patient uitgevraagde gegevens over het gebruik van alcohol.. Dit graag aanpassen in: Deze bouwsteen beschrijft de bij de patient uitgevraagde gegevens van alcoholgebruik..
Besluit:
De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

ZIB-118

Definitie van de sectie Concept van bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak aanpassen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de beschrijving van de sectie Concept van de bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak (en ook van het rootconcept van deze bouwsteen) staat nu vermeld: Een overzicht van de laaste bij de patient uitgevraagde gegevens over het gebruik van tabak.. Dit graag aanpassen in: Deze bouwsteen beschrijft de bij de patient uitgevraagde gegevens van tabaksgebruik..
Besluit:
De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

ZIB-121

In de bouwsteen OverdrachtPatient het concept Aanhef laten vervallen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Als wijzigingsverzoek is binnen gekomen dat het concept Aanhef in het kader van overdracht niet relevant is.

Voorstel dit concept te laten vervallen.
Besluit:
Het concept Aanhef is komen te vervallen.

ZIB-122

De definitie van de sectie Concept van de bouwsteen OverdrachtProcedure aanpassen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de sectie Concept van de bouwsteen OverdrachtProcedures staat de volgende definitie: De sectie Procedures vermeldt alle bekende, relevante therapeutische verrichtingen, die de patient heeft ondergaan.... Dit graag aanpassen naar: De bouwsteen Procedures vermeldt alle bekende therapeutische verrichtingen die de patient heeft ondergaan....
Besluit:
De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

ZIB-124

Definitie van het concept Toelichting van de bouwsteen OverdrachtVaccinatie aanpassen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de definitie van het concept Toelichting van de bouwsteen OverdrachtVaccinatie worden standaard teksten vermeld, maar het is een ST type veld met een optie voor vrije tekst. Indien er sprake is van standaard teksten wil je een gecodeerd veld incl. codestelsel (incl. eventueel de mogelijkheid tot vrije tekst), en als het vrije teksten zijn dan wil je een volledig vrije tekst veld en niet in de definitie van het concept de keuzeopties.
Besluit:
De definitie van het concept Toelichting is aangescherpt.

ZIB-125

Toevoegen Concept Specialisme in bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Graag zouden we in de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder de mogelijkheid willen bieden om een specialisme toe te voegen behorende bij de zorgaanbieder. Dit om de mogelijkheid te bieden over te dragen welke specialisme van de zorgaanbieder het betreft. Hier is in het huidige model geen ruimte voor, aangezien enkel via de bij de zorgaanbieder behorende zorgverlener een specialisme gekoppeld kan worden. Aan het concept Specialimse zouden we graag de codelijst van medisch specialismen koppelen.
Besluit:
Het concept Specialisme is toegevoegd aan de bouwsteen.

ZIB-128

Aanvullen MedicatieToedieningenRedenVanNietToedienenCodelijst van bouwsteen MedicatieToediening.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieToediening(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De codelijst MedicatieToedieningRedenVanNietToedienenCodelijst van bouwsteen MedicatieToediening bevat nog niet alle mogelijke waarden, deze moet nog worden aangevuld met redenen van niet toedienen.
Besluit:
De codelijst MedicatieToedieningRedenVanNietToedienenCodelijst qua codes aangepast.

ZIB-130

Samenvoegen bouwstenen OverdrachtLabuitslag en OverdrachtTekstuitslag tot een bouwsteen.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtTekstUitslag(vervallen) Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Vanuit de leveranciers is de vraag gekomen of de mogelijkheid overwogen kan worden de bouwstenen OverdrachtLabUitslag en OverdrachtTekstuitslag samen te voegen tot een bouwsteen, waarin het mogelijk is om zowel tekst als waarde in te geven. Internationaal is ervoor gekozen om een splitsing te doen zodat je ook beter kan testen op gestructureerde datum, en door samen te voegen is dit niet (goed) mogelijk. Echter wordt door de leveranciers aangegeven dat het doel van overdracht voor ogen gehouden moet worden en het in de overdracht niet nodig is om twee aparte bouwstenen te hebben. Mocht geen gehoor gegeven worden aan dit wijzigingsverzoek, dient wel duidelijk gemaakt te worden in beide bouwstenen in welke bouwsteen welke uitslag geplaatst wordt. Nu zit bijv. de microbiologie uitslag in beide bouwstenen. En ook: de definitie van het concept van de bouwsteen OverdrachtTekstuitslag refereert momenteel naar laboratorium onderzoeken, terwijl ook een bouwsteen OverdrachtLabuitslag beschikbaar is. De definitie zou aangescherrpt moeten worden, aldus de leveranciers.
Besluit:
De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

ZIB-132

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst AlertTypeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.

Aanvulling van terminologie expert: Waarschuwing: Het is onduidelijk wat dit moet modelleren! Het staat in een lijst bij allergie, allergische reactie, resistente micro-organismen en Drager MRSA. Wat is het verband en waar staat waarschuwing precies voor? Als ik dat weet, kan ik misschien ook wel iets in SNOMED vinden.
Besluit:
De AlertTypeCodelijst is aangescherpt n.a.v. de opsplitsing van bouwsteen Alert en AllergieIntoleranties, op basis van de review van de terminologie expert zijn de codes eveneens aangescherpt.

ZIB-133

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst BehandelingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In BehandelingCodelijst description van enkele concepten aangescherpt.

ZIB-134

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst GeverifieerdBijCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.

Aanvulling van terminologie expert: Gevolmachtigde: ik weet niet goed wat dat precies is in Nederland, en al helemaal niet wat het equivalent in het Engels is. Het zou kunnen dat 54056000 |Trustee (person)| de lading dekt, maar zeker weet ik dat niet; als ik het Google vind ik een hoop verwijzingen naar Public Trustees en dat is echt wat anders. Zo lang we niet weten wat het in het Engels is, is het ook lastig om het te vinden in of toe te voegen aan SNOMED. In Nederland is de gevolmachtigde denk ik vaak het kind van een bejaarde die de bankzaken regelt o.i.d.
Besluit:
In de codelijst GeverifieerdBijCodelijst code en codesystem voor gevolmachtigde aangepast naar SNOMED CT i.p.v. "eigen code".

ZIB-135

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ContextHoudingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In ContextHoudingCodelijst description aangescherpt.

ZIB-136

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst MeetlocatieCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In MeetLocatieCodelijst enkele SNOMED CT codes aangepast descriptions aangescherpt.

ZIB-137

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst MeetmethodeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In MeetmethodeCodelijst de SNOMED CT code voor invasieve arteriele bloeddruk aangepast.

ZIB-138

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst DrugsGebruikStatusCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In DrugGebruikStatusCodelijst SNOMED CT code gekoppeld en descriptions aangescherpt.

ZIB-139

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst descriptions aangescherpt.

ZIB-140

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ContextKledingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

OverdrachtGewicht (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.

Aanvullingen terminologie expert: Minimally/fully dressed/diaper. Er staan een aantal state of dress findings in SNOMED. Incl. adequately dressed en inadequately dressed, maar uit de klassen ernaast (inappropriately dressed, smartly dressed) maak ik op dat dat eigenlijk iets anders moet modelleren dan in de GOG - want daar is de minimally dressed neem ik aan op verzoek van de zorgverlener. Eigenlijk zit die naked in de verkeerde tak voor ons, want de voorouder is general finding of appearance (hoe de zorgverlener vindt dat de patient eruit ziet), terwijl het eigenlijk gaat om een variant gaat van de procedure 39857003 |Weighing patient|. Als je de concepten wil toevoegen, zou ik ze liever allemaal daaronder hangen.
Besluit:
De codes uit de ContextKledingCodelijst voorzien van eigen Coding System en code en description voor UNDRESSED aangepast.

ZIB-141

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst HartslagMethodeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Hartfrequentie

OverdrachtHartfrequentie (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In HartslagMethodeCodelijst zijn enkele descriptions aangescherpt.

ZIB-142

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst RokerStatusCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In RokerStatusCodelijst de description van enkele concepten aangepast.

ZIB-143

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst LevensovertuigingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Levensovertuiging

OverdrachtLevensovertuiging (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In LevensovertuigingCodelijst code voor atheist toegevoegd.

ZIB-144

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst DagdeelCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

OverdrachtMedicatie (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
De tijdstippen uit DagdeelCodelijst zijn uit description gehaald, en verplaatst naar de sectie Instructions.

ZIB-145

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst WeekdagenCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen)

OverdrachtMedicatie (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In WeekdagenCodelijst de descriptions aangepast op basis van de concept name.

ZIB-146

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ProbleemStatusCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
Bij de aanpassingen van de bouwsteen OverdrachtConcern naar Probleem zijn de omschrijvingen van de codes aangepast.

ZIB-147

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst TemperatuurMetingMethodeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamstemperatuur

OverdrachtTemperatuur (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In TemperatuurMetingMethodeCodelijst de concept names, codes en descriptions aangepast en aangescherpt.

ZIB-148

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst BloeddrukDiastolischEindpuntCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In DiastolischEindpuntCodelijst descriptions aangepast en aanvullende toelichting verplaatst naar Evidence based. Terminologie gekoppeld aan concept DiastolischEindpunt.

ZIB-149

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst PlanOfCareOrderTypeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit

OverdrachtPlanOfCare (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In OrderTypeCodelijst de concept naam en concept code van enkele concepten aangepast.

ZIB-150

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ProbleemTypeCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In ProbleemTypeCodelijst description aangepast van concept Problem.

ZIB-151

Aanpassingen in SNOMED CT codes en omschrijvingen voor codelijst ReactieOmschrijvingCodelijst n.a.v. review terminologie expert.

Aangemaakt op: 30-09-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Zie bijlage.

Toelichting op afbeelding: - Zandkleurig: een ander codestelsel dan SNOMED CT. Soms heb ik wel een opmerking erbij gezet, bv. als er wel een geschikte SNOMED-code is of de code uit het andere stelsel lijkt me verkeerd gebruikt te zijn. - Code (1e kolom) rood gemaakt: de verkeerde code is gebruikt (bv. uit de verkeerde hierarchie, of net iets te breed). In de kolom opmerkingen staat wat er verkeerd aan is en doorgaans een suggestie wat het zou moeten zijn. - Weergavenaam rood gemaakt: de vertaling klopt niet. In de kolommen voorkeursterm en synoniemen staan vertalingen die wel correct zijn. Vaak betreft het kleine verschillen die uit onze vertaalregels voor SNOMED komen: bv. spelfouten, meervoud vermijden, 1 omschrijving per vertaling, geen uitleg tussen haakjes, etc.
Besluit:
In ReactieOmschrijvingCodelijst concept names, codes en descriptions aangepast.

ZIB-154

Consequenties opsplitsing Medicatie bouwstenen voor overige bouwstenen.

Aangemaakt op: 06-10-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie: Divers
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Een aantal GOG en verpleegkundige bouwstenen verwijzen naar de oorspronkelijke medicatiebouwsteen.

Nu deze gesplitst is, zullen de consequenties daarvan voor de verwijzingen geinventariseerd moeten worden. Daarna moeten de eventuele wijzigingen doorgevoerd worden.

Met vriendelijke groet, A.J.(Albert-Jan) Spruyt
Besluit:
Verwijzingen naar de vervallen bouwsteen OverdrachtMedicatie zijn aangepast in de overige bouwstenen.

ZIB-155

Codes uit RelatieCodelijst uit de bouwsteen OverdrachtContactpersoon nalopen

Aangemaakt op: 14-10-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
RelatieCodelijst uit de bouwsteen OverdrachtContactpersoon bevat een aantal codes waarvan de vertaling gelijk is, terwijl je zou verwachten dat dit andere begrippen zijn gezien de andere codes.
Besluit:
De codelijsten RelatieCodelijst en RolCodelijst zijn opgeschoond.

ZIB-156

ID uit Example of the Instrument van bouwsteen OverdrachtContactpersoon verwijderen.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Example of the Instrument van de bouwsteen OverdrachtContactpersoon de ID weghalen, deze zou hier niet aanwezig moeten zijn. Deze kan verwijderd worden.
Besluit:
De ID verwijderd uit sectie Example of the Instrument.

ZIB-158

Cardinaliteit SoortMiddel aanpassen in bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik

Aangemaakt op: 14-10-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

TabakGebruik
OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)
OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Het concept SoortMiddel bevat cardinaliteit 0..*. Dit zou 1 of 0..1 moeten zijn, zodat per middel de bouwsteen ingevuld kan worden.
Besluit:
Cardinaliteit aangepast van het concept SoortMiddel.

ZIB-161

Het concept Hoeveelheid van bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Tijdens het overleg met de leveranciers is een discussie ontstaan over de wijze waarop de hoeveelheid op dit moment is weergegeven; op dit moment heb je een onduidelijke aanduiding van iets wat wel een meting is/waarde heeft. Dit heroverwegen of dit op een andere wijze vorm gegeven kan worden.
Besluit:
Datatype voor concept Hoeveelheid aangepast van PQ naar ST.

ZIB-162

OverdrachtWoonsituatie aanpassen zodat de huidige situatie beschreven wordt, incl. aanpassing in voorbeeld.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie

OverdrachtWoonsituatie (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Op dit moment is het niet mogelijk aan te geven of het de historische, huidige of toekomstige woonsituatie betreft, terwijl in de DCM::KeywordList vermeld staat dat het hier de social history en sociale anamnese betreft. Deze bouwsteen heeft puur betrekking op de huidige woonsituatie. Dit aanscherpen in de definitie van Purpose. Tevens voorbeeld hierop aan passen, hier worden nu een drietal woonsituaties benoemd.
Besluit:
Definitie voor woonsituatie in sectie Purpose aangepast zodat het enkel de huidige woonsituatie beschrijft, dit tevens aangepast in Example of the Instrument.

ZIB-163

Naamgeving concept Probleem::Probleem uit OverdrachtContact aanpassen.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Contact

OverdrachtContact (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Het concept Probleem::Probleem uit bouwsteen OverdrachtContact zou aangepast moeten worden qua naamgeving naar RedenContact::Probleem. De constraint staat nu dat een concept gekozen moet worden, dit zou dusdanig geformuleerd moeten worden dat vermeld staat dat er max. een concept gekozen kan worden.
Besluit:
Formulering van choicebox constraint aangescherpt.

ZIB-164

Het concept Locatie::Zorgaanbieder uit bouwsteen OverdrachtContact niet verplicht maken, maar als cardinaliteit 0..1 opgeven.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Contact

OverdrachtContact (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Het concept Locatie::Zorgaanbieder uit bouwsteen OverdrachtContact niet verplicht maken, maar als cardinaliteit 0..1 opgeven.
Besluit:
Cardinaliteit van concept Locatie aangepast.

ZIB-165

Het concept Procedure in OverdrachtContact dient referentie naar bouwsteen te zijn.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Contact

OverdrachtContact (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Het concept Procedure in OverdrachtConcept dient aangepast te worden zodat hier een reference opgenomen wordt naar de bouwsteen OverdrachtProcedure i.p.v. een concept van type ST.
Besluit:
Concept Procedure is aangepast zodat dit een reference is naar bouwsteen OverdrachtProcedure i.p.v. een concept van type ST.

ZIB-166

Codelijsten uit de bouwsteen OverdrachtBarthelIndex codes en value op elkaar afstemmen.

Aangemaakt op: 14-10-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Bij de codelijsten uit de bouwsteen OverdrachtBarthelIndex zijn zowel codes als values aanwezig in de codelijst, de vraag vanuit de leveranciers is welke van beide doorgegeven zou moeten worden. Alle waarden heb je nodig om de totaalscore te berekenen, maar bij het doorgeven van alleen de integer heeft deze geen waarde meer. Uiteindelijk besloten beide te behouden, maar wel de numerieke waarde gelijk te trekken. Nu heb je bijv. DRESS1 (concept code) en 0 (concept value). De codes zullen worden aangepast naar de numerieke waarde op basis van de concept value. dus DRESS1 niet i.c.m. 0, maar DRESS0 i.c.m. 0, etc.
Besluit:
Concept code en concept value van de codelijsten dusdanig aangepast zodat deze gelijk met elkaar oplopen.

ZIB-167

Bevindingen Concept inrichting Intoxicatie Roken/ Alcohol en Drugs in EZIS.NET

Aangemaakt op: 27-11-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

DrugsGebruik
TabakGebruik
OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)
OverdrachtIntoxicatieAlcohol (vervallen)
OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In het UMC Utrecht is gestart met een eerste poging om de intoxicatie bouwstenen te vertalen naar een technische concept inrichting in EZIS.NET. Hierbij is zijn wij op wat vragen en opmerkingen gestuit. Zie de bijlagen.
Besluit:
Definitie concept PackYears (OverdrachtIntoxicatieTabak) aangescherpt, naamgeving SoortAlcoholGebruiker (OverdrachtIntoxicatieAlcohol) en RokerStatus (OverdrachtIntoxicatieTabak) aangepast en SNOMED CT code gewijzigd in DrugGebruikCodelijst (OverdrachtDrugsgebruik).

ZIB-168

OverdrachtBartelIndex: Onafhankelijk moet zijn Afhankelijk

Aangemaakt op: 20-11-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Dit formulier is het algemene contactformulier van de Nictiz-website Aanhef: mevrouw Voornaam: Angela van den Berg Achternaam: van den Berg E-mail adres: angelavdberg@deheer-software.nl Telefoonnummer: - Uw keuze: opmerking Bericht: Ik ben bezig met de Generieke overdrachtsgegevens en het viel me op dat er een fout in de final versie van het element OverdrachtBarthelIndex - Mobiliteit -> MobiliteitCodelijst -> MOB 1 moet zijn Afhankelijk ipv Onafhankelijk.
Besluit:
MobiliteitCodelijst waarde voor MOB1 aangepast naar afhankelijk i.p.v. onafhankelijk.

ZIB-169

wijzingsverzoek bouwsteen bloeddruk

Aangemaakt op: 01-12-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Hi Fred,

Kan jij deze inschieten? Ik ben de mapping van schermen op bouwstenen aan het doen voor Erasmus, vandaar de mail.

wijzigingsverzoek In de bouwsteen Bloeddruk bevat de codelijst ‘Localisatie’ alleen de waarde inclusief of het links of rechts is gemeten. Dat is een detail die vaak in de praktijk niet haalbaar is maar nu vanuit de bouwsteen wordt afgedwongen met risico op verlies van detail en dat is zonde. Achtergrond: In het Erasmus MC/UMCG wordt ‘links of rechts’ (soms) niet meegenomen in de vastlegging of het wordt niet geregistreerd (bijvoorbeeld niet verplicht) maar wel de lokalisatie van de meting (Bovenarm, Bovenbeen, Enkel, Pols). Alleen Lokalisatie valt nu niet te mappen omdat de waardelijst geen values bevat zonder links of rechts er in.

Voorgestelde oplossingsrichting: 1) extra element aan rootconcept voor links/rechts orientatie 2) uitbreiding waardelijst met termen zonder links/rechts er bij

indien dit verzoek wordt afgewezen hoor ik natuurlijk graag wat de oplossing voor overdracht is. Lokalisatie NIET meenemen en mappen op toelichting is wel erg jammer…..

….en nog een kleintje als hij toch wordt besproken: …..Vinger staat weer wel in de codelijst maar zonder links of rechts, maakt het dan niet uit of het links of rechts is ? :-) MeetLocatieCodelijst

Vriendelijke groet,

Linda Mook
Besluit:
De codelijst achter de MeetLokalisatie uitgebreid met de 'onzijdige' lichaamslocaties.

ZIB-200

Naamgeving SNOMED CT in tagged values klinische bouwstenen gelijk getrokken.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie: Divers
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de tagged values van de klinische bouwstenen werd de naamgeving voor SNOMED CT niet consistent gebruikt, dit is gelijk getrokken door overal SNOMED CT te gebruiken daar waar op dit moment bv. SnomedCT of SNOMED-CT staat.
Besluit:
Inconsistent naamgebruik SNOMED CT gelijk getrokken door overal SNOMED CT te hanteren als naamgeving.

ZIB-201

Naamgeving OID: in tagged value notes van klinische bouwstenen gelijk getrokken.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie: Divers
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de tagged value notes van de klinische bouwstenen werd voor de OID verwijzigingen de weergave van het label OID niet consistent gebruikt, dit is gelijk getrokken door overal OID: … te gebruiken daar waar op dit moment bv. OID : … of OID … staat.
Besluit:
Inconsistent gebruik van label OID: in tagged value notes overal gelijk getrokken.

ZIB-202

In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept Omgevingsfactor naar tagged value DCM::CodeSystem. De toevoeging dat het een code omgevingsfactor betreft als omschrijving in tagged value note gezet.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept Omgevingsfactor naar tagged value DCM::CodeSystem met in de tagged value notes de OID van SNOMED CT. Tevens is de toevoeging dat het een omgevingsfactor uit SNOMED CT betreft als omschrijving in tagged value note gezet.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet SNOMED CT van concept Omgevingsfactor aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-203

In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AlertOmschrijving naar tagged value DCM::ContentExpression.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AlertOmschrijving naar tagged value DCM::ContentExpression SNOMED CT:<<64572001 | disease | met in de tagged value notes de OID van SNOMED CT.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet SNOMED CT van concept AlertOmschrijving aangepast naar DCM::ContentExpression.

ZIB-204

In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert DCM::ValueSet G-Standaard aangepast van concept AlertOmschrijving.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert van het concept AlertOmschrijving DCM::ValueSet G-Standaard aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Contra Indicaties. Tevens OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.902.40 toegevoegd aan tagged value notes (i.p.v. OID 2.16.840.1.113883.2.4.4.1.40 die hier in eerste instatie aanwezig was, en onjuist was). Omschrijving Code uit tabel 40 als tagged value note onder de OID toegevoegd.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet G-Standaard van concept AlertOmschrijving aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-205

In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert ontbreekt Concept Code en CodeSystem Name bij de AlertTypeCodelijst van concept AlertType.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtAlert ontbreekt concept code en codesystem name bij de AlertTypeCodelijst van concept AlertType. Dit is opgelost door als value van CodeSystem Name SNOMED CT te vullen, en bij Concept Code TBD. Een los issue ingediend om de juiste SNOMED code hierin op te nemen.
Besluit:
Ontbrekende code in AlertTypeCodelijst is aangevuld met tijdelijke TBD code.

ZIB-206

Aanpassing waarde Concept Name van OTH uit de ReactieOmschrijvingCodelijst van concept ReactieOmschrijving van Overig (zie opmerkingen) naar Overig.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De waarde van de Concept Name van OTH uit de ReactieOmschrijvingCodelijst van concept ReactieOmschrijving aangepast van Overig (zie opmerkingen) naar Overig.
Besluit:
Description van code OTH uit ReactieOmschrijvingCodelijst aangepast.

ZIB-207

Tagged values van concept Product uit OverdrachtAlert aangepast door 3-tal CodeSystems op te nemen en een ValueSet genaamd AllergeneStoffenCodelijst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Alert

OverdrachtAlert (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de tagged values van concept Product in klinische bouwsteen OverdrachtAlert waren meerdere tagged values opgenomen met tagged value DCM::ValueSet. Deze zijn aangepast naar 3 tagged values DCM::CodeSystem, namelijk: G-standaard Stofnaamcode i.c.m. toedieningsweg (SSK), G-standaard Stofnaamcode (SNK), G-standaard Ongewenste medicatiegroepen (Thesaurus 122) incl. OIDs in tagged value notes. Tevens is DCM::ValueSet aangepast naar AllergeneStoffenCodelijst waarin in de tagged value notes het volgende is opgenomen: CodeSystemName: SNOMED CT; CodeSystemOID: 2.16.840.1.113883.6.96 - Allergene stoffen niet gerelateerd aan medicatiebewaking.
Besluit:
De tagged values van concept Product zijn aangepast.

ZIB-208

In de klinische bouwsteen OverdrachtBarthelIndex komt de naamgeving van de tagged value DCM::ValueSet TrappenLopenCodelijst niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtBarthelIndex komt de naamgeving van de tagged value DCM::ValueSet TrappenLopenCodelijst niet overeen met de naam van de valueset. De tagged value is aangepast van TrappenCodelijst naar TrappenLopenCodelijst. Eveneens is de naamgeving van de Artifact hierop aangepast.
Besluit:
Naamgeving TrappenLopenCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-209

In de klinische bouwsteen OverdrachtBarthelIndex komt de naamgeving van de tagged value DCM::ValueSet BadenDoucheCodelijst niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtBarthelIndex komt de naamgeving van de tagged value DCM::ValueSet BadenDoucheCodelijst niet overeen met de naam van de valueset. De tagged value is aangepast van BadenDoucheCodelijst naar BadenDouchenCodelijst. Eveneens is de naamgeving van de Artifact hierop aangepast.
Besluit:
Naamgeving BadenDoucheCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-210

In klinische bouwsteen OverdrachtBarthelIndex de waarde van DCM::Name aanpassen van OverdrachtBarthelIndex naar nl.nfu.OverdrachtBarthelIndex.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De waarde van DCM::Name van de klinische bouwsteen OverdrachtBarthelIndex mist de prefix nl.nfu. Deze prefix is toegevoegd.
Besluit:
Prefix nl.nfu. Toegevoegd aan de DCM::Name van de bouwsteen.

ZIB-211

Voor waardelijsten met codes uit codesystem NL-CM-CS in klinische bouwsteen nl.nfu.OverdrachtBarthelIndex eigen codesystems aangemaakt, incl. OID.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Voor onderstaande waardenlijsten een eigen codesystem incl. OID aangemaakt: DarmCodelijst (Waardelijst) - BarthelDarm (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.1 (OID) BlaasCodelijst (Waardelijst) - BarthelBlaas (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.2 (OID) UiterlijkeVerzorgingCodelijst (Waardelijst) - BarthelUiterlijkeVerzorging (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.3 (OID) ToiletgebruikCodelijst (Waardelijst) - BarthelToiletgebruik (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.4 (OID) EtenCodelijst (Waardelijst) - BarthelEten (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.5 (OID) TransferCodelijst (Waardelijst) - BarthelTransfer (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.6 (OID) MobiliteitCodelijst (Waardelijst) - BarthelMobiliteit (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.7 (OID) AanUitkledenCodelijst (Waardelijst) - BarthelAanUitkleden (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.8 (OID) TrappenLopenCodelijst (Waardelijst) - BarthelTrappenLopen (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.9 (OID) BadenDouchenCodelijst (Waardelijst) - BarthelBadenDouchen (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.1.10 (OID)
Besluit:
Eigen codesystem en OID aangemaakt voor codelijsten in bouwsteen.

ZIB-212

Naamgeving concept BadenDouche aangepat naar BadenDouchen.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex

OverdrachtBarthelIndex (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De naamgeving van het concept BadenDouche is aangepast naar BadenDouchen.
Besluit:
Naamgeving van concept BadenDouche aangepast naar BadenDouchen.

ZIB-213

In klinische bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing de waarde van DCM::Name aanpassen van <<DCM>> nl.nfu. ... naar nl.nfu. ....

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De waarde van DCM::Name van de klinische bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing bevat onterecht de prefix <<DCM>>. Deze prefix is weggehaald, waardoor de DCM::Name nu is nl.nfu.OverdrachtBehandelAanwijzing.
Besluit:
Prefix <<DCM>> weggehaald uit tagged value DCM::Name van bouwsteen.

ZIB-214

De naam van gekoppelde waardenlijst TypeWilsverklaringTypeCodelijst is onjuist in de bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing, dit zou WilsverklaringTypeCodelijst moeten zijn.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De naam van gekoppelde waardenlijst TypeWilsverklaringTypeCodelijst is onjuist in de bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing, dit zou WilsverklaringTypeCodelijst moeten zijn in plaats van TypeWilsverklaringTypeCodelijst. Deze naam is aangepast.
Besluit:
Naamgeving TypeWilsVerklaringTypeCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-215

De naam van gekoppelde waardenlijst BehandelingToegestaan is onjuist in de bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing, dit zou BehandelingToegestaanCodelijst moeten zijn.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing

OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De naam van gekoppelde waardenlijst BehandelingToegestaan is onjuist in de bouwsteen OverdrachtBehandelAanwijzing, dit zou BehandelingToegestaanCodelijst moeten zijn in plaats van BehandelingToegestaan. Deze naam is aangepast.
Besluit:
Naamgeving BehandelingToegestaan aangepast naar BehandelingToegestaanCodelijst.

ZIB-216

Naamgeving DCM:: Valueset VerzekeringsrechtCodeLijst onjuist in klinische bouwsteen OverdrachtBetaler, dit aangepast naar VerzekeringssoortCodeLijst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Betaler

OverdrachtBetaler (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtBetaler is de naamgeving VerzekerinsrechtCodeLijst onjuist, dit is aangepast naar VerzekeringssoortCodeLijst.
Besluit:
Naamgeving VerzekeringsrechtCodeLijst aangepast naar VerzekeringssoortCodeLijst.

ZIB-217

In de klinische bouwsteen OverdrachtBetaler DCM::ValueSet UZOVI aangepast naar DCM:AssigningAuthority tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Betaler

OverdrachtBetaler (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdachtBetaler DCM ::ValueSet UZOVI aangepast van concept IdentificatieNummer naar tagged value DCM::AssigningAuthority, tevens OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.4 opgenomen
Besluit:
De tagged value voor UZOVI aangepast naar DCM::AssigningAuthority i.p.v. DCM::ValueSet.

ZIB-218

De naam van de waardenlijst ManchetCodelijst kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De naam van de waardenlijst ManchetCodelijst kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving ManchetCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-219

De naam van de waardenlijst MeetLocatieCodelijst kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De naam van de waardenlijst MeetLocatieCodelijst kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving MeetLocatieCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-220

Notes bij MeetmethodeCodelijst verplaatst naar Meetmethode concept.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De notes die aanwezig waren bij de MeetmethodeCodelijst zijn verplaatst naar de notes van het concept Meetmethode.
Besluit:
De notes die aanwezig waren bij de MeetmethodeCodelijst zijn verplaatst naar de notes van het concept Meetmethode.

ZIB-221

Tagged value DCM::ValueSet COD472-VEKT CVZ uit de klinische bouwsteen OverdrachtContactpersoon van concept Rol verwijderen.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Aan het concept Rol is een codelijst gekoppeld, genaamd RolCodelijst. De RolCodelijst is een valueset samengesteld uit de waarden uit COD472-VEKT CZ (Vektis). Dit maakt de tagged value DCM::ValueSet COD472-VEKT CVZ (Vektis) - Soort relatie client overbodig. Deze tagged value is verwijderd.
Besluit:
Aan concept Rol gekoppelde RolCodelijst maakt tagged value DCM::ValueSet overbodig, deze is verwijderd.

ZIB-222

Tagged value DCM::ValueSet FamilyHistoryRelatedSubjectCodeuit de klinische bouwsteen OverdrachtContactpersoon van concept Relatie verwijderen.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Aan het concept Relatie is een codelijst gekoppeld, genaamd RelatieCodelijst. De RelatieCodelijst is een valueset samengesteld uit de waarden uit FamilyHistoryRelatedSubjectCode. Dit maakt de tagged value DCM::ValueSet FamilyHistoryRelatedSubjectCode overbodig. Deze tagged value verwijderd.
Besluit:
Aan concept Relatie gekoppelde RelatieCodelijst maakt tagged value DCM::ValueSet overbodig, deze is verwijderd.

ZIB-223

Een omschrijving in waardenlijst RelatieCodelijst van concept Relatie bevatte onjuiste waarde.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon

OverdrachtContactpersoon (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Een omschrijving in waardenlijst RelatieCodelijst van concept Relatie bevatte onjuiste waarde, hier stond pvergrootouder i.p.v. overgrootouder. Dit is aangepast.
Besluit:
Onjuiste description van code uit RelatieCodelijst aangepast van pvergrootouder naar overgrootouder.

ZIB-224

In de klinische bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik, concept SoortMiddel komt tagged value DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst niet overeen met naam gekoppelde valueset DrugsOfGeneesmiddelSoort.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik, concept SoortMiddel komt tagged value DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst niet overeen met naam gekoppelde valueset DrugsOfGeneesmiddelSoort. De naam van de gekoppelde valueset aangepast naar DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst.
Besluit:
Naamgeving DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-225

In de klinische bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik, concept ToedieningsWeg komt tagged value ToedieningsWegCodelijst niet overeen met naam gekoppelde valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtDrugsgebruik, concept Toedieningsweg komt tagged value ToedieningsWegCodelijst niet overeen met naam gekoppelde valueset. Dit gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving ToedieningsWegCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-226

In de klinische bouwsteen OverdrachtGewicht kwam de naam van de tagged value KledingCodelijst onder concept ContextKleding niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

OverdrachtGewicht (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtGewicht kwam de naam van de tagged value KledingCodelijst onder concept ContextKleding niet overeen met de naam van de valueset ContextKledingCodelijst. Dit gelijk getrokken door de waarde van de tagged value aan te passen naar ContextKledingCodelijst.
Besluit:
Naamgeving KledingCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-227

DCM::Name van klinische bouwsteen OverdrachtGlasgowComaScale aangepast van nl.nfu.OverdrachtScoreBewustzijn naar nl.nfu.OverdrachtGlasgowComaScale.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De DCM::Name van klinische bouwsteen OverdrachtGlasgowComaScale kwam niet overeen met de naam van de bouwsteen, aangepast van nl.nfu.OverdrachtScoreBewustzijn naar nl.nfu.OverdrachtGlasgowComaScale.
Besluit:
De DCM::Name van klinische bouwsteen OverdrachtGlasgowComaScale kwam niet overeen met de naam van de bouwsteen, aangepast naar nl.nfu.OverdrachtGlasgowComaScale.

ZIB-228

De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijstBaby van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijstBaby van GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving GSC_VerbalCodelijstBaby gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-229

De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijstKleuter van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijstKleuter van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving GSC_VerbalCodelijstKleuter gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-230

De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijst van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De naam van de waardenlijst GCS_VerbalCodelijst van concept GCS_Verbal kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving GSC_VerbalCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-231

De naam van de waardenlijst GCS_EyesCodelijst van concept GCS_Eyes kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De naam van de waardenlijst GCS_EyesCodelijst van concept GCS_Eyes kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving GSC_EyesCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-232

De naam van de waardenlijst GCS_MotorCodelijst van concept GCS_Motor kwam niet overeen met de tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De naam van de waardenlijst GCS_MotorCodelijst van concept GCS_Motor kwam niet overeen met de tagged value. Dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Naamgeving GSC_MotorCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-233

Voor waardelijsten met codes uit codesystem NL-CM-CS in klinische bouwsteen nl.nfu.OverdrachtGlasgowComaScale een eigen codesystems aangemaakt, incl. OID.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Voor onderstaande waardenlijsten een eigen codesystem incl. OID aangemaakt: GCS_EyesCodelijst (Waardelijst) - GCS_Eyes (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.1 (OID) GCS_MotorCodelijst (Waardelijst) - GCS_Motor (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.2 (OID) GCS_VerbalCodelijst (Waardelijst) - GCS_Verbal (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 (OID) GCS_VerbalCodelijstKleuter (Waardelijst) - GCS_Verbal (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 (OID) GCS_VerbalCodelijstBaby (Waardelijst) - GCS_Verbal (CodeSysteem) - 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.2.3 (OID)
Besluit:
Eigen codesystem en OID aangemaakt voor codelijsten in bouwsteen.

