Huidaandoening-v1.0(2015NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken


Let op!! Dit is niet de meeste recente versie van deze bouwsteen. Deze is hier te vinden.

Algemeen

Naam: nl.nfu.Huidaandoening EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2015
Publicatie status: Published
Publicatie datum: 8-9-2015


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::CreationDate 7-7-2014
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name NFU & V&VN
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.19.3
DCM::KeywordList Huidaandoening, huidirritatie
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList Werkgroep RadB Verpleegkundige Gegevens
DCM::Name nl.nfu.Huidaandoening
DCM::PublicationDate 8-9-2015
DCM::PublicationStatus Published
DCM::ReviewerList Projectgroep RadB Verpleegkundige Gegevens & Kerngroep Registratie aan de Bron
DCM::RevisionDate 8-9-2015
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

'

Publicatieversie 1.0 (01-07-2015).

Concept

Een huidaandoening is een door een nader aan te duiden oorzaak ontstane verstoring van het orgaan huid.

Purpose

Informatie over de huidaandoening is van belang voor het vaststellen van de benodigde zorg of bij het voortzetten daarvan. Bij overdracht van de patiënt kan zo nodig tijdig specifieke deskundigheid of materialen worden geregeld.
Een eventuele onderliggende medische aandoening die oorzaak van de huidaandoening is, wordt niet in dit concept beschreven maar in de probleemlijst vastgelegd.

Evidence Base

Voor de codelijst van het concept SoortAandoening is bewust gekozen voor een beperkte lijst. De reden hiervoor is dat er zeer veel soorten huidaandoeningen zijn die in de huidige situatie vrijwel altijd als vrije tekst worden vastgelegd. Daartoe heeft het concept de mogelijkheid om te kiezen voor de mogelijkheid 'Other' waarbij de huidaandoening in vrije tekst kan worden meegegeven. Als huidaandoeningen meer gestructureerd vastgelegd worden, kan deze codelijst uitgebreid worden.

Information Model


#HuidAnatomischeLocatieCodelijstVerpleegkundigeInterventie-v1.0(2015NL)#10209#10208OverdrachtConcern-v1.2(2015NL)#10200#10202#10356#SoortAandoeningCodelijstHuidaandoening-v1.0Model(2015NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:19.3.1 Arrowdown.pngHuidaandoening Rootconcept van de bouwsteen Huidaandoening. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Huidaandoening.
CD.png NL-CM:19.3.2 Arrowright.pngSoortAandoening 0..1 Beschrijving van het type huidaandoening van de patiënt.
95320005 Disorder of skin
List2.png SoortAandoeningCodelijst
TS.png NL-CM:19.3.3 Arrowright.pngOntstaansDatum 0..1 De datum waarop de huidaandoening is ontstaan. Dit mag een vage datum zijn, bijv. alleen een jaartal.
Verwijzing.png NL-CM:19.3.7 Arrowright.pngOorzaak::Probleem 0..1 Beschrijving van de oorzaak van het probleem dat ten grondslag ligt aan de huidaandoening.
Block.png OverdrachtConcern
CD.png NL-CM:19.3.4 Arrowright.pngAnatomischeLocatie 0..1 De locatie op het lichaam waar de huidaandoening zich manifesteert.
List2.png HuidAnatomischeLocatieCodelijst
Verwijzing.png NL-CM:19.3.5 Arrowright.pngBehandeling::VerpleegkundigeActie 0..* De verpleegkundige handelingen die nodig zijn om de huidaandoening te verzorgen. Dit omvat het schoonmaken en verzorgen van de huid. Daarnaast kunnen o.a. de gebruikte (verband)materialen en de frequentie van de verzorging vastgelegd worden.
Block.png VerpleegkundigeInterventie
ST.png NL-CM:19.3.6 Arrowright.pngToelichting 0..1 Een toelichting op de huidaandoening en de verzorging ervan.
48767-8 Annotation comment

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Huidaandoening
SoortAandoening Huidletsel door incontinentie
AnatomischeLocatie Linker lies
OntstaansDatum 10-09-2014
Oorzaak
ProbleemNaam -
Behandeling
Activiteit Extra aandacht voor huidbescherming.
Toelichting Intacte velrode huid met glanzend aspect.

Valuesets

HuidAnatomischeLocatieCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.3.2 Binding:
Conceptnaam Codestelselnaam Codesysteem OID
SNOMED CT: <<91723000|anatomical structure| SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96

SoortAandoeningCodelijst

Valueset OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.19.3.1 Binding:
Conceptnaam Conceptcode Codestelselnaam Codesysteem OID Omschrijving
Irritant contact dermatitis due to incontinence 402276007 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Huidletsel door incontinentie
Intertrigo 58759008 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Intertrigo/smetten
Eczema 43116000 SNOMED CT 2.16.840.1.113883.6.96 Eczeem
Other OTH NullFlavor 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Deze bouwsteen in overige publicaties

Bouwsteen verwijzingen

Deze bouwsteen verwijst naar

Deze bouwsteen wordt gebruikt in

--

Technische specificaties in HL7v3 CDA en HL7 FHIR

Om informatie op basis van zorginformatiebouwstenen uit te wisselen zijn aanvullende, meer technische specificaties nodig.
Niet iedere omgeving kan met dezelfde technische specificaties overweg. Om deze reden zijn er meerdere typen technische specificaties:

  • HL7® versie 3 CDA compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz ART-DECOR® omgeving Artdecor.jpg
  • HL7® FHIR® compatibele specificaties, beschikbaar via de Nictiz-omgeving op de Simplifier FHIR Registry Fhir.png

Downloads

De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Registratie aan de bron publicatie 2015 incl. errata dd. 16-07-2015
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 24/12/2018 12:41:07 met ZibExtraction v. 3.0.6932.1989


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht