MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=compare

(main | compare)
  • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Toon het verschil tussen 2 pagina's.

Een versienummer, een paginatitel of een pagina-ID is vereist voor zowel de "from" en "to" parameter.

Parameters:
fromtitle

Eerste paginanaam om te vergelijken.

fromid

Eerste pagina-ID om te vergelijken.

Type: integer
fromrev

Eerste versie om te vergelijken.

Type: integer
totitle

Tweede paginanaam om te vergelijken.

toid

Tweede pagina-ID om te vergelijken.

Type: integer
torev

Tweede versie om te vergelijken.

Type: integer
Example:
Create a diff between revision 1 and 2.
api.php?action=compare&fromrev=1&torev=2 [open in sandbox]