ZIB-234

HartMethodeCodelijst bevat een typefout, namelijk aplation i.p.v. Palpation.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Hartfrequentie

OverdrachtHartfrequentie (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De waardenlijst HartMethodeCodelijst van concept HartMethode bevat een typefout, namelijk aplation i.p.v. Palpation. Dit is aangepast.
Besluit:
De waardenlijst HartMethodeCodelijst van concept HartMethode bevat een typefout, namelijk aplation i.p.v. Palpation. Dit is aangepast.

ZIB-235

In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder het concept SoortGebruikerAlcohol niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

OverdrachtIntoxicatieAlcohol (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder concept SoortGebruikerAlcohol niet overeen met de naam van de valueset. dit gelijk getrokken door aan te passen naar SoortGebruikerAlcoholCodelijst.
Besluit:
Naamgeving SoortGebruikerAlcoholCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-236

In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder het concept SoortTabakGebruiker niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder concept SoortTabakGebruiker niet overeen met de naam van de valueset. dit gelijk getrokken door aan te passen naar SoortTabakGebruikerCodelijst.
Besluit:
Naamgeving SoortTabakGebruikerCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-237

In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder het concept RokerStatus niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak kwam de naam van de tagged value DCM::ValueSet onder concept RokerStatus niet overeen met de naam van de valueset. dit gelijk getrokken door aan te passen naar RokerStatusCodelijst.
Besluit:
Naamgeving RokerStatusCodelijst gelijk getrokken met naamgeving voor deze codelijst in de tagged values.

ZIB-238

In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab valueset van concept TestNaam opsplitsen.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab valueset van concept TestNaam opgesplitst in twee verschillende tagged values: DCM::CodeSystem LOINC (incl. OID in tagged value notes) en DCM::ValueSet eLab valueset.
Besluit:
De tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab voor concept TestNaam opgepslitst in twee verschillende tagged values.

ZIB-239

In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet SNOMED - eLab valueset van concept Testmethode opsplitsen.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet SNOMED - eLab valueset van conceptTestmethode opgesplitst in twee verschillende tagged values: DCM::CodeSystem SNOMED CT (incl. OID in tagged value notes) en DCM::ValueSet eLab valueset. Referentie naar www.nvmm.nl weggehaald uit tagged value notes en verplaatst naar referenties van klinische bouwsteen.
Besluit:
De tagged value DCM::ValueSet SNOMED - eLab voor concept Testmethode opgepslitst in twee verschillende tagged values.

ZIB-240

In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag kwam de tagged value DCM::ValueSet van concept LaboratoriumTest niet overeen met de naam van de gekoppelde waardenlijst ResultNormalcyStatus Valueset (HL7).

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag kwam de tagged value DCM::ValueSet van concept LaboratoriumTest niet overeen met de naam van de gekoppelde waardenlijst ResultNormalcyStatus Valueset (HL7). Dit is aangepast, waarbij Valueset (HL7) als toevoeging is komen te vervallen.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept LaboratoriumTest gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-241

In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab valueset van concept Onderzoek opsplitsen.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLabUitslag de tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab valueset van concept Onderzoek opgesplitst in twee verschillende tagged values: DCM::CodeSystem LOINC (incl. OID in tagged value notes) en DCM::ValueSet eLab valueset.
Besluit:
De tagged value DCM::ValueSet LOINC - eLab voor concept Onderzoek opgepslitst in twee verschillende tagged values.

ZIB-242

In de klinische bouwsteen OverdrachtLabuitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept ResultaatStatus niet overeen met de tagged value van het concept.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLabuitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept ResultaatStatus niet overeen met de tagged value van het concept. Dit is gelijk getrokken; beide de waarde TestStatusCode gegeven.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept ResultaatStatus gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-243

In de klinische bouwsteen OverdrachtLabuitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept ResultaatType niet overeen met de tagged value van het concept.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLabuitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept ResultaatType niet overeen met de tagged value van het concept. Dit is gelijk getrokken; beide de waarde ResultaatTypeCodeLijst gegeven.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept ResultaatType gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-244

Tagged values van concept Onderzoek van OverdrachtLabUitslag aangepast, door tagged value DCM:ValueSet e-lab een codelijst naam te geven incl. in tagged value notes verwijzing naar extern codesystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De tagged values van het concept Onderzoek in OverdrachtLabUitslag zijn aangepast, waarbij de tagged value naar DMC::ValueSet is aangepast naar eLabOnderzoekCodelijst (ipv eLab valueset), met in de tagged value notes de verwijzing naar het extern codesystem CodeSystemName: LOINC; CodeSystemOID: 2.16.840.1.113883.6.1. De tagged value naar LOINC is komen te vervallen.
Besluit:
Tagged values van het concept Onderzoek zijn aangepast, en de tagged value naar LOINC is komen te vervallen.

ZIB-245

Tagged values van concept Testmethode van OverdrachtLabUitslag aangepast, door tagged value DCM:ValueSet e-lab een codelijst naam te geven incl. in tagged value notes verwijzing naar extern codesystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De tagged values van het concept Testmethode in OverdrachtLabUitslag zijn aangepast, waarbij de tagged value naar DMC::ValueSet is aangepast naar eLabTestmethodeCodelijst (ipv eLab valueset), met in de tagged value notes de verwijzing naar het extern codesystem CodeSystemName: SNOMED CT; CodeSystemOID: 2.16.840.1.113883.6.96. De tagged value naar SNOMED CT is komen te vervallen.
Besluit:
Tagged values van het concept Testmethode zijn aangepast, de tagged value naar SNOMED CT is komen te vervallen.

ZIB-246

Tagged values van concept TestNaam van OverdrachtLabUitslag aangepast, door tagged value DCM:ValueSet e-lab een codelijst naam te geven incl. in tagged value notes verwijzing naar extern codesystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De tagged values van het concept TestNaam in OverdrachtLabUitslag zijn aangepast, waarbij de tagged value naar DMC::ValueSet is aangepast naar eLabTestCodelijst (ipv eLab valueset), met in de tagged value notes de verwijzing naar het extern codesystem CodeSystemName: LOINC; CodeSystemOID: 2.16.840.1.113883.6.1. De tagged value naar LOINC is komen te vervallen.
Besluit:
Tagged values van het concept TestNaam zijn aangepast, en de tagged value naar LOINC is komen te vervallen.

ZIB-247

In de klinische bouwsteen OverdrachtLengte stond bij concept Lengte onterecht 177cm als DCM::ValueSet tagged value, dit zou DCM::ExampleValue moeten zijn.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

OverdrachtLengte (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLengte stond bij concept Lengte onterecht 177cm als DCM::ValueSet tagged value, dit aangepast naar tagged value van type DCM::ExampleValue.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet voor waarde 177cm is aangepast naar tagged value DCM::ExampleValue.

ZIB-248

In de klinische bouwsteen OverdrachtLengte kwam de naam van de tagged value ContextPositieCodelijst onder concept ContextPositie niet overeen met de naam van de valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

OverdrachtLengte (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtLengte kwam de naam van de tagged value ContextPositieCodelijst onder concept ContextPositie niet overeen met de naam van de valueset ContextPositieCodelijst. Dit gelijk getrokken door de waarde van de tagged value aan te passen naar ContextPositieCodelijst. Het verschil betrof een spatie in de tagged value.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept ContextPositie gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-249

In de klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AnatomischeLocalisatie naar tagged value DCM::ContentExpression.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AnatomischeLocalisatie naar tagged value DCM::ContentExpression SNOMED CT:<<91723000 | anatomical structure |. Incl. OID toegevoegd in tagged value notes.
Besluit:
Tagged values voor SNOMED CT van concept AnatomischeLocalisatie aangepast van DCM::ValueSet naar DCM::ContentExpression.

ZIB-250

In klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel de waarde van DCM::Name aanpassen van OverdrachtMedischHulpmiddel naar nl.nfu.OverdrachtMedischHulpmiddel.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De waarde van DCM::Name van de klinische bouwsteen OverdrachtMedischHulpmiddel mist de prefix nl.nfu. Deze prefix is toegevoegd.
Besluit:
De prefix nl.nfu. Toegevoegd aan de DCM::Name van deze bouwsteen.

ZIB-251

Tagged value DCM::ValueSet van concept ProductType aangepast naar DCM::CodeSystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Tagged value DCM::ValueSet van concept ProductType aangepast naar DCM::CodeSystem. Tevens verwijzing naar website in tagged value notes geplaatst en OID: 999 toegevoegd.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet van concept ProductType aangepast naar DCM::CodeSystem. Tevens verwijzing naar website in tagged value notes geplaatst en OID: 999 toegevoegd.

ZIB-252

Tagged value DCM::ValueSet GTIN aangepast naar DCM::AssigningAuthority GTIN.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Tagged value DCM::ValueSet GTIN aangepast naar DCM::AssigningAuthority GTIN. Incl. OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet GTIN aangepast naar DCM::AssigningAuthority GTIN. Incl. OID in tagged value notes.

ZIB-253

In de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit DCM::ValueSet Tabel 34 GBA landen van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Nationaliteit

OverdrachtNationaliteit (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit DCM::ValueSet Tabel 34 GBA landen van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem GBA Tabel 34 (Landen) incl. OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet Tabel 34 GBA landen van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-254

In de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit DCM::ValueSet ISO 3166-1:2006,(alpha-2) van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem tagged value, incl. aanpassing in OID.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Nationaliteit

OverdrachtNationaliteit (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit DCM::ValueSet ISO 3166-1:2006,(alpha-2) van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem ISO 3166-1 (alpha-2). Eveneens OID aangepast v an 1.0.3166.2 naar 1.0.3166.1.2.2. Ook example value aangepast naar NL Nederland (i.p.v. ISO-3166-2:NL Nederland) en context references als tagged values verwijderd.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet ISO 316-1:2006, alpha-2) van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-255

In de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit DCM::ValueSet GBA Tabel 32 Nationaliteitentabel van concept Nationaliteit aangepast naar DCM:CodeSystem tagged value.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Nationaliteit

OverdrachtNationaliteit (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit DCM::ValueSet GBA Tabel 32 Nationaliteitentabel van concept Nationaliteit aangepast naar DCM:CodeSystem tagged value GBA Tabel 32 (Nationaliteitentabel) incl. OID in tagged value notes. Tevens context references als tagged values verwijderd.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet GBA Tabel 32 Nationaliteitentabel van concept Nationaliteit aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-256

Concept Land qua naamgeving aangepast naar LandHerkomst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Nationaliteit

OverdrachtNationaliteit (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Concept Land qua naamgeving aangepast naar LandHerkomst i.v.m. ambivalentie met Land in OverdrachtPatient.
Besluit:
Concept Land qua naamgeving aangepast naar LandHerkomst i.v.m. ambivalentie met Land in OverdrachtPatient.

ZIB-257

In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet Postcodetabel van concept Postcode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet Postcodetabel van concept Postcode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem. Tevens OID toegevoegd in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet Postcodetabel van concept Postcode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-258

In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet GBA tabel 33 van concept Gemeente aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet GBA tabel 33 van concept Gemeente aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GBA Tabel 33 (Gemeente). Tevens OID toegevoegd in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet GBA tabel 33 van concept Gemeenten aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-259

In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet GBA Tabel 34 van concept Land aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GBA tabel 34 (Landentabel).

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet GBA Tabel 34 van concept Land aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GBA tabel 34 (Landentabel), incl. OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet GBA tabel 34 van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-260

In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet ISO 3166-2 van concept Land aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet ISO 3166-2 van concept Land aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem ISO 3166-1 (alpha-2), consistent met de klinische bouwsteen OverdrachtNationaliteit.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet ISO 3166-2 van concept Land aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-261

In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet Burger Service Nummer van concept PatientIdentificatienummer aangepast naar tagged value DMC::AssigningAuthority.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtPatient DCM::ValueSet Burger Service Nummer van concept PatientIdentificatienummer aangepast naar tagged value DMC::AssigningAuthority Burgerservicenummer met in tagged value notes OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.3.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet Burger Service Nummer van concept PatientIdentificatienummer aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-262

AdressoortCodelijst bevatte hoofdletter L, dit aangepast naar Codelijst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De aan het concept Adresgegevens->Adressoort gekoppelde waardenlijst AdressoortCodeLijst bevatte hoofdletter L, dit aangepast naar Codelijst.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept Adressoort gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-263

Het concept Pijnscore bevat een constraint welke op een andere manier is toegevoegd als dat bij andere concepten het geval is, dit is gelijk getrokken.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Pijnscore

OverdrachtPijnscore (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Het concept Pijnscore bevat een constraint welke op een andere manier is toegevoegd als dat bij andere concepten het geval is, dit is gelijk getrokken.
Besluit:
Contraint van concept Pijnscore consistent gemaakt met andere constraints.

ZIB-264

In klinische bouwsteen OverdrachtPlanOfCare kwam de waarde van de tagged value DCM::ValueSet van concept OrderStatus niet overeen met naam van de gekoppelde valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit

OverdrachtPlanOfCare (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In klinische bouwsteen OverdrachtPlanOfCare kwam de waarde van de tagged value van concept OrderStatus DCM::ValueSet niet overeen met naam van de gekoppelde valueset. Dit is gelijk getrokken naar PlanOfCareStatusCodeLijst.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept OrderStatus gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-265

In klinische bouwsteen OverdrachtPlanOfCare kwam de waarde van de tagged value DCM::ValueSet van concept OrderType niet overeen met naam van de gekoppelde valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit

OverdrachtPlanOfCare (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In klinische bouwsteen OverdrachtPlanOfCare kwam de waarde van de tagged value van concept OrderType DCM::ValueSet niet overeen met naam van de gekoppelde valueset. Dit is gelijk getrokken naar OrderTypeCodeLijst.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept OrderType gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-266

DCM::Name van klinische bouwsteen OverdrachtPolsfrequentie aangepast naar nl.nfu.OverdrachtPolsfrequentie.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Polsfrequentie

OverdrachtPolsfrequentie (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de DCM::Name van klinische bouwsteen OverdrachtPolsfrequentie ontbrak een t aangepast van nl.nfu.OverdrachPolsfrequentie naar nl.nfu.OverdrachtPolsfrequentie.
Besluit:
Waarde van DCM::Name tagged value aangepast aangezien een t ontbrak in de naamgeving.

ZIB-267

In klinische bouwsteen OverdrachtProblemen kwam de waarde van de tagged value DCM::ValueSet van concept ProbleemType niet overeen met naam van de gekoppelde valueset.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In klinische bouwsteen OverdrachtProblemen kwam de waarde van de tagged value DCM::ValueSet van concept ProbleemType niet overeen met naam van de gekoppelde valueset, dit omdat in de gekoppelde valueset (UMC uitbreiding) aan de naamgeving was toegevoegd. De naagmeving is gelijk getrokken naar ProbleemTypeCodeLijst, waarbij de toelichting (UMC uitbreiding) in de tagged value notes is geplaatst.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept ProbleemType gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-268

In de klinische bouwsteen OverdrachtProblemen waren verschillende externe valuesets aan een DCM::ValueSet tagged value toegevoegd voor het concept ProbleemOmschrijving. Dit is aangepast en uitgesplitst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtProblemen waren verschillende externe valuesets aan een DCM::ValueSet tagged value toegevoegd voor het concepnt ProbleemOmschrijving. Tagged value DCM::ValueSet was aanwezig, met als waarde: Bij implementatie nog vast te stellen. Bij voorkeur worden alle gebruikte termen ontleend aan SNOMED-CT. In de tagged value notes van deze tagged value was het volgende opgenomen: SNOMED-CT OID: 2.16.840.1.113883.6.96 Nanda OID: 2.16.840.1.113883.6.20 North American Nursing Diagnosis Association (http://www.nanda.org) Diagnosethesaurus DHD OID: onbekend, waarschijnlijk nog niet toegekend Dutch Hospital Data (http://www.dutchhospitaldata.nl)

Dit opgesplitst in een drietal tagged values: (1) DCM::CodeSystem SNOMED CT, tagged value notes: OID: 2.16.840.1.113883.6.96. (2) DCM::CodeSystem -> NANDA, tagged value notes: OID: 2.16.840.1.113883.6.20. (3) DCM::ValueSet Diagnosethesaurus DHD.
Besluit:
De verschillende externe valuesets die aan een DCM::ValueSet tagged value gekoppeld waren voor het concept ProbleemOmschrijving zijn opgesplitst.

ZIB-269

In de klinische bouwsteen OverdrachtProblemen kwam de naamgeving van de tagged value van concept ProbleemStatus niet overeen met de naam van de onderliggende waardelijst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtProblemen kwam de naamgeving van de tagged value van concept ProbleemStatus niet overeen met de naam van de onderliggende waardelijst. Dit is gelijk getrokken naar ProbleemStatusCodeLijst.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept ProbleemStatus gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-270

Aanpassen DCM::DefinitionCode van rootconcept Verrichting van NL-CM-14.1.1 naar NL-CM:14.1.1.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtProcedure is de value van CM::DefinitionCode aangepast van NL-CM-14.1.1 naar NL-CM:14.1.1.
Besluit:
In de klinische bouwsteen OverdrachtProcedure is de value van CM::DefinitionCode aangepast van NL-CM-14.1.1 naar NL-CM:14.1.1.

ZIB-271

In de klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AnatomischeLokalisatie naar tagged value DCM::ContentExpression.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet SNOMED CT aangepast van concept AnatomischeLokalisatie naar tagged value DCM::ContentExpression SNOMED CT:<<91723000 | anatomical structure |. Incl. OID toegevoegd in tagged value notes.
Besluit:
Tagged values voor SNOMED CT van concept AnatomischeLokalisatie aangepast van DCM::ValueSet naar DCM::ContentExpression.

ZIB-272

In klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet CBV verrichtingen van concept VerrichtingType aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In klinische bouwsteen OverdrachtProcedure DCM::ValueSet CBV verrichtingen van concept VerrichtingType aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem CBV verrichtingen incl. OID in tagged value notes OID: 99 omdat OID nog niet bekend is.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet CBV verrichtingen van concept VerrichtingType aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-273

Tagged value DCM::ReferencedDefinitionCode is onjuist voor classes UitgevoerdDoor::Zorgverlener en AangevraagdDoor::Zorgverlener, dit zou NL-CM:17.1.1 moeten zijn i.p.v. NL-CM:17.1.2.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Tagged value DCM::ReferencedDefinitionCode is onjuist voor classes UitgevoerdDoor::Zorgverlener en AangevraagdDoor::Zorgverlener, dit zou NL-CM:17.1.1 moeten zijn i.p.v. NL-CM:17.1.2. Dit aangezien rootconcept van OverdrachtZorgverlener NL-CM:17.1.1 betreft en NL-CM:17.1.2 hoort bij de class ZorgverlenerIdentificatieNummer. Dit is aangepast.
Besluit:
De DCM::ReferencedDefinitionCode is onjuist voor concepten UitgevoerdDoor::Zorgverlener en AangevraagdDoor::Zorgverlener, dit is aangepast.

ZIB-274

In de klinische bouwsteen OverdrachtTekstUitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept TekstUitslagStatus niet overeen met de tagged value van het concept.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtTekstUitslag(vervallen) Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtTekstUitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept TekstUitslagStatus niet overeen met de tagged value van het concept. Dit is gelijk getrokken; beide de waarde TestStatusCode gegeven.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept TekstUitslagStatus gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-275

In de klinische bouwsteen OverdrachtTekstUitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept TekstUitslagType niet overeen met de tagged value van het concept.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtTekstUitslag(vervallen) Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtTekstUitslag kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept TekstUitslagType niet overeen met de tagged value van het concept. Dit is gelijk getrokken; beide de waarde TekstUitslagTypeCodeLijst gegeven.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept TekstUitslagType gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-276

In de klinische bouwsteen OverdrachtTemperatuur kwam de tagged value van concept TemperatuurMetingMethode niet overeen met de onderliggende waardenlijst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamstemperatuur

OverdrachtTemperatuur (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtTemperatuur kwam de tagged value van concept TemperatuurMetingMethode niet overeen met de onderliggende waardenlijst. Dit is gelijk getrokken door voor beide TemperatuurMetingMethodeCodelijst te gebruiken.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept TemperatuurMetingMethode gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-277

In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Voorschrijfcode (PRK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK).

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Voorschrijfcode (PRK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Voorschrijfproducten (PRK). OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet Voorschrijfcode (PRK) van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-278

In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet KNMP artikelnummer = ATKODE van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Artikelen (Bestand 004). KNMP artikelnummer = ATKODE in tagged value notes geplaatst.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet KNMP artikelnummer = ATKODE van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard Artikelen (Bestand 004). KNMP artikelnummer = ATKODE in tagged value notes geplaatst. OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet KNMP artikelnummer = ATKODE van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-279

In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Handelsproductcode (HPK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard HPK (Handels Product Kode).

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Handelsproductcode (HPK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard HPK (Handels Product Kode). OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet Handelsproductcode (HPK) van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-280

In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet GTIN International Article Number van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GTIN (Global Trade Item Number). OID 2.16.528.1.1002 aangepast in 1.3.160.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet GTIN International Article Number van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem GTIN (Global Trade Item Number). OID 2.16.528.1.1002 aangepast in 1.3.160, betrof hier eerst een OID van Siemens, dit was onjuist.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet GTIN International Article Number van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-281

In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet ATC (Anatomic Therapeutic Classification) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem ATC (Anatomic Therapeutic Classification).

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet ATC (Anatomic Therapeutic Classification) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem ATC (Anatomic Therapeutic Classification). OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet ATC (Anatomic Therapeutic Classification) van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-282

In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Generieke productcode (GPK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard GPK (Generieke Product Kode).

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie

OverdrachtVaccinatie (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtVaccinatie DCM::ValueSet Generieke productcode (GPK) van concept ProductCode aangepast naar tagged value DCM::CodeSystem G-Standaard GPK (Generieke Product Kode). OID in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet Generieke productcode (GPK) van concept ProductCode aangepast naar DCM::CodeSystem.

ZIB-283

Aanpassen OID ValueSet WoningtypeCodelijst in OverdrachtWoonsituatie van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.1. naar 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.1

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie

OverdrachtWoonsituatie (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtWoonsituatie is de tagged value voor DCM::ValueSet WoningtypeCodelijst onjuist, hier staat een . teveel achter. De OID aangepast van 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.1. naar 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.1 als tagged value. Deze aanpassing eveneens doorgevoerd in de achterliggende ValueSet.
Besluit:
De OID voor WoninttypeCodelijst is onjuist, de extra . achter deze OID is verwijderd.

ZIB-284

In de klinische bouwsteen OverdrachtWoonsituatie kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept WoningType niet overeen met de tagged value van het concept.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie

OverdrachtWoonsituatie (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtWoonsituatie kwam de naam van de gekoppelde waardenlijst van concept WoningType niet overeen met de tagged value van het concept. Dit is gelijk getrokken; beide de waarde WoningTypeCodelijst gegeven.
Besluit:
Naamgeving codelijst van concept WoningType gelijk getrokken met naamgeving van de codelijst in de tagged values van het concept.

ZIB-285

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder DCM::ValueSet AGB (de (Vektis) AGB-Z code) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder DCM::ValueSet AGB (de (Vektis) AGB-Z code) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority Vektis AGB-zorgverlener tabel tagged value, incl. OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.1 (excl. de eerder aanwezige .600421 achteraan de OID) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet AGB (de (Vektis) AGB-Z code) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-286

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder DCM::ValueSet URA (Het CIBG UZI-Register-Abonneenummer) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgaanbieder DCM::ValueSet URA (Het CIBG UZI-Register-Abonneenummer) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority UZI register abonneenummer (URA) tagged value, incl. OID 2.16.528.1.1007.3.3) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet URA (Het CIBG UZI-Register-Abonneenummer) van concept ZorgaanbiederIdentificatieNummer aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-287

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::ValueSet UZI van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::ValueSet UZI van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority UZI nummer natuurlijke personen tagged value, incl. OID 2.16.528.1.1007.3.1) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet UZI van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-288

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::ValueSet VEKTIS AGB-z code van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::ValueSet VEKTIS AGB-z code van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority Vektis AGB-zorgverlener tabel tagged value, incl. OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.1) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet VEKTIS AGB-z code van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-289

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::Valueset BIG nr van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::Valueset BIG nr van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast in DCM::AssigningAuthority BIG register inschrijvingsnummer tagged value, incl. OID 2.16.528.1.1007.5.1) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet BIG nr van concept ZorgverlenerIdentificatieNummer aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-290

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::Valueset COD016-VEKT Zorgverlenersspecificatie (Vektis) van concept Specialisme aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::Valueset COD016-VEKT Zorgverlenersspecificatie (Vektis) van concept Specialisme aangepast in DCM::AssigningAuthority COD016-VEKT (Vektis AGB-medische specialismen) tagged value, incl. OID 2.16.840.1.113883.2.4.6.7) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet COD016-VEKT Zorgverlenersspecificatie (Vektis) van concept Specialisme aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-291

In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::Valueset HL7v3 RoleCodeNL (UZI rolcodes) van concept Specialisme aangepast in DCM::AssigningAuthority tagged value, incl. OID in tagged value notes.

Aangemaakt op: 19-03-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de klinische bouwsteen OverdrachtZorgverlener DCM::Valueset HL7v3 RoleCodeNL (UZI rolcodes) van concept Specialisme aangepast in DCM::AssigningAuthority RoleCodeNL (Zorgverlenertype (personen)) tagged value, incl. OID 2.16.840.1.113883.2.4.15.11) in tagged value notes.
Besluit:
Tagged value DCM::ValueSet HL7v3 RoleCodeNL (UZI rolcodes) van concept Specialisme aangepast naar DCM::AssigningAuthority.

ZIB-301

Referentie beschrijving 'Hartslag' aanpassen naar 'Lichaamslengte'.

Aangemaakt op: 11-12-2014 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

OverdrachtLengte (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Bij de referenties staat 2) parelsnoer DCM Hartslag v0.98, maar de url verwijst naar Lichaamslengte. De URL is correct, Hartslag moet Lichaamslengte worden.
Besluit:
Tekstuele aanpassing in sectie Reference van DCM, hier stond ten onrechte Hartslag i.p.v. Lichaamslengte.

ZIB-303

foutje in bouwsteen patient

Aangemaakt op: 19-01-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Hi Fred,

Volgens mij kan deze direct door naar Albert Jan. Astrid van Ginneken (who else…) spotte net een foutje in een valueset. We hebben het gecheckt aan de OID en dit zou de oplossing zijn.

adressoort codelijst heeft verkeerde code voor vacation home is fout WP moet HV zijn.

Niet:

AdresSoortCodelijst OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.2 ConceptName Code Code System Code System OID Description Postal Addres PST AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Postadres Primary Home HP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Officieel adres Visit Address PHYS AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Woon-/verblijfadres Tempory Address TMP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Tijdelijk adres Work Place WP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Werkadres Vacation Home WP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Vakantie adres

maar:

AdresSoortCodelijst OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.0.1.2 ConceptName Code Code System Code System OID Description Postal Addres PST AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Postadres Primary Home HP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Officieel adres Visit Address PHYS AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Woon-/verblijfadres Tempory Address TMP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Tijdelijk adres Work Place WP AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Werkadres Vacation Home HV AddressUse 2.16.840.1.113883.5.1119 Vakantie adres


Linda Mook Project architect / Projectleider Service Organisatie / Business Services / Business Information Management / Enterprise Architectuurteam

Kamer GK 1350 (op woensdag) Kamer VS 202 (op maandag, dinsdag en/of donderdag)

E l.mook.1@erasmusmc.nl <mailto:l.mook.1@erasmusmc.nl> | T 06 28 28 05 96 | http://www.erasmusmc.nl <http://www.erasmusmc.nl/>
Besluit:
Code voor 'Vacation home' in AdresSoortCodelijst aangepast van WP naar HV.

ZIB-305

Toevoegen ICPC codestelsel aan concept definitie en aan tagged values

Aangemaakt op: 23-01-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Voor het gebruik van de bouwsteen in het ketenzorg traject, is het voor de herkenbaarheid wenselijk om het ICPC codestelsel, dat bij huisartsen en de ketenzorg in gebruik is,  toe te voegen aan de lijst van mogelijke codestelsels.

  Met vriendelijke groet,

  A.J.(Albert-Jan) Spruyt

Senior adviseur


Nictiz Nationaal ICT Instituut in de Zorg Postbus 19121 2500 CC Den Haag Oude Middenweg 55 2491 AC Den Haag T 070 317 34 06 F 070 320 74 37 spruyt@nictiz.nl <mailto:spruyt@nictiz.nl>

www.nictiz.nl <http://www.nictiz.nl/>  

   

Dit bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Nictiz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

  This message may contain confidential information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. Nictiz accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

 

[Created via e-mail received from: Albert-Jan Spruyt <spruyt@nictiz.nl>]
Besluit:
ICPC codestelsel aan concept definitie en aan tagged values toegevoegd van concept ProbleemOmschrijving.

ZIB-306

Aanpassen modellering keuzebox, boundary en cardinaliteit

Aangemaakt op: 28-01-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Alert

Betaler
Contact
Nationaliteit
OverdrachtGeplandeZorgactiviteit
MedicatieToediening(vervallen)
MedicatieVoorschrift(vervallen)
OverdrachtAlert (vervallen)
OverdrachtBetaler (vervallen)
OverdrachtContact (vervallen)
OverdrachtNationaliteit (vervallen)
OverdrachtPlanOfCare (vervallen)

Publicatieversie: Divers
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In een aantal bouwstenen wordt op verschillende manier de keuzebox gemodelleerd. In het kernteam zijn afspraken gemaakt hoe deze gemodelleerd moeten worden. De genoemde bouwstenen moeten aangepast zijn.
Besluit:
Aanpassen modellering keuzebox, boundary en cardinaliteit.

ZIB-307

Weghalen CCR/CCD tekst uit Purpose.

Aangemaakt op: 10-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BurgerlijkeStaat

OverdrachtBurgerlijkestaat (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Uit de sectie Purpose de CCR/CCD gerelateerde tekst weggehaald.
Besluit:
Uit de sectie Purpose de CCR/CCD gerelateerde tekst weggehaald.

ZIB-308

Prefix Overdracht weggehaald bij de generieke bouwstenen

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

AlcoholGebruik
Alert
AllergieIntolerantie
BarthelIndex
BehandelAanwijzing
Betaler
Bloeddruk
BurgerlijkeStaat
Contact
Contactpersoon
DrugsGebruik
Familieanamnese
FunctioneleOfMentaleStatus
GlasgowComaScale
Hartfrequentie
Levensovertuiging
Lichaamsgewicht
Lichaamslengte
Lichaamstemperatuur
MedischHulpmiddel
Nationaliteit
O2Saturatie
Opleiding
Patient
Pijnscore
Polsfrequentie
TabakGebruik
Vaccinatie
Woonsituatie
Zorgaanbieder
Zorgverlener
OverdrachtAdemhaling (vervallen)
OverdrachtAdemhalingsfrequentie (vervallen)
OverdrachtAlert (vervallen)
OverdrachtAllergieIntolerantie (vervallen)
OverdrachtBarthelIndex (vervallen)
OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)
OverdrachtBetaler (vervallen)
OverdrachtBloeddruk (vervallen)
OverdrachtBurgerlijkestaat (vervallen)
OverdrachtContact (vervallen)
OverdrachtContactpersoon (vervallen)
OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)
OverdrachtFamilieanamnese (vervallen)
OverdrachtFunctioneleOfMentaleStatus (vervallen)
OverdrachtFunctioneleStatus (vervallen)
OverdrachtGewicht (vervallen)
OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)
OverdrachtHartfrequentie (vervallen)
OverdrachtIntoxicatieAlcohol (vervallen)
OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)
OverdrachtLengte (vervallen)
OverdrachtLevensovertuiging (vervallen)
OverdrachtMedicatie (vervallen)
OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)
OverdrachtNationaliteit (vervallen)
OverdrachtO2Saturatie (vervallen)
OverdrachtOpleiding (vervallen)
OverdrachtPatient (vervallen)
OverdrachtPijnscore (vervallen)
OverdrachtPolsfrequentie (vervallen)
OverdrachtProcedure (vervallen)
OverdrachtTemperatuur (vervallen)
OverdrachtVaccinatie (vervallen)
OverdrachtVerrichting(vervallen)
OverdrachtWoonsituatie (vervallen)
OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)
OverdrachtZorgverlener (vervallen)

Publicatieversie: Divers
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Bij de bouwstenen die generiek genoeg geacht worden is de prefix overdracht weggehaald. Dit betreft alle bouwstenen behalve: OverdrachtPlanOfCare OverdrachtProblemen OverdrachtTekstUitslag OverdrachtVerrichting

type aanpassing 1
Besluit:
Bij de generieke bouwstenen is de prefix Overdracht weggehaald.

ZIB-309

EOI aangepast

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie: Divers
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Alle kolomnamen in de EOI zijn gelijkgetrokken met de conceptnamen Onder elke kop één instance EOI in consistent gemaakt met het model

aanpassing type 1
Besluit:
Example of the Instrument aangepast zodat deze aansluiten bij het model, en tevens ondergebracht bij Example of the Instance i.p.v. Example of the Instrument.

ZIB-310

Bouwsteen OverdrachtProbelemen hernoemd naar OverdrachtConcern

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Bouwsteen OverdrachtProbelemen hernoemd naar OverdrachtConcern

type aanpassing 1
Besluit:
Bouwsteen OverdrachtProblemen hernoemd naar OverdrachtConcern.

ZIB-311

waardebereik TotaalScore

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale

OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
waardebereik TotaalScore gewijzigd in 3-15
Besluit:
Waardebereik TotaalScore gewijzigd in 3-15.

ZIB-312

aanpassing paragraaf 'Concept'

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Drugs (ook wel: verdovende middelen, stimulerende middelen, bedwelmingsmiddelen, roesmiddelen, geestverruimende middelen, verboden middelen of dope) is een verzamelnaam voor geneesmiddelen en genotsmiddelen die een meer of minder 'drogerende' (verdovende, opwekkende en/of hallucinogene) werking hebben en die tot verslaving kunnen leiden.
Besluit:
De tekst in de sectie Concept aangescherpt.

ZIB-313

Aanpassen paragraaf 'Purpose'

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Vastleggen en delen van de registratie van het gebruik van drugs, zoals in het concept beschreven.
Besluit:
De tekst in de sectie Purpose aangescherpt.

ZIB-314

Naamgeving concept Bank aangepast.

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Betaler

OverdrachtBetaler (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De naamgeving van het concept Bank aangepast naar BankNaam.
Besluit:
De naamgeving van het concept Bank aangepast naar BankNaam.

ZIB-315

ContextHouding wijzigen in Houding

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
ContextHouding wijzigen in Houding
Besluit:
Naamgeving ContextHouding gewijzigd in Houding.

ZIB-316

Paragraaf 'Evidence base' wijzigen

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Tekst verwijderen, behalve eerste en laatste zin
Besluit:
De tekst uit de sectie Evidence base aangescherpt.

ZIB-317

Rootconcept naam wijzigen naar GewichtRC

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

OverdrachtGewicht (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Rootconcept naam wijzigen naar Gewicht, was Lichaamsgewicht
Besluit:
Rootconcept naam aangepast naar Gewicht i.p.v. Lichaamsgewicht.

ZIB-318

ContextKleding wijzigen in Kleding

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

OverdrachtGewicht (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
ContextKleding wijzigen in Kleding
Besluit:
Naamgeving concept ContextKleding aangepast in Kleding.

ZIB-319

Wijzing paragraaf Constraint

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik

OverdrachtDrugsgebruik (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Verwijderen tekst
Besluit:
De tekst uit de sectie Constraint verwijderd.

ZIB-320

ContextPositie wijzigen in Positie

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

OverdrachtLengte (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
ContextPositie wijzigen in Positie
Besluit:
Naamgeving concept ContextPositie gewijzigd in Positie.

ZIB-321

Rootconceptnaam wijzigen in LengteRC

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

OverdrachtLengte (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Rootconceptnaam wijzigen in LengteRC
Besluit:
Rootconceptnaam gewijzigd in LengteRC.

ZIB-322

Wijziging paragraaf concept

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtTekstUitslag(vervallen) Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Een tekstuitslag beschrijft het resultaat of een verslag van een diagnostische of therapeutische verrichting. Van elke uitslag wordt minimaal overgedragen: het type uitslag en het resultaat. Indien deze als los gegeven beschikbaar zijn en relevant zijn in het kader van de overdracht, kunnen ook de verrichting, de datum van de verrichting/ onderzoek, de aanvragende afdeling en uitvoerende afdeling en de status van de uitslag overgedragen worden. In deze bouwsteen kunnen uitslagen worden overgedragen die van nature verhalend van aard zijn. Dit zijn bijvoorbeeld verslagen verrichtingen van o.a. radiologie, cardiologie, pathologie, van scopieën, functieonderzoeken en andere diagnostische bepalingen. Tevens kunnen uitslagen van laboratoriumbepalingen als microbiologische kweken worden overgedragen.

De bouwsteen Tekstuitslagen is bedoeld voor uitslagen die als ongestructureerde tekst worden aangeboden, dit in tegenstelling bepalingen die een tekstuele uitslag hebben maar verder wel gestructureerd zijn. Deze worden met de bouwsteen labuitslag bediend.
Besluit:
De tekst in de paragraaf Concept aangescherpt.

ZIB-323

Wijzing paragraaf Purpose

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtTekstUitslag(vervallen) Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De bouwsteen Tekstuitslagen is bedoeld voor uitslagen die als ongestructureerde tekst worden aangeboden, dit in tegenstelling bepalingen die een tekstuele uitslag hebben maar verder wel gestructureerd zijn. Deze worden met de bouwsteen labuitslag overgedragen.
Besluit:
De tekst in de paragraaf Purpose aangescherpt.

ZIB-324

Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie: Divers
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Codelijsten Name en Description beginnen met een Hoofdletter is besloten tijdens de kwaliteitsreview op 11-2-2015

type aanpassing: 1
Besluit:
Van de codelijsten in de bouwstenen de Concept Name en Description laten beginnen met hoofdletters.

ZIB-325

AnatomischeLokaisatie wijzigen in AnatomischeLocatie

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtProcedure (vervallen)

OverdrachtVerrichting(vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
AnatomischeLokalisatie wijzigen in AnatomischeLocatie
Besluit:
Naamgeving concept AnatomischeLokalisatie gewijzigd in AnatomischeLocatie.

ZIB-326

Tekstuele aanpassingen conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie: Divers
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In alle bouwstenen zijn tekstuele aanpassingen gedaan conform de kwaliteitsreview kerngroep 2015.

Het betreft verbeterede beschrijvingen, soms zijn het spelfouten. Tevens zijn overbodige teksten verwijderd.

Voor details zie de reviews op projectplace: Generieke Overdrachtgegevens Beheer Versie2015 Kwaliteitsslag
Besluit:
Tekstuele aanpassingen in de bouwstenen n.a.v. de kwaliteitsreview.

ZIB-327

AnatomischeLocalisatie wijzigen in AnatomischeLocatie

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
AnatomischeLocalisatie wijzigen in AnatomischeLocatie
Besluit:
Naamgeving concept AnatomischeLocalisatie gewijzigd in AnatomischeLocatie.

ZIB-328

Bouwsteen OverdrachtPlanOfCare hernoemd naar GeplandeZorgActiviteit

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit

OverdrachtPlanOfCare (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Bouwsteen OverdrachtPlanOfCare hernoemd naar GeplandeZorgActiviteit. Dit dekt beter de inhoud en is net als alle andere bouwstenen in het Nederlands

Besproken en belsoten tijdens de kwalitietsreview kerngroep op 11-2-2015

type aanpassing =1 doorgevoerd
Besluit:
OverdrachtPlanOfCare hernoemd naar GeplandeZorgActiviteit.

ZIB-329

Verwijderen tekst Evidence Base

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieToediening(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Verwijderen tekst Evidence Base
Besluit:
Tekst uit sectie Evidence Base verwijderd.

ZIB-330

Uitbreiding Toediening

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieToediening(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
vodeingsmiddelen, bloedproducten, hulp- en verbandmiddelen
Besluit:
De definitie van het concept Toediening is uitgebreid.

ZIB-331

Leegmaken Instructions

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieToediening(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De tekst in het hoofdstuk Instructions wordt verwijderd
Besluit:
Tekst uit sectie Instructions verwijderd.

ZIB-332

Wijziging paragraaf Concept

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De rapportage kan afkomstig zijn van de patiënt zelf, een mantelzorger of een zorgverlener. Laatste zin schrappen.
Besluit:
De tekst uit sectie Concept aangescherpt.

ZIB-333

Wijzing paragraaf Evidence Base

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Verijderen tekst
Besluit:
Tekst uit sectie Evidence Base verwijderd.

ZIB-334

Kleine wijziging concept definities

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Medicatiegebruik Product Medicatievoorschrift MedicatieGebruikstatus
Besluit:
Definities van een aantal concepten aangescherpt.

ZIB-335

Verwijderen tekst paragraaf Instructions

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Tekst geheel verwijderen
Besluit:
Tekst uit sectie Instructions verwijderd.

ZIB-336

Wijziging paragraaf Concept

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Verwijderen frase 'voorgenomen of uitgevoerde'
Besluit:
De sectie Concept tekstueel aangescherpt.

ZIB-337

Wijziging paragraaf

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Kleine tekstwijziging in: - Patiënt - Mantelzorger
Besluit:
Tekstuele aanpassingen van enkele concepten.

ZIB-338

Kleine wijzigingen in de tekst van elementen

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
inkorting tekst dosering startdatum, einddatum, gebruiksduur, inloopsnelheid, criterium, dagdeel, Reference
Besluit:
Definities van enkele concepten aangescherpt.

ZIB-339

Wijziging Evicence Base

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVerstrekking(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Schrappen tekst
Besluit:
Tekst uit sectie Evidence Base verwijderd.

ZIB-340

Wijziging paragraaf Instructions

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVerstrekking(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Tekst verwijderen
Besluit:
Tekst uit paragraaf Instructions verwijderd.

ZIB-341

Aanpassing information model (laten vervallen van concept LandHerkomst)

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Nationaliteit

OverdrachtNationaliteit (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De concepten LandHerkomst en Nationaliteit zorgen voor verwarring, in de kerngroep is besloten dat LandHerkomst komt te vervallen en alleen Nationaliteit behouden blijft. De verschillende secties van het information model hierop aangepast.
Besluit:
Het information model is aangepast (en daarmee ook de verschillende secties) door het concept LandHerkomst te laten vervallen.

ZIB-342

Tekst sectie Instructions aangescherpt, Tracability other Standards leeggemaakt.

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BurgerlijkeStaat

OverdrachtBurgerlijkestaat (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag; de tekst in sectie Instructions aangescherpt, Tracability other Standards leeggemaakt.
Besluit:
De tekst in sectie Instructions aangescherpt, Tracability other Standards leeggemaakt.

ZIB-343

Sectie teksten aangescherpt

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De teksten van sectie Concept, Purpose en Constraints aangescherpt n.a.v. de kwaliteitsslag.
Besluit:
De teksten van de secties aangescherpt.

ZIB-344

Naamgeving Zorgaanbieder::Zorgaanbieder aangepast.

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener

OverdrachtZorgverlener (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag de naamgeving van het concept Zorgaanbieder::Zorgaanbieder aangepast in Zorgaanbieder.
Besluit:
Naamgeving Zorgaanbieder::Zorgaanbieder aangepast naar Zorgaanbieder.

ZIB-345

Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol aangepast in AlcoholGebruik

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik

OverdrachtIntoxicatieAlcohol (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag: Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol aangepast in AlcoholGebruik.
Besluit:
Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieAlcohol aangepast in AlcoholGebruik.

ZIB-346

Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak aangepast in TabakGebruik

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik

OverdrachtIntoxicatieTabak (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak aangepast in TabakGebruik n.a.v. kwaliteitsslag.
Besluit:
Naamgeving bouwsteen OverdrachtIntoxicatieTabak aangepast in TabakGebruik.

ZIB-347

Tekst uit sectie Issues verwijderd.

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Opleiding

OverdrachtOpleiding (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag; de tekst uit sectie Issues verwijderd.
Besluit:
Tekst uit sectie Issues verwijderd.

ZIB-348

Tekst uit sectie Constraints verwijderd.

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Levensovertuiging

OverdrachtLevensovertuiging (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
N.a.v. kwaliteitsslag; de tekst uit sectie constraints verwijderd.
Besluit:
Tekst uit sectie Constraints verwijderd.

ZIB-349

VIPIndicator uit bouwsteen OverdrachtPatient verwijderd

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag is uit de bouwsteen OverdrachtPatient de VIPIndicator (concept) en de VIPindicatorCodelijst (codelijst) verwijderd.
Besluit:
VIPIndicator uit bouwsteen OverdrachtPatient verwijderd.

ZIB-350

Aanpassing concept namen in container Naamgegevens

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag: In de container Naamgegevens zijn een tweetal subcontainers aanwezig, namelijk: Achternaamgegevens en AchternaamgegevensPartner. Het concept Naamgebruik (incl. onderliggende codelijst) geeft aan hoe de persoon aangesproken wilt worden. Hierin wordt gebruik gemaakt van de termen Geslachtsnaam en GeslachtsnaamPartner, in de huidige modellering zou dit inhouden dat dit zonder voorvoegsels is. Terwijl deze wel toegevoegd zouden moeten worden. Om de codelijst voor naamgebruik aan te laten sluiten bij de concepten zoals gebruikt in de container Naamgegevens, zijn de volgende vier aanpassingen doorgevoerd: - Container: Achternaamgegevens -> Geslachtsnaamgegevens - Concept: Geslachtsnaam -> Achternaam - Container: AchternaamgegevensPartner -> GeslachtsnaamgegevensPartner - Concept: GeslachtsnaamPartner -> AchternaamPartner
Besluit:
Naamgeving achternaam gerelateerde concepten/containers in information model aangepast t.b.v. aansluiting op NaamgebruikCodelijst.

ZIB-351

NaamgebruikCodelijst aangevuld met descriptions

Aangemaakt op: 11-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient

OverdrachtPatient (vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
N.a.v. de kwaliteitsslag: In de codelijst NaamgebruikCodelijst ontbraken de descriptions, deze zijn aangevuld o.b.v. de concept name.
Besluit:
NaamgebruikCodelijst aangevuld met descriptions.

ZIB-352

Opsplitsen bouwsteen OverdrachtAlert

Aangemaakt op: 18-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Alert

AllergieIntolerantie
OverdrachtAlert (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De bouwsteen OverdrachtAlert is opgesplitst in een tweetal bouwstenen Alert en AllergieIntolerantie. Dit n.a.v. verscheidene wijzigingsverzoeken m.b.t. de oorspronkelijke bouwsteen OverdrachtAlert.
Besluit:
De bouwsteen OverdrachtAlert is opgesplitst in een tweetal bouwstenen Alert en AllergieIntolerantie.

ZIB-353

Tagged values DCM::CodeSystem aanpassen naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

Aangemaakt op: 27-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Alert

AllergieIntolerantie
MedischHulpmiddel
Nationaliteit
Patient
Vaccinatie
Zorgaanbieder
Zorgverlener
MedicatieToediening(vervallen)
MedicatieVoorschrift(vervallen)
OverdrachtAlert (vervallen)
OverdrachtAllergieIntolerantie (vervallen)
OverdrachtConcern (vervallen)
OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)
OverdrachtLabuitslag (vervallen)
OverdrachtMedicatie (vervallen)
OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)
OverdrachtNationaliteit (vervallen)
OverdrachtPatient (vervallen)
OverdrachtProblemen (vervallen)
OverdrachtVaccinatie (vervallen)
OverdrachtVerrichting(vervallen)
OverdrachtZorgaanbieder (vervallen)
OverdrachtZorgverlener (vervallen)

Publicatieversie: Divers
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In het Sparx model ontbreken codelijsten specifiek voor de concepten wanneer het gaat om concepten waarvoor alle waarden (of een set van waarden) uit een codesysteem gebruikt mogen worden. Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst waarin waardebereik uit codesystem is aangegeven.
Besluit:
Tagged values DCM::CodeSystem aangepast naar DCM::ValueSet incl. gekoppelde codelijst.

ZIB-354

Naamgeving bouwsteen aanpassen.

Aangemaakt op: 27-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht

OverdrachtGewicht (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Naamgeving bouwsteen aangepast naar Lichaamsgewicht.
Besluit:
Naamgeving van bouwsteen aangepast van OverdrachtGewicht naar Lichaamsgewicht.

ZIB-355

Naamgeving bouwsteen aanpassen.

Aangemaakt op: 27-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamstemperatuur

OverdrachtTemperatuur (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Naamgeving bouwsteen aangepast naar Lichaamstemperatuur.
Besluit:
Naamgeving van bouwsteen aangepast van OverdrachtTemperatuur naar Lichaamstemperatuur.

ZIB-356

Concept WilsverklaringDatum toevoegen

Aangemaakt op: 27-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing

Wilsverklaring
OverdrachtBehandelAanwijzing (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Het concept WIlsverklaringDatum is toegevoegd aan de bouwsteen Wilsverklaring. DIt n.a.v. de kwaliteitsslag.
Besluit:
Concept WilsverklaringDatum toegevoegd.

ZIB-357

BetalerNaam aangepast naar ST i.p.v. reference.

Aangemaakt op: 27-02-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Betaler

OverdrachtBetaler (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De naam van de betaler betrof een type reference veld, dit is als onderdeel van de kwaliteitsslag aangepast naar een ST veld.
Besluit:
Het concept BetalerNaam aangepast naar type ST i.p.v. reference naar Naamgegevens uit de bouwsteen Patiënt.

ZIB-358

Aanpassen naamgeving bouwsteen.

Aangemaakt op: 04-03-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte

OverdrachtLengte (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Bouwsteen naamgeving aanpassen van OverdrachtLengte naar Lichaamslengte.
Besluit:
Naamgeving bouwsteen aangepast van OverdrachtLengte naar Lichaamslengte.

ZIB-359

Aanpassen conceptnaam en waardelijst van het concept TemperatuurMetingMethode

Aangemaakt op: 09-03-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamstemperatuur

OverdrachtTemperatuur (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De waarden in de codelijst zijn een mengeling van route en plaatsconcepten en geven sowieso geen meetmethode aan. De waardelijst moet consistent gemaakt worden en de naam van het concept moet beter aangeven wat het concept inhoudt.
Besluit:
De naamgeving van de conceptnaam en de waardelijst van het concept TemperatuurMetingMethode zijn aangepast.

ZIB-360

Palpatie als hartslagmethode in hartfrequentie

Aangemaakt op: 09-03-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Hartfrequentie

OverdrachtHartfrequentie (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In OverdrachtHartfrequentie kan palpatie als hartfrequentie opgegeven worden. Dit is eigenlijk hetzelfde als polsfrequentie. Duidelijk moet worden waarom dit in twee bouwstenen vastgelegd kan worden. Bovendien is de conceptnaam hartfrequentiemethode niet goed. Dit moet zijn hartfrequentiemeetmethode.
Besluit:
Naamgeving concept HartslagMethode aangepast naar HartslagMeetMethode en de sectie Evidence Based aangevuld met een toelichting wat betreft de mogelijkheid palpatie op te geven als HartslagMeetMethode.

ZIB-361

Naamgeving concept Opmerking aangepast

Aangemaakt op: 09-03-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

GlasgowComaScale
OverdrachtAdemhaling (vervallen)
OverdrachtAdemhalingsfrequentie (vervallen)
OverdrachtGlasgowComaScale (vervallen)
OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)
OverdrachtLabuitslag (vervallen)

Publicatieversie: Divers
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De naamgeving van het concept Opmerking is aangepast van Opmerking naar Toelichting. Dit omdat in de overige zorginformatiebouwstenen voor dit concept de naam Toelichting is gebruikt.
Besluit:
Het concept Opmerking is aangepast qua naamgeving naar Toelichting.

ZIB-362

De waardelijst van het concept Meetmethode vermeldt twee waarden die beide geen meetmethode omschrijven maar een type bloedruk

Aangemaakt op: 09-03-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De codes moeten worden aangepast om beter de intentie van het concept weer te geven.
Besluit:
De meetmethode codelijst bevat twee waarden die geen meetmethode beschrijven maar een type bloeddruk, dit is aangepast door de codes in de codelijst aan te passen.

ZIB-363

De waardelijst van het concept Manchet is niet conform de standaard van GOG.

Aangemaakt op: 09-03-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Bloeddruk

OverdrachtBloeddruk (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De waardelijst moet een eigen codesysteem OID krijgen en de naam wordt ManchetMaat
Besluit:
Het concept Manchet aangepast qua naamgeving in ManchetType, incl. een aanpassing in onderliggende codelijst waarin codes zijn aangescherpt en ManchetType codesystem is gekoppeld.

ZIB-364

Code aanpassen in RitmeCodelijst

Aangemaakt op: 17-03-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

OverdrachtAdemhaling (vervallen)
OverdrachtAdemhalingsfrequentie (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De RitmeCodelijst bevat twee waarden die niet geheel op hetzelfde niveau zitten (irregulair en normaal). De codelijst is aangepast naar: 'Normal respiratory rhythm' en 'Abnormal respiratory rhythm'.
Besluit:
Aanpassing qua SNOMED CT code in de RitmeCodelijst.

ZIB-365

AdemhalingspatroonCodelijst aanvullen en qua naamgeving aanpassen

Aangemaakt op: 17-03-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

OverdrachtAdemhaling (vervallen)
OverdrachtAdemhalingsfrequentie (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
Naamgeving van concept Ademhalingspatroon aangepast naar AfwijkendAdemhalingspatroon, incl. onderliggende codelijst aangepast door één extra waarde voor Gasping toe te voegen.
Besluit:
Naamgeving van concept Ademhalingspatroon aangepast naar AfwijkendAdemhalingspatroon, incl. onderliggende codelijst aangepast door één extra waarde voor Gasping toe te voegen.

ZIB-366

Aanpassen conceptnaam ToegevoerdeZuurstof

Aangemaakt op: 17-03-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

OverdrachtAdemhaling (vervallen)
OverdrachtAdemhalingsfrequentie (vervallen)

Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De naamgeving van de container ToegevoerdeZuurstof is aangepast naar ToegediendeZuurstof.
Besluit:
De naamgeving van de container ToegevoerdeZuurstof is aangepast naar ToegediendeZuurstof.

ZIB-367

Opschonen ResultaatVlaggenCodelijst

Aangemaakt op: 18-03-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De codelijst ResultaatVlaggenCodelijst bevat verscheidene waarden die in de praktijk niet gebruikt worden. Deze dient opgeschoond te worden.
Besluit:
De codelijst ResultaatVlaggenCodelijst is opgeschoond.

ZIB-368

Extra concept toevoegen t.b.v. mogelijkheid vastleggen concern label

Aangemaakt op: 19-03-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen)

OverdrachtProblemen (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De bouwsteen OverdrachtConcern bevat geen mogelijkheid om aan te geven onder welk concern de problemen gedefinieerd zijn. Wenselijk is hier een concernlabel aan toe te voegen, zodat dit geregistreerd kan worden. Op deze manier wordt het tevens mogelijk in de eerste lijn deze bouwsteen te gebruiken aangezien hier dan het episode label ingegeven kan worden.
Besluit:
Het concept ConcernLabel is toegevoegd om de mogelijkheid te creeren een tekstueel label mee te geven bij het concern.

ZIB-369

Datatype van concept ProductID aanpassen naar CD i.p.v. II

Aangemaakt op: 19-03-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel

OverdrachtMedischHulpmiddel (vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
In de bouwsteen MedischHulpmiddel is het concept ProductID aanwezig met datatype II. Dit om GS1 GTIN weer te geven. In andere bouwstenen (Vaccinatie, MedicatieVoorschrift) wordt tevens gebruik gemaakt van GS1 GTIN, maar is dit gemodelleerd als CD, incl. onderliggende codelijst. Dit is in de bouwsteen MedischHulpmiddel ook gewenst aangezien in het oorspronkelijke voorbeeld (publicatieversie 2013) naast ProductID ook omschrijving van dit ID is opgenomen. Graag qua modellering een aanpassing zodat code incl. omschrijving mogelijk is, en de modellering consistent is met de modellering in de andere bouwstenen.
Besluit:
Het datatype van concept ProductID aanpassen van II naar CD incl. onderliggende codelijst zodat ProductID doorgegeven kan worden als code incl. omschrijving.

ZIB-370

ResultaatStatusCodelijst en TekstUitslagCodelijst codes aanpassen

Aangemaakt op: 19-03-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtLabuitslag (vervallen)
OverdrachtTekstUitslag(vervallen)

Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-04-2015

Omschrijving:
De codelijsten ResultaatStatusCodelijst en TekstUitslagCodelijst bevatten vijf codeconcepten die op twee codes mappen. Bovendien vermengt het order en resultaat statussen. Een aanpassing met unieke codes per codeconcept is gewenst.
Besluit:
De codelijsten ResultaatStatusCodelijst en TekstUitslagCodelijst codes aangepast qua codes.

ZIB-371

Concepten PijnMeetmethode en Toelichting uit nl.nfu.Pijnscore-v1.2 hebben hetzelfde ID.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Pijnscore Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 08-06-2016

Omschrijving:
De concepten PijnMeetmethode en Toelichting uit nl.nfu.Pijnscore-v1.2 hebben beide hetzelfde ID: - PijnMeetmethode -> DCM::DefinitionCode NL-CM:12.9.4 - Toelichting -> DCM::DefinitionCode NL-CM:12.9.4

Het ID zou uniek moeten zijn, de volgende aanpassing is gewenst: - PijnMeetmethode -> DCM::DefinitionCode NL-CM:12.9.4 - Toelichting -> DCM::DefinitionCode NL-CM:12.9.5
Besluit:
Het ID van het concept Toelichting is aangepast naar 'NL-CM:12.9.5'.

ZIB-372

Concepten Mantelzorger::Contactpersoon en Toelichting uit nl.nfu.Voorschrift-v1.0 hebben hetzelfde ID.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 08-06-2016

Omschrijving:
De concepten Mantelzorger::Contactpersoon en Toelichting uit nl.nfu.Voorschrift-v1.0 hebben beide hetzelfde ID: - Mantelzorger::Contactpersoon -> DCM::DefinitionCode NL-CM:9.5.43 - Toelichting -> DCM::DefinitionCode NL-CM:9.5.43

Het ID zou uniek moeten zijn, de volgende aanpassing is gewenst: - Mantelzorger::Contactpersoon -> DCM::DefinitionCode NL-CM:9.5.43 - Toelichting -> DCM::DefinitionCode NL-CM:9.5.44
Besluit:
Het ID van het concept Toelichting is aangepast naar 'NL-CM:9.5.44'.

ZIB-373

Codelijsten AllergieCategorieCodelijst en AllergieStatusCodelijst uit nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0 hebben dezelfde OID.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 08-06-2016

Omschrijving:
De codelijsten AllergieCategorieCodelijst en AllergieStatusCodelijst uit nl.nfu.AllergieIntolerantie-v1.0 hebben dezelfde OID. In de tagged values van de bijbehorende concepten AllergieCategorie en AllergieStatus zijn de OID's wel juist weergeven, namelijk (respectievelijk) 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2 en 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.3. Echter, is in de codelijst zelf tweemaal de OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.3 gebruikt.

In de codelijst AllergieCategorieCodelijst moet de OID worden aangepast naar OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2.
Besluit:
De OID van de codelijst AllergieCategorieCodelijst is aangepast naar '2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.8.2.2'.

ZIB-374

Het concept AanduidingBijHuisnummer is afgeleid van ST, maar heeft een valueset; dit zou CD moeten zijn.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 08-06-2016

Omschrijving:
Het concept AanduidingBijHuisnummer in de bouwsteel nl.nfu.Patient-v2.0 is van het type ST, terwijl een codelijst is gekoppeld. Dit zou aangepast moeten worden naar datatype CD.
Besluit:
Datatype van concept AanduidingBijHuisnummer aagenpast naar CD i.p.v. ST.

ZIB-375

Inconsistent gebruik van naamgeving Transfer(s)Codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BarthelIndex Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 08-06-2016

Omschrijving:
De tagged value DCM::ValueSet van het concept Transfers heeft als naam TransferCodelijst, dit zou TransfersCodelijst moeten zijn. Zelfde geldt voor de naam van de onderliggende codelijst, deze is nu TranferCodelijst en zou eveneens TranfersCodelijst moeten zijn. Dit gezien de naam van het concept.
Besluit:
De naam van tagged value DCM::ValueSet van concept Transfers aangepast van TransferCodelijst naar TransfersCodelijst, idem voor naam in onderliggende codelijst.

ZIB-376

Inconsistent gebruik van naamgeving Ing(r)edientCodeGTINCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 08-06-2016

Omschrijving:
De tagged value DCM::ValueSet van het concept IngredientCode heeft als naam IngedientCodeGTINCodelijst, dit zou IngredientCodeGTINCodelijst moeten zijn. Dit gezien de naam van het Concept.
Besluit:
De naam van de tagged value DCM::ValueSet van concept IngredientCode aangepast van IngedientCodeGTINCodelijst in IngredientCodeGTINCodelijst.

ZIB-377

Source/Destination van MaximumAantalPertijd en Criterium richting ZoNodig aanpassen.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 08-06-2016

Omschrijving:
De source/destination van MaximumAantalPertijd en Criterium richting ZoNodig zijn onjuist, dit moet worden omgedraaid. De pijl kan gelijk blijven.
Besluit:
Source/Destination van MaximumAantalPertijd en Criterium richting ZoNodig aangepast.

ZIB-378

Inconsistent gebruik van naamgeving AlcoholGebruik(s)StatusCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 08-06-2016

Omschrijving:
De tagged value DCM::ValueSet van het concept AlcoholGebruikStatus heeft als naam AllcoholGebruiksStatusCodelijst, dit zou AlcoholGebruikStatusCodelijst moeten zijn. Dit gezien de naam van het Concept.
Besluit:
De naam van de tagged value DCM::ValueSet van concept AlcoholGebruik aangepast van AlcoholGebruiksStatusCodelijst in AlcoholGebruikStatusCodelijst.

ZIB-379

Inconsistent gebruik van naamgeving TabakGebruikStatusCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 08-06-2016

Omschrijving:
De tagged value DCM::ValueSet van het concept TabakGebruikStatus heeft als naam RokerStatusCodelijst, dit zou TabakGebruikStatusCodelijst moeten zijn. Dit gezien de naam van het Concept.
Besluit:
De naam van de tagged value DCM::ValueSet van concept TabakGebruik aangepast van RokerStatusCodelijst in TabakGebruikStatusCodelijst.

ZIB-380

Newline in codelijstnaam van SpecifiekeStofSNKCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 08-06-2016

Omschrijving:
De codelijst SpecifiekeStofSNKCodelijst bevat een newline in de waardelijstnaam: value="SpecifiekeStofSNKCodelijst ", deze moet verwijderd worden.
Besluit:
De newline in de codelijstnaam SpecifiekeStofSNKCodelijst is verwijderd.

ZIB-381

Onterecht een spatie achter "OID :" in tagged value notes van tagged value DCM::ValueSet MedicatieGebruikRedenVanStoppenCodelijst van concept MedicatieGebruikRedenVanStoppen.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 08-06-2016

Omschrijving:
In de tagged value note behorende bij de tagged value DCM::ValueSet van concept MedicatieGebruikRedenVanStoppen voor codelijst MedicatieGebruikRedenVanStoppenCodelijst staat een spatie achter "OID :", deze moet verwijderd worden.
Besluit:
De spatie achter "OID :" in de tagged value note van DCM::ValueSet MedicatieGebruikRedenVanStoppenCodelijst van concept MedicatieGebruikRedenVanStoppen is verwijderd.

ZIB-382

Inconsistent gebruik van de naam StatusWaardeOMAHACodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De codelijst StatusWaardeOMAHACodelijst van het concept StatusWaarde heeft in het onderliggende document object onterecht de naam StatuswaardeOMAHACodelijst, dit moet worden aangepast.
Besluit:
De naamgeving van het document object StatuswaardeOMAHACodelijst aangepast in StatusWaardeOMAHACodelijst.

ZIB-383

Inconsistent gebruik van de naam StatusWaardeNOCCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De codelijst StatusWaardeNOCCodelijst van het concept StatusWaarde heeft in het onderliggende document object onterecht de naam StatuswaardeNOCCodelijst, dit moet worden aangepast.
Besluit:
De naamgeving van het document object StatuswaardeNOCCodelijst aangepast in StatusWaardeNOCCodelijst.

ZIB-384

Inconsistent gebruik van de naam StatusWaardeSnomedCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De naam van de tagged value DCM::ValueSet StatuswaardeSnomedCodelijst van het concept StatusWaarde is onjuist. Dit zou StatusWaardeSnomedCodelijst moeten zijn i.p.v. StatuswaardeSnomedCodelijst.
Besluit:
De naam van de tagged value DCM::ValueSet StatuswaardeSnomedCodelijst van het concept StatusWaarde is aangepast in StatusWaardeSnomedCodelijst.

ZIB-385

Inconsistent gebruik van de naam AdresSoortCodelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De codelijst AdresSoortCodelijst van het concept AdresSoort heeft in het onderliggende document object onterecht de naam AdresSoortCodeLijst, dit moet worden aangepast.
Besluit:
De naamgeving van het document object AdresSoortCodeLijst aangepast in AdresSoortCodelijst.

ZIB-386

De GeverifeerdBijCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De GeverifieerdBijCodelijst heeft in de onderliggende codelijst geen "OID: " aanduiding voor de OID, deze zou moeten worden toegevoegd.
Besluit:
De "OID: " aanduiding is toegvoegd in de GeverifieerdBijCodelijst.

ZIB-387

De BurgerlijkeStaatCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BurgerlijkeStaat Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De BurgerlijkeStaatCodelijst heeft in de onderliggende codelijst geen "OID: " aanduiding voor de OID, deze zou moeten worden toegevoegd.
Besluit:
De "OID: " aanduiding is toegvoegd in de BurgerlijkeStaatCodelijst.

ZIB-388

De ToedieningswegCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De ToedieningswegCodelijst heeft in de onderliggende codelijst geen "OID: " aanduiding voor de OID, deze zou moeten worden toegevoegd.
Besluit:
De "OID: " aanduiding is toegvoegd in de ToedieningswegCodelijst.

ZIB-389

De LevensovertuigingCodelijst heeft geen ":" aanduiding achter "OID" staan in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Levensovertuiging Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De LevensovertuigingCodelijst heeft in de onderliggende codelijst geen ":" aanduiding achter de "OID" staan, deze zou moeten worden toegevoegd.
Besluit:
De ":" aanduiding is toegvoegd achter "OID" in de LevensovertuigingCodelijst.

ZIB-390

De OID van de codelijst WeekdagenCodelijst van het concept Weekdagen is onjuist in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De OID van de codelijst WeekdagenCodelijst van het concept Weekdagen is onjuist in de onderliggende codelijst. In de tagged value note DCM::ValueSet van het concept Weekdagen is voor de WeekdagenCodelijst als OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.5.4 gedefinieerd, in de onderliggende codelijst is dit OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.1.5. Laatstgenoemde is onjuist, en zou hier aangepast moeten worden in OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.5.4.
Besluit:
De OID van de codelijst WeekdagenCodelijst was onjuist, deze is aangepast van OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.1.5 in OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.5.4.

ZIB-391

De SchooltypeCodelijst heeft geen ":" aanduiding achter "OID" staan in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Opleiding Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De SchooltypeCodelijst heeft in de onderliggende codelijst geen ":" aanduiding achter de "OID" staan, deze zou moeten worden toegevoegd.
Besluit:
De ":" aanduiding is toegvoegd achter "OID" in de SchooltypeCodelijst.

ZIB-392

De ResultaatTypeCodelijst heeft geen "OID: " aanduiding in de onderliggende codelijst.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen) Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De ResultaatTypeCodelijst heeft in de onderliggende codelijst geen "OID: " aanduiding voor de OID, deze zou moeten worden toegevoegd.
Besluit:
De "OID: " aanduiding is toegvoegd in de ResultaatTypeCodelijst.

ZIB-393

Tagged value DCM::LifecycleStatus bevat waarde Draft.

Aangemaakt op: 16-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen) Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De tagged value DCM::LifecycleStatus van de bouwsteen MedicatieVoorschrift bevat nog waarde Draft, die zou Final moeten zijn.
Besluit:
De tagged value DCM::LifecycleStatus is aangepast van Draft naar Final.

ZIB-397

Conceptidentificatie niet meer via tag DCM::DefinitionCode

Aangemaakt op: 17-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
In alle bouwstenen hebben veel onderdelen tweemaal een koppeling met DCM::DefinitionCode. Voorbeeld:

nl.nfu.AdemHaling-v1.0 > AfwijkendAdemhalingspatroon

1) DCM::DefinitionCode = "SNOMED CT: 278907009 Respiratory pattern" 2) DCM::DefinitionCode = "NL-CM:12.5.7"

Daar heb ik een technisch probleem mee in de verwerking: hoe zie ik dat 2) de *Identifier* van dit specifieke concept+definitie is en 1) de conceptcode in een arbitrair stelsel? (Arbitrair omdat dit een NFU keuze is die andere DCM-bouwers misschien anders doen)

Belangrijker echter: 2) is absoluut geen DefinitionCode in de echte wereld, maar een DefinitionId/ConceptId of iets anders dat recht doet aan het doel, namelijk een *Identifier*.

De huidige situatie is onnodig hinderlijk voor implementaties, waarvan ART-DECOR er slechts 1 is. Ik begrijp dat ook Michael vd Zel van UMCG hier tegenaan is gelopen.

Wijzigingsverzoek: Vervang DCM::DefinitionCode door DCM::ConceptId (of DCM::DefinitionId, of nog iets anders) op alle plaatsen waar DCM::DefinitionCode wordt gebruikt om een *identifier* te duiden.
Besluit:
DCM::DefinitionCode is vervangen door DCM::ConceptId. DCM:ReferencedDefenitioncode is vervangen door DCM::ReferencedConceptID.

ZIB-398

Tagged value NL-CM:10.1.4 ProductType onjuist

Aangemaakt op: 20-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De tagged value NL-CM:10.1.4 voor het concept ProductType is onjuist, dit zou NL-CM:10.1.3 moeten zijn.
Besluit:
De tagged value DCM::DefinitionCode van het concept ProductType is aangepast van NL-CM:10.1.4 naar NL-CM:10.1.3.

ZIB-399

"Geen geloof" vergeten te coderen

Aangemaakt op: 20-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Levensovertuiging Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
In de waardelijst LevensovertuigingCodelijst heeft de waarde "Geen geloof" ook de code "Geen geloof".

Codes met spaties erin worden in HL7v3 niet ondersteund. "Geen geloof" is een concept dat zich verhoudt met uitspraken als "Geen allergie", "Geen HIV" etc.

