Legenda: verschil tussen versies

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken
(Kolom 'Type')
(Column 'Type')
 
Regel 3: Regel 3:
  
 
== Legenda==
 
== Legenda==
===Column 'Type'===
+
===Kolom 'Type'===
  
 
{|class="wikitable" style="width: 750px"
 
{|class="wikitable" style="width: 750px"
 
|-
 
|-
|style="width: 40px;"|[[Bestand:Block.png|26px]]||HCIM root, the top level of the HCIM.
+
|style="width: 40px;"|[[Bestand:Block.png|26px]]||Bouwsteen, het hoogste niveau van de bouwsteen.
 
|-
 
|-
|[[Bestand:Folder.png|24px]]||Container. A container is a collection of related elements, which can occur together one or more times.
+
|[[Bestand:Folder.png|24px]]||Container. Een container bevat een aantal bij elkaar horende concepten, die gezamenlijk één of meerdere malen kunnen voorkomen.
 
|-
 
|-
|[[Bestand:Verwijzing.png|24px]]||Reference. A reference to another HCIM. The column 'Reference' contains the name of the HCIM as well as a link.
+
|[[Bestand:Verwijzing.png|24px]]||Verwijzing. Een verwijzing naar een andere bouwsteen. In de kolom 'Verwijzing' wordt dit nader gespecificeerd.
 
|-
 
|-
|[[Bestand:ANY.png]]||Datatype ANY: any of the below mentioned datatypes can be used.
+
|[[Bestand:ANY.png]]||Datatype ANY: elke van de onderstaande datatypes kan gebruikt worden,
 
|-
 
|-
|[[Bestand:BL.png]]||Datatype BL: boolean. Data element that only represents the values 'Yes/No' of 'True/False'.
+
|[[Bestand:BL.png]]||Datatype BL: boolean. Gegeven kan uitsluitend de waarde 'Ja/Nee' of 'Waar/Onwaar' hebben.
 
|-
 
|-
|[[Bestand:CD.png]]||Datatype CD: coded descriptor. Data element that is coded with codesystems like SNOMED-CT, LOINC, G-Standaard, etc. Datatype CD includes:
+
|[[Bestand:CD.png]]||Datatype CD: coded descriptor. Gegeven dat gecodeerd wordt met codesystemen als SNOMED-CT, LOINC, G-Standaard, etc. Datatype CD bestaat uit:
<ul><li>code</li><li>displayname of the code</li><li> codesystem name</li><li>codesystem identification number (OID)</li><li>original text of the concept</li></ul>.
+
<ul><li>code</li><li>displaynaam van de code</li><li> codesysteem naam</li><li>codesysteem identificatienummer (OID)</li><li>oorspronkelijke tekst van het concept</li></ul>.
 
|-
 
|-
|[[Bestand:CO.png]]||Datatype CO: coded ordinal. Data element like CD but type CO adds semantics related to ordering to the elements of the codesystem, ''e.g.'' little, normal, much, very much. In addition to the elements specified for data type CD, data type CO also consists of a number that represents the order and that makes calculations possible.
+
|[[Bestand:CO.png]]||Datatype CO: coded ordinal. Gegeven dat niet alleen gecodeerd wordt als bij datatype CD, maar tevens een volgorde en evt. een getal toekent aan deze codes, bv. weinig, normaal, veel, zeer veel. Datatype CO bestaat naast de elementen die bij datatype CD genoemd zijn, tevens uit een getal die de volgorde representeert en waarmee berekeningen mogelijk worden.
 
|-
 
|-
|[[Bestand:ED.png]]||Datatype ED: encoded data. Datatype that is used to represent ''e.g.'' images or document blob's.
+
|[[Bestand:ED.png]]||Datatype ED: encoded data. Gegevenstype dat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld beelden en gehele documenten.
 
|-
 
|-
|[[Bestand:II.png]]||Datatype II: instance identifier. Data element that uniquely identifies a thing or object, ''e.g'' a driving licence number, a passport number, etc. Datatype II includes:
+
|[[Bestand:II.png]]||Datatype II: instance identifier. Gegeven dat een identificerend nummer bevat uit een geregistreerd nummersysteem, bv. rijbewijsnummer, paspoort, BSN. Datatype II bestaat uit:
<ul><li>identifying number</li><li>nameof the assigning authority</li><li>identification number van het number system (OID)</li></ul>
+
<ul><li>identificerend nummer</li><li>naam van de uitgevende organisatie</li><li>identificatienummer van het nummersysteem (OID)</li></ul>
Although it is common to speak of a number, an identifying number may contain alphanumeric characters. An example of this are passport numbers.
+
Hoewel het gebruikelijk is over een nummer te spreken, kan een identificerend nummer alfanumerieke tekens bevatten. En voorbeeld hiervan zijn paspoortnummers.
 
|-
 
|-
|[[Bestand:INT.png]]||Datatype INT: integer. Data element that contains any of the natural numbers, the negatives of these numbers, or zero.
+
|[[Bestand:INT.png]]||Datatype INT: integer. Gegeven dat een geheel getal representeert, dus zonder decimalen.
 
