BasisElementen-v1.0(2017NL)

Uit Zorginformatiebouwstenen
Ga naar: navigatie, zoeken

Algemeen

Naam: nl.zorg.part.BasisElementen EN.png
Versie: 1.0
ZIB Status:Final
Publicatie: 2017
Publicatie status: Prepublished
Publicatie datum: 04-09-2017


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht

Metadata

DCM::CoderList
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList
DCM::CreationDate 20-6-2017
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.0.0
DCM::KeywordList
DCM::LifecycleStatus Final
DCM::ModelerList
DCM::Name nl.zorg.part.BasisElementen
DCM::PublicationDate 04-09-2017
DCM::PublicationStatus Prepublished
DCM::ReviewerList
DCM::RevisionDate 04-09-2017
DCM::Superseeds
DCM::Version 1.0
HCIM::PublicationLanguage NL

Revision History

Publicatieversie 1.0 (04-09-2017).

Concept

Alle ZIB's bevatten impliciet een aantal basiselementen. Deze zijn in de informatiemodellen van de afzonderlijke bouwstenen in de meeste gevallen niet opgenomen, maar worden wel verondersteld aanwezig te zijn.
Het betreft concepten die meer technisch van aard zijn, vaak geen of weinig klinische relevantie hebben, maar voor de eenduidigheid en herleidbaarheid van de gegevens noodzakelijk zijn.
In die gevallen, waarin deze elementen wel een klinische betekenis hebben, zullen zij meestal wel explicit in de bouwsteenmodellen zichtbaar zijn. Een voorbeeld hiervan is een AGB nummer als identificerend nummer voor een zorgverlener.

Purpose

De basis elementen van een ZIB maken de informatie die een instatiatie van een ZIB bevat, identificeerbaar en traceerbaar. Het zijn elementen die ondermeer voor auditing doelen belangrijk zijn.

Information Model


BasicElements-v1.0Model(NL).png


Type Id Concept Card. Definitie DefinitieCode Verwijzing
Block.png NL-CM:0.0.1 Arrowdown.pngZIBRoot Rootconcept van de betreffende bouwsteen.
II.png NL-CM:0.0.6 Arrowright.pngIdentificatienummer 1 Nummer dat de instantiatie van de bouwsteen wereldwijd uniek identificeerd. Het nummer is samengesteld uit een identificatie van de uitgevende organisatie en een door deze organisatie toegekend uniek nummer.
396278008 Identification number
AA2.png AssigningAuthority
Folder.png NL-CM:0.0.2 Arrowdown.pngInformatiebron 1 Degene die de informatie heeft verschaft en instaat voor de juistheid ervan.

Dit is niet altijd de zorgverlener, maar het kan ook de patiënt zijn of een andere betrokkene zoals bv een ouder, mantelzorger of voogd. De informatiebron hoeft niet de auteur van de informatie te zijn, die in dezen uitsluitend instrumenteel is t.a.v. de vastlegging.