Dat zou je doen met: <observation negationInd="true">

  <code code="160538000" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/>

</observation>
Besluit:
In de code van geen geloof spatie verwijderd, het is nu GeenGeloof

ZIB-400

DHD Codesysteem onbekend

Aangemaakt op: 20-04-2015 Component: ART-DECOR (Dataset, Scenario's, Templates)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen) Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 11-01-2017

Omschrijving:
In OverdrachtConcern zit concept ProbleemNaam met daaraan een waardelijst waarin van DHD gebruikt wordt gemaakt. De op dit moment aanwezige waarde voor het codesysteem is 9999. Dat is geen geldige OID voor dit systeem.

Zolang dit zo is, zal DHD niet gebruiken zijn. Voorstel: OID uitdelen en aan DHD geven vergelijkbaar met OID voor BSN
Besluit:
Het codesysteem DHD dat is opgenomen in de ProbleemNaamCodelijst voorzien van een passende OID.

ZIB-401

CBV Verrichtingen mist geldig OID

Aangemaakt op: 20-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtVerrichting(vervallen) Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 11-01-2017

Omschrijving:
In de waardelijst VerrichtingTypeCodelijst ontbreekt voor CBV Verrichtingen een geldige OID. Zolang dit zo is kan deze niet worden geïmplementeerd.

Voorstel: uitdelen en geven aan DHD die hierover gaat.
Besluit:
In de waardelijst VerrichtingTypeCodelijst is voor CBV Verrichtingen een geldige OID toegevoegd.

ZIB-402

In waardelijst OrderStatusCodelijst staat een verkeerde OID.

Aangemaakt op: 21-04-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
In waardelijst OrderStatusCodelijst staat een verkeerde OID voor SNOMED CT "2.16.840.1.113.883.6.96". Dit voor de code Requested in de codelijst.

De juiste is "2.16.840.1.113883.6.96".
Besluit:
Onjuiste OID bij concept in OrderStatusCodelijst aangepast naar 2.16.840.1.113883.6.96.

ZIB-406

tabel pag 31 mist nieuwe medicatie bouwstenen

Aangemaakt op: 12-05-2015 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: MedicatieToediening(vervallen)

MedicatieVerstrekking(vervallen)
MedicatieVoorschrift(vervallen)

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
op pagina 31 staat in de tabel alleen de bouwsteen MedicatieGebruik. Deze is opgesplitst en de nieuwe moeten hier ook bij staan (toediening, verstrakking en voorschrift)
Besluit:
In bijlage 1 bij sectie Medicatie alle Zorginformatiebouwstenen (4) t.a.v. Medicatie genoemd.

ZIB-407

pag 31 incorrecte (oude) naam van bouwsteen staat vermeld

Aangemaakt op: 12-05-2015 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling Publicatieversie: 1.0
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
ademfrequentie moet wijzigen in ademhaling
Besluit:
Tekstuele aanpassing naam bouwsteen (staond verkeerd in bijlage) in Begeleidend Document

ZIB-408

tabel 32 verkeerde naam bouwsteen

Aangemaakt op: 12-05-2015 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
er staat nu GeplandeZorgActiviteit maar er mot staan OverdrachtGeplandeZorgactiviteit
Besluit:
Naam van de bouwsteen aangepast in begeleidend document

ZIB-410

beetje info weggevallen.

Aangemaakt op: 19-05-2015 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
in bijlage 2, overzicht standaarden is bij de Richtlijn Detailed Clinical Model weggevallen dat dit "een gezamelijk product van NICTIZ, SHB, UMCG, R4C en Parelsnoer" is. Ik zou dat om diverse redenen maar gewoon weer terugzetten. Tenslotte is er door bovenstaande organisaties ook betaald aan R4C voor het schrijfwerk en/of er hebben ook diverse andere mensen aan het schrijven van de hoofdstukken meegewerkt.
Besluit:
Teksy Aangepast/aangevuld. Was inderdaad weggevallen.

ZIB-411

Aanpassingen t.b.v. consistent gebruik van o.a. spaties t.b.v. import in ART-DECOR

Aangemaakt op: 20-05-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
In de bouwstenen zijn t.o.v. de publicatieversie 2015 enkele kleine wijzigingen doorgevoerd wat betreft het consistent gebruik van o.a. spaties in bijvoorbeeld tagged value notes en codelijsten om een geautomatiseerde import in ART-DECOR mogelijk te maken.
Besluit:
Aanpassingen t.b.v. consistent gebruik van o.a. spaties t.b.v. import in ART-DECOR.

ZIB-412

Tekstuele aanpassing in Begeleidend document i.v.m. foutief weergeven bouwsteennaam

Aangemaakt op: 20-05-2015 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
Hoi [~smeele],

Op pagina 30 van het Begeleidend document is een aanpassing nodig wat betreft de naamgeving van een bouwsteen in Bijlage 1.

Namelijk:

- FunctioneleStatus aanpassen in FunctioneleOfMentaleStatus.

Zou jij deze aanpassingen willen doorvoeren in de "werkversie" van het begeleidend document?

Groeten, Andra

PS. Deze melding is ook aan bod gekomen in wijzigingsverzoek GOG-405, maar hier speelt momenteel een tweetal issues door elkaar. Vandaar dit wijzigingsverzoek aangemaakt t.b.v. gestructureerde verdere afhandeling.
Besluit:
Uitgevoerd, staat klaar voorm publicatie

ZIB-413

DCM::ReferencedDefinitionCode van concept ZorgverlenerNaam::Naamgegevens niet correct

Aangemaakt op: 18-06-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
Voor het concept ZorgverlenerNaam::Naamgegevens is een tagged value DCM::ReferencedDefinitionCode aanwezig. Deze is niet correct, de waarde die nu aanwezig is betreft NL-CM:0.1.5 (verwijst naar Contactgegevens), dit zou moeten zijn NL-CM:0.1.6 (verwijst naast Naamgegevens).
Besluit:
De tagged value DCM::ReferencedDefinitionCode van het concept ZorgverlenerNaam::Naamgegevens aangepast van NL-CM:0.1.5 naar NL-CM:0.1.6.

ZIB-414

Richting relatie tussen constraints en waardelijsten is fout

Aangemaakt op: 03-07-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale Publicatieversie: 1.2
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De richting van de relatie tussen de constraint en de waarde lijst bij het concept GCS_Verbal loopt van de waardelijst naar de constraint ipv anders om. Dit is tegen de conventie en levert problemen op bij de export naar Decor en bij atuomatische checks van waardelijst attributen. Voorstel is om ze om te draaien.
Besluit:
De richting van de relatie tussen de constraint en de waardelijst bij het concept GCS_Verbal loopt van de waardelijst naar de constraint i.p.v. anders om. Dit is opgelost.

ZIB-415

Onjuiste SNOMED CT code in codelijst AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst

Aangemaakt op: 16-07-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De SNOMED CT code (40296006) voor Ataxic respiration uit de codelijst AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 39106000.
Besluit:
De SNOMED CT code (40296006) voor Ataxic respiration uit de codelijst AfwijkendAdemhalingspatroonCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 39106000.

ZIB-416

SNOMED CT code onjuist in RitmeCodelijst.

Aangemaakt op: 16-07-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De SNOMED CT code (58617008) voor Abnormal respiratory rhythm uit de codelijst RitmeCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 85617008.
Besluit:
De SNOMED CT code (58617008) voor Abnormal respiratory rhythm uit de codelijst RitmeCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 85617008.

ZIB-417

Onjuiste SNOMED CT code in SymptoomCodelijst.

Aangemaakt op: 16-07-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
AllergieIntolerantie: De SNOMED CT code (47346002) voor Allergic conjunctivitis uit de codelijst SymptoomCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 473460002.
Besluit:
AllergieIntolerantie: De SNOMED CT code (47346002) voor Allergic conjunctivitis uit de codelijst SymptoomCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 473460002.

ZIB-418

Vervallen SNOMED CT code in DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst

Aangemaakt op: 16-07-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De SNOMED CT code (373338002) voor DrugsOfGeneesmiddelSoort uit de codelijst DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst is vervallen, deze is vervangen door de geldige code 703842006.
Besluit:
De SNOMED CT code (373338002) voor DrugsOfGeneesmiddelSoort uit de codelijst DrugsOfGeneesmiddelSoortCodelijst is vervallen, deze is vervangen door de geldige code 703842006.

ZIB-419

Onjuiste SNOMED CT code in TemperatuurTypeCodelijst.

Aangemaakt op: 16-07-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamstemperatuur Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De SNOMED CT code (41594500) voor Oral temperature uit de codelijst TemperatuurTypeCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 415945006.
Besluit:
De SNOMED CT code (41594500) voor Oral temperature uit de codelijst TemperatuurTypeCodelijst is onjuist, deze is vervangen door de geldige code 415945006.

ZIB-420

Vervallen SNOMED CT code in ResultaatTypeCodelijst

Aangemaakt op: 16-07-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen) Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 09-06-2016

Omschrijving:
De SNOMED CT code (69200006) voor Poison screening uit de codelijst ResultaatTypeCodelijst is vervallen, deze is vervangen door de geldige code 314076009.
Besluit:
De SNOMED CT code (69200006) voor Poison screening uit de codelijst ResultaatTypeCodelijst is vervallen, deze is vervangen door de geldige code 314076009.

ZIB-421

ZorgverlenerCodelijst code PRG moet PRF zijn

Aangemaakt op: 22-07-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 11-01-2017

Omschrijving:
De code PRG voor hoofdbehandelaar bestaat niet in het genoemde codesysteem. De bedoelde code is PRF.

Zie ook: https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-issues--zib1bbr-?id=3
Besluit:
ZorgverlenerRolCodelijst code PRG voor Performer was onjuist, deze is aangepast naar PRF.

ZIB-422

Typo in de definitie van het concept 'Adres:Adresgegevens'

Aangemaakt op: 20-08-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 11-01-2017

Omschrijving:
De typo in de volgende definitie van het concept 'Adres:Adresgegevens': "Het fysieke adres van de locatie van de orgaanbieder" aanpassen.
Besluit:
Typo aangepast in de definitie van het concept 'Adres:Adresgegevens'.

ZIB-423

Verkeerd bron-codestelsel gekoppeld aan de 'TestStatusCodelijst'.

Aangemaakt op: 20-08-2015 Component: ART-DECOR (Dataset, Scenario's, Templates)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)

OverdrachtTekstUitslag(vervallen)

Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 11-01-2017

Omschrijving:
Het concept 'TekstUitslagStatus' maakt gebruikt van de codelijst: 'TestStatusCodelijst'. Aan deze waardenlijst is een verkeerd codeSystem (Bron-codestelsel) gekoppeld. Het is: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 'ManchetType'.Het moet zijn SNOMED CT.
Besluit:
Aan het codesysteem ResultaatStatus in respectievelijk de codelijsten ResultaatStatusCodelijst en TestStatusCodelijst is de OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.16.1 gekoppeld, ten onrechte was hier voorheen OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.4.15.1 gekoppeld.

ZIB-425

Code voor het concept 'Waarschijnlijkheid' toewijzen.

Aangemaakt op: 20-08-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 11-01-2017

Omschrijving:
Het concept 'Waarschijnlijkheid' beschrijft de "Reactie" en heeft de 'antwoord-waarde' uit 'WaarschijnlijkheidCodelijst' de code voor de 'vraag-waarde' ontbreekt . Graag een code toewijzen.
Besluit:
Aan de 'WaarschijnlijkheidCodelijst' is de code voor de 'vraag-waarde' toegewezen.

ZIB-426

Code voor het concept 'ReactieDuur' toewijzen.

Aangemaakt op: 20-08-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Het concept 'ReactieDuur' beschrijft de "Reactie". De code voor de 'vraag-waarde' van het concept 'ReactieDuur' ontbreekt . Graag een code toewijzen.
Besluit:
Het concept Reactieduur is verwijderd uit de zib.

ZIB-427

Code voor het concept 'MateVanKritiekZijn' toewijzen.

Aangemaakt op: 20-08-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Het concept 'MateVanKritiekZij' beschrijft de "AllergieIntolerantie" en heeft de 'antwoord-waarde' uit de 'MateVanKritiekZijCodelijst'. De code voor de 'vraag-waarde' ontbreekt . Graag een code toewijzen.
Besluit:
De code voor de 'vraag-waarde' van het concept 'MateVanKritiekZijn' zijn toegevoegd.

ZIB-429

Opsplitsen bouwsteen Patient zodat Naamgegevens, Adresgegevens en Contactgegevens aparte bouwstenen worden.

Aangemaakt op: 28-08-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Eén ding wordt door deze plaatjes en met name door de tabel, nu wel heel zichtbaar: de grote hoeveelheid relaties naar de ‘bouwstenen’: Naamgegevens, Adresgegevens en Contactgegevens. Die lopen nu allemaal via de bouwsteen Patient. Dat kan ik wel uitleggen, maar het is toch ook enigszins verwarrend en we zullen het waarschijnlijk nog heel vaak aan anderen moeten uitleggen. Ik vind de verleiding daarom heel groot om hier (in een volgende release?) toch zelfstandige bouwstenen van te maken.

Hoe kijken jullie daar tegenaan?

Met vriendelijke groet,

Sjaak Gondelach


Specialist informatisering | Directie Informatie Technologie, Informatisering Beleid & Architectuur Universitair Medisch Centrum Utrecht | Kamernummer FAC 10.12 | Huispostnummer FAC 10.12 | Postbus 85500 | 3508 GA UTRECHT T: +31 88 75 643 18 | M: +31 6 2774 43 18 | www.umcutrecht.nl
Besluit:
Patient opgesplitst in drie sub-bouwstenen: Naamgegevens, Adresgegevens en Contactgegevens en de bouwsteen nl.zorg.Patient-v3.1.

ZIB-430

Aanpassen naamgeving concept PatientIdentificatienummer

Aangemaakt op: 28-08-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
In de zorginformatiebouwsteen Patient is een concept aanwezig waarin het identificatienummer is opgenomen. De naamgeving van dit concept is PatientIdentificatienummer. Graag zou ik de naamgeving aan willen passen naar Identificatienummer. Dit omdat PatientIdentificatienummer in de zorginformatiebouwsteen Patient mijn inziens dubbelop is, en ik bij het hergebruik van dit concept voor standaarden waarin niet gesproken wordt van patiënten maar van cliënten, burgers (etc.) tegen problemen aanloop met de huidige naamgeving.
Besluit:
De naamgeving van het concept PatientIdentificatienummer is aangepast naar Identificatienummer.

ZIB-431

Gebruik van LOINC en SNOMED CT in vitale functies gerelateerde zorginformatiebouwstenen

Aangemaakt op: 28-08-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

Bloeddruk
GlasgowComaScale
Hartfrequentie
Lichaamsgewicht
Lichaamslengte
Lichaamstemperatuur
O2Saturatie
Pijnscore
Polsfrequentie

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Gedurende het kerngroepoverleg van woensdag 26 augustus '15 is uitgebreid gesproken over het gebruik van LOINC en SNOMED CT coderingen in de zorginformatiebouwstenen.

In samenwerking tussen LOINC en IHTSDO is een document opgesteld waarin zij hebben beschreven op welke wijze SNOMED CT en LOINC in combinatie het beste gebruikt kunnen worden. Hierin wordt o.a. aangegeven dat voor een bepaald concept de waarden in SNOMED CT uitgedrukt moeten (kunnen) worden en de vraag in LOINC. Beide partijen hebben als uitgangspunt uitgesproken uit elkaars vaarwater te blijven, dit houdt in dat zaken die niet in SNOMED CT terug te vinden zijn, waarschijnlijk ook niet in SNOMED CT zullen komen indien de principe afspraak is dat deze zaken in LOINC geplaatst worden.

Op dit moment hebben de vitale functies gerelateerde zorginformatiebouwstenen een SNOMED CT code gekoppeld (voor bijv. bloeddruk). Dit wijkt af van datgene wat internationaal gangbaar is en van de wijze waarop C-CDA dit voorschrijft, dat zou namelijk LOINC zijn.

Ronald Cornet heeft in het kerngroepoverleg aangegeven dat het uitgangspunt zou moeten zijn dat door de kerngroep op zijn minst serieus overwogen wordt om voor een aantal situaties (bijv. de vitale functies zorginformatiebouwstenen) over te gaan naar LOINC. Dit eveneens om aan te sluiten bij de keuzes die binnen Meaningful Use gemaakt zijn. Zijn advies is goed te kijken naar LOINC, en in principe te zeggen: "LOINC, tenzij...".

In overleg met de kerngroep dit wijzigingsverzoek om de discussie t.b.v. besluitvorming rondom het gebruik van LOINC en SNOMED CT in de vitale functies zorginformatiebouwstenen op gang te brengen.
Besluit:
LOINC codering is toegevoegd aan de volgende concepten: Ademhaling- Respiratory Rate: 9279-1 Bloeddruk- Systolische bloeddruk 8480-6, Diastolische bloeddruk:8462-4 GlasgowComaScale: 35088-4 Hartfrequentie- HartfrequentieWaarde: 8867-4 Lichaamsgewicht- GewichtWaarde: 29463-7 Lichaamslengte- LengteWaarde: 8302-2 Lichaamstemperatuur- TemperatuurWaarde:8310-5 O2Saturatie: SpO2Waarde: 59408-5 Polsfrequentie: PolsfrequentieWaarde:8893-0

ZIB-433

Specificaties laten vervallen in CodelijstLumenStatus.

Aangemaakt op: 03-08-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Infuus Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Wijzigingsverzoek n.a.v. toetsingsopmerkingen referentiegroep dd. 1 juli 2015. Ingediend vanuit Erasmus MC, door H. de Graaf.

=

Codelijst LumenStatus bevat afgedopt en heparineslot en zoutspeoelingsslot De laatste 2 zijn een specificering van de eerste en onder te brengen bij medicatie  : element Slotmedicatievloeistof . Moeten volgens mij dus vervallen in de CodelijstLumenstatus

=

Het volgende is besproken in de bijeenkomst op 1 juli 2015: Meer discussie nodig, ingedienen als issue voor een volgende versie.
Besluit:
Heparineslot en zoutspoelingsslot vervallen van de LijnStatusCodelijst.

ZIB-436

Toevoegen datum laatste menstruatie aan bouwsteen.

Aangemaakt op: 03-08-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zwangerschap Publicatieversie: 3.0
Status: In release Publicatiedatum: 14-02-2017

Omschrijving:
Wijzigingsverzoek n.a.v. toetsingsopmerkingen referentiegroep dd. 1 juli 2015. Ingediend vanuit Erasmus MC, door H. de Graaf.

=

datum laatste menstruatie is vervallen in aanpassing is wel noodzakelijk ook voor zwangerschap als rekendatum in het EPD en voor overzicht in overdracht??

=

Het volgende is besproken in de bijeenkomst op 1 juli 2015: De reden om hem te laten vervallen is dat hij in eerste instantie in de bouwsteen Menstruatie zat, en daar is hij komen te vervallen. Als we hem terug willen hebben, dan zou hij in bouwsteen Zwangerschap geplaatst moeten worden. Bij mensen met een verhoogd bloedingsgevaar is dit concept volgens Helen wel gewenst zodat je hier rekening kunt houden. In beide bouwstenen opnemen is technisch mogeljk een probleem. Dit wordt bestudeerd. Aanvulling dd. 08-07-2015: In de bouwsteen Menstruatiecyclus is het concept DatumLaatsteMenstruatie toegevoegd, in de beheerfase bespreken op welke wijze dit al dan niet gewenst is dit concept eveneens op te nemen in de bouwsteen Zwangerschap.
Besluit:
Datum laatste menstruatie is toegevoegd aan de bouwsteen nl.zorg.Zwangerschap-v3.1. Zie ook issue ZIB-543.

ZIB-441

SNOMED CT: 165033004, Respiratory flow rate

Aangemaakt op: 17-09-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Van: Ernst.deBel@radboudumc.nl [1] Verzonden: woensdag 16 september 2015 13:25 Aan: Andra Schmohl; Fred Smeele Onderwerp: SNOMED CT: 165033004, Respiratory flow rate in

Beste allebei, ik weet niet hoe in JIRA te werken, maar ik heb een fut gevonden in de bouwsteen Ademhaling. Flowrate gaat over : De hoeveelheid toegediende zuurstof. De waarde ligt tussen 0.0 en 50.0 l/min (meestal met een flowmeter aan de muur). 50 liter O2/min is ver boven het maximum van de gebruikelijke toedieningsystemen. Boven de 6 l/min giert de O2 je neus uit, en 50 l/min is zelfs brandgevaarlijk. De code SNOMED CT: 165033004 (Respiratory flow rate) gaat over iets totaal anders, namelijk het ademminuutvolume (meestal 6-10 l/min), dit kan spontaan zijn of door een beademingsmachine ingesteld. Deze fout is medisch gezien ernstig; ik hoop niet dat een doorgegeven waarde met de huidige bouwsteen ooit wordt gebruikt

Met vriendelijke groet,

Ernst de Bel Informatie Architect Informatie Management, Strategie en Beleid Ernst.debel@radboudumc.nl T (024) 36 17 185 / M 06 43 82 28 30
Besluit:
De SNOMED CT code voor het element "Flowrate" is aangepast naar SNOMED CT: 427081008 Delivered oxygen flow rate (observable entity).

ZIB-442

Tweetal tekstuele aanpassingen in AdresSoortCodeLijst

Aangemaakt op: 01-10-2015 Component: ART-DECOR (Dataset, Scenario's, Templates)

DCM (Enterprise Architect)

Het betreft de bouwstenen: Patient Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Van: Willem Burgers [2] Verzonden: woensdag 16 september 2015 9:39 Aan: kwaliteit@nfu.nl Onderwerp: Registratie aan de bron spelfouten

Geachte heer/mevrouw,

Bij het doornemen van de bouwstenen kwam ik een aantal spelfouten tegen, die ik bij u onder de aandacht wil brengen.

Het gaat voornamelijk om het patiëntmodel, zie: http://wiki.klinischebouwsteen.nl/wiki/Patient Bij de AdresSoortCodeLijst staat één maal Addres in het Engels, terwijl dit met dubbel s geschreven moet worden, Address. Bij de andere Engelse termen gaat dit wel goed.

Het woord vakantie in "vakantie adres" is geen bijvoeglijk naamwoord. Dit is dan ook een spatiefout. Vakantieadres moet gewoon aan elkaar geschreven worden, net zoals Werkadres.

Ik hoop dat u deze twee wijzigingen mee wil nemen. Het zou zonde zijn als alle applicaties die dit overnemen fouten bevatten. Zeker als het waarden zijn die op het scherm getoond moeten worden.

Met vriendelijke groet, Willem Burgers
Besluit:
Bij de AdresSoortCodeLijst is 'Addres' aangepast naar 'Address' en 'vakantie adres' is aangepast naar 'vakantieadres'.

ZIB-443

Aanpassing in codes in BiologischeRelatieCodelijst

Aangemaakt op: 08-10-2015 Component: ART-DECOR (Dataset, Scenario's, Templates)

DCM (Enterprise Architect)

Het betreft de bouwstenen: Familieanamnese Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
In de BiologischeRelatieCodelijst is een drietal codes aanwezig die aangepast moeten worden, namelijk:

Grandparent GRPRN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Grootouder Grandparent GPARNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootouder Great grandparent GGRPRN RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootouder

Dit graag aanpassen.
Besluit:
Grandparent GPARNT RoleCode 2.16.840.1.113883.5.111 Overgrootouder verwijderd. "neef/ nicht" gesplitst en beschrijving aangepast. Beschrijving "Cousin" is ook aangepast.

ZIB-444

Overlijdensdatum in ZIB Familieanamnese vs. leeftijd waarop persoon is overleden

Aangemaakt op: 08-10-2015 Component: ART-DECOR (Dataset, Scenario's, Templates)

DCM (Enterprise Architect)

Het betreft de bouwstenen: Familieanamnese Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 11-01-2017

Omschrijving:
Opmerking Lindsay: "De Overlijdensdatum: is dit relevant? Of is de leeftijd waarop die persoon is overleden relevant?"

Reactie Albert-Jan: "Wat de overlijdensdatum betreft: de leeftijd waarop iemand aan een aandoening overleden is, lijkt me, naast de overlijdensdatum, zeker relevant. Ik weet niet wat de overwegingen zijn geweest om dat niet mee te nemen. Als issue kan dat dan ook gecheckt worden."
Besluit:
De leeftijd waarop het familielid is overleden is toegevoegd. De overlijdensdatum is weggehaald.

ZIB-445

Omschrijving Schooltypecodelijst is niet correct

Aangemaakt op: 22-10-2015 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: Opleiding Publicatieversie: 2.0
Status: In release Publicatiedatum: 11-01-2017

Omschrijving:
De codelijst is opgebouwd vanuit NHG tabel 20. de omschrijvingen daarvan staan niet in de openbare publicatie van deze lijst. De volgende omschrijvingen zijn o.i. (Radboudumc) niet correct, en zouden verbeterd moeten worden: Niveau 04, Middelbaar Algemeen Onderwijs zou moeten omvatten : MAVO en VMBO-T, en Niveau 04, Lager beroepsonderwijs zou moeten omvatten : LBO, VMBO-B en VMBO-K Deze laatse twee opleidingniveau's zijn niet compatibel met het concept Middelbaar Algemeen Onderwijs.
Besluit:
In de SchooltypeCodelijst is op Niveau 04, Middelbaar Algemeen Onderwijs VMBO-T toegevoegd en op Niveau 04, Lager beroepsonderwijs VMBO-B en VMBO-K toegevoegd.

ZIB-446

ProbleemType mist status

Aangemaakt op: 05-11-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen) Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Je kan nu in Concern alleen aangeven dat het een diagnose betreft, maar niet of dit een voorlopige (werk) of definitieve betreft. Bij veel indicatoren, e.g. doorlooptijd (Soncos) is dit essentieel.

Het is in feite een detailering van het soort diagnose. Zo heb je o.a.: werk (voorlopig), hoofd (definitief), neven.

Wellicht is dit op te lossen door het ProbleemType uit te breiden.
Besluit:
Aan de bouwsteen in een concept VerificatieStatus toegevoegd, waarmee de klinische status van bv de diagnose kan worden meegegeven.

ZIB-448

Onlogische afhankelijkheid

Aangemaakt op: 05-11-2015 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Betaler

Contactpersoon
Patient
Zorgaanbieder
Zorgverlener

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Er zitten meerdere onlogische relaties tussen Betaler, Zorgverlener, Contactpersoon, Zorgaanbieder en Patient. Het betreft hier de structuren voor naam, adres, telecom gegevens. Dit zou moeten worden vervangen door een datatype, namelijk EN, AD en TEL. Een DCM beschrijft functionele afhankelijkheden. E.g. het is een beetje vreemd dat een Zorgverlener een PatientNaam heeft. Zie de rode lijnen in de bijlage.
Besluit:
Adres, telecom en contact gegevens worden als sub-bouwsteen gemodelleerd. De verwijzing naar nl.zorg.Patient komt hiermee te vervallen.

ZIB-449

Toevoegen van de locatie aan zorgaanbieder

Aangemaakt op: 12-01-2016 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
O.a. vanuit het LROI (Landelijk Register van Orthopedische implantanten) is behoefte aan teovoegen van de locatie, waar de operatie heeft plaatsgevonden. Belangrijk wordt om een goede definitie van 'locatie' bij zorgaanbieder te hanteren: bij bijvoorbeeld 2 gefuseerde ziekenhuizen is het begrijpelijk dat de locatie in de zin van 'gebouwen' nodig zijn, maar locatie is niet beoeld om elk kamer in een ziekenhuis te identificeren.
Besluit:
Concept "OrganisatieLocatie" is toegevoegd aan de nl.zorg.Zorgaanbieder bouwsteen.

ZIB-453

Wijziging naamgeving ZIB's en logo's door andere opzet van beheer

Aangemaakt op: 03-05-2016 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie: Divers
Status: In release Publicatiedatum: 26-10-2016

Omschrijving:
Binnen Registratie aan de Bron is afgesproken dat vanaf (ongeveer) 1 mei 2016 het beheer van de ZIB's 'Zorg-Nederland-breed' wordt opgezet. Het doel daarvan is om, behalve de huidige Reg ad Bron deelnemers (NFU, NVZ en Nictiz) ook andere partijen te betrekken bij het beheer van de ZIB's, zodat het gevoel dat de ZIB's van 'iedereen' zijn en niet exclusief van NFU etc. Een van de gevolgen hiervan is dat zoveel mogelijk uiterlijke kenmerken van de ZIB's, die verwijzen naar de ontstaansgeschiedenis worden verwijderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om logo's in de pdf's en de naamgeving van de ZIB's.
Besluit:

ZIB-456

Toevoegen nieuwe optie aan ZorgverlenerRolCodelijst

Aangemaakt op: 25-05-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
De ZorgverlenerRolCodelijst kent de rol "Uitvoerder". Bij een operatie geldt de chirurg als Uitvoerder. Er is echter ook regelmatig sprake van een assistent-chirurg. Daar is nu geen rol voor. Verzoek is om de RolCodelijst uit te breiden met assistent-uitvoerder.

Verzoek komt voort uit pilotproject LROI.
Besluit:
Rol "TweedeUitvoeder" is toegevoegd aan de ZorgverlenerRolCodelijst.

ZIB-457

Uitbreiding AnatomischeLocatieCodelijst met Snomed qualifiers

Aangemaakt op: 25-05-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtVerrichting(vervallen) Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
De codelijst omvat nu alleen maar codes van het type "anatomical structure" uit Snomed. Maar om een anatomische locatie aan te duiden is ook gebruik van "links" en "rechts" nodig. Dit zijn qualifiers. Verzoek is om in de Codelijst ook Snomed qualifiers toe te staan.
Besluit:
Aan de volgende zibs is het concept "Lateraliteit" toegevoegd: nl.zorg.Brandwond, nl.zorg.Decubituswond, nl.zorg.Huidaandoening, nl.zorg.Stoma, nl.zorg.Wond, nl.zorg.MedischHulpmiddel en nl.zorg.Verrichting.

ZIB-458

Uitbreiding met dataelement "werkwijze"

Aangemaakt op: 25-05-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtVerrichting(vervallen) Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Allerlei verrichtingen kennen bepaalde manieren om iets te doen. Met een dataelement "werkwijze" (of "techniek", "methodiek" of dergelijke) kan veel informatie over de manier waarop een verrichting wordt uitgevoerd meegegeven worden. Cardinaliteit zou 0-* moeten zijn. Bij bv. de LROI-aanlevering zou dit element gebruikt kunnen worden voor zaken als Approach, maar ook voor andere gebruikte methodieken als cement, lavage, pressurising. Maar ook voor andere typen verrichtingen zou dit element waardevolle informatie kunnen bevatten.
Besluit:
Element "VerrichtingMethode" is toegevoegd aan de bouwsteen. Voor het bruikbaar is voor implementatie zal eerst de waardelijst meer vorm moeten krijgen.

ZIB-459

Toevoegen extra opties voor ProbleemTypeCodelijst

Aangemaakt op: 25-05-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen) Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Deze codelijst kent alleen "diagnose". In de praktijk is behoefte onderscheid te kunnen maken tussen hoofddiagnose, nevendiagnose en werkdiagnose. Verzoek is om deze opties op te nemen in de codelijst.
Besluit:
Aan de bouwsteen in een concept VerificatieStatus toegevoegd, waarmee de klinische status van bv de diagnose kan worden meegegeven.

ZIB-461

Uitbreiding ProductIDCodelijst met HIBC

Aangemaakt op: 25-05-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
De codelijst staat nu nog alleen GTIN toe. Dit is echter niet afdoende bruikbaar. Verzoek is om ook HIBC als codelijst toe te staan, naast de GTIN.
Besluit:
HIBC toegevoegd als mogelijk ProductIdCodesysteem.

ZIB-463

Toevoegen IC aan ContactTypeCodelijst

Aangemaakt op: 25-05-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Contact Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
De contactlijst kent wel de SEH, maar niet de IC als optie. Terwijl de IC, net als de SEH, ook niet te vangen is onder "klinisch" of "dagopname" of iets dergelijks. Verzoek is om de codelijst uit te breiden met IC.
Besluit:
Door het aanpassen van de omschrijving van ContactTypeCodelijst van de code voor "klinisch" valt kortverblijf op de IC nu onder deze code. Aanpassing van de lijst is niet nodig.

ZIB-465

Uitbreiding met datacontainers "Herkomst" en "Ontslagbestemming"

Aangemaakt op: 25-05-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Contact Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Contact kent al een element "RedenContact". Het is nu echter nog niet mogelijk om aan te geven waar een patiënt vandaan komt, en waar deze na ontslag heen gaat. Veel ziekenhuizen vragen patiënten bij binnenkomst al naar herkomst (bv. vanwege MRSA-risico). En bij klinische patiënten is van belang vast te kunnen leggen wat hun ontslagbestemming is. Voor de NICE-aanlevering zijn beide zaken van belang. De containers zouden uit de volgende elementen moeten bestaan: 1) type (instelling, thuis, mortuarium, anders) 2) i.g.v. instelling: AGB-code 3) i.g.v. instelling: afdeling binnen instelling (zie eerder voorstel codelijst Afdeling bij Zorgaanbieder)
Besluit:
De elementen "Herkomst" en "Bestemming" zijn toegevoegd.

ZIB-466

Uitbreiding met dataelement "ConditiesTijdensMeting"

Aangemaakt op: 25-05-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: GlasgowComaScale Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Er zijn verschillende condities waarin een patiënt kan verkeren die van invloed zijn op de gemeten Glasgow Coma Score. Om de gemeten score op waarde te kunnen schatten is het nodig om te weten onder welke condities gemeten is. Voorstel voor codelijst is: geïntubeerd, tracheostoma, afasie, onder invloed van sedatie, overig. De eerste is m.n. op de IC en de OK relevant, afasie en sedatie zijn condities die neurologen ook graag willen weten. Het is dus niet specifiek voor de NICE-aanlevering.
Besluit:
Element ConditiesTIjdensMeting toegevoegd met codelijst.

ZIB-467

aanpassen naam, type en naamcodelijst, type e status

Aangemaakt op: 23-06-2016 Component: ART-DECOR (Dataset, Scenario's, Templates)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen) Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
ProbleemNaam: ID NL-CM:5.1.3.:

 • item verpleegkundige diagnose: toevoegen "/patientprobleem";
NANDA wijzigen in V&VN Nationale Kernset Patiëntproblemen. De referentie terminologie is Snomed CT
 • Bij paramedische diagnoses, Nanda verwijderen (Nanda I is niet paramedisch)
 • functionele beperkingen ICF; de voorkeursterminologie is Snomed CT

ProbleemStatus: NL-CM:5.1.4: toevoegen ‘Risico op’ (controleer ook Snomed CT codes van de status) Probleemnaamcodelijst: derde rij, tweede kolom: Codestelselnaam: NANDA verwijderen; Vervangen door Nationale Kernset (Snomed CT)Besluit:
V&VN Nationale Kernset Patientproblemen is toegevoegd aan de lijst met codestelsels voor het vastleggen van problemen. Nanda is waar niet relevant verwijderd als mogelijk codestelsel.

