GroupRelease: verschil tussen versies

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken
(Groep en Release beheer gebruikersinterface)
(Publicaties)
Regel 85: Regel 85:
 
</li>
 
</li>
 
<li>'''Nieuwe release aanmaken'''<br>
 
<li>'''Nieuwe release aanmaken'''<br>
In de tekstvelden onder de titel kan de naam van de nieuwe groep in de ondersteunde talen ingevoerd worden.
+
In het tekstveld 'Release jaar' kan het nieuwe releasejaar ingevuld worden. Als het veld gevuld wordt, wordt de knop 'Toevoegen' actief en de releaseomschrijvingsvelden gewist.
 
</li>
 
</li>
<li>'''Release omschrijving aanmaken/wijzigen'''
+
<li>'''Release omschrijving aanmaken/wijzigen'''<br>
 +
De velden tonen de omschrijving van de geselecteerde release. Bij een nieuwe release dienen hier de beschrijvingen in de ondersteunde talen ingevuld te worden.
 
</li>
 
</li>
<li>'''ART-DECOR gegevens'''
+
<li>'''ART-DECOR gegevens'''<br>
 +
Gegevens noodzakelijk voor de juiste koppeling naar ART-DECOR. Vulling in overleg ART-DECOR beheerder
 
</li>
 
</li>
 
<li>'''Actieknoppen'''<br>
 
<li>'''Actieknoppen'''<br>

Versie van 24 nov 2018 om 19:00

Manual pagina's

Korte beschrijving

De functionaliteit van de applicatie GroupRelase bestaat uit twee delen, het beheer van groepen en het beheer van (pre)publicaties.

Warning-icon.png Voor het configureren van zowel groepen als publicatie moeten de zib's eerst geregistreerd worden (met applicatie ZibExtraction)

Groepen

Op de wikistartpagina van een publicatie staan de beschikbare zib's opgesomd ingedeeld in groepen. Dit is uitsluitend een hulpmiddel om het zoeken eenvoudiger te maken.
Met de applicatie GroupRelease is het mogelijk de groepen te beheren. Zib's kunnen hiermee in en uit groepen geplaatst worden, nieuwe groepen kunnen aangemaakt worden en oude verwijderd.
de indeling in een groep is geen eigenschap van de zib's en staat los van de publicatie indelingen. De groepsindeling kan dus ook op ieder gewenst moment als gevolg van nieuwe inzichten gewijzigd worden, zonder dat dit wijzigingen aan de zib's of publicaties met zich mee brengt.
De indeling is echter niet dynamisch: de wikistartpagina moet opnieuw met ZibExtraction aangemaakt worden om de indeling actueel te maken, maar de zib's wikipagina's hoeven niet opnieuw gemaakt te worden.

Warning-icon.png De groepsindeling staat los van de publicaties. Dit houdt in dat als de startpagina van een oudere publicatie opnieuw gegenereerd wordt, de nieuwe indeling toegepast wordt.

Publicaties

Van vrijwel iedere zib zijn meerdere versies beschikbaar. Omdat zib's (versieloos) naar andere zibs verwijzen, is er een afspraakmechanisme bovenop de zib's nodig om te komen tot consistente sets van zib's.
De verschijningsvorm van deze afspraken zijn (pre)publicaties. In deze afspraken wordt eenduidig vastgelegd welke versie van welke zib onderdeel uitmaakt van een bepaalde set.
Omdat alleen verwezen mag worden naar zib's die in deze set opgenomen zijn, is hiermee tevens duidelijk naar welke versie van een zib's verwezen wordt binnen de context van een set.
Omdat een bepaalde versie van een zib dus per definitie in meerdere (pre)publicaties kan voorkomen, moet de inhoud van een publicatie los van de zib's vastgelegd worden.
Ook hiervoor is de applicatie GroupRelase beschikbaar. Hiermee kan voor een (pre)publicatie aangegeven worden welke zib's (en in welke versie) deel uitmaken van deze (pre)pubicatie.
Het identificerende kenmerk van een publicatie is het jaartal van verschijnen. Conform de afspraken is er per jaar maximaal één publicatie.
Prepublicatie's hebben als kenmerk ook het jaartal van verschijnen. Een volgende (pre)publicatie in hetzelfde jaar overschrijft - zoals afgesproken - de eerdere prepublicatie, voor zover die aanwezig is.
Indien in een jaar uitsluitend een prepublicatie verschijnt, wordt deze bij het verschijnen van de (eerste pre)publictie van het volgende jaar verwijderd uit de lijst van beschikbare publicaties.

Groep en Release beheer gebruikersinterface

Het programma GroupRelease kent de volgende besturingselementen:

Groepen

GroepReleaseUI 1.png
Figuur 1: Groep mode gebruikersinterface
 1. Menubalk
  Opslaan: Opslaan van de wijzigingen en afsluiten van de applicatie
  Annuleren: Afsluiten van de applicatie. Als er wijzigingen zijn gedaan, wordt gevraagd of deze opgeslagen moeten worden.
  Help: Heeft twee submenu items:
  • Over: Informatie over de applicatie
  • Help pagina: Gebruiksaanwijzing van de applicatie (deze pagina)
 2. Alle Zib's
  De listbox toont de namen van alle geregistreerde zib's.
 3. Beschikbare versies
  Indien in de bovenliggende lijst een zib geselecteerd is, worden alle geregistreerde versies van die zib getoond.
 4. Groepen/Releases tabbladen
  Kiezen voor beheer van groepen of releases
 5. Alle Zib groepen
  Tekstbox toont alle groepen en biedt de mogelijkheid er één te selecteren.
 6. Nieuwe groep aanmaken
  In de tekstvelden onder de titel kan de naam van de nieuwe groep in de ondersteunde talen ingevoerd worden.
 7. Actieknoppen
  Verwijderen: Verwijderen geselecteerde groep.
  Toevoegen: Aanmaken nieuwe groep. Knop wordt actief na vullen groepsnamen.
 8. Groepslistboxen
  Rechter paneel geeft de zibs aan die tot de geselecteerde groep behoren, de linker toont de zibs die tot geen één groep behoren.
 9. Actieknoppen
  Wis selectie: Wis de selectie in het betreffende paneel (2x).
  Verwijder uit groep: Verwijder geselecteerde zib's uit de groep
  Toevoegen aan groep: Voeg geselecteerde zib's toe aan groep
 10. Statusbalk
  Geeft de locatie aan waar de groep/release configuratie file is opgeslagen.

Publicaties

GroepReleaseUI 2.png
Figuur 2: Release mode gebruikersinterface
 1. Groepen/Releases tabbladen
  Kiezen voor beheer van groepen of releases
 2. Alle Releases
  Tekstbox toont alle groepen en biedt de mogelijkheid er één te selecteren.
 3. Nieuwe release aanmaken
  In het tekstveld 'Release jaar' kan het nieuwe releasejaar ingevuld worden. Als het veld gevuld wordt, wordt de knop 'Toevoegen' actief en de releaseomschrijvingsvelden gewist.
 4. Release omschrijving aanmaken/wijzigen
  De velden tonen de omschrijving van de geselecteerde release. Bij een nieuwe release dienen hier de beschrijvingen in de ondersteunde talen ingevuld te worden.
 5. ART-DECOR gegevens
  Gegevens noodzakelijk voor de juiste koppeling naar ART-DECOR. Vulling in overleg ART-DECOR beheerder
 6. Actieknoppen
  Verwijderen: Verwijderen geselecteerde release.
  Wijzigen: Wijzigen releaseomschrijving van de geselecteerde groep. Knop wordt actief na vullen releaseomschrijving velden
  Toevoegen: Aanmaken nieuwe release. Knop wordt actief na vullen releasejaar veld.
 7. Releaselistboxen
  Rechter paneel geeft de zibs en hun versie aan die tot de geselecteerde release behoren, de linker toont de zibs die niet tot de release behoren.
 8. Versie keuze pop-up
  Dialoog wordt getoond als een zib, waar meer dan één versie van bestaat, toegevoegd wordt aan de release.
 9. Actieknoppen
  Wis selectie: Wis de selectie in het betreffende paneel (2x).
  Wijzig versie: Verander de versie van een zib uit de release
  Verwijder: Verwijder geselecteerde zib's uit de release
  Voeg toe: Voeg geselecteerde zib's toe aan release
  Checkbox.png Hoogste versie: Voeg van de voor toevoegen geselecteerde zib's de hoogste versie toe.
 10. Statusbalk
  Geeft de locatie aan waar de groep/release configuratie file is opgeslagen.

Gebruik

Afsluiten van de applicatie

De applicatie kan gesloten worden met de menu knoppen en op de gebruikelijke Windows manieren (rode kruis, alt F4 etc.)

Warning-icon.png De knoppen 'Wijzigen en 'Toevoegen' wijzigen alleen de labelteksten in het geheugen, niet in het labelconfiguratie bestand.
Daarom moeten na wijzigingen altijd ook nog het menu item 'Opslaan' geselecteerd worden. Hiermee worden de wijzigingen ook in het bestand opgeslagen.

Als er wijzigingen aangebracht zijn en de applicatie op een of andere wijze afgesloten wordt zonder dat de wijzigingen opgeslagen zijn,
wordt een dialoog getoond worden met de vraag of de wijzigingen alsnog opgeslagen moeten worden.

Configureerbare gegevens

Naam Beschrijving Gebruik Locatie Huidige waarde Wijzigbaar via UI
WikiBase De basis url van deze wiki Hiermee wordt de url van deze pagina aangemaakt. ZibAppsStart.cfg https://zibs.nl/wiki Nee
CommonConfigLocation Locatie gedeelde configuratiedata Acties op het Zib Label bestand ZibExtraction.cfg C:\ProgramData\Nictiz\ZibExtraction\Config Ja