385438008 Source of information (attribute)
Verwijzing.png NL-CM:0.0.3 Arrowright.pngPatientAlsBron::Patient (0..1) De patient als bron van de informatie.
Block.png Patient
Verwijzing.png NL-CM:0.0.4 Arrowright.pngZorgverlener (0..1) De zorgverlener als bron van de informatie.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:0.0.5 Arrowright.pngBetrokkeneAlsBron::Contactpersoon (0..1) De betrokkene (ouder, mantelzorger, ...) als bron van de informatie.
Block.png Contactpersoon
Folder.png NL-CM:0.0.7 Arrowdown.pngAuteur 0..1 Degene die de informatie heeft vastgelegd. Afhankelijk van het informatiesysteem waarin de gegevens vastgelegd zijn kan dit zijn de patient, de zorgverlener of andere betrokkene
Verwijzing.png NL-CM:0.0.8 Arrowright.pngPatientAlsAuteur::Patient (0..1) De patiënt als auteur van de informatie.
Block.png Patient
Verwijzing.png NL-CM:0.0.9 Arrowright.pngZorgverlenerAlsAuteur::Zorgverlener (0..1) De zorgverlener als auteur van de informatie.
Block.png Zorgverlener
Verwijzing.png NL-CM:0.0.10 Arrowright.pngBetrokkeneAlsAuteur::ContactPeroon (0..1) De betrokkene (ouder, mantelzorger, ...) als auteur van de informatie.
Block.png Contactpersoon
Folder.png NL-CM:0.0.11 Arrowdown.pngOnderwerp 1 Degene op wie de informatie betrekking heeft. Vaak zal dit de patiënt zijn, maar vooral bij kleine kinderen kan het informatie over de ouder of verzorger zijn. Vooral bij de verpleegkundige overdrachten speelt b.v. bekwaamheid en betrokkenheid van mantelzorgers een rol.
131195008 Subject of information
Verwijzing.png NL-CM:0.0.12 Arrowright.pngPatient (0..1) De patient als degene over wie de informatie gaat.
Block.png Patient
Verwijzing.png NL-CM:0.0.13 Arrowright.pngBetrokkene::Contactpersoon (0..1) De betrokkene (ouder, mantelzorger, ...) als degene over wie de informatie gaat.
Block.png Contactpersoon
TS.png NL-CM:0.0.14 Arrowright.pngDatumTijd 0..1 Datum en evt. de tijd waarop de gebeurtenis waarop de informatie betrekking heeft plaatsvond.

Dit is de medisch relevante datum en tijd.

439771001 Date of event

Kolommen Concept en DefinitieCode: houdt de muis boven de waarde voor meer informatie
Voor uitleg over de gebruikte symbolen, zie de legenda pagina List2.png

Example Instances

Basis Elementen
Identificatienummer 01229993999444
Datum 16-05-2016
Onderwerp: Patiënt
Naamgegevens
PatiëntIdentificatienummer 111222333
Achternaam Putten
Voorvoegsels van
AchternaamPartner Giessen
VoorvoegselsPartner van der
Voornamen Johanna Petronella Maria
Geslacht Vrouw
Geboortedatum 28-04-1934
Adresgegevens*
Straat 1e Jacob van Campenstr
Huisnummer 15
Woonplaats Hoogmade
Gemeente Kaag en Braassem
Postcode 1012 NX
AdresSoort Woon-/verblijfadres
Land Nederland
Informatiebron: Contactpersoon
Rol Eerste contactpersoon
Relatie Dochter
Naam
Geslachtsnaam van Putten
Voornamen F.P.
Auteur: Zorgverlener
ZorgverlenerIdentificatieNummer 21870932
ZorgverlenerRol Hoofdbehandelaar
Specialisme Neuroloog
ZorgverlenerNaam
Initialen J.H.R.
Geslachtsnaam Peters
Adres
Straat Simon Smitweg
Huisnummer 1
Woonplaats Leiderdorp
Postcode 2353 GA
AdresSoort Werkadres
Land Nederland

Uitgevende instanties

De identificerende nummers worden uitgegeven door de volgende instanties

AssigningAuthority

Identificerend nummer ID system OID
AssigningAuthority OID: AssigningAuthorityOID

Meer over deze bouwsteen

Voor meer technisch georientieerde informatie en HL7/ XML materialen wordt verwezen naar de informatie op de Nictiz Art-Decor site over deze bouwsteen[1]
De bouwsteen is ook beschikbaar als pdf bestand PDF.png of als spreadsheet Xlsx.png

Over deze informatie

De informatie in deze wiki pagina is gebaseerd op de Prerelease 2017 #1
De voorwaarden van gebruik staan op de beginpagina List2.png
Deze pagina is gegenereerd op 28/09/2017 10:33:43


Back 16.png Terug naar ZIB overzicht