ZIB-470

Terminologiekoppeling Alcoholgebruik

Aangemaakt op: 13-07-2016 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
N.a.v. vragen Igor Schoonbrood: - Alcoholgebruikstatus koppelen aan 228273003 |Finding related to alcohol drinking behavior (finding)|. - Beschrijving 'heeft nooit alcohol gedronken' wijzigen naar 'levenslang niet-drinker' (vorig jaar overeengekomen met Andra). - Hoeveelheid koppelen aan 160573003 |Alcohol intake (observable entity)|.
Besluit:
 Alcoholgebruikstatus gekoppeld aan 228273003 |Finding related to alcohol drinking behavior (finding)|.  Beschrijving 'heeft nooit alcohol gedronken' wijzigigd naar 'levenslang niet-drinker'  Hoeveelheid gekoppeld aan 160573003 |Alcohol intake (observable entity)|.

ZIB-471

Terminologiekoppeling Patiënt

Aangemaakt op: 13-07-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Patient Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
N.a.v. vragen Igor: - Overlijdensindicator koppelen aan 18632008 |Patient status determination, deceased (finding)| (= patiënt is dood verklaard) of aan 419099009 |Dead (finding)| (= dood). - Datum van overlijden koppelen aan 399753006|Date of death (observable entity)|.
Besluit:
De volgende LOINC/SNOMED codes zijn toegevoegd: Geslacht: LOINC 46098-0 Sex Geboortedatum: LOINC 21112-8 Birth date DatumOverlijden: LOINC 81954-0 Date of death [Date] Overlijdensindicator: SNOMED CT 397709008 patient died (finding)

ZIB-472

Terminologiekoppeling klopt niet met beschrijving

Aangemaakt op: 13-07-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen) Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
N.a.v. vraag Igor: product, waarom mag product wel met snomed en werkzame stof (ingredient) niet met snomed?

SNOMED staat wel in de beschrijving bij ProductCode maar niet in de waardenlijst. Ik zou één van beiden aanpassen zodat ze met elkaar kloppen. In principe adviseren we (in Nederland) de G-Standaard voor producten en werkzame substanties.
Besluit:
ATKODE staat in ProductCodelijstZICodelijst. SNOMED bij Productcode weggehaald omdat er geen gestandaardiseerde lijst is van medicijnen.

ZIB-473

Terminologiekoppeling Lichaamsgewicht

Aangemaakt op: 13-07-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamsgewicht Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
N.a.v. vraag Igor: waarom wordt de eenheid niet SNOMED gecodeerd. Je kunt gram/kg aangeven

De huidige SNOMED-koppeling specificeert de eenheid inderdaad niet; dat kan ook eigenlijk niet met SNOMED. Voor het coderen van eenheden gebruik je UCUM. Ik adviseer om de container te koppelen aan 162763007 |O/E: weight (finding)| (niet aan de huidige koppeling want dat is een observable entity, die niet aan containers gekoppeld kunnen worden) en de gewichtswaarde aan kg (UCUM).
Besluit:
LOINC code 29463-7 |Body weight| is toegewezen aan het concept GewichtWaarde.

ZIB-474

Terminologiekoppeling Tabaksgebruik

Aangemaakt op: 13-07-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
N.a.v. vraag Igor: Tabakgebruikstatus (de vraag) is niet SNOMED gecodeerd. het antwoord--> de lijst wel. komt op meer plekken voor

De snomedkoppelingen in de waardenlijst geven al genoeg informatie, daar voegt een conceptkoppeling niets aan toe. Maar bij waarde 'other' is dit niet het geval, want other wat? Voorstel: koppel het concept aan 365980008 |Finding of tobacco use and exposure (finding)|, de gezamenlijke voorouder van de koppelingen van de waardenlijst.
Besluit:
TabakGebruikStatus krijgt de code: 365980008 |Finding of tobacco use and exposure (finding).

ZIB-475

Terminologiekoppeling Drugsgebruik

Aangemaakt op: 13-07-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
N.a.v. vraag Igor:  drukgebruikstatus (vraag zelf) is niet SNOMED gecodeerd.

De terminologiekoppeling 228366006 |Finding related to drug misuse behaviour (finding)| is de beste koppeling voor zowel de bouwsteen Drugsgebruik als het concept DrugGebruikStatus. Je kunt echter niet dezelfde koppeling aan twee concepten onder elkaar uitdelen... Ik adviseer om de bouwsteen zelf te koppelen aan 228366006 |Finding related to drug misuse behaviour (finding)|. Een koppeling voor Druggebruikstatus zou dan niets toevoegen en is ook niet nodig, omdat alle waarden in de waardenlijst al een koppeling hebben (UNK en OTH staan er niet in). "
Besluit:
De terminologiekoppeling 228366006 |Finding related to drug misuse behaviour (finding)| is gekoppeld aan DrugGebruikStatus. De rootconcept van de ZIB wordt niet gecodeerd.

ZIB-476

Terminologiekoppeling Lichaamslengte

Aangemaakt op: 13-07-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
N.a.v. vraag Igor:  eenheden mee definieren cm of m! in snomed.

Voorstel: codeer container Lichaamslengte met 162755006 |O/E - height (finding)| en LengteWaarde met UCUM (cm). Zie ook issue ZIB-473, kies voor analoge oplossingen.
Besluit:
LOINC code 8302-2 |Body height| is toegewezen aan het concept LengteWaarde.

ZIB-477

Terminologiekoppeling LaboratoriumUitslag

Aangemaakt op: 13-07-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen) Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Igor schrijft het volgende: "labwaarden ook volgens Loinc coderen nodig: uitslag, soort test (onderzoekscodelijst = loinc en bestaat uit:  monster (monstermateriaalcodelijst = SNOMED), bepaling (testnaamcodelijst = alle waarden loinc?), eenheid, datum test Vraag NICTIZ: testmethodecodelijst alle waarden SNOMED? testnaamcodelijst en onderzoekscodelijst beiden alle waarden loinc? datumtijd hebben wel alleen code van nictiz (wisselt wel voor verschillende datums)"

Ik adviseer met klem om hier de Nationale Labcodeset & de Lab2Lab-berichtenstandaard te volgen. Codeer testen/bepalingen met LOINC, monsters & kwalitatieve uitslagen met SNOMED. Kwantitatieve uitslagen heb je twee velden nodig, voor het getal en voor de juiste UCUM-eenheid. Eventueel nog een type uitslag 'vrije tekst'. Voor methodes wordt een eigen lijst (uit Labcodeset) gehanteerd.
Besluit:
SNOMED code aan concept Testmethode 246501002 | Technique (attribute) toegevoegd.

ZIB-479

Monster herkomst ontbreekt

Aangemaakt op: 14-07-2016 Component: FHIR Profiles
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen) Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
In de ZIB ontbreekt de notie waar een monster vandaan komt. Dat hoeft niet van de patiënt te komen voor wie je het bepaalt.

Gaarne toevoegen. Achtergrond: FHIR Specimen stelt dit stukje informatie (terecht vinden wij) verplicht dus is de ZIB niet goed te implementeren.
Besluit:
Een concept Bron van het monster is toegevoegd,

ZIB-481

Ambiguïteit in interpretatie van ResultaatStatus

Aangemaakt op: 14-07-2016 Component: FHIR Profiles
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen) Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Als er een Onderzoek is, dan lijkt ResultaatStatus op Onderzoek te slaan en dan hebben de LaboratoriumTests blijkbaar geen status.

Als er geen Onderzoek is, dan lijkt ResultaatStatus op de LaboratoriumTest te slaan.

De definitie geeft geen uitsluitsel over de intentie en gebruikt zelfs een term die verder nergens voorkomt: "De status van de laboratoriumuitslag.".

In HL7v2, HL7v3 en FHIR wordt wel verschil gemaakt tussen de status van het gehele resultaat en die van de verschillende deelresultaten. Gaarne de definitie en afhankelijkheden uitbreiden en/of status op de verschillende niveau's uitwerken.
Besluit:
Er is een status op deelresultaat niveau toegevoegd en de beschrijvingen zijn aangepast

ZIB-483

Splitsing van ZIB Voorschrift in Medicatieafspraak en Verstrekkingsverzoek

Aangemaakt op: 21-07-2016 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVoorschrift(vervallen) Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Medicatievoorschrift wordt in het kader van het programma Medicatieprocessen gesplitst in 2 aparte bouwstenen, namelijk Medicatieafspraak en Verstrekkingsverzoek. Hiermee wordt het onderscheid tussen de therapeutische en logistieke informatie inzichtelijker. Met deze wijziging is tevens een grondige herziening van de dataset, waardenlijsten en scenario's aangebracht.
Besluit:
Twee nieuwe ZIB's Medicatieafspraak en Verstrekkingsverzoek zijn ontwikkeld.

ZIB-484

Splitsing van ZIB Verstrekking in Toedieningsafspraak en Verstrekking

Aangemaakt op: 21-07-2016 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: MedicatieVerstrekking(vervallen) Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Medicatieverstrekking wordt in het kader van het programma Medicatieprocessen gesplitst in 2 aparte bouwstenen, namelijk toedieningsafspraak en Verstrekkings. Hiermee wordt het onderscheid tussen de therapeutische en logistieke informatie inzichtelijker. Met deze wijziging is tevens een grondige herziening van de dataset, waardenlijsten en scenario's aangebracht.
Besluit:
wee nieuwe ZIB's Toedieningsafspraak en Verstrekking zijn ontwikkeld.

ZIB-485

Splitsing van ZIB Medicatiegebruik in Gebruik en Verbruik

Aangemaakt op: 22-07-2016 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: MedicatieGebruik(vervallen) Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
In het kader van het programma Medicatieproces is de bestaande bouwsteen Medicatiegebruik gesplitst in Gebruik en Verbruik. Dit heeft als doel om beter onderscheid te kunnen maken tussen de therapeutische en logistieke informatie.
Besluit:
ZIB MedicatieGebruik is aangepast in nl.zorg.MedicatieGebruik-v1.0 (therapeutische informatie). Verbruik is niet uitgewerkt.

ZIB-487

AllergieIntolerantie.Waarschijnlijkheid "Zeker niet" uitleg gevraagd

Aangemaakt op: 09-08-2016 Component: FHIR Profiles
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
We lopen tegen het probleem aan dat we niet goed kunnen verklaren waarom je ooit een reactie koppelt met een substantie waarop de reactie "Zeker niet" betrekking heeft.

Koppel je de reactie dan niet aan de substantie waarop deze wel betrekking heeft of laat je de substantie dan niet gewoon achterwege?

In een Diagnostisch resultaat kun je je er nog iets bij voorstellen dat je een paar keer met bepaalde stoffen hebt getest en het juiste stofje nog niet hebt gevonden, maar in de AllergieIntolerantie zou je dan een lijstje opbouwen van stofjes en dan per stofje zeggen wat de waarschijnlijkheid is. Dat ondersteunt de ZIB echter niet.

Juist omdat de VeroorzakendeStof dus onbekend zou kunnen zijn, zou de kardinaliteit van dit element dan ook 0..1 moeten zijn en niet 1..1. Geen van de 5 codelijsten ondersteunt "onbekend".
Besluit:
In het architectuurteam overleg van 24-05 is besloten dat het element Waarschijnlijkheid verdwijnt.

ZIB-488

niet compleet

Aangemaakt op: 04-10-2016 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: AlcoholGebruik Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
-bij roken is een item gespecificeerd dat aangeeft dat iemand niet rookt, maar dat men niet weet of deze persoon ooit heeft gerookt. een soortgelijk antwoord ontbreekt bij alcoholgebruik. ik heb dit antwoord zelf gemaakt en gedefinieerd met de SNOMEDterm non-drinker 105542008.


Besluit:
SNOMED code voor niet- drinker, verleden onbekend toegevoegd.

ZIB-491

Bij telefoonnummer staat "het telefoonnummer van de patiënt", ook als het om een zorgverlener of zorgaanbieder gaat

Aangemaakt op: 11-10-2016 Component: ART-DECOR (Dataset, Scenario's, Templates)
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder

Zorgverlener

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Bij telefoonnummer staat "het telefoonnummer van de patiënt", ook als het om een zorgverlener of zorgaanbieder gaat

Feedback Ernst de Bel naar aanleiding van review MP 9
Besluit:
Telecom gegevens zijn als sub-bouwsteen gemodelleerd en daarmee is de connectie naar Patient verdwenen.

ZIB-492

Waar past faxnummer voor zorgverlener / zorgaanbieder (patiënt) in de ZIB

Aangemaakt op: 11-10-2016 Component: ART-DECOR (Dataset, Scenario's, Templates)
Het betreft de bouwstenen: Patient

Zorgverlener

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Waar past faxnummer voor zorgverlener / zorgaanbieder (patiënt) in de ZIB?

Bij nummersoort telefoonnummer staat een waardelijst, maar daar zit fax niet bij. Fax is nog wel nodig. Feedback van Ernst de Bel naar aanleiding van review MP 9.

0-L HP Primary Home Address Use 0-L TMP Tempory Address Address Use 0-L WP Work Place Address Use 0-L MC Mobile Contact Address Use 0-L PG Pager Address Use
Besluit:
Fax nummer is toegevoegd als mogelijke keuze.

ZIB-500

Heroverweeg WaarschijnlijkheidCodelijst

Aangemaakt op: 31-10-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)

FHIR Profiles

Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Reviewcommentaar op uitwerking in FHIR BGZ 1.0 AllergieIntolerantie Waarschijnlijkheid van Ernst de Bel:

"Mapping kan beter: confirmed = certain, probable = likely, ruled out is klinisch niet bewijsbaar (dus onzin), possible doen we ook niet aan"

Dat betekent dat "Zeker niet" en "Mogelijk" uit de lijst zouden moeten worden gehaald.
Besluit:
Het element Waarschijnlijkheid is vervallen.

ZIB-502

ZorgverlenerRol hoort niet thuis bij Zorgverlener

Aangemaakt op: 03-11-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)

FHIR Profiles

Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Zorgverlenerrol hoort niet thuis in de ZIB Zorgverlener. De semantiek van het veld is namelijk geënt op de rol die iemand speelt in de context van een behandeling/bezoek/etc. Dit element hoort dus ook daar thuis en kan geen intrinsieke eigenschap van een zorgverlener zijn. Geen enkele zorgverlener is per definitie bijvoorbeeld een Performer/Attender/Consultant.
Besluit:
De ZorgverlenerRol blijft maar kan zowel in de relatie als in de zib vormgegeven worden. Het is altijd een rol in een bepaalde usecase dus één rol.

ZIB-509

Wat is de toegevoegde waarde van zib Polsfrequentie naast Hartfrequentie?

Aangemaakt op: 17-11-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Polsfrequentie Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 29-05-2018

Omschrijving:
Afkomstig uit ZIB-454 van Igor:

wat voegt dit toe t.o.v. Hartfrequentie - gemeten volgens palpatie?
Besluit:
Naar aanleiding van de discussie is besloten om beide zibs te behouden. Bij nl.zorg.Hartfrequentie is de meetmethode 'Palpatie' op deprecated gezet.

ZIB-512

Hoe houd je verschillende adresgegevens uit elkaar?

Aangemaakt op: 17-11-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Afkomstig uit ZIB-454 van Igor: Zorgaanbieder: postcode verwijst naar bouwsteen patient, maar als ik adres patient en zorgaanbieder in 1 bestand zet hoe houd ik ze dan uit elkaar als ze geen uniek nummer hebben?
Besluit:
Door het opsplitsen van de Patient bouwsteen in drie sub-bouwstenen: Naamgegevens, Contactgegevens en Adresgegevens is deze issue opgelost.

ZIB-513

Is UZI het geschikte codestelsel voor Zorgverlener?

Aangemaakt op: 17-11-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Afkomstig uit ZIB-454 van Igor: Zorgverlener: is het wenselijk de zorgverlener met UZI te identificeren? En hebben alle ziekenhuismedewerkers met patiëntencontact een dergelijk nummer?
Besluit:
Tekstuele aanpassing in conceptbeschrijving van het zorgverleneridentificatienummer om het mogelijke gebruik van het veld te verduidelijken.

ZIB-517

Onduidelijk hoe ProductTypeCodelijst gebruikt moet worden.

Aangemaakt op: 23-11-2016 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Onduidelijk hoe ProductTypeCodelijst gebruikt moet worden. Toegestaan zijn alle waarden (UNSPSC)? Betekent dit dat je elke string hiervoor kunt gebruiken?
Besluit:
UNSPSC is vervangen door SNOMED CT.

ZIB-522

Codestelsel veranderen voor producttype

Aangemaakt op: 29-11-2016 Component: ART-DECOR (Dataset, Scenario's, Templates)
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Op dit moment wordt UNSPSC aangeduid als te gebruiken codestelsel voor producttype van medische hulpmiddelen. Dit graag wijzigen naar SNOMED CT, omdat UNSPSC geen veelgebruikt codestelsel in NL is en omdat SNOMED breder gebruikt wordt en een medisch terminologiesysteem is.
Besluit:
UNSPSC is vervangen door SNOMED CT.

ZIB-523

Foutieve code in SNAQScoreCodelijst

Aangemaakt op: 07-12-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: SNAQScore Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
In de SNAQScoreCodelijst de omschrijvingen van LossAverage en LossHigh verwisseld en dus foutief. Deze moeten aangepast worden.
Besluit:
In de SNAQScoreCodelijst de omschrijvingen van LossAverage en LossHigh verwisseld en dus foutief. Dezeis aangepast.

ZIB-524

Toevoegen Anatomische Locatie en PijnContext teneinde de bouwsteen Pijnbeleving te laten vervallen

Aangemaakt op: 07-12-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Pijnscore Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
De verpleegkundige bouwsteen Pijnbeleving bevat naasr een verwijzing naar de bouwsteen Pinscore alleen de concepten Anatomische Locatie en PijnContext. Daarna voegt de bouwsteen Pijnbeleving te weinig toe om als zelfstandige bouwsteen te handhaven. Als de twee genoemde concepten in de bouwsteen Pijnscore worden opgenomen kan de bouwsteen Pijnbeleving vervallen.
Besluit:
Concept AnatomischeLocatie en Lateraliteit toegevoegd aan nl.zorg.Pijnscore-v3.1.

ZIB-525

Toevoegen stief- en adoptie ouders aan RelatieCodelijst

Aangemaakt op: 12-12-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Vanuit het programma Kind en Gezin is behoefte om bij gezinssamenstelling ook stief- en adoptie vader en moeder aan te kunnen geven
Besluit:
Toegevoegd aan RelatieCodelijst: STPFTH Stepfather STPMTH Stepmother ADOPTF adoptive father ADOPTM adoptive mother

ZIB-528

ZorgaanbiederIdentificatieNummer, beschrijving is beperkt

Aangemaakt op: 19-12-2016 Component: ART-DECOR (Dataset, Scenario's, Templates)
Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
In de definitie staat dat het uitsluitend kan gaan om URA of AGB.

Dit is wat beperkt.

In de geboortezorg wordt bijv. ook gebruik gemaakt van LVR-id en van een unieke organisatie OID.

Een zin die zegt dat ook andere id's mogelijk zijn (afhankelijk van de context), zou fijn zijn, want dan kunnen we het item blijven 'erven'. Anders moeten we een eigen specifieke versie maken.
Besluit:
Aan de beschrijvende tekst van het element ZorgaanbiederIdentificatieNummer is het volgende toegevoegd: " Afhankelijk van de context zijn ook andere ID's mogelijk."

ZIB-529

Voorbeelden bij ProbleemType Conditie onlogisch

Aangemaakt op: 22-12-2016 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen) Publicatieversie: 3.1
Status: In release Publicatiedatum: 23-02-2017

Omschrijving:
In de uitleg bij de zib OverdrachtConcern staat het ProbleemType Conditie als volgt gedefinieerd:

"Een conditie (Condition): een beschrijving van een (afwijkende) toestand van het lichaam, die niet noodzakelijkerwijs als ziekte wordt gezien. Voorbeelden: zwangerschap, circulatiestoornis, vergiftiging."

Het eerste voorbeeld is te begrijpen, maar een circulatiestoornis of vergiftiging zou ik toch geen "toestand, die niet noodzakelijkerwijs als ziekte wordt gezien" willen noemen. Kunnen deze voorbeelden weggehaald worden? Bv. handvoorkeur (rechts- / linkshandig) lijkt me passender als voorbeeld.
Besluit:
Door aanpassing van de definitietekst van het concept is het als onlogich ervaren voorbeeld van conditie niet langer aanwezig.

ZIB-530

Verwijzingen naar de bouwsteen Verpleegkundige Interventie verwijderd

Aangemaakt op: 03-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BeperkingInMobiliteit

Blaasfunctie
Brandwond
Darmfunctie
DecubitusWond
FunctieHoren
FunctieZien
Huidaandoening
Infuus
ParticipatieInMaatschappij
SondeSysteem
Stoma
Taalvaardigheid
VermogenTotDrinken
VermogenTotEten
VermogenTotMondverzorging
VermogenTotToiletgang
VermogenTotZichKleden
VermogenTotZichWassen
Voedingsadvies
VrijheidsbeperkendeMaatregelen
Wond
Ziektebeleving
VermogenTotHaarverzorging(vervallen)
VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ(vervallen)

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Veel van de verpleegkundige bouwstenen bevatten een referentie naar het concept Verpleegkundige Actie van de bouwsteen Verpleegkundige Interventie. Deze verwijzing hoort echter niet op bouwsteen niveau plaats te vinden. Indien een relatie gelegd moet worden tussen de uitkomst van een assessment en een actie moet dit op dataset niveau gedaan worden middels een sectie/paragraaf structuur. Daarnaast hoort de interventie feitelijk aan het probleen gekoppeld te worden en niet aan de uitslag van een assessment
Besluit:
Veel van de verpleegkundige bouwstenen bevatten een referentie naar het concept Verpleegkundige Actie van de bouwsteen Verpleegkundige Interventie. Deze verwijzing hoort echter niet op bouwsteen niveau plaats te vinden. Indien een relatie gelegd moet worden tussen de uitkomst van een assessment en een actie moet dit op dataset niveau gedaan worden middels een sectie/paragraaf structuur. Daarnaast hoort de interventie feitelijk aan het probleen gekoppeld te worden en niet aan de uitslag van een assessment

ZIB-531

Vervangen 5-punts ICF schaal door 3-punts SNOMED CT schaal voor beperkingen en stoornissen

Aangemaakt op: 03-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BeperkingInMobiliteit

Blaasfunctie
Darmfunctie
FunctieHoren
FunctieZien
VermogenTotDrinken
VermogenTotEten
VermogenTotMondverzorging
VermogenTotToiletgang
VermogenTotZichKleden
VermogenTotZichWassen

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
De verpleegkundige bouwstenen die beperkingen en stoornissen beschrijven gebruiken voor de duiding van de ernst een 5-punts ICF codering. In de praktijk is gebleken dat deze 5-punts schaal meer detail geeft dan gebruikt wordt. Bovendien worden ook andere codestelsels gebruikt. Daarom wordt de ICF codering in deze bouwstenen vervangen door een driepunts SNOMED CT gebaseerde gradatie. SNOMED wordt hierbij als referentie codesysteem gebruikt. Tevens wordt aansluiting gezocht bij o.a de Barthel index waar het om ADL concepten gaat.
Besluit:
De verpleegkundige bouwstenen die beperkingen en stoornissen beschrijven gebruiken voor de duiding van de ernst een 5-punts ICF codering. In de praktijk is gebleken dat deze 5-punts schaal meer detail geeft dan gebruikt wordt. Bovendien worden ook andere codestelsels gebruikt. Daarom wordt de ICF codering in deze bouwstenen vervangen door een driepunts SNOMED CT gebaseerde gradatie. SNOMED wordt hierbij als referentie codesysteem gebruikt. Tevens wordt aansluiting gezocht bij o.a de Barthel index waar het om ADL concepten gaat.

ZIB-532

Toevoegen concept BrandwondSoort met waardelijst

Aangemaakt op: 03-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Brandwond Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Om de oorzaak van een brandwond aan te kunnen geven wordt een extra concept toegevoegd. Kennis over de oorzaak van de brandwond is belangrijk bij de behandeling.
Besluit:
Om de oorzaak van een brandwond aan te kunnen geven wordt een extra concept toegevoegd.

ZIB-533

Toestaan dat de bouwsteen meer dan één foto kan bevatten

Aangemaakt op: 03-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: DecubitusWond

Wond

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
De cardinaliteit van het concept Wondfoto is 0..1. De wens is om meer dan één foto bij te voegen. De cardinaliteit is gewijzigd in 0..*
Besluit:
De cardinaliteit van het concept Wondfoto is 0..1. De wens is om meer dan één foto bij te voegen. De cardinaliteit is gewijzigd in 0..*.

ZIB-534

Toevoegen subcutaan infuus, verwijderen zout- en heparineslot

Aangemaakt op: 03-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Infuus Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Op verzoek wordt aan de infuuskathetertyprlijst een subcutaan infuus toegevoegd. Zout en heparine slot worden verwijderd uit de LijnStatuscodelijst. Het type vloeistof is al aan te geven als slotvloeistof. De keuze is dus redundant en daarmee verwarrend.
Besluit:
Aan de infuuskathetertyprlijst is een code voor subcutaan infuus toegevoegd. Zout en heparine slot worden verwijderd uit de LijnStatuscodelijst. Het type vloeistof is al aan te geven als slotvloeistof. De keuze is dus redundant en daarmee verwarrend.

ZIB-535

Toevoegen concept Traplopen aan de bouwsteen Mobiliteit

Aangemaakt op: 03-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BeperkingInMobiliteit Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Bij de aspecten van Mobiliteit die door de bouwsteen beschreven worden, ontbreekt een belangrijk aspect, namelijk het vermogen om zelfstandig trap op- en af te lopen, alsmede een waardelijst om het vermogen te waarderen. Deze is toegevoegd.
Besluit:
Bij de aspecten van Mobiliteit die door de bouwsteen beschreven worden, ontbreekt een belangrijk aspect, namelijk het vermogen om zelfstandig trap op- en af te lopen, alsmede een waardelijst om het vermogen te waarderen. Deze is toegevoegd.

ZIB-536

Veranderen van de conceptnaam 'Hobby' in 'Vrijetijdsbesteding'

Aangemaakt op: 03-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: ParticipatieInMaatschappij Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
De benaming van het concept 'Hobby' wordt als te beperkend gezien. 'Vrijetijdsbesteding' beantwoordt beter aan het idee achter het concept
Besluit:
De benaming van het concept 'Hobby' wordt als te beperkend gezien. 'Vrijetijdsbesteding' beantwoordt beter aan het idee achter het concept. De naam is aangepast.

ZIB-537

Toevoegen code voor Malon stoma aan de StomaTypeCodelijst

Aangemaakt op: 03-01-2017 Component: ART-DECOR (Dataset, Scenario's, Templates)

DCM (Enterprise Architect)

Het betreft de bouwstenen: Stoma Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Op verzoek van de redaktieraad wordt de code voor Malonestoma aan de StomaTypeCodelijst toegevoegd.
Besluit:
Een code voor Malonestoma is aan de StomaTypeCodelijst toegevoegd

ZIB-538

Splitsen taalbeheersing in begrijpen, lezen en schrijven

Aangemaakt op: 03-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Taalvaardigheid Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Het concept taalbeheersing geeft onvoldoende mogelijkheid om details over de taalbeheersing weer te geven. Daarom is het concept gesplitst in het begrijpen van de taal, het kunnen lezen en kunnen schrijven in een taal. Daarmee kan beter ingespeeld worden op evt. deficiënties
Besluit:
Het concept taalbeheersing geeft onvoldoende mogelijkheid om details over de taalbeheersing weer te geven. Daarom is het concept gesplitst in het begrijpen van de taal, het kunnen lezen en kunnen schrijven in een taal. Daarmee kan beter ingespeeld worden op evt. deficiënties

ZIB-539

Verwijderen referentie naar NOC codesysteem uit conceptbeschrijving

Aangemaakt op: 03-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: UitkomstVanZorg Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
In de paragraaf Concept wordt vermeld dat de uitkomsten van zorg beschreven kunnen worden met codesystemen als NOC en ICF. Dit is niet meer in lijn met de gekozen richting om SNOMED CT als referentie codesysteem te gebruiken.
Besluit:
Referentie naar de codesystemen NOC en ICF zijn vervangen door een verwijzing naar SNOMED-CT

ZIB-540

Samenvoegen van de concepten Mictie en Defecatie

Aangemaakt op: 03-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: VermogenTotToiletgang Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
In de praktijk blijkt geen onderscheid gemaakt te worden tussen hulp bij mictie en bij defecatie. Het is gewenst om deze twee aspecten samen te nemen.
Besluit:
In de praktijk blijkt geen onderscheid gemaakt te worden tussen hulp bij mictie en bij defecatie. Daarom zijn deze aspecten nu samengevoegd.

ZIB-541

Toevoegen code voor 'Gehele lichaam' aan waardenlijst voor lichaamsdeel

Aangemaakt op: 03-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: VermogenTotZichKleden

VermogenTotZichWassen

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Hoewel oorspronkelijk de gedachte was dat het niet specifiek vermelden van het lichaamsdeel betekent dat het het hele lichaam betreft, blijkt het in de praktijk tot verwarring te leiden. Dit kan worden opgelost door een code voor 'Gehele lichaam' toe te voegen.
Besluit:
Waardelijst betreffende lichaamsdeel is uitgebreid met een code voor 'Gehele lichaam'.

ZIB-542

Verwijderen verwijzingen naar codesystemen ICF, Omaha System, NANDA,,NIC en NOC

Aangemaakt op: 03-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: VerpleegkundigeInterventie Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Met de introductie van de SNOMED gebaseerde verpleegkundige probleemlijst wordt ook voor interventies SNOMED als referentie codesysteem ingevoerd. De verwijizingen naar andere codesystemen worden verwijderd en de verwijzing naar SNOMED toegevoegd.
Besluit:
Met de introductie van de SNOMED gebaseerde verpleegkundige probleemlijst wordt ook voor interventies SNOMED als referentie codesysteem ingevoerd. De verwijizingen naar andere codesystemen zijn verwijderd en de verwijzing naar SNOMED is toegevoegd.

ZIB-543

Toevoegen datum laatste menstruatie.

Aangemaakt op: 03-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zwangerschap Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Bij het vaststelllen van de conceptie datum wordt vaak de datum van de laatste menstruatie gebruikt. Deze ontbreekt in de huidige bouwsteen en moet dus toegevoegd worden.
Besluit:
Bij het vaststelllen van de conceptie datum wordt vaak de datum van de laatste menstruatie gebruikt. Deze ontbreekt in de huidige bouwsteen en is nu toegevoegd

ZIB-544

Toevoegen defecatiekleur

Aangemaakt op: 03-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Darmfunctie Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
De kleur van de ontlasting is een belangrijk gegeven bij de beoordeling van de darmfunctie. Het concept maakt echter geen deel uit van de bouwsteen en dient dus toegevoegd te worden incl een waardenlijst.
Besluit:
De kleur van de ontlasting is een belangrijk gegeven bij de beoordeling van de darmfunctie. Het concept maakt echter geen deel uit van de bouwsteen en dient dus toegevoegd te worden incl een waardenlijst.

ZIB-545

Toevoegen sondelengte

Aangemaakt op: 03-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: SondeSysteem Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Bij het (her)inbrengen van een sonde in de lengte van de in te brengen sonde een belangrijk gegeven. Op verzoek van de redactieraad wordt het concept toegevoegd.
Besluit:
Bij het (her)inbrengen van een sonde in de lengte van de in te brengen sonde een belangrijk gegeven. Op verzoek van de redactieraad wordt het concept toegevoegd.

ZIB-546

Toevoegen ' Melding kindermishandeling' aan het waardenlijst AlertnaamCodelijst

Aangemaakt op: 05-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Alert Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Vanuit het project ' Kind en Gezin' bestaat de behoefte om een gedane melding van kindermishandeling conform de JGZ-richtlijn Kindermishandeling door te kunnen geven als Alert. Hiervoor moet de genoemde waardenlijst uitgebreid worden.
Besluit:
Code 397940009 | kindermishandeling | victim of child abuse toegevoegd aan AlertNaamCodelijst.

ZIB-547

Toevoegen SNOMED CT als mogelijk codestelsel voor het coderen van producttype

Aangemaakt op: 05-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
In de bouwsteen MedischHulpmiddel staat bij het concept Producttype als enige codestelsel UNSPSC. In de praktijk wordt dit stelsel weinig gebruikt. Een aantal bouwstenen die verwijzen naar MedischHulpmiddel definieren een beperktere keuzelijst voor producttype gebaseerd op SNOMED CT. In het architectuurteam is afgesproken dat dit mogelijk is mits de oorsprokelijke bouwsteen dit codestelsel als een van de toegestane codestelsels vermeldt. Voorstel is daarom om SNOMED CT als zodanig op te nemen.
Besluit:
UNSPSC is vervangen door SNOMED CT.

ZIB-548

Christen ontbreekt in LevensovertuigingCodelijst

Aangemaakt op: 16-01-2017 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: Levensovertuiging Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Beste,

het verzoek is om Christen toe te voegen aan de LevensovertuigingCodelijst.
Besluit:
De waarde "Christen | SNOMED CT: 160549006" is toegevoegd aan de LevensovertuigingCodelijst.

ZIB-549

De Engelse naam van de bouwsteen en het rootconcept zijn niet correct

Aangemaakt op: 18-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Ademhaling

BehandelAanwijzing
Behandeldoel
FunctieZien
Hartfrequentie
Infuus
MedischHulpmiddel
OverdrachtGeplandeZorgactiviteit
Taalvaardigheid
UitkomstVanZorg
VermogenTotMondverzorging
VermogenTotToiletgang
VermogenTotZichKleden
VermogenTotZichWassen
Voedingsadvies
VrijheidsbeperkendeMaatregelen
Zorgverlener
MedicatieVerstrekking(vervallen)
OverdrachtConcern (vervallen)
OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)
OverdrachtTekstUitslag(vervallen)
OverdrachtValrisico(vervallen)
OverdrachtVerrichting(vervallen)
PijnBeleving(vervallen)
Slaapfunctie(vervallen)
VermogenTotHaarverzorging(vervallen)
VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ(vervallen)

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Naar aanleiding van de Engelse vertaling van het architectuurdocument zijn de verschillende in gebruik zijn de vertalingen van de bouwsteen en rootconcept namen vergeleken en is de vertaling verbeterd en geharmoniseerd. In dit issue worde de naamwijzigingen in de bouwstenen geadresseerd.
Besluit:
Naar aanleiding van de Engelse vertaling van het architectuurdocument zijn de verschillende in gebruik zijn de vertalingen van de bouwsteen en rootconcept namen vergeleken en is de vertaling verbeterd en geharmoniseerd. In dit issue worde de naamwijzigingen in de bouwstenen geadresseerd.

ZIB-550

Samenvoeging bouwstenen VrijheidsbeperkendeMaatregelen en VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ

Aangemaakt op: 19-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: VrijheidsbeperkendeMaatregelen

VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ(vervallen)

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
De twee bouwstenen zijn grotendeels indentiek, zij het dat de niet GGZ bouwsteen geen codering van de interventies kent. Uit praktijk is gebleken dat in de ziekenhuizen ook de interventie indeling zoals vermeld in de GGZ verie gehanteerd wordt. Door voor deze interventies SNOMED codes vast te stellen kan volstaan worden met een bouwsteen waarin voor de GGZ en ziekenhuiscontext verschillende waardenlijsten gefeinieerd worden. Dit wordt in veel bouwstenen gedaan.
Besluit:
De bouwstenen VrijheidsbeperkendeMaatregelen en VrijheidsbeperkendeMaatregelenGGZ zijn samengevoegd, In de GGZ context wordt de al aanwzige Argus codering gebruikt. Voor de ziekenhuis context zijn voor de interventies en toestemming SNOMED-CT gebaseerde waardelijsten toegevoegd.