|-
 
|-
|[[Bestand:PQ.png]]||Datatype PQ: physical quantity. Data element that expresses a quantity and a unit of measure, typically the result of a measurement. The units of measure are to be selected from the UCUM system.
+
|[[Bestand:PQ.png]]||Datatype PQ: physical quantity. Gegeven bestaande uit een decimaal getal en een eenheid, typisch de uitkomst van een meting. Voor de eenheden dient gekozen te worden uit het UCUM stelsel.
 
|-
 
|-
|[[Bestand:ST.png]]||Datatype ST: string. Data element contains textual information.
+
|[[Bestand:ST.png]]||Datatype ST: string. Gegeven dat vrije tekst bevat.
 
|-
 
|-
|[[Bestand:TS.png]]||Datatype TS: timestamp. Data element contains a date and/or a time. Incomplete dates like 'March 1985' are allowed.
+
|[[Bestand:TS.png]]||Datatype TS: timestamp. Gegeven dat een tijd of datum bevat. Dit kan ook een incomplete datum zijn, zoals 'maart 1985'.
 
|-
 
|-
|[[Bestand:Unknown.png]]||Error: datatype not found. Normally this icon will not be present.
+
|[[Bestand:Unknown.png]]||Fout: datatype niet gevonden. Dit hoort normaal niet voor te komen.
  
 
|}
 
|}

Huidige versie van 23 sep 2019 om 21:43

In de tabel behorende bij het informatiemodel worden in de kolommen 'Type' en 'Verwijzing' iconen gebruikt. De betekenis van deze iconen staat hieronder vermeld.

Legenda

Kolom 'Type'

Block.png Bouwsteen, het hoogste niveau van de bouwsteen.
Folder.png Container. Een container bevat een aantal bij elkaar horende concepten, die gezamenlijk één of meerdere malen kunnen voorkomen.
Verwijzing.png Verwijzing. Een verwijzing naar een andere bouwsteen. In de kolom 'Verwijzing' wordt dit nader gespecificeerd.
ANY.png Datatype ANY: elke van de onderstaande datatypes kan gebruikt worden,
BL.png Datatype BL: boolean. Gegeven kan uitsluitend de waarde 'Ja/Nee' of 'Waar/Onwaar' hebben.
CD.png Datatype CD: coded descriptor. Gegeven dat gecodeerd wordt met codesystemen als SNOMED-CT, LOINC, G-Standaard, etc. Datatype CD bestaat uit:
  • code
  • displaynaam van de code
  • codesysteem naam
  • codesysteem identificatienummer (OID)
  • oorspronkelijke tekst van het concept
.
CO.png Datatype CO: coded ordinal. Gegeven dat niet alleen gecodeerd wordt als bij datatype CD, maar tevens een volgorde en evt. een getal toekent aan deze codes, bv. weinig, normaal, veel, zeer veel. Datatype CO bestaat naast de elementen die bij datatype CD genoemd zijn, tevens uit een getal die de volgorde representeert en waarmee berekeningen mogelijk worden.
ED.png Datatype ED: encoded data. Gegevenstype dat gebruikt wordt voor bijvoorbeeld beelden en gehele documenten.
II.png Datatype II: instance identifier. Gegeven dat een identificerend nummer bevat uit een geregistreerd nummersysteem, bv. rijbewijsnummer, paspoort, BSN. Datatype II bestaat uit:
  • identificerend nummer
  • naam van de uitgevende organisatie
  • identificatienummer van het nummersysteem (OID)

Hoewel het gebruikelijk is over een nummer te spreken, kan een identificerend nummer alfanumerieke tekens bevatten. En voorbeeld hiervan zijn paspoortnummers.

INT.png Datatype INT: integer. Gegeven dat een geheel getal representeert, dus zonder decimalen.
PQ.png Datatype PQ: physical quantity. Gegeven bestaande uit een decimaal getal en een eenheid, typisch de uitkomst van een meting. Voor de eenheden dient gekozen te worden uit het UCUM stelsel.
ST.png Datatype ST: string. Gegeven dat vrije tekst bevat.
TS.png Datatype TS: timestamp. Gegeven dat een tijd of datum bevat. Dit kan ook een incomplete datum zijn, zoals 'maart 1985'.
Unknown.png Fout: datatype niet gevonden. Dit hoort normaal niet voor te komen.

Kolom 'Verwijzing'

List2.png Verwijzing naar waardelijst op dezelfde wikipagina
AA2.png Verwijzing naar de uitgevende instantie van een identifier op dezelfde wikipagina
Block.png Verwijzing naar een andere bouwsteen. Bij het volgen van de referentie wordt een nieuwe pagina geopend.

Algemeen

In de tabel onder het informatiemodel staan voor het bovenste niveau en voor containers een Arrowdown.png en bij de overige concepten een Arrowright.png
Hiermee wordt aangegeven tot welke container het concept behoort.
Bij iedere nieuwe container springt de lijst verder in, aangegeven met een verticale stippellijn.
Alle elementen op hetzelfde inspring niveau behoren tot dezelfde container.