ZIB-552

LOINC codering toevoegen bij bloeddruk

Aangemaakt op: 24-01-2017 Component: FHIR Profiles
Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
in FHIR zijn de LOINC coderingen voor bloeddruk verplicht.

Kunnen deze ook toegevoegd worden aan ZIB? We willen geen verplichting om beide coderingen over de lijn te sturen en beide definiëren bloeddruk adequaat.

omplete Summary of the Mandatory Requirements

  One code in Observation.code which must have
    a fixed Observation.code.coding.system='http ://loinc.org'
    a fixed Observation.code.coding.code= '55284-4'
    Other additional codes are allowed - e.g. more specific LOINC Codes, SNOMED CT concepts, system specific codes. All codes SHALL have an system value
  One Observation.component.code which must have
    a fixed Observation.component.code.coding.system='htp ://loinc.org'
    fixed Observation.component.code.coding.code= '8480-6'
    Other additional codes are allowed - e.g. more specific LOINC Codes, SNOMED CT concepts, system specific codes. All codes SHALL have an system value
  One Observation.component.code which must have
    a fixed Observation.component.code.coding.system='htp ://loinc.org'
    fixed Observation.component.code.coding.code= '8462-4'
    Other additional codes are allowed - e.g. more specific LOINC Codes, SNOMED CT concepts, system specific codes. All codes SHALL have an system value
  fixedObservation.component.valueQuantity.code = 'mm[Hg]'


http://build.fhir.org/bp.html
Besluit:
De volgende LOINC codes zijn toegevoegd: Rootconcept: Bloeddruk 85354-9 Diastolische bloeddruk 8462-4 Systolische bloeddruk 8480-6 Gemiddelde bloeddruk 8357-6

ZIB-553

Example Instances Contact Type komt niet overeen met ContactTypeCodelijst

Aangemaakt op: 27-01-2017 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: Contact Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Bij de voorbeelden wordt bij Contact type 'Spoed' en 'Opname' gegeven. Dit komt niet letterlijk overeen met hoe deze waarden in de ContactTypeCodelijst zijn gedefinieerd. Dit zou volgens mij 'SEH' en 'Dagopname' moeten zijn.
Besluit:
De voorbeelden bij ContactType zijn aangepast.

ZIB-555

Uitbreiding codelijst van ZIB DrugsGebruik

Aangemaakt op: 30-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: DrugsGebruik Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Zou het mogelijk zijn om bij de CBB DrugUse de codelijst van TypeOfDrugOrMedication uit te breiden? Bij de mapping van het register BTDIR (onderdeel van European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) hebben we gemerkt dat bepaalde drugs ontbreken in de lijst, zoals buprenorphine, fentanyl en barbituraten. Zou het mogelijk zijn om deze drugs op te nemen in de lijst? Verder hebben we gemerkt dat in de lijst enkel SNOMED codes met type ‘substance’ zijn opgenomen. Zou het mogelijk zijn om ook de SNOMED codes met type ‘product’ mee op te nemen in de lijst (vb 60881009 | Heroin (product))? Hoe wordt in de lijst omgegaan met de hiërarchische structuur van SNOMED? Als er naar amphetamines wordt gevraagd, worden dan de kinderen van amphetamine in SNOMED (methamfetamine, MDMA) automatisch meegenomen?
Besluit:
Tekstuele aanpassing in de Instructions.

ZIB-559

Link tussen ZIB AllergieIntolerance en ZIB Transferconcern

Aangemaakt op: 30-01-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 24-01-2018

Omschrijving:
Bij het mappen van de registers mappen we typisch de vragen naar de CBB en de antwoorden van de vraag naar de bijpassende codelijst. Door vragen over symptomen en diagnoses te mappen naar de ZIB TransferConcern ProblemName hebben we gemerkt dat sommige allergiën niet gemapt zijn naar de ZIB AllergieIntolerance. Hanteren jullie een hiërarchie bij het gebruik van de ZIB’s. Hebben jullie hier ook problemen mee?
Besluit:
Wij hanteren geen hierarchien in de zibs. Alle allergieen zijn al een probleem, dus die extra mapping naar AllergieIntolerantie kan alleen naar die specifieke lijsten gemaakt worden.Afwijzen.

ZIB-561

Terminologiekoppeling Woonsituatie

Aangemaakt op: 30-01-2017 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Graag containerconcept Woonsituatie koppelen aan 365508006 |Finding of residence and accommodation circumstances (finding)| (SNOMED).
Besluit:
Containerconcept Woonsituatie is gekoppeld aan 365508006 |Finding of residence and accommodation circumstances (finding)| (SNOMED).

ZIB-562

Terminologiekoppeling Tabakgebruik

Aangemaakt op: 30-01-2017 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Graag containerconcept koppelen aan 365980008 |Finding of tobacco use and exposure (finding)|. Over een juiste koppeling van Hoeveelheid en SoortTabakGebruik is overleg nodig. Deze overlappen, d.w.z. je kunt ze niet los van elkaar interpreteren. Zoals ze er staan is het lastig een koppeling te vinden. Alles in LOINC is te specifiek (dicteert bv. in het concept het soort tabak, of de tijdseenheid); in SNOMED zou je beide concepten willen koppelen aan 266918002 |Tobacco smoking consumption (observable entity)| maar helaas moeten koppelingen uniek zijn. Ik maak hier toch een issue van omdat ik een vraag erover heb binnengekregen via MedMij.
Besluit:
TabakGebruikStatus krijgt de code: 365980008 |Finding of tobacco use and exposure (finding). De container WaarnemingGebruik heeft geen SNOMED code.

ZIB-563

Engelse vertaling van Contact is Encounter

Aangemaakt op: 01-02-2017 Component: Algemeen

DCM (Enterprise Architect)

Het betreft de bouwstenen: Contact Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Op dit moment wordt het Nederlandse Contact vertaald in het Engels met "Contact". Het eerste wat je dan denkt is "Contactpersoon". In alle Engelstalige literatuur op het gebied van wat de ZIB Contact probeert te doen, heet dit concept Encounter.

Kan Encounter officieel als vertaling worden ingevoerd voor Contact?

NB: ook het Nederlandse "Contact" lijdt aan dezelfde ambiguïteit, maar een beter Nederlands woord ken ik niet.

Ik heb hiervoor ook http://www.skmtglossary.org geraadpleegd overigens.
Besluit:
Contact is nu vertaald naar Encounter.

ZIB-564

Aanpassing/harmonisatie Engelse conceptnamen

Aangemaakt op: 02-02-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Naar aanleiding de Engelse vertaling van het architectuurdocument zijn de Engelse vertalingen van de concepten opnieuw bekeken en waar nodig gewijzigd.
Besluit:
Engelse benaming van de zib is aangepast/geharmoniseerd.

ZIB-565

ContactTypeCodelijst niet compleet

Aangemaakt op: 06-02-2017 Component: FHIR Profiles
Het betreft de bouwstenen: Contact Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Vanuit de vertaling van de ZIB Contact naar de FHIR resource Encounter lopen we tegen verschillen aan in ContactTypeCodelijst met de FHIR valueset (http://hl7.org/fhir/ValueSet/encounter-class).

FHIR kent twee extra waarden, namelijk 'outpatient' en 'other'. Beide lijken mij juiste toevoegingen aan de ContactTypeCodelijst. Dit geldt vooral voor de waarde outpatient ofwel een poliklinisch contact moment. Waarom is deze waarde niet opgenomen in codelijst?
Besluit:
" Other" is toegevoegd aan ContactTypeCodelijst, voor de andere codes is op dit moment geen use case.

ZIB-568

Example Instances niet correct

Aangemaakt op: 10-02-2017 Component: FHIR Profiles
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Er wordt in het voorbeeld zowel de ProductID als ProductType gegeven. Hier hangen twee verschillende codesystemen achter. Voor ProductID is dit het Global Trade Item Number en voor het ProductType het UNSPSC.

Het voorbeeld geeft voor het ProductID de UNSPSC code, met een typfout bij de Pacemaker, voor het ProductType. Het ProductType bevat ook niet de juiste 'display name' van het UNSPSC code. Hier zou ik verwachten dat de letterlijke waarde behorende bij de code zou worden gegeven.

Bijvoorbeeld: External hearing device parts and accessories in plaats van gehoorapparaat.

ProductID wordt nu niet gegeven in het voorbeeld.
Besluit:
In het voorbeeld is nu gezet dat er een GTIN/HIBC code moet staan.

ZIB-569

Concept beschrijving ontbreekt in de Engelstalige versie

Aangemaakt op: 13-02-2017 Component: FHIR Profiles
Het betreft de bouwstenen: Voedingsadvies Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
De concept beschrijving van Voedingsadvies ontbreekt in de Engelstalige versie.
Besluit:
In de Engelstalige versie is de Concept beschrijving toegevoegd.

ZIB-571

Inconsistentie in conceptnamen PositieCodelijst

Aangemaakt op: 17-02-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamslengte Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
In PositieCodellijst gebruikt staan volgende SNOMED concepten:

10904000 - Standing position - Staande positie 102538003 - Lying position - Liggende positie

In de ZIB Bloeddruk komen deze zelfde concepten voor in PositieCodelijst, maar wordt er een andere conceptnaam en een andere omschrijving gebruikt, nl:

10904000 - Orthostatic body position - Staand 102538003 - Recumbent body position - Liggend

Deze conceptnamen zijn eveneens 'preferred synonym' in SNOMED CT.

Kan dit voor de ZIB Lichaamslengte gealigneerd worden?
Besluit:
Snomed coderingen van de PositieCodelijst geharmoniseerd met bouwsteen Bloeddruk

ZIB-572

Toevoegen code voor Skin Tear

Aangemaakt op: 21-02-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Wond Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Op verzoek van de redactieraad van de verpleegkundige bouwstenen is een code voor Skin Tear toegevoegd aan de codelijst WondssortCodelijst.
Besluit:
Een code voor Skin Tear is toegevoegd aan de codelijst WondssortCodelijst

ZIB-573

Toevoegen van de mogelijkheid om dimensies van het hulpmiddel aan te geven

Aangemaakt op: 21-02-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Vanuit de redactieraad van de verpleegkundige bouwstenen is het verzoek gekomen om de afmetingen van bv een katheter op te kunnen geven.
Besluit:
Concept " ProductOmschrijving" is toegevoegd.

ZIB-574

Alleen verwijzen naar het rootconcept van de ZIB.

Aangemaakt op: 21-02-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
In de Architectuurgroep is besloten om alleen naar het rootconcept van een ZIB te verwijzen. En niet meer naar een concept in een bouwsteen. Dit issue heeft betrekking op meerdere bouwstenen.
Besluit:
In de Architectuurgroep is besloten om alleen naar het rootconcept van een ZIB te verwijzen. En niet meer naar een concept in een bouwsteen. Dit issue heeft betrekking op meerdere bouwstenen. FamilieAnamnese, Contact, MedischHulpmiddel, Verrichting en Wilsverklaring verwijzen nu naar nl.zorg.Probleem.

ZIB-575

AWBZ moet uit VerzekeringSoortCodelijst

Aangemaakt op: 22-02-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Betaler Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
De AWBZ is vervallen met ingang van 1-1-2015. Delen ervan zijn overgegaan naar de Wet langdurige zorg (Wlz). In de VerzekeringSoortCodelijst komt nog wel BZ = Basisverzekering vanuit AWBZ voor, dat moet daar dus weg.
Besluit:
Het concept geeft aan dat het de codes zijn die de controle op verzekeringsrecht (COV) teruggeeft. De codetabel van Vektis die hiervoor gebruikt wordt, vermeldt nog AWBZ als code. Daarom is de code niet aangepast. In de omschrijving van de code is nu wel vermelding van de Wet langdurige zorg gemaakt .

ZIB-576

Aanpassen bouwstenen die nog de prefix overdracht hebben, zodat de prefix kan vervallen.

Aangemaakt op: 23-02-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtGeplandeZorgactiviteit

OverdrachtConcern (vervallen)
OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen)
OverdrachtTekstUitslag(vervallen)
OverdrachtVerrichting(vervallen)

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Vijf van de oorspronkelijke 'Overdrachts' bouwstenen zijn nog getooid met de prefix 'Overdracht' omdat de bouwstenen niet generiek genoeg worden geacht om buiten de usecase van overdracht te gepast te kunnen worden. Om de prefix wel weg te kunne laten meoten de bouwstenen aangepast worden.
Besluit:
In de ad-hoc werkgroep van het Architectuurteam zijn 4 bouwstenen van de prefix "Overdracht" ontdaan en aangepast. De bouwstenen heten nu: nl.zorg.LaboratoriumUitslag-v4.0, nl.zorg.Probleem-v4.0, nl.zorg.Verrrichting-v4.0, nl.zorg.TekstUitslag-v4.0.

ZIB-577

Toevoegen SNOMED CT concept in ResultaatTypeCodelijst

Aangemaakt op: 03-03-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtLaboratoriumUitslag(vervallen) Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
In ResultaatTypeCodelijst staat er momenteel geen geschikt concept voor laboratoriumtesten in het domein van de moleculaire genetica (bijvoorbeeld NGS bij het opsporen van mutaties in kankercellen).

Een voorstel is om het volgende concept op te nemen in de codelijst:

405825005 | Molecular genetic test

Dit concept bevindt zich op hetzelfde niveau als de andere concepten in de codelijst.

Een ander voorstel is om het 'parent'- concept op te nemen in de codelijst:

405824009 | Genetic test (procedure)
Besluit:
In de ResultaatTypeCodelijst is de waarde Moleculaire genetica 405825005 | Molecular genetic test opgenomen. Deze wijziging is doorgevoerd in de nl.zorg.LaboratoriumUitslag-v4.0.

ZIB-578

Aan het concept anatomische locatie moet een concept Laterariteit toegevoegd worden.

Aangemaakt op: 15-03-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Brandwond

DecubitusWond
FunctieHoren
Huidaandoening
Lichaamstemperatuur
MedischHulpmiddel
Stoma
Wond
OverdrachtVerrichting(vervallen)

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
In een aantal bouwstenen worden het begrip Anatomische locatie gebruikt. Bij sommige bestaat daarnaast ook een concept Lateraliteit. Met het SNOMED team is afgesproken dat de lateraliteit altijd apart vermeld wordt en dus geen onderdeel van de anatomische locatie is. Daarom moeten een aantal bouwstene aangepast worden.
Besluit:
Aan de volgende zibs is het concept "Lateraliteit" toegevoegd: nl.zorg.Brandwond, nl.zorg.Decubituswond, nl.zorg.Huidaandoening, nl.zorg.Stoma, nl.zorg.Wond, nl.zorg.MedischHulpmiddel en nl.zorg.Verrichting.

ZIB-579

Ontbreken van data-element anatomical location in transferconcern

Aangemaakt op: 17-03-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen) Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Momenteel is het niet mogelijk om de anatomische locatie van het probleem aan te duiden met deze zib. Zou het mogelijk zijn om deze toe te voegen?
Besluit:
De elementen: AnatomischeLocatie en Lateraliteit zijn toegevoegd aan nl.zorg.Probleem.

ZIB-580

Ontbreken data-element oorzaak in transferconcern

Aangemaakt op: 17-03-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen) Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 24-01-2018

Omschrijving:
Momenteel is het in de zib transferconcern niet mogelijk om de oorzaak aan te duiden vb idiopathic. Zou het mogelijk zijn om een extra data-element toe te voegen?
Besluit:
Oorzaak kan al in de codering worden meegenomen, bijv. traumatische botbreuk. Dit issue wordt afgewezen.

ZIB-582

ZIB betaler: banknaam onnodig verplicht

Aangemaakt op: 24-03-2017 Component: FHIR Profiles
Het betreft de bouwstenen: Betaler Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
In de container Bankgegevens zijn zowel banknaam als rekeningnummer verplicht. Dit zou alleen rekeningnummer kunnen zijn aangezien we tegenwoordig met IBAN werken.
Besluit:
Cardinaliteit van betalernaam is gewijzigd van 1 naar 0..1.

ZIB-583

Cardinaliteit OrganisatieNaam

Aangemaakt op: 30-03-2017 Component: FHIR Profiles
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Naar aanleiding van de HL7 NL WGM kwam een verschil tussen ZIB Zorgaanbieder en corresponderende FHIR profiel aan het licht.

In de ZIB wordt OrganisatieNaam verplicht gesteld en in het FHIR profiel niet. Uit discussie kwam naar voren dat het niet gewenst is om OrganisatieNaam perse verplicht te stellen omdat daarmee wordt uitgesloten dat alleen een identificatienummer kan worden verstuurd.

Een ZIB zonder organisatieNaam of identificatienummer stelt niet veel voor. Dit zou in de ZIB bijvoorbeeld kunnen worden afgevangen door een constrain / invariant toe te voegen die verplicht stelt dat ofwel OrganisatieNaam of de ZorgaanbiederIdentificatieNummer verplicht is.
Besluit:
In de ZIB's nl.zorg.Betaler en nl.zorg.Zorgaanbieder is de cardinaliteit van "Organisatienaam" gewijzigd van 1 naar 0..1.

ZIB-585

Toevoegen concept Lateraliteit aan het concept Anatomische Locatie

Aangemaakt op: 12-04-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Brandwond

DecubitusWond
Huidaandoening
MedischHulpmiddel
Stoma
Wond

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Met het Terminologie team is overeengekomen dat lateraliteit geen geprecoordineerd onderdeel van de snomed locatie code is (issue ZIB-457).Het issue heeft betrekking op de ZIB Verrichting. Uit consistentie overwegingen dienen alle voorkomens van anatomisch locatie van een lateraliteitconcept voorzien te worden
Besluit:
Aan de volgende ZIBs is het concept "Lateraliteit" toegevoegd: nl.zorg.Brandwond, nl.zorg.Decubituswond, nl.zorg.Huidaandoening, nl.zorg.Stoma, nl.zorg.Wond, nl.zorg.MedischHulpmiddel en nl.zorg.Verrichting.

ZIB-593

Herzie Alert codelijsten

Aangemaakt op: 24-04-2017 Component: FHIR Profiles
Het betreft de bouwstenen: Alert Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Alert bevat twee waaardelijsten: AlertTypeCodelijst & AlertNaamCodelijst.

AlertTypeCodelijst Deze codelijst bevat twee waarden, namelijk: alert en condition. De waarde alert is gek omdat de ZIB altijd een alert is. Daarnaast wordt het in de ZIB momenteel ook duidelijk door het gebruik van ofwel AlertNaam of Conditie::Concern. Hiermee zouden deze twee waarden dus overbodig zijn. Het weglaten, niet verplicht stellen van dit concept of een uitgebreidere categorisering is hier waarschijnlijk gewenst.

AlertNaamCodelijst Deze codelijst ziet eruit alsof het een voorbeeld codelijst betreft. Er komt in de definitie wel naar voren dat het gecodeerd kan worden vastgelegd maar dat het vanwege de dynamische karakter van de waarschuwingen vaker als tekst wordt doorgegeven.

Wellicht kan of de codelijst completer worden gemaakt (of mogelijkheid tot gebruik van alle snomed codes) of in de definitie duidelijker worden benoemd dat het een voorbeeld codelijst betreft.
Besluit:
Cardinaliteit van AlertType gewijzigd naar 0..1.

ZIB-600

fout in template op ART-DECOR website

Aangemaakt op: 15-05-2017 Component: ART-DECOR (Dataset, Scenario's, Templates)
Het betreft de bouwstenen: OverdrachtConcern (vervallen) Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Op de ART-DCOR website (http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-templates--zib1bbr-?section=templates)

Staat een verkeerde OID bij participant > participantRole> SocpingEntity

Daar staat:

2.16.840.1.113883.2.4.6.1 is de OID van UZI register abonneenummer (URA)

Het genoemde OID is het OID van de AGB Vektis tabel.

Het OID van URA is 2.16.528.1.1007.3.3
Besluit:
De template is aangevuld met de keuze voor een id: URA nummer of het AGB nummer. De omschrijving van het attribuut root is aangepast in de template: 2.16.528.1.1007.3.3 is de OID van UZI register abonneenummer (URA); 2.16.840.1.113883.2.4.6.1 is de OID van de Vektis AGB-Z Zorgaanbieder

ZIB-606

Verruiming beschrijving concept

Aangemaakt op: 09-06-2017 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: BurgerlijkeStaat Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 29-05-2018

Omschrijving:
Verruiming beschrijving concept van: "Burgerlijke staat is de formele positie van een mens in de zin en betekenis van het burgerlijk wetboek. Te onderscheiden vallen huwelijkse staat en partnerregistratie (geregistreerd partnerschap)."

naar: "Burgelijke staat"

Aanleiding:

Wat te doen indien:

- mensen niet willen zeggen of ze getrouwd zijn - mensen zeggen dat ze getrouwd zijn maar niet in Nederland erkend wordt - in alle EPD's is het bedoeld als opgave zoals wordt aangegeven (door de patiënt).

het model zelf hoeft niet aangepast te worden met de cocnept beschrijving of verduidelijking in de instructions


Besluit:
Extra toelichting bij instructie gezet.

ZIB-607

Aanpassen verwijzingen naar medicatie zib ivm nieuwe medicatie zib's

Aangemaakt op: 14-06-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Infuus

OverdrachtGeplandeZorgactiviteit
SondeSysteem

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
In verband met de nieuwe medicatiebouwstenen uit Medicaties Proces 2.0 moeten de verwijzingen in andere bouwstenen naar de medicatiebouwstenen geactualiseerd worden.
Besluit:
In verband met de nieuwe medicatiebouwstenen uit Medicaties Proces 2.0 zijn de verwijzingen in andere bouwstenen naar de medicatiebouwstenen geactualiseerd.

ZIB-609

Biopsie niet in AfnameprocedureCodelijst

Aangemaakt op: 05-07-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Wanneer een staal verkregen wordt door biopsie (bijvoorbeeld biopsie van de huid) kan dit niet aangegeven worden in de ZIB. De codelijst voor afnameprocedure omvat alle concepten onder '17636008 | Specimen collection (procedure)'. In SNOMED CT is er een aparte subhierarchie voor 'biopsy', namelijk het concept '86273004 | Biopsy (procedure)' en zijn 'descendants'. Deze subhierarchie valt niet onder '17636008 | Specimen collection (procedure)'. De concepten 'Specimen collection' en 'Biopsy' hebben dezelfde parent, nl '118292001 | Removal (procedure)', maar deze is dan weer te breed voor de AfnameprocedureCodelijst. Hoe lossen we dit best op?
Besluit:
 Voor 'Afnameprocedure' de waardenlijst < 71388002 |verrichting (verrichting)| (alle concepten onder procedure) gebruikt.

ZIB-610

SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst beperken

Aangemaakt op: 07-07-2017 Component: ART-DECOR (Dataset, Scenario's, Templates)

DCM (Enterprise Architect)

Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst beperken tot een referentieset van allergene stoffen in Snomed. Ik zal binnenkort de ID van de referentieset in deze issue plaatsen.
Besluit:
SpecifiekeStofAllergeneStoffenCodelijst beperkt tot een referentieset van allergene stoffen in Snomed. ID: 42931000146101|Dutch non-drug allergen simple reference set (foundation metadata concept)

ZIB-611

cardinaliteit ResultaatType

Aangemaakt op: 02-08-2017 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Wij lopen samen met onze klanten tegen een probleem aan bij het concept ResultaatType van de laboratoriumuitslag bouwsteen.

Waarom is dit concept verplicht? In veel gevallen hebben labsystemen al een eigen typering gemaakt voor de testen die er gedaan worden. Mogelijk verschilt die op bepaalde punten van de typering in een ander systeem. Om deze reden zou dit tot problemen kunnen leiden bij de uitwisseling. Daarnaast is de relevantie van deze informatie is voor de uitwisseling van laboratoriumuitslag gegevens is (in onze ogen) niet aanwezig.

Daarom zou ik willen voorstellen dat de cardinaliteit wordt aangepast naar 0..1 om problemen voor de uitwisseling van deze bouwsteen te voorkomen.
Besluit:
Kardinaliteit van ResultaatType is aangepast naar 0..1.

ZIB-614

Achternaam is gewijzigd

Aangemaakt op: 11-09-2017 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: Patient Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Het kan voorkomen dat een patiënt zijn/haar achternaam heeft gewijzigd en dat de achternaam bij de geboorte niet hetzelfde is als gebruikt in het EPD of in de gemeentelijke registratie. Wat is nu de correcte achternaam?
Besluit:
Beschrijving van Achternaam & Achternaampartner gewijzigd naar: Officiële achternaam van de persoon. Deze issue is verwerkt in de sub-bouwsteen nl.zorg.part.Naamgegevens-v1.0.

ZIB-616

Foutje in voorbeeld

Aangemaakt op: 21-09-2017 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
In het voorbeeld wordt "OrganisatieRol" gebruikt terwijl dit "OrganisatieType" is in het model. https://zibs.nl/wiki/Zorgaanbieder(NL)
Besluit:
Example gewijzigd: 'OrganisatieRol' uit het voorbeeld is gewijzigd naar 'OrganisatieType'.

ZIB-617

Toevoeging aan Eenheid van Keerdosis

Aangemaakt op: 27-09-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
ZIB Gebruiksinstructie / Doseerinstructie / Dosering / Keerdosis /Eenheid: Aanpassing codelijsten: er is optioneel ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25)
Besluit:
Aan het element keerdosis is de tekst: 'Optioneel is voor de eenheid in plaats van gebruik van UCUM eenheden ook een vertaling toegestaan naar NHG tabel Gebruiksvoorschriften (tabel 25).' toegevoegd.

ZIB-618

Hernoemen Verstrekking naar Medicatieverstrekking

Aangemaakt op: 27-09-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Verstrekking Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
De naamgeving van de ZIB Verstrekking is niet voldoende helder. Projectgroep binnen programma MedicatieProces stelt voor deze naam te wijzigen naar Medicatieverstrekking. Het gaat niet om de uitgifte van bijvoorbeeld een hulpmiddel, noodhulp of gegevens maar specifiek om medicatie.
Besluit:
Naamswijziging zib: nl.zorg.Verstrekking is gewijzigd naar nl.zorg.Medicatieverstrekking en nl.zorg.part.Product naar nl.zorg.part.FarmaceutischProduct.

ZIB-619

Hoofdletter inconsistentie

Aangemaakt op: 28-09-2017 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:

Van: Arianne van de Wetering Verzonden: donderdag 14 september 2017 14:27 Aan: Albert-Jan Spruyt <Spruyt@nictiz.nl> CC: Alexander Henket <henket@nictiz.nl> Onderwerp: camelCase inconsistentie

Ben je je bewust van deze camelCase inconsistentie in de (huidige) ZIBs?

Van: Arianne van de Wetering Verzonden: donderdag 14 september 2017 14:26 Aan: Camille van den Berg <berg@nictiz.nl> Onderwerp: RE: ADA generatie

Voor wat betreft de CamelCase van het ZIB, bij sommige namen is hun keuze wat twijfelachtig (bv. verbruiksduur is 1 woord, dus verbruiksDuur lijkt mij niet preferent), maar in 1 geval zijn ze niet consistent: patient_identificatienummer bevat maar 1 underscore (ofwel hoofdletter), ten opzichte van 2 bij zorgverlener_identificatie_nummer en zorgaanbieder_identificatie_nummer. Aankaarten?


Besluit:
ZorgverlenersIdentificatienummer en ZorgaanbiedersIdentificatienummmer aangepast.

ZIB-620

Huisarts mist als ZorgverlenerRol

Aangemaakt op: 28-09-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
In de beschrijving van ZorgverlenerRol staat Huisarts genoemd, maar in de Codelijst staat hij niet. De BgZ zou de filter op Zorgverlener moeten specificeren. Hoe doen we dit? Of Huisarts opnemen in Codelijst of beschrijving wijzigen en via Specialisme.
Besluit:
Tekst bij ZorgverlenerRol aanpassen. Huisarts moet via Specialisme worden aangegeven.

ZIB-621

Aanpassingen naar aanleiding van overleg met NHG

Aangemaakt op: 04-10-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Naar aanleiding van het overleg met de NHG over het gebruik van deze bouwsteen in de eerste lijn zijn de volgende voorstellen tot wijziging ingebracht: Toevoegen concept 'Aanvrager' Wijzigen conceptnamen: Test=> TestCode Uitslag => TestUitslag

Wijzigen cardinaliteiten: Monstermateriaal 1 => 0..1 zodat afnamedatum gebruikt kan worden codes met impliciet materiaal Uitslag 1 => 0..1 zodat bepalingen zonder echte uitslag teruggeven kunnen worden met opmerking in betreffende veld ResultaatType 1 => 0..1 omdat NHG dat item niet kent


Besluit:
Concept 'Aanvrager' toegevoegd. Conceptnamen gewijzigd: Test=> TestCode Uitslag => TestUitslag

Wijzigen cardinaliteiten: Monstermateriaal 1 => 0..1 zodat afnamedatum gebruikt kan worden codes met impliciet materiaal Uitslag 1 => 0..1 zodat bepalingen zonder echte uitslag teruggeven kunnen worden met opmerking in betreffende veld ResultaatType 1 => 0..1 omdat NHG dat item niet kent

ZIB-623

Onjuiste link op wikipagina

Aangemaakt op: 26-10-2017 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Bij de pre-publicatie zibs verwijst de link naar de legenda, die onder de plaatjes van de modellen staat, naar een lege pagina.

Overigens is het niet mogelijk om, bij het aanmaken van dit issue, onder Components de wikipagina te benoemen.
Besluit:
Link in de wiki pagina aangepast. En 'wiki pagina' toegevoegd aan de components lijst voor het invoeren van een issue.

ZIB-624

Waardelijsten met DHD en Nationale Kernset Patiëntproblemen V&VN niet implementeerbaar

Aangemaakt op: 01-11-2017 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: Probleem

Verrichting

Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 26-09-2018

Omschrijving:
Er zijn meerdere waardelijsten met verwijzing naar DHD en ook de tweede heeft ook een verwijzing naar Nationale Kernset Patiëntproblemen V&VN:

DHD wordt in deze waardelijsten opgevoerd als codesysteem terwijl dat niet klopt. DHD levert een set SNOMED CT concepten en plaatst daar een Thesaurus ID tegenover. De SNOMED CT codes is wat je verwacht dat wordt geregistreerd in het primaire proces en tevens wat je in uitwisseling tegenkomt.

Daarmee zijn de DHD Verrichtingenthesaurus en de DHD diagnosethesaurus beide eerder waardelijsten dan codesystemen.

Verzoek om beide waardelijsten aan te passen zodat duidelijk is wat het is dat je met de DHD Thesauri en met de Nationale Kernset Patiëntproblemen V&VN geacht wordt te doen.

Volgens mij hoort die duiding in de omschrijving van de waardelijsten en moet in de waardelijsten zelf alleen worden gerefereerd aan SNOMED CT.

Nog een technicality: de verrichtingenthesaurus bestaat op dit moment in de tijd nog niet en wordt pas over een aantal maanden verwacht. Tot frustratie van het terminologieteam is de op dat moment beschikbare content niet door het SNOMED NRC gevalideerd. Het is dus ook de vraag wat de waarde van een verwijzing naar de DHD Thesauri in de ZIB's 2017 is.
Besluit:

In het element ProbleemNaam een noot toegevoegd, dat het een codestelsel alsook een Waardelijst mag zijn. 

ZIB-625

Verrichting: uitbreiden VerrichtingTypeCodelijst met codestelsel NZa

Aangemaakt op: 01-11-2017 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: Verrichting Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 29-05-2018

Omschrijving:
In de ZIB verrichting wordt voor het concept VerrichtingTypeCodelijst gerefereerd naar de VerrichtingenThesaurus DHD.

Twee punten: - kan het codestelsel 'NZa Zorgactiviteiten' toegevoegd worden, zodat een ziekenhuis zelf de keus heeft. Voordeel van de NZa zorgactiviteiten is dat deze altijd aanwezig is en voorziet in een consumentenomschrijving (die ook zichtbaar is op de mijnomgeving van de zorgverzekeraars). - de VerrichtingenThesaurus DHD bestaat uit meerdere codestelsels, welke code dienst in de ZIB gebruikt te worden? Concept ID bijvoorbeeld?
Besluit:
De NZa codelijst is toegevoegd. De VerrichtingenThesaurus-codelijst is extensible gemaakt.

ZIB-627

Creëren mogelijkheid om "bevinding" vast te leggen.

Aangemaakt op: 06-11-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Probleem Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 29-05-2018

Omschrijving:
In v4.0 van Probleem is bij ProbleemType zijn de opties "bevinding" of "conditie" weggevallen. Dit scheen te maken te hebben met de (op zich terechte) conclusie dat dit geen "Problemen" zijn. De vertaling van Concern (breder concept naar Probleem (veel enger gedefinieerd) heeft dit misschien in de hand gewerkt? Maar nu is het niet meer mogelijk om bevindingen vast te leggen. Die komen op allerlei gebied voor, uiteenlopende zaken als "links-/rechtshandigheid", "menopausale status", "frequentie defecatie", "status na PTCA" enz. Ook bv. de TNM tumorstadia zijn in SNOMED terug te vinden als findings.

Verzoek is om opnieuw mogelijk te maken om "bevindingen" vast te leggen. Misschien niet in zib Probleem, maar in een nieuwe zib "Observatie" (min of meer analoog aan AlgemeneMeting)? Bv. Observatie met elementen "WaarneembareEntiteit" en "Bevinding".
Besluit:
"Bevinding" toegevoegd aan de ProbleemTypeCodelijst.

ZIB-629

Toevoegen mantelzorger en geestelijk verzorger aan Rolcodelijst

Aangemaakt op: 12-11-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 18-06-2018

Omschrijving:
De Rolcodelijst voorziet niet in de rollen mantelzorger, of geestelijk verzorger, terwijl deze wel als voorbeeld worden opgevoerd in de Conceptbeschrijving. Het zijn ook relevante rollen voor contactpersonen.

Verzoek is om deze rollen op te nemen in de Rolcodelijst.

Overigens verwijst de Rolcodelijst nu nog naar Codestelselnaam COD472-VEKT. Maar deze bestaat niet meer, heet nu COD821.
Besluit:
Rolcodelijst wordt aangepast: Mantelzorger en Geestelijk verzorger toegevoegd aan Rolcodelijst.

ZIB-630

Optie PET CT toevoegen aan TekstUitslagTypeCodelijst

Aangemaakt op: 12-11-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: TekstUitslag Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 16-10-2018

Omschrijving:
De codelijst kent wel CT, maar geen PET CT, terwijl dit een wezenlijk andere modaliteit is dan "gewone" CT. O.a. bij de DICA-registraties en het project Regionale Uitwisseling wordt gevraagd naar zowel CT- als PET CT-uitslagen, als verschillende items.

Verzoek is om PET CT toe te voegen aan de codelijst.
Besluit:
SNOMED code PET CT aan TekstuitslagTypeCodelijst toegevoegd: 450436003 |Positron emission tomography with computed tomography (procedure)|

ZIB-632

Toelichten dat de zib Verrichting niet per se gaat over verrichtingen in administratieve/financiële zin

Aangemaakt op: 12-11-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Verrichting Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 24-01-2018

Omschrijving:
Tijdens de analyses voor verschillende projecten blijkt dat in ziekenhuizen de zib Verrichting vrijwel altijd wordt geïnterpreteerd als een verrichting in financiële/administratieve/dbc-betekenis. Terwijl de zib over alle mogelijke handelingen, procedures kan gaan, niet alleen verrichtingen die ten behoeve van de financiële administratie worden vastgelegd.

Verzoek is om dit verschil goed toe te lichten in de Conceptbeschrijving.
Besluit:

ZIB-633

Toevoegen SNOMED CT als codelijst aan VerrichtingType, naast de DHD Verrichtingenthesaurus

Aangemaakt op: 12-11-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Verrichting Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 27-09-2018

Omschrijving:
Op dit moment staat de VerrichtingTypeCodelijst alleen de DHD Verrichtingenthesaurus toe. Dat is echter in veel gevallen niet toereikend. De Verrichtingenthesaurus kent veel minder termen dan er in SNOMED CT beschikbaar zijn. Ook is de Verrichtingenthesaurus nog niet officieel uitgebracht. En wijzigingen in de VT zijn niet snel in te dienen, dit gaat over veel schijven. SNOMED CT als toegestane codelijst is dit veel completer, veelzijdiger en flexibeler.
Besluit:
SNOMED-CT, CBV codes en NZa codes toegelaten in de zib Verrichting. De refset Verrichtingenthesaurus is extensible gemaakt.

ZIB-635

code toevoegen aan ErnstCodelijst

Aangemaakt op: 15-11-2017 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 16-02-2018

Omschrijving:
Zou de code OHT uit de NullFlavor codelijst worden toegevoegd aan de ErnstCodelijst?

Voor CDA (zie art-decor) is het mogelijk om een toelichting op de ernst toe te voegen, maar dat kan alleen als 1 van de waardes uit de ernst codelijst is toegevoegd.

In het geval dat er niet met 1 van waardes uit de huidige codelijsten wordt geregistreerd, maar er wel in een toelichting de ernst van de reactie wordt toegelicht is het niet mogelijk om die toelichting in de bouwsteen op te nemen. Als de code OTH wordt teogevoegd is dit wel mogelijk.

Dit is ook het geval bij mate van kritiek zijn. (MateVanKritiekZijnCodelijst)
Besluit:

Indien ‘Ernst’ geen waarde uit de ErnstCodelijst heeft, kan deze waarde beschreven worden in het element tekst (<text>). Element <originalText> is overbodig. De specificaties zijn aangepast op http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-templates--zib2017bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3.18&effectiveDate=2015-06-22T00%3A00%3A00

ZIB-636

code toevoegen aan MateVanKritiekZijnCodelijst

Aangemaakt op: 15-11-2017 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 16-02-2018

Omschrijving:
Zou de code OHT uit de NullFlavor codelijst worden toegevoegd aan de MateVanKritiekZijnCodelijst?

Voor CDA (zie art-decor) is het mogelijk om een toelichting op de mate van kritiek toe te voegen, maar dat kan alleen als 1 van de waardes uit de mate van kritiek zijn codelijst is toegevoegd.

In het geval dat er niet met 1 van waardes uit de huidige codelijsten wordt geregistreerd, maar er wel in een toelichting de mate van kritiek zijn wordt toegelicht is het niet mogelijk om die toelichting in de bouwsteen op te nemen. Als de code OTH wordt teogevoegd is dit wel mogelijk.

Dit is ook het geval bij ernst. (ErnstCodelijst)
Besluit:
Indien ‘MateVanKritiekZijn’’ geen waarde uit de MateVanKritiekZijnCodelijst heeft, kan deze waarde beschreven worden in het element tekst (<text>). Er hoeft geen OTHER aan de MateVanKritiekZijnCodelijst toegevoegd worden.

ZIB-637

Beschrijving Toedieningsduur aanpassen

Aangemaakt op: 22-11-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: part.GebruiksInstructie Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 16-10-2018

Omschrijving:
Omschrijving in dataset aangepast conform voorstel, dus van: bq. De toedieningsduur definieert de tijdsduur gedurende welke het medicijn wordt toegediend en wordt gebruikt bij de langzame toediening van vloeistoffen. naar: bq. De toedieningsduur definieert de tijdsduur gedurende welke het medicijn wordt toegediend en wordt voornamelijk gebruikt bij de langzame parenterale toediening van vloeistoffen.

Zie issue in ART-DECOR: 288

https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-issues--mp-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.20.77.6.288
Besluit:
Beschrijving van Toedieningsduur is gewijzigd naar: "De toedieningsduur definieert de tijdsduur gedurende welke het medicijn wordt toegediend en wordt voornamelijk gebruikt bij de langzame parenterale toediening van vloeistoffen."

ZIB-638

Verkeerde SCT code gebruikt voor Behandelaanwijzing

Aangemaakt op: 29-11-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 26-02-2019

Omschrijving:
Behandelaanwijzing(2017) SCT code voor Behandeling is een code uit de procedure boom. Die kan geen value hebben. Elementen moeten een LOINC/SCT Observable Entity of SCT Attribute code hebben.

Dit is overigens een generiek issue. Komt op meerdere plekken voor.
Besluit:
Terminologie codes bij concepten aangepast.

ZIB-639

13.1.4 Onderzoek / 13.1.8 Test mist NHG Tabel 45

Aangemaakt op: 05-12-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 26-02-2019

Omschrijving:
In de eerstelijns wordt niet gewerkt met LOINC, maar met NHG Tabel 45 Diagnostisch Bepalingen. Zonder deze codering als optie in de waardelijsten, kan de ZIB niet worden toegepast door/naar de eerstelijn. Dit vormt een belemmering op toepassingen zoals Ketenzorg en vervanging van MEDLAB.
Besluit:
NHG Tabel 45 als optie voor de eerste lijn toegevoegd.

ZIB-640

13.1.7 ResultaatType van 1..1 naar 0..1

Aangemaakt op: 05-12-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 07-12-2017

Omschrijving:
In de eerstelijns wordt nooit gebruik gemaakt van het op dit moment verplichte element ResultaatType. Ook in de tweedelijns- en dergelijks toepassingen wordt dit element zeker niet overal en altijd toegepast. Verzoek om dit element dan ook optioneel te maken.
Besluit:

ZIB-642

Registrerend arts toevoegen aan bouwsteen Probleem-v4.0(2017NL)

Aangemaakt op: 08-12-2017 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: Probleem Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 11-12-2017

Omschrijving:
Over het algemeen heb je in een EPD bij een Diagnose/Klacht/Complicatie/etc... een arts veld. Dit veld geeft aan wie het probleem heeft vastgesteld. Belangrijk om (zeker in het geval van uitwisseling) te weten wie het problem heeft vastgelegd.
Besluit:
In alle zibs horen bepaalde impliciete elementen (Zie BasisElementen op wiki). Hierin is ook een element Auteur opgenomen. Deze geeft aan wie de informatie heeft vastgelegd. Afhankelijk van het informatiesysteem waarin de gegevens vastgelegd zijn kan dit zijn de patient, de zorgverlener of andere betrokkene. Dit is een gegeven dat altijd bij een zib hoort. Deze issue wordt afgewezen.

ZIB-643

Kleine tekstuele verbeteringen

Aangemaakt op: 14-12-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedicatieAfspraak

MedicatieGebruik2
MedicatieToediening2
Verstrekking
part.GebruiksInstructie

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Een aantal kleine tekstuele verbeteringen/verduidelijkingen die geen inhoudelijke wijzigingen zijn.
Besluit:
Enkele teksten in de medicatiebouwstenen bevatten fouten/ onduidelijkheden. Deze teksten zijn gewijzigd/ aangevuld. Dit heeft niet tot inhoudelijke wijzigingen geleid.

In bijgevoegd document zijn de wijzigingen in detail gedocumenteerd.

ZIB-644

Aanvullende instructie: geen string maar code

Aangemaakt op: 14-12-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: part.GebruiksInstructie Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 26-09-2018

Omschrijving:
Element Aanvullende instructie heeft als datatype string. Dit moet een code zijn waarin uit G-standaard tabel 362 kan worden gekozen.
Besluit:
Tekst bij element 'Aanvullende instructie' is aangepast.

ZIB-645

Diverse terminologiekoppelingen lijken niet te kloppen

Aangemaakt op: 19-12-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 16-10-2018

Omschrijving:
Via implementaties van de ZIB Laboratoriumuitslag 4.0 (e-Lab / Lab2Lab / Lab2PublicHealth / Lab2Zorg) kwam ik op problemen in de terminologiekoppelingen (concept en waardelijst) binnen het Monster-deel.

Ik heb deze voorgelegd aan Feikje Hielkema, Nictiz SNOMED NRC en Pieter-Jan Haas, art-microbioloog NVMM en lijk dan bevestigd te worden in mijn vermoeden. Het betreft de concepten:

# NL-CM:13.1.16 Monstermateriaal
# NL-CM:13.1.26 AnatomischeLocatie
# NL-CM:13.1.18 Afnameprocedure
# NL-CM:13.1.28 Morfologie
# NL-CM:13.1.29 BronMonster

Bijgaand het verslag uit de mailwisseling. Zou samen met Feikje/Terminologieteam gekeken kunnen worden naar mogelijkheden voor verbetering?


Van: Pieter-Jan Haas

Beste Alexander,

Het concept model zoals je dat met Feikje hebt gevonden is correct. De 2 in rood gemarkeerde mappings zijn dus fout. Snomed geeft overigens ook aan welke verzameling aan concepten geldig is per materiaal variable (zie snomed technical implementation guide)

voor 'specimen source identity' is dit bv.

| Person | 125676002 (<<) | Family | 35359004 (<<) | Community | 133928008 (<<) | Device | 49062001 (<<) | Environment |276339004 (<<)

Dat staat ook niet goed in ZIB Lab 4.0

Pieter-Jan Haas{{ }} {Sjabloon:Color:

{Sjabloon:Color: {Sjabloon:Color: {Sjabloon:Color: {Sjabloon:Color: {Sjabloon:Color: {{}}


Sjabloon:Jeroen,

{{Zoals net telefonisch besproken. Zowel Type-Ned als ISIS-AR willen graag, dezelfde, aanvullende eigenschappen bij een isolaat kunnen doorgegeven. ISIS-AR specificeert daarvoor velden in SPM en Type-Ned specificeert hiervoor OBX-segmenten na de SPM. Het zou goed zijn om tot 1 oplossing te komen. }}

{{Los daarvan is er een onduidelijkheid in de gevraagde informatie. Die spreidt zich uit over 5 assen met als omschrijving: substance, topo, proc, morph en ident. Op zoek naar de SNOMED CT concepten bij die assen, heb ik met Feikje Hielkema gezocht in de SNOMED CT Concept Model tak en ben tot onderstaande gekomen. Kun je deze met Pieter-Jan valideren? }}

{{    {color:#0021bf}<value{color}{color:#ff9f71} caption{color}{color:#ff8141}={color}{color:#a13f00}"substance"{color}{color:#0021bf}>{color}370133003^Specimen substance (attribute)^SNM{color:#0021bf}</value>{color} }} {{    {color:#0021bf}<value{color}{color:#ff9f71} caption{color}{color:#ff8141}={color}{color:#a13f00}"topo"{color}          {color:#0021bf}>{color}118169006^Specimen source topography (attribute)^SNM{color:#0021bf}</value>{color} }} {{    {color:#0021bf}<value{color}{color:#ff9f71} caption{color}{color:#ff8141}={color}{color:#a13f00}"proc"{color}          {color:#0021bf}>{color}118171006^Specimen procedure (attribute)^SNM{color:#0021bf}</value>{color} }} {{    {color:#0021bf}<value{color}{color:#ff9f71} caption{color}{color:#ff8141}={color}{color:#a13f00}"morph"{color}        {color:#0021bf}>{color}118168003^Specimen source morphology (attribute)^SNM{color:#0021bf}</value>{color} }} {{    {color:#0021bf}<value{color}{color:#ff9f71} caption{color}{color:#ff8141}={color}{color:#a13f00}"ident"{color}        {color:#0021bf}>{color}118170007^Specimen source identity (attribute)^SNM{color:#0021bf}</value>{color} }}

{{Merk op dat in sommige gevallen, dit zou kunnen betekenen dat de [{color:#0000FF}+ZIB Lab 4.0+{color}|https://zibs.nl/wiki/LaboratoriumUitslag-v4.0%282017NL%29] incorrecte koppelingen heeft. Dit is voor Pieter-Jan en Albert-Jan ook relevant, zie regels in rood: }}

{Sjabloon:Color: {Sjabloon:Color:

Sjabloon:Alvast dank {{    }} Sjabloon:Alexander Henket
Besluit:
SNOMED Codes voor de volgende elementen gewijzigd: AnatomischeLocatie = 405814001 Procedure site - Indirect BronMonster = 127454002 Device specimen

ZIB-646

Aanpassing SNOMED codes

Aangemaakt op: 19-12-2017 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Algemeen

Brandwond
DecubitusWond
GezinssituatieKind
Huidaandoening
HulpVanAnderen
Infuus
LaboratoriumUitslag
OntwikkelingKind
Probleem
Schedelomvang
SondeSysteem
Stoma
TekstUitslag
Verrichting

Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum:

Omschrijving:
Nav review van het SNOMED team zijn voor een aantal concepten codes toegevoegd of gewijzigd. In bijgevoegd document staan de details 
Besluit:
Door het Snomed team zijn een aantal toevoegingen en wijzigingen van SNOMED codes voorgesteld die beter overeenkomen met de SNOMED structuur. (zie bijgevoegd document voor de details)

ZIB-647

Wijziging naam concept Patient?

Aangemaakt op: 27-12-2017 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: Patient Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 16-03-2018

Omschrijving:
Patient is niet in alle zorgsectoren herkenbaar. In de langdurige zorg wordt bijvoorbeeld gesproken over client. Waarom wordt er niet gesproken over een Persoon. Deze persoon heeft in verschillende contexten en use cases een bepaalde rol zoals patient of client.

Lezenswaardig in dit kader: [3]

 
Besluit:
Concept definitie en evidence base aangepast volgens voorgestelde oplossing, conform besluit Architectuurteam.

ZIB-648

Tekstuele onjuistheid

Aangemaakt op: 03-01-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 24-01-2018

Omschrijving:
In de beschrijvingen onder het informatiemodel staat bij AllergieCategorie een niet-kloppende zin: Identificeert de categorie van de overgevoeligheid aan zoals medicatie, voedsel of omgeving.

 

Ik neem aan dat het iets moet zijn als:

Relateert de overgevoeligheid aan mogelijke oorzaken als medicatie, voedsel of omgeving.

 

 
Besluit:
Het gaat bij dit element om de categorie waar er overgevoeligheid voor is en niet de mogelijke oorzaak.

ZIB-649

Toevoegen data-element UitgevoerdDoor

Aangemaakt op: 03-01-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 17-05-2018

Omschrijving:
Het is op dit moment niet mogelijk om aan te geven waar een labonderzoek heeft plaatsgevonden, of dit bv. binnen de eigen instelling is gedaan, of door een extern lab. Bij diverse kwaliteitsregistraties wordt hiernaar gevraagd (bv. DICA). Maar ook bij uitwisseling van gegevens tussen ziekenhuizen wil men weten van welk lab een bepaalde uitslag afkomstig is.

 

Verzoek is om een nieuw data-element UitgevoerdDoor::Zorgaanbieder aan de zib toe te voegen, met kardinaliteit 0..1.
Besluit:
Dataelement UitgevoerdDoor::Zorgaanbieder toe gevoegd.

ZIB-650

Toevoegen data-element UitgevoerdDoor

Aangemaakt op: 03-01-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: TekstUitslag Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 29-05-2018

Omschrijving:
Het is op dit moment niet mogelijk om aan te geven waar een labonderzoek heeft plaatsgevonden, of dit bv. binnen de eigen instelling is gedaan, of door een extern lab. Bij diverse kwaliteitsregistraties wordt hiernaar gevraagd (bv. DICA). Maar ook bij uitwisseling van gegevens tussen ziekenhuizen wil men weten van welk lab een bepaalde uitslag afkomstig is.

 

Verzoek is om een nieuw data-element UitgevoerdDoor::Zorgaanbieder aan de zib toe te voegen, met kardinaliteit 0..1.

 

Zie ook ZIB-649 (zelfde verzoek voor LaboratoriumUitslag)
Besluit:
Element niet toevoegen. Vanuit de zib Verrichting kan al de Uitvoerder worden opgegeven.

ZIB-651

Toevoegen data-element WettelijkVertegenwoordiger

Aangemaakt op: 03-01-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: VrijheidsbeperkendeMaatregelen Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 21-03-2018

Omschrijving:
Er is in deze bouwsteen geen referentie naar wettelijk vertegenwoordiger mogelijk. Maar het data-element Toestemming heeft als omschrijving "De door de patiënt of wettelijke vertegenwoordiger aan de zorgverlener gegeven toestemming…". Ook is er een data-element Wilsbekwaam. In voorkomende gevallen zal dan ook vastlegging van een wettelijk vertegenwoordiger noodzakelijk zijn.

 

Verzoek is om een data-element WettelijkVertegenwoordiger::Contactpersoon toe te voegen aan deze bouwsteen.
Besluit:
Bij het maken van de bouwsteen is besloten om geen directe link naar de vertegenwoordiger te leggen, omdat 1) de identiteit zelf in de bouwsteen niet essentieel is en 2) de wettelijke vertegenwoordiger op veel meer aspecten belangrijk is en daarom op een hoger niveau vastgelegd zou moeten worden. Referentie naar contactpersoon wordt niet opgenomen.

ZIB-653

WoningTypeCodelijst bevat een code voor AWZB instelling terwijl dat tegenwoordiig Wet langdurige zorg heet

Aangemaakt op: 09-01-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Woonsituatie Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 29-05-2018

Omschrijving:
Door de wijziging van de naam AWBZ in WLZ (Wet langdurige zorg) in de naam  en code die in de WoningTypeCodelijst staat niet meer correct. Er moet een nieuwe code komen of de code beschrijving moet worden aangepast.
Besluit:
Een nieuwe code voor WLZ Instelling is toegevoegd aan de Waardelijst "WoningTypeCodelijst", waarbij de oude code (AWBZ Instelling) op deprecated is gezet.

ZIB-661

DSM-5 OID 2.16.840.1.113883.6.344 toevoegen

Aangemaakt op: 01-02-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Probleem Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 16-10-2018

Omschrijving:
De OID voor DSM-5 was niet bekend. Ik heb hem aangevraagd en gekregen via HL7 Internationaal. Het is geworden: 2.16.840.1.113883.6.344

Check eventueel [www.hl7.org/oid/index.cfm|http://www.hl7.org/oid/index.cfm] voor de details van deze registratie.

ART-DECOR is reeds bijgewerkt
Besluit:
In 'ProbleemNaamCodelijst' aan DSM-5 OID 2.16.840.1.113883.6.344 toegevoegd.

ZIB-663

Container Product is verplicht (kardinaliteit 1), maar samenstellende data-elementen geen van beide verplicht

Aangemaakt op: 18-02-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 22-02-2018

Omschrijving:
Bij Medisch Hulpmiddel moet een Product worden ingevuld, maar de beide data-elementen die onder Product vallen zijn geen van beide verplicht (kardinaliteit 0...1). Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? Zou het niet verplicht moeten zijn om minimaal een van beide elementen in te vullen?
Besluit:
Het is inderdaad verplicht om minimaal een van de elementen in te vullen, maar bij een container wordt er geen 'keuzebox' gezet. Wij gaan ervan uit dat altijd zinvolle informatie wordt uitgewisseld. Dus bij een cardinaliteit 1 van een container is altijd één van onderliggende elementen ingevuld worden.

ZIB-664

Bij Vaccinatie is alleen VaccinatieDatum verplicht?

Aangemaakt op: 18-02-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 17-05-2018

Omschrijving:
Alleen het data-element VaccinatieDatum is verplicht bij de zib Vaccinatie. Maar wat zegt alleen een datum? Daarmee is nog niet duidelijk over welke vaccinatie het gaat. Zou niet ook in ieder geval de productcode bekend moeten zijn?
Besluit:
Kardinaliteit van VaccinatieDatum is gewijzigd naar 0..1.

ZIB-665

PijnMethodeCodelijst uitgebreiden met FLACC en Comfortscore

Aangemaakt op: 21-02-2018 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: Pijnscore Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 06-03-2018

Omschrijving:
In het ziekenhuis gebruiken we naast de NRS score voor volwassenen ook 2 scores om de pijn bij kinderen te meten.

De formulieren Zijn bij Igor Schoonbrood (MUMC, Igor.schoonbrood@mumc.nl) opvraagbaar

Aangezien we de pijnscore in ZIB-formaat vastleggen, willen we graag dat de PijnMethodeCodelijst uitgebreid gaat worden met de volgende 2 scores:

* FLACC (Faces, Legs, Activity, Cry, Consolability)
* Comfortscore

Besluit:
Na overleg met aanvrager afgesloten. De bestaande bouwstenen voor de Comfort en FLACC score kunnen gebruikt worden

ZIB-669

datatype element Verzamelperiode

Aangemaakt op: 05-03-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
Het dataelement Verzamelperiode heeft het datatype TS. Maar het gaat over een periode, dus ik had hier een verwijzing naar de subbouwsteen TijdsInterval verwacht. Is er een reden waarom hier voor TS is gekozen?
Besluit:
Het data element Verzamelperiode uit het deel Monster had het datatype TS (Timestamp). Na het ontwikkelen van de zib LaboratoriumUitslag is de subbouwsteen Tijdsinterval ontwikkeld. Deze past veel beter bij het concept Verzamelperiode. Dit is nu gewijzigd.

ZIB-670

Graag afzonderlijke zib maken van data element juridische status

Aangemaakt op: 06-03-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: VrijheidsbeperkendeMaatregelen Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 29-05-2018

Omschrijving:
GGZ Nederland wil graag een aparte zib voor juridische status. Dit is een zib concept dat bij de top 3 van relevante zibs in de ggz hoort. Op dit moment is het concept juridsiche status opgenomen in

[4]

Het gaat specifiek om het data-element |NL-CM:14.3.2| |!https://zibs.nl/images/thumb/0/0b/Arrowright.png/10px-Arrowright.png%7Cwidth=10,height=11! JuridischeStatus|0..1|De juridische situatie die voor de patiënt van toepassing is gedurende de interventie. De codering van de juridische status is gebaseerd op de Vektis/AZR codelijst COD232-VEKT Juridische Status.|

Deze tabel lijkt de relevante onderwerpen te omvatten, zoals ook eerder aanwezig waren in de detailed clinical model over dit onderwerp van Actiz die in het kader van de WMO startfase is uitgewerkt. Dit was het prille begin van WMO waar nog veel AWBZ materiaal (incl. vektis tabellen) werd (her)gebruikt.

[5]

Met Aisha Sie is dit in de redactieraad zibs ggz besproken. Zij geeft aan dat dit een relatief eenvoudige wijziging betreft. In vrijheidsbeperkende maatregelen kan dan een verwijzing naar de zib juridische status worden opgenomen.
Besluit:
Nieuwe zib JuridischeSituatie aangemaakt.

ZIB-673

Tekstueel wijzigen 'medical aid' naar 'medical device'.

Aangemaakt op: 07-03-2018 Component: Wiki pagina
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 16-03-2018

Omschrijving:
Voor de Engelse versie van MedischHulpmiddel is de naam aangepast van MedicalAid naar MedicalDevice. Dit is zeker een verbetering, echter is deze vertaling niet bij alle concepten van de ZIB doorgevoerd. Dit zou nog verbeterd kunnen worden.

 

 
Besluit:
Bij de volgende elementen is de Engelse vertaling in de beschrijving aangepast: Product, StartDate, Comment, Location::HealthcareProvider, HealthProfessional. En in categorie: Issues.

ZIB-675

toevoegen CBV codelijst aan verrichtingtype

Aangemaakt op: 16-03-2018 Component: ART-DECOR (Dataset, Scenario's, Templates)
Het betreft de bouwstenen: Verrichting Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 29-05-2018

Omschrijving:
Op dit moment kunnen alleen waarden uit de Verrichtingenthesaurus DHD worden gebruikt. Op dit moment wordt in ons systeem alleen gebruik gemaakt van de CBV codelijst en wordt de verrichtingenthesaurus geimplemnteerd. Dit wordt uiterlijk 1 januari 2019 afgerond. Tot die tijd kan er dus nog geen thesaursucode worden gebruikt in de bouwstenen die we genereren.

 

Is het mogelijk om de CBV codelijst toe te voegen als valueset die gebruikt mag worden voor de verrichting type?
Besluit:

SNOMED-CT, CBV codes en NZa codes toegevoegd in de zib Verrichting.

ZIB-676

Typefout in "CollectioMethodCodelist"

Aangemaakt op: 19-03-2018 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 22-03-2018

Omschrijving:
h3. De engelse naam van de codelijst voor concept CollectionMethod heeft een typfout.
Besluit:
De engelse naam van de codelijst voor concept CollectionMethod is verbeterd.

ZIB-678

Codes voor Apotheekinstelling en Huisartsinstelling aan OrganisatieTypeCodelijst toevoegen.

Aangemaakt op: 21-03-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgaanbieder Publicatieversie:
Status: In release Publicatiedatum: 21-03-2018

Omschrijving:
E-mail Evelien Vos:

De reden dat ik het vraag is dat wij bezig zijn technische implicaties rondom de wet die gaat over toestemming voor het uitwisselen van medische gegevens. Hierbij kan een patiënt toestemming geven aan een zorginstelling om zijn/haar gegevens te delen met een categorie van zorgaanbieders.

Wij moeten dus code hebben om de verschillende categorieën van zorgaanbieders aan te geven. Wij zouden graag de abstracte waarden Apotheekinstelling en Huisartsinstelling gebruiken omdat deze het meest duidelijk zijn voor patiënten, in plaats van de soorten apotheken en huisartseninstellingen.

Is het mogelijk om daar codes voor te maken zodat we die kunnen gebruiken?

Groeten, Evelien
Besluit:
De volgende codes zijn toegevoegd aan OrganisatietypeCodelijst : A1: Apotheekinstelling H1: Huisartsinstelling

ZIB-680

Toevoegen van einddatum bij medisch hulpmiddel

Aangemaakt op: 08-05-2018 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: MedischHulpmiddel Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 09-10-2018

Omschrijving:
Bij het register van Nationale surveillance van nosocomiale infecties op intensieve zorgen (NSIH-ICU) wordt er gevraagd naar de periode dat de patient gecatetheriseerd, geintubeerd,... geworden is. De ZIB van medisch hulpmiddel vermeld echter niet de einddatum. Zou het mogelijk zijn om deze toe te voegen aub? Alvast bedankt! h3.  
Besluit:
Element 'Einddatum' aan zib MedischHulpmiddel toegevoegd.

ZIB-681

ICF 'alle waarden' n.v.t. op FunctioneleOfMentaleStatus antwoord

Aangemaakt op: 14-05-2018 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: FunctioneleOfMentaleStatus Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 13-09-2018

Omschrijving:
Vanuit de MedMij Openbare Consulatie voor de BgZ 2017 hebben wij van Marc de Graauw het volgende punt ontvangen. Aangezien dit voornamelijk betrekking heeft op de ZIB, kopier ik het issue naar hier.

Voor FunctionalOrMentalStatus wordt in BGZ en Medmij ICF gebruikt voor StatusName en StatusValue. Beide gaan naar een value set die alle waarden uit ICF toestaat. Dat klopt voor de vraag (StatusName) maar niet voor het antwoord (StatusValue). ICF codeert Functionele categorieen (zoals "b1440 Short-term memory") maar de antwoorden worden niet met ICF codes gegeven, maar op een schaal van 0-9. "Alle ICF codes" impliceert dat zowel de vragen als de antwoorden uit de ICF-categorieen gekozen worden.
Besluit:
Tekst bij StatusWaarde aangepast: 'De antwoord codes dienen geselecteerd te worden uit de bij de vraag horende subselectie van het codesysteem conform de voor dat systeem geldende regels'.

ZIB-682

toelichting toevoegen aan alert

Aangemaakt op: 15-05-2018 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: Alert Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 26-09-2018

Omschrijving:
Er wordt vaak een relevante toelichting gegeven op het moment dat een alert wordt vastgelegd. Deze kan nu niet toe worden gevoegd aan de alert bouwsteen, anders dan via de probleem bouwsteen. Hiervoor moet de alert worden vertaald in 1 van de toegestane codelijsten bij de ZIB Probleem. Dit is niet altijd mogelijk, daarnaast is er ook een ander optie waarvan gebruik kan worden gemaakt in de alertnaamcodelijst. Maar dan is er dus geen mogelijkheid om een toelichting toe te voegen.

Is het mogelijk om een toelichting toe te voegen aan de bouwsteen Alert?
Besluit:
Element: "Toelichting" toegevoegd aan het rootconcept.

ZIB-685

cardinaliteit VaccinatieDatum aanpassen

Aangemaakt op: 19-06-2018 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: Vaccinatie Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 19-02-2019

Omschrijving:
We zijn met zekere regelmaat tegen gekomen in ons systeem dat vaccinaties zijn vastgelegd zonder datum. Dit komt vooral voor bij het vastleggen van vaccinaties die iemand als kind heeft gekregen. Deze vaccinaties kunnen we nu niet als ZIB aan een patient tonen. Kan daarom de cardinaliteit van de VacinatieDatum worden aangepast naar 0..1 ?

 
Besluit:
Cardinaliteit VacinatieDatum aangepast naar 0..1.

ZIB-687

VerificatieStatus Klachten en Diagnoses niet opgenomen in CDA template

Aangemaakt op: 16-07-2018 Component: ART-DECOR (Dataset, Scenario's, Templates)
Het betreft de bouwstenen: Probleem Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 13-08-2018

Omschrijving:
N.a.v. https://bits.nictiz.nl/browse/ZIB-459 is een concept VerificatieStatus opgenomen in de ZIB Klachten en Diagnoses (toen nog OverdrachtConcern). Echter is dit nieuwe concept niet terug te vinden in de CDA templates voor deze ZIB. Een uitbreiding van deze templates om dit concept te ondersteunen is daarom wenselijk.
Besluit:
Het concept VerificatieStatus is inderdaad niet opgenomen in de CDA templates voor de zib Probleem. Voor de publicatie van de CDA specificaties voor BgZ prerelease 2017 is er een afspraak gemaakt om dit concept niet mee te nemen. Deze en de alle andere afspraken zijn opgenomen in de ART-DECOR BgZ-project bij de projectinformatie /versie-informatie https://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-project--bgz2017-

ZIB-689

NL-CM:12.7.5 PolsRematigheid mist terminologie

Aangemaakt op: 18-07-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Polsfrequentie Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 27-09-2018

Omschrijving:
NL-CM:12.7.5 PolsRematigheid mist terminologiekoppeling. Zonder die koppeling is hij niet te gebruiken in overdracht
Besluit:
NL-CM:12.7.5 PolsRematigheid van een SNOMED voorzien: 44969-4 Heart rate rhythm palpation.

ZIB-690

NL-CM:12.6.2 TemperatuurType onjuist gemodelleerd

Aangemaakt op: 18-07-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Lichaamstemperatuur Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 26-09-2018

Omschrijving:
TemperatuurType lijkt een verbijzondering van de LOINC code achter TemperatuurWaarde te zijn.

Wat er bedoeld lijkt te worden is echter de plaats van temperatuuropname. In dat geval moet het concept iets als "TemperatuurLocatie" heten en concepten bevatten onder 123037004 Lichaamstructuur.
Besluit:
De omschrijving van het element TemperatuurType gewijzigd.

ZIB-691

Ontbrekende velden in template voor producten die tijdens een verrichting worden geplaatst

Aangemaakt op: 18-07-2018 Component: ART-DECOR (Dataset, Scenario's, Templates)
Het betreft de bouwstenen: Verrichting Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 13-08-2018

Omschrijving:
De ZIB Verrichting verwijst voor producten die tijdens een verrichting worden geplaatst naar de ZIB Medisch hulpmiddel. Hierin is onder andere een veld 'Toelichting' gespecificeerd. Het template voor verrichtingen verwijst hier naar template [2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3.21|http://decor.nictiz.nl/art-decor/decor-templates--zib2017bbr-?id=2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.3.10.3.21&effectiveDate=2018-06-11T00%3A00%3A00]. In dit template lijkt de toelichting echter te ontbreken.
Besluit:
De missende "Toelichting" wordt toegevoegd in de template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.3.24 en de template 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.7.10.3.23. Het wordt meegenomen in de volgende publicatie van de CDA templates voor de BgZ.

ZIB-695

Tekstuele fout in voorbeeld

Aangemaakt op: 22-08-2018 Component: FHIR Profiles
Het betreft de bouwstenen: HulpVanAnderen Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 13-09-2018

Omschrijving:
Bij SoortHulp in het voorbeeld staat _Professionele zorg_, dit zou volgens de waardelijst _Professionele thuiszorg_ moeten zijn.
Besluit:
SoortHulp in het voorbeeld 'Professionele zorg', veranderd naar 'Professionele thuiszorg'.

ZIB-696

Container hulpverlener is overbodig en Engelse vertaling kan beter

Aangemaakt op: 22-08-2018 Component: FHIR Profiles
Het betreft de bouwstenen: HulpVanAnderen Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 26-09-2018

Omschrijving:
De container aid, NL-CM:3.2.5, lijkt mij overbodig. De drie kind elementen zouden ook rechtstreekts op het rootelement kunnen zitten met dezelfde constraint. 

Daarnaast kan de vertaling van hulpverlener naar aid ook verbeterd worden, mocht het container element niet overbodig bevonden worden. 
Besluit:
Conceptvertaling van Hulpverlener-> Aid veranderd naar : Care Aide.

ZIB-697

Terminologiekoppeling Gezinssituatie en GezinssituatieKind

Aangemaakt op: 22-08-2018 Component: FHIR Profiles
Het betreft de bouwstenen: Gezinssituatie

GezinssituatieKind

Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 26-09-2018

Omschrijving:
Voor FHIR hebben we een aantal terminologiekoppelingen met concepten van de ZIB nodig waar momenteel nog een code voor is gedefinieerd. Het terminologieteam van Nictiz heeft onderstaande ontbrekende codes bij de Zibs Gezinssituatie en GezinssituatieKind gevonden. 

 

Kan dit ook in de ZIB worden toegevoegd?

  |Concept naam NL|Concept naam Eng.|Definitie|SNOMED CT code| |Gezinssituatie|FamilySituation|Rootconcept van de bouwsteen Gezinssituatie. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Gezinssituatie.||365470003 \|Finding of family details and household composition (finding)\||| |Gezinssamenstelling|FamilyComposition|De gezinssamenstelling beschrijft de thuissituatie van de patiënt en de samenlevingsvorm. ||224130005 \|Household composition (observable entity)\||| |AantalKinderenInwonend|NumberOfChildrenLivingAtHome|Het aantal kinderen dat bij de patiënt woont.||55811000146107 \|Number of children living at home (observable entity)\||| |Kind inwonend|LivingAtHome|Een Boolean indicator die aangeeft of het kind inwonend is.||*224137008 \|Lives with parents (finding)\|*|| |GezinssituatieKind|FamilySituationChild|Rootconcept van de bouwsteen GezinssituatieKind. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen GezinssituatieKind.||55801000146105 \|Finding of family details and household composition of child (finding)\||| |AantalBroersEnZussen|NumberOfSiblings|Aantal broers en zussen die het kind heeft, die in hetzelfde gezin woonachtend zijn. Kinderen in deze context zijn biologische en geadopteerde kinderen, stiefkinderen en pleegkinderen.||224095004 \|Number of siblings (observable entity)\|||
Besluit:
Codes toegevoegd behalve de code voor Kind >Inwonend (Lives with Parents) omdat deze code al voorkomt in de GezinssamenstellingCodelijst.

ZIB-700

BehandelingToegestaanCodelijst uitbreiden met "Niet besproken"

Aangemaakt op: 28-08-2018 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: BehandelAanwijzing Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 13-09-2018

Omschrijving:
Voor de Palliatieve Zorg dataset moeten we expliciet kunnen aangeven dat een BehandelAanwijzing NIET is besproken. Het lijkt het handigst om dit te doen door de BehandelingToegestaanCodelijst uit te breiden.
Besluit:
In Waardelijst "BehandelingToegestaanCodelijst" een NULL Flavour NASK (Not Asked =Niet gevraagd) toegevoegd.

ZIB-701

AfwijkendeUitslag algemenere naam geven

Aangemaakt op: 28-08-2018 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: Contact Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
In de palliatieve zorg dataset zoeken we een plek voor een tekstuele reden van een contact anders dan een Probleem of Verrichting. AfwijkendeUitslag gebruiken we daar nu voor maar kan dan willen we dit item graag hernoemen naar "Beschrijving" of "Toelichting".
Besluit:
Extra element 'Toelichting(ST)' toegevoegd aan 'RedenContact' Bij beschrijving van verrichting (als reden contact) aangepast dat het hier om een 'zorghandeling' gaat ipv een 'verrichting'

ZIB-703

In plaatje komt term TestNaam voor, terwijl de zib die niet (meer) kent.

Aangemaakt op: 19-09-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 27-09-2018

Omschrijving:
In het model van deze zib staat zowel bij TestUitslag als bij TestMethode een toelichting waarin de term "TestNaam" wordt gebruikt. Maar TestNaam komt in het model niet (meer?) voor. Alleen TestCode. Verzoek is om het plaatje aan te passen.
Besluit:
TestNaam veranderd naar TestCode.

ZIB-704

Typefouten in model van de zib

Aangemaakt op: 19-09-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
In het plaatje van het zibmodel, en ook in de tekst, komt enkele keren "ZorgverlenersRol" naast "ZorgverlenerRol" voor. Een van beide is goed (volgens mij de laatste, zonder s). Rest moet aangepast worden.
Besluit:
Naam van het dataelement ZorgverlenersRol is gewijzigd in ZorgverlenerRol

ZIB-705

Kardinaliteit PolsfrequentieWaarde

Aangemaakt op: 21-09-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Polsfrequentie Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
De kardinaliteit van PolsfrequentieWaarde is nu 0..1, terwijl dit bij HartfrequentieWaarde op 1 is gezet. Nu is dus in Polsfrequentie alleen het dataelement PolsfrequentieDatumTijd verplicht. Dit is onlogisch, kardinaliteit PolsfrequentieWaarde zou ook 1 moeten zijn.
Besluit:
De cardinaliteit van het element Polsfrequentiewaarde (0..1) en Hartfrequentiewaarde uit zib Hartfrequentie (1) waren niet consistent. Dit is verbeterd, beiden zijn nu 1.

ZIB-707

Geen indicatie mogelijk bij zib Voedingsadvies

Aangemaakt op: 21-09-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Voedingsadvies Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 21-05-2019

Omschrijving:
Deze zib geeft niet de mogelijkheid om aan te geven wat de indicatie is voor het voedingsadvies. Bij andere behandelingsoorten als Verrichting en Medicatie is dit wel het geval. Het lijkt logisch en nuttig om dit ook bij Voedingsadvies mogelijk te maken.
Besluit:
In de bouwsteen in de mogelijkheid opgenomen om te verwijzen naar het probleem dat ten grondslag ligt aan het voedingsadvies.

ZIB-716

Tobacco use ZIB - tobacco type clarification

Aangemaakt op: 24-09-2018 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: Algemeen Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 09-10-2018

Omschrijving:
Hello!

In the BGZ specifications document<https://www.registratieaandebron.nl/pdf/Basisgegevensset_Zorg_v1_0.pdf> the 'Tabakgebruik' ZIB is defined as "Alle bekende tabakgebruik" (all known tobacco use) but the Tabakgebruik ZIB wiki page<https://zibs.nl/wiki/TobaccoUse-v1.2.1(2015EN)> only references smoked tobacco, such as cigarettes, cigars, and pipe. The 'type of tobacco used' code list also only references smoked tobacco.

Does smokeless tobacco, such as chewing tobacco, need to be included in the ZIB?

Kyle Bohrer | Epic | Poliklinische Implementatie | * +31 73 692 7400 | * kbohrer@epic.com [Created via e-mail received from: Kyle Bohrer <kbohrer@epic.com>]
Besluit:
Gebruikt kauwtabak en Gebruikt snuiftabak toegevoegd aan SoortTabakGebruikCodelijst

ZIB-718

Kleine onvolkomenheid SNAQ 65+ ZIB

Aangemaakt op: 24-09-2018 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: SNAQ65+Score Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 27-09-2018

Omschrijving:
L.S.,

Vandaag bekeek ik de ZIB van de SNAQ 65+. Daarbij zag ik de codelijst SNAQ65+_Gewichtsverlies (valueset OID 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.4.30.1). Daarin staat bij beide codes het gewichtsverlies in de laatste maand genoemd. De SNAQ 65+ gaat echter uit van het onbedoelde gewichtsverlies gedurende de laatste zes maanden, en niet de laatste maand. Elders in de ZIB bij de definitie van het concept GewichtsverliesScore staat wel zes maanden genoemd. Verder klopt de definitie van de grens niet: volgens de bronnen die ik kan vinden gaat de validatie uit van ‘4kg of meer’ en ‘minder dan 4kg’, dus >=4kg. De huidige beschrijvingen zijn ‘Minder dan 4kg’ en ‘Meer dan 4kg’. Ze vermelden dus niet wat er gescoord moet worden bij een gewichtsverlies van exact vier kilo en zouden dat volgens mij wel moeten doen. Mijn voorstel: de scores aanpassen naar ‘minder dan 4kg in de laatste zes maanden’ en ‘4kg of meer in de laatste zes maanden’.

Bronnen: De onderbouwing van de stuurgroep ondervoeding op, http://www.stuurgroepondervoeding.nl/wp-content/uploads/2015/02/Uitleg-en-onderbouwing-SNAQ65-.pdf Deze verwijst naar de originele studie LASA van de VU en de VUmc – ik heb de originele publicaties er niet bij gezocht, maar ik ga er even van uit dat dit hetzelfde is.

Met vriendelijke groet,

Pieter Bos [Created via e-mail received from: Pieter Bos <pieter.bos@nedap.com>]
Besluit:
In de gewichtsverlies codelijst zat een storende fout. Er stond bij minder dan vier kilo i]'in de laaste maand' ipv 'in de laatste zes maanden. Bovendien was de grens van vier kilo bij geen van de keuzes inclusief de grens. Dit is aangepast.

ZIB-728

aanpassing zib verpleegkundige interventie

Aangemaakt op: 24-09-2018 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: VerpleegkundigeInterventie Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 27-09-2018

Omschrijving:
L.s.

Bij deze wil ik namens V&VN een wijzigingsverzoek indienen voor de zib 'verpleegkundige interventies'. Dit op basis van de richtlijn verpleegkundige verslaglegging waarin de definitie is aangepast. Deze definitie is in lijn met de norm: NEN-EN-ISO 18104 (en) Medische informatica - Categorische structuren voor de beschrijving van verpleegkundige diagnoses en taken in terminologische systemen (ISO 18104:2014,IDT).

In de huidige zib 'verpleegkundige interventie' wordt een onderscheid gemaakt tussen verpleegkundige interventie en verpleegkundige actie. Dit onderscheid (gelaagdheid) wordt in de NEN-ISO norm en in de richtlijn niet gemaakt. Ons voorstel is dan ook om geen onderscheid meer te maken tussen verpleegkundige actie en verpleegkundige interventie.

Met vriendelijke groet,

Erna Vreeke,

Voorzitter redactieraad


Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland Churchilllaan 11, 3527 GV, Utrecht Postbus 8212, 3503 RE, Utrecht E. e <info@ernavreeke.nl>.vreeke@venvn.nl M. 06-50613506 www.venvn.nl
Besluit:
Het tussenliggende VerpleegkundigeActie niveau (container) met bijbehorende omschrijving (Activiteit) is verwijderd en alle overige data-elementen die aan VerpleegkundigeActie verbonden waren zijn nu direct gekoppeld aan het rootconcept VerpleegkundigeInterventie.

ZIB-732

Een aantal Snomed codes blijken bij nadere controle invalide. Een aantal andere codes zijn inmiddels Inactive verklaard in SNOMED

Aangemaakt op: 09-10-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie

Blaasfunctie
Darmfunctie
FunctieHoren
Hartfrequentie
SondeSysteem
VrijheidsbeperkendeMaatregelen

Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 21-05-2019

Omschrijving:
Invalide id’s:

* 2921100014610 (gedwongen medicatie): moet zijn 29211000146105 |Forced medication (procedure)| [Vrijheidsbeperkende maatregelen]
* 24627300 (patient position): moet zijn 246273001 |Patient position (attribute)|
* 0511000146102 (cardiac pacemaker amperage): moet zijn 30501000146104 |stroomsterkte van cardiale pacemaker (waarneembare entiteit)|
* 11198001 (defecation): moet zijn 111989001 |Defecation (observable entity)| [Darmfunctie]

 

Inactieve concepten:

* 28278009 |Micturition (observable entity)| is vervangen door 364196001 |Micturition feature (observable entity)| (maar zonder context kan ik niet beoordelen of dit nog steeds de goede koppeling is) [Blaasfunctie]
* 248650006 |Heart irregular (finding)| (hartslag onregelmatig) is vervangen door 361137007 |onregelmatige hartslag (bevinding)| [Hartfrequentie]
* 714917003 |Ability to transfer location with assistance (finding)| (hulp nodig) is vervangen door 719024002 |Able to transfer location with assistance (finding)| [Mobiliteit]
* 281414004 |Percutaneous endoscopic gastrostomy catheter (physical object)| (PEG sonde) vervangen door 470571004 |gastrostomiekatheter (fysiek object)| (daar twijfel ik over) [Sondesyteem]
* 272182005 |Aid to hearing (physical object)| vervangen door 6012004 |gehoorapparaat (fysiek object)|[FunctieHoren]
* 23067006 |toxische epidermale necrolyse (aandoening)| (toxische epidermale necrolyse) vervangen door 768962006 |Lyell syndrome (disorder)| [AllergieIntolerantie]

Besluit:
In de vorige prepublicatie zijn een aantal Snomed CT codes gevonden die ofwel niet bestonden (meestal een typefout) of die door Snomed obsolete verklaard waren. Deze codes zijn nu vervangen. In de waardelijsten zullen die obsolete codes wel getoond blijven worden naast de nieuwe codes, maar met de toevoeging OBSOLETE. De code kunnen namelijk ooit wel gebruikt zijn. Gebruik van obsolete codes wordt sterk afgeraden.

ZIB-736

Tikfout in omschrijving Identificatienummer

Aangemaakt op: 10-10-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: part.BasisElementen Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 11-10-2018

Omschrijving:
"Nummer dat de instantiatie van de bouwsteen wereldwijd uniek _identificeerd_"

moet zijn

"Nummer dat de instantiatie van de bouwsteen wereldwijd uniek *identificeert*"
Besluit:
Definitie Identificatienummer is conform voorstel aangepast.

ZIB-759

CaseManager toevoegen aan ZorgverlenerRolCodelijst

Aangemaakt op: 11-12-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg

CaseManager mist als waarde in ZorgverlenerRolCodelijst. Voorstel is om hiervoor de perfect passende SNOMED CT code ‘768832004 Case manager’ te nemen. OTH is een escape als het echt niet anders kan. In ieder geval in de Palliatieve Zorg is de rol expliciet nodig.
Besluit:
Aan de codelijst ZorgverlenerRolCodelijst is de rol Casemanager toegevoegd.

ZIB-760

Telefoonnummer, toelichting veld toevoegen

Aangemaakt op: 11-12-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: part.Contactgegevens Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 21-05-2019

Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg

In dit project heeft men extra toelichting nodig op een telefoonnummer. Kan ook algemeen nummer zijn of team nummer oid. Als je een tekstuele toelichting bij een Contactgegeven kan toevoegen zou dit zou ook oplossing zijn voor BITS-702. Het telefoonnummer is namelijk niet altijd van de Zorgverlener zelf.
Besluit:
Aan een telefoonnummer is nu een toelichtingsveld toegevoegd, waarin nadere bijzonderheden over het nummer kunnen worden vastgelegd.

ZIB-762

Contactpersoon wordt gebruikt als Relatedpersoon

Aangemaakt op: 14-12-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Contactpersoon Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg

De persoon hoeft niet contact te zijn. Deze ZIB kan prima gebruikt voor andere dan contact personen. De beschrijving helemaal bijwerken, zodat dat duidelijk is. Nu staat e.g. bij Purpose heel nadrukkelijk dat het om een Contactpersoon gaat. Wij gebruiken het ook voor de betrokken Tolk van de patient.

Evt de naam wijzigen naar een goede vertaling van RelatedPerson, iets als Betrokkenpersoon. Maar wmb is het al genoeg om de beschrijving bij te werken.
Besluit:
De zib ContactPersoon wordt breder gebruikt dan de naam aangeeft, namelijk als bij de zorg van de patiënt betrokken (niet medisch professioneel) persoon. De beschrijvingen zijn zo aangepast dat duidelijk is dat deze bredere toepassing mogelijk is.

ZIB-763

Levensovertuiging toelichtingveld toevoegen

Aangemaakt op: 14-12-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Levensovertuiging Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 21-05-2019

Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg

We hebben een toelichting-veld nodig om belang aan te geven.
Besluit:
Aan de bouwsteen is een toelichting veld toegevoegd om het belang van de levensovertuiging voor de patiënt aan te geven.

ZIB-767

Gezinssituatie kind naam, geslacht, en waar woonachtig als uitwondend

Aangemaakt op: 14-12-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Gezinssituatie

GezinssituatieKind

Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
Project: Regionale Oncologie Netwerken Palliatieve Zorg

We hebben nodig: kind naam, geslacht en bij uitwonende kinderen ook waar woonachtig.

Een oplossing is om in ZIB Gezinssituatie een toelichting veld bij Kind toevoegen om hiervoorgenoemde gegevens vast te leggen.

767N.B. AantalX is afleidbaar uit Kind registraties? Is er een constraint?

ZIB GezinssituatieKind gebruikt wel Contactpersoon om naam e.d. van het kind erbij te halen. Zoiets is hier nodig, maar niet vanuit het kind.
Besluit:
Toelichtingsveld bij container 'Kind' aan zib Gezinssituatie toegevoegd. 

ZIB-768

Gezinssituatie codering Inwonend fout

Aangemaakt op: 14-12-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Gezinssituatie Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
NL-CM:7.13.5 SCT codering fout voor “Inwonend”

Er wordt nu SCT voor “# in household” als code gebruikt. Dat is echt wat anders dan een boolean die aangeeft of een kind inwonend is.
Besluit:
De SNOMED CT code voor inwonend werd als onvoldoende duidelijk beschouwd. Er is nu een nieuwe code 224133007 |Lives with family (finding)| aan toegekend.

ZIB-770

SoortTabakGebruikCodelijst uitbreiding met 3 waardes gevraagd

Aangemaakt op: 17-12-2018 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
Vanuit de Epic ziekenhuizen komen er een behoefte aan nog 3 waardes mbt TabakGebruik. Het gaat namelijk over:

 • Kauwtabak
 • Snuiftabak
 • E-sigaret

Zowel Kauwtabak (713914004) als Snuiftabak (713914004) als E-sigaret (722499006) hebben al blijkbaar SNOMED codes gedefinieerd.
Besluit:
Kauwtabak (713914004) als Snuiftabak (713914004) als E-sigaret (722499006) zijn toegevoegd aan SoortTabakGebruikCodelijst

ZIB-781

aanpassing omschrijving 'Farmaceutische vorm'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: part.Product Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
Tekst aanpassen naar:

 

De farmaceutische vorm geeft de vorm van een geneesmiddel weer. Voorbeelden zijn: tablet, zetpil, infusievloeistof, zalf. Indien het middel een GPK uit de G-standaard kent dan is de vorm via de G-standaard bekend. Voor producten zonder code (vrije tekst, magistrale bereiding), kan de toedieningsvorm worden opgegeven.

 

En: onder de link bij de waardenlijst staat bij codesysteemnaam: ... (tabel 6). Dit aanpassen naar: ... (bst902, thesaurus 6)
Besluit:
Tekstuele aanpassing

ZIB-786

aanpassing omschrijving 'Aanvullende instructie'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: part.GebruiksInstructie Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
'de huisartsenstandaard WCIA tabel 25' vervangen door 'NHG-tabel Gebruiksvoorschrift'


En: onder de link naar de waardenlijst staat bij codesysteemnaam NHG-tabel 25. Dit wijzigen in NHG-tabel Gebruiksvoorschrift. En hier kan aan toegevoegd worden: G-Standaard bst362.

Bij de omschrijving op deze pagina staat WCIAv3 Tabel 25 B-codes. Als dit slaat op NHG-tabel versie 3: inmiddels is versie 6 vigerend. En: tabel 25 B-codes vervangen door NHG-tabel Gebruiksvoorschriftx

 

 
Besluit:
beschrijving van elementen waarin werd gerefereerd naar 'huisartsenstandaard WCIA tabel 25' gewijzigd in 'NHG-tabel Gebruiksvoorschrift'

ZIB-792

aanpassing omschrijving 'Hoeveelheid ingredient'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: part.Product Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
Tekst aanpassen naar:

 

De hoeveelheid/eenheid van dit ingrediënt. Dit is de numerator voor de berekening van de sterkte.

Bijvoorbeeld:
* 100 IE
* 20 mg

 

Toelichting: waar het hier over gaat is niet de hoeveelheid, maar de hoeveelheid+eenheid, daarom '/eenheid' toegevoegd. Liefst ook de veldnaam aanpassen, tenzij dat veel gedoe is. 

Voorbeeld aangepast naar een logischer voorbeeld, de eenheid van een werkzame stof is meestal geen ml. Liever een gangbaarder eenheid zoals IE

 
Besluit:
Omschrijving concept 'IngredientHoeveelheid' als ook de tagged value DCM::ExampleValue aangepast

ZIB-795

aanpassing voorbeeld 'Product (geneesmiddel)'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: part.Product Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
de PRK die er staat (carbasalaatcalcium), is vervallen. Nieuw voorbeeld:

PRK 67903 PARACETAMOL TABLET 500MG
Besluit:
DCM::ExampleValue (voorbeeld) aangepast naar bestaande code PRK 67903 PARACETAMOL TABLET 500MG

ZIB-796

aanpassing definitie 'ProductCode (geneesmiddelcode)'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: part.Product Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
Huidige tekst vervangen door:

 

De codering van geneesmiddelen wordt in Nederland ontleend aan de G-Standaard (uitgegeven door Z-Index), die onder regie van de KNMP wordt gevuld.

Het gecodeerde geneesmiddel kan worden uitgedrukt als:
* GTIN Global Trade Item Number
* ZI-nummer (2.16.840.1.113883.2.4.4.8)
* Handelsproductcode (HPK)
* Voorschrijfcode (PRK)
* Generieke productcode (GPK)
* Anatomic Therapeutic Classification code (ATC)
* Stofnaamcode (SNK)
* Stofnaamcode i.c.m. stamtoedieningsweg (SSK)
* SNOMED CT code

De GTIN maakt het mogelijk het product incl. de herkomst met een barcode te identificeren.

Het ZI-nummer is het handelsproduct inclusief de verpakkingsgrootte.
De HPK is het handelsproduct zoals de fabrikant het registreert en in de handel brengt.
De PRK bevat alle GPK-kenmerken, aangevuld met een aantal kenmerken die nodig zijn om het juiste middel te kunnen voorschrijven. Dit niveau is bedoeld om generiek te kunnen voorschrijven..
De GPK definieert de farmaceutische kenmerken van een product, namelijk samenstelling, sterkte, eenheden, farmaceutische vorm en toedieningsweg..

De SSK is de combinatie van één enkele werkzame stof plus stamtoedieningsweg.

De SNK is de (werkzame) stof.

 

Voor de verdere toelichting op deze niveaus uit de G-Standaard zie de Implementatierichtlijn Ruggengraat op www.z-index.nl


Daarnaast bestaan er in de lokale systemen ook 90.000.000 nummers. Deze nummers dienen NIET te worden gecommuniceerd, in dat geval dient slechts de omschrijving te worden gecommuniceerd. Dit overeenkomstig de standaard van Nictiz.

 

Vragen van Leonora bij bovenstaande:

* een ATC communiceren lijkt me niet zinvol. Wat is het nut dat deze hier bij staat? Wat is de bedoelde functionaliteit hiervan? Vanuit GSt-oogpunt als het gaat over het vastleggen en communiceren van het geneesmiddel ter identificatie daarvan, zou ik ATC weglaten.
* wellicht een idee om te verwijzen naar de richtlijn over het uitwisselen van 90 miljoen nummers? Vindplaats: https://www.nictiz.nl/wp-content/uploads/2013/12/Richtlijn-goed-beheerd-geneesmiddelenbestand-versie-1.0-DEF.pdf

 

 
Besluit:
Tekstaanpassingen van beschrijving concept 'ProductCode'.

ZIB-797

aanpassing definitie 'Product (geneesmiddel)'

Aangemaakt op: 10-12-2018 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: part.Product Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
Door meerdere ingrediënten op te geven wordt het mogelijk om een samengesteld product weer te geven. -Als een van de samenstellende delen vloeibaar is, dan wordt de dosering in milliliters opgegeven, anders in 'stuks'.-

 

Toelichting: wanneer iets ml of stuks wordt, is niet iets om hier te vermelden. Dat hangt van het geneesmiddel af en moet dus uit de eenheden bij het geneesmiddel worden afgeleid. Het zou ook gram kunnen zijn, of nog wat anders. Dus weglaten, kan juist verwarrend werken
Besluit:
In tekst in 'concept' referentie naar unit (ml of stuks) verwijderd. 

ZIB-804

Regel ProductCode verkeerde plek in tabel

Aangemaakt op: 08-02-2019 Component: Wiki pagina
Het betreft de bouwstenen: part.Product Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
Het informatiemodel plaatje klopt, echter in de tabel eronder staat ProductCode op verkeerde regel (hij moet eigenlijk 2 regels omhoog) en komt daardoor niet overeen met informatiemodel plaatje.
Besluit:
Op de wiki pagina van de zib leek het element op het verkeerde inspring niveau te staan. Dit is echter al in een eerdere prerelease opgelost.

ZIB-805

Bereik invariant toevoegen in UML modellering

Aangemaakt op: 13-02-2019 Component: Wiki pagina
Het betreft de bouwstenen: part.Bereik Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
De Zib Bereik heeft de volgende twee beschrijvingen bij:

Concept omschrijving: "_Het bereik geeft ofwel een vaste waarde ofwel een minimale en maximale waarde aan die een hoeveelheid kan aannemen._"

Concept nominaleWaarde_:  "Dit element kan net in combinatie met een minimale en maximale waarde gebruikt worden."_

Graag zouden we zien dat in het informatiemodel (plaatje) dit ook zichtbaar wordt gemaakt, zoals in bijvoorbeeld: [6]

Dit maakt het een stuk (sneller) duidelijk.
Besluit:
UML datamodel is aangepast zodat ook in het informatiemodel duidelijk is dat er een keuze moet worden gemaakt tussen een nominale- OF een minimale en maximale waarde. 

ZIB-807

Verstrekking - verstrekker:: zorgaanbieder heeft verkeerde vertaling (HealthcareProfessional)

Aangemaakt op: 26-02-2019 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Verstrekking Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
Verstrekking - verstrekker:: zorgaanbieder heeft verkeerde vertaling in het engels in de kolom concept (HealthcareProfessional). Dit is verwarrend.

zie [7]) en [8])

Zie eventueel https://bits.nictiz.nl/browse/MM-158  waar dit geconstateerd is in de tweede bullet van de originele probleemomschrijving.
Besluit:
De Engelse benaming van het element was foutief, nl HealthcareProfesional ipv HealthcareProvider. Dit is gecorrigeerd.

ZIB-808

LOINC Answer codes links werken niet

Aangemaakt op: 01-03-2019 Component: Wiki pagina
Het betreft de bouwstenen: ApgarScore Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
De LA-codes bij de antwoorden op de Apgar scores linken door naar terminologie.nictiz.nl - de LOINC Answer codes zitten daar echter niet in, je komt dus op een lege pagina.

Oplossing: links verwijderen.
Besluit:
LOINC Answer (LA) Codes werden door de wiki pagina software gezien als LOINC codes en werden daarom voorzien van een link naar de LOINC browser. Deze link gaf echter geen resultaat omdat LOINC deze codes zelf niet separaat toont. De software is aangepast om te voorkomen dat er een link is.

ZIB-811

SoortTabakGebruikCodelijst uitbreiden met E-smoker

Aangemaakt op: 01-03-2019 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: TabakGebruik Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
In het UMC Utrecht willen de artsen ook graag de mogelijkheid hebben het gebruik van een E-smoker vast te leggen. Kan deze optie aan de SoortTabakGebruikCodelijst toegevoegd worden?

 
Besluit:
Dit issue is een duplicaat van issue ZIB-770. Zie aldaar.

ZIB-813

AlertNaamCodelijst uitbreiden met dragerschap van multiresistente bacteriën

Aangemaakt op: 06-03-2019 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: Alert Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
Aanvraag vanuit RIVM:

"Vanuit het programma Antibioticaresistentie (ABR) willen wij graag aandacht vragen voor een update op de AlertNaamCodelijst in de Zib Alert. In deze codelijst staan op dit moment slechts twee van de meest relevante bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) genoemd. In samenwerking met de regionale zorgnetwerken en de beheerorganisatie van de Nederlandse Labcodeset zijn wij inmiddels gekomen tot een lijstje van dragerschap met zeven BRMO groepen die onderscheidend zijn voor het beleid rondom hygiëne en infectiepreventie conform de richtlijnen van de Werkgroep Infectiepreventie in verschillende contexten (ziekenhuis, verpleeghuis, thuiszorg). Deze informatie is uiterst relevant bij verwijzing, overdracht en ontslag, om verdere verspreiding van BRMO te voorkomen. Vandaar dat enkele al in de AlertNaamCodelijst waren opgenomen."

We zijn de volgende lijst met koppelingen overeengekomen: |Enterobacteriaceae – CPE|715881003 \|drager van carbapenemresistente Enterobacteriaceae (bevinding)\|| |Enterobacteriaceae – BRMO excl. CPE|97961000146102 \|drager van carbapenemgevoelige multiresistente Enterobacteriaceae (bevinding)\|| |Stenotrophomonas maltophilia – BRMO|97981000146105 \|drager van multiresistente Stenotrophomonas maltophilia (bevinding)\|| |Acinetobacter spp – BRMO|97971000146108 \|drager van multiresistente Acinetobacter (bevinding)\|| |Pseudomonas aeruginosa – BRMO|97971000146108 \|drager van multiresistente Acinetobacter (bevinding)\|| |Enterococcus faecium – VRE|431109006 \|drager van vancomycineresistente enterokok (bevinding)\|| |Streptococcus pneumoniae – PRP|97991000146107 \|drager van multiresistente Streptococcus pneumoniae (bevinding)\|| |MRSA|432415000 \|drager van meticillineresistente Staphylococcus aureus (bevinding)\||
Besluit:
De vanuit het programma antibioticaresistentie (ABR) aangeleverde lijst met 7 BMRO groepen zijn toegevoegd/aangepast in de AlertNaamCodelijst.

ZIB-816

Bij toelichting AnatomischeLocaties staat verrichting ipv Probleem

Aangemaakt op: 19-03-2019 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Probleem Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
Bij de toelichting/definitie van ProbleemAnatomischeLocatie staat :  Anatomische locatie die de focus is van de verrichting. Dit moet zijn Anatomische locatie die de focus is van het Probleem
Besluit:
Tekstuele aanpassing in definitie ProbleemAnatomischeLocatieProbleemAnatomischeLocatie

ZIB-819

aanpassen kardinaliteit RedenContact naar 1..*

Aangemaakt op: 26-03-2019 Component: Algemeen
Het betreft de bouwstenen: Contact Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 21-05-2019

Omschrijving:
Casus:

Patiënt Janssen komt naar ons slaaplaboratorium voor een slaaponderzoek. Bij inschrijving in de instelling wordt de ZIB-patiënt gevuld, de verwijzing wordt getrieerd en onze planningsafdeling maakt een afspraak. Deze afspraak start op 1-2-2019 om 1600 uur en eindigt 2-2-2019 rond de middag. Tijdens deze afspraak vinden een aantal verrichtingen plaats, bv. 039735 (Polysomnografie (PSG)), 190021 (Klinische opname) en 190218 (Verpleegdag.) Soms, dat wordt tijdens de opname beslist, vindt ook een verrichting 39851 (Behandeling middels CPAP of BiPAP) plaats.

In mijn ogen zou het logisch zijn de afspraak als contact te registeren en als reden van contact meerdere verrichtingen op te nemen. Dit staat de kardinaliteit naar mijn interpretatie niet toe.

Dhr Fred Smeele (Nictiz) geeft aan: het zou mogelijk moeten zijn dat er bij 1 contact meer dan 1 problemen/verrichtingen/afwijkende uitslagen als  'reden contact' worden geregistreerd. Dus de huidige zib moet hierop worden aangepast. Is het mogelijk dat jij/jullie een wijzigingsvoorstel hiervoor indienen in BITS ?

Verzoek: Pas de kardinaliteit van RedenContact aan van 1 naar 1..*

Bij deze,

vriendelijke groet,

Joost Oosterbaan

 
Besluit:
Kardinaliteit reden contact aangepast van 1 naar 1..*

ZIB-821

OverdrachtGeplandeZorgactiviteit laten vervallen en onderliggende zibs aanpassen

Aangemaakt op: 09-04-2019 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Contact

MedicatieToediening2
MedischHulpmiddel
OverdrachtGeplandeZorgactiviteit
Vaccinatie
VerpleegkundigeInterventie
Verrichting

Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 10-04-2019

Omschrijving:
Laten vervallen OverdrachtGeplandeZorgactiviteit en de onderliggende zibs (MedicatieToediening, Verrichting, VepleegkundigeInterventie, Vaccinatie, Contact, en MedischHulpmiddel) zo aanpassen (ook in teksten) dat datums in de toekomst mogelijk worden.

Zie ook memo in de bijlage[link title|http://example.com
Besluit:
De zib OverdrachtGeplandeZorgactiviteit komt in deze prepublicatie te vervallen. De zib werd gebruikt om bepaalde activiteiten in de toekomst te plannen. Hiervoor werd in de bouwsteen verwezen naar andere zibs die juist aangaven dat de gemodelleerde informatie in het verleden plaats vond. Dit gaf verwarring. Waar van toepassing zijn in deze laatste zibs (Contact, Verrichting, Vaccinatie) de definities aangepast zodat zij ook voor toekomstige activiteiten gebruikt kunnen worden.

ZIB-822

Mapping reden van opname in HCIM Encounter

Aangemaakt op: 10-04-2019 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: Contact Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 21-05-2019

Omschrijving:
De ZIB Contact bevat een reden contact (NL-CM:15.1.13). Hierbinnen zijn 3 mogelijkheden: afwijkende uitslag, probleem en verrichting. In het FHIR profiel HCIM Encounter is afwijkende uitslag gemapt naar _reason_ en probleem en verrichting naar _diagnosis.condition_

In het LUMC wordt (evenals in veel andere huizen) een reden van opname (diagnose/behandeling) geregistreerd in een vrij tekstveld. Er kan dus niet (altijd) gerefereerd worden naar een Condition of Procedure. Wij mappen deze informatie nu naar _reason.text_ wat volgens de omschrijving van dit element in de core resource wel de juiste plek is voor deze informatie.

Is het mogelijk probleem en verrichting (naast de mapping op _diagnosis.condition_ die volkomen terecht en logisch is) ook te mappen op _reason_?
Besluit:
Dit issue is een duplicaat van ZIB-701. Zie aldaar.

ZIB-823

Veld 'Reactieduur' nog in example bij zib AllergieIntolerantie

Aangemaakt op: 11-04-2019 Component: Wiki pagina
Het betreft de bouwstenen: AllergieIntolerantie Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 11-04-2019

Omschrijving:
Het veld 'ReactieDuur' staat nog in de example instance op de wiki van zib AllergieIntolerantie ([9]) terwijl deze niet meer opgeomen is in het ontwerp van de zib.

Gemeld in -MMMT-19-

 
Besluit:
het veld 'ReactieDuur' is ook weggehaald uit de 'example instance' omdat deze in een eerdere release reeds uit het informatiemodel was verwijderd. 

ZIB-845

Ontbrekende SNOMED CT code in InfuuskatheterTypeCodelijst

Aangemaakt op: 08-05-2019 Component: DCM (Enterprise Architect)
Het betreft de bouwstenen: Infuus Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 21-05-2019

Omschrijving:
In de InfuuskatheterTypeCodelijst heeft de waarde Subcutaneous catheter (Subcutaan infuus) nog de code tbd. HIervoor moet nog een geldige SNOMED CT code komenF
Besluit:
In de codelijst had een concept (Subcutaan infuus) nog de code tbd. Hiervoor is nu de code 465504007 |Subcutaneous injection/infusion port needle (physical object) aan toegekend.

ZIB-880

scope van de opmerking klopt niet met de context van de container 'monster'

Aangemaakt op: 30-05-2019 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: LaboratoriumUitslag Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 02-07-2019

Omschrijving:
Engelse tekst bij veld 'toelichting' aan container monster/specimen klopt niet. de NL kan verbeterd worden

NL: Opmerking over de afname het monster, bijv. afname na (glucose)stimulus of medicijn inname. moet zijn NL: Opmerking over het monster, bijv. afname na (glucose)stimulus of medicijn inname.

EN: comments on administering the test , such as drawing material after a (glucose) stimulus or taking medicine. moet zijn EN: comments on the specimen , such as drawing material after a (glucose) stimulus or taking medicine.
Besluit:
Kleine tekstaanpassingen omschrijving 'toelichting' bij monster in engels en Nederlands

ZIB-889

nl.zorg.Zorgverlener: valueset ZorgverlenerRolCodelijst

Aangemaakt op: 12-06-2019 Component: -style="vertical-align:top" Het betreft de bouwstenen: Zorgverlener Publicatieversie:
Status: In pre-publicatie Publicatiedatum: 02-07-2019

Omschrijving:

 • Bevinding:*

De rol van 'Casemanager' is niet opgenomen in de genoemde valueset. In de zorgpraktijk wordt dit ook wel genoemd 'Zorgcoordinator' of 'Coordinerend Zorgverlener'.

In de geboortezorg is in de PWD informatiestandaard het data element 'casemanager' opgenomen.

 • Argumentatie:*

In de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, paragraaf 9.1.2 Coordinerend zorgverlener wordt beschreven wat de rol is van deze zorgverlener. Men gebruikt de term casemananger niet (zie voetnoot in document).

Ook in een nader stuk vond ik deze rol terug. Zie bijvoorbeeld Handreiking  Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg. KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, GGZ Nederland, NPCF. 26 januari 2010

Zie ook andere beschrijvingen van verantwoordelijkheden in de zorg (Dementie). en bijvoorbeeld in VILANS22-03-2013/ Casemanagement, op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij.

 • Vraag:*

Kan in de genoemde valueset een waarde worden toegevoegd? Waarde 'Casemanager', 'Zorgcoordinator'?
Besluit:
Dit issue is een duplicaat van ZIB-759. Zie aldaar.


Deze wiki pagina is gegenereerd op 7-7-2019 10:27:00