MediaWiki API help

This is an auto-generated MediaWiki API documentation page.

Documentation and examples: https://www.mediawiki.org/wiki/API

action=block

(main | block)
  • Voor deze module zijn leesrechten nodig.
  • Voor deze module zijn schrijfrechten nodig.
  • This module only accepts POST requests.
  • Source: MediaWiki
  • License: GPL-2.0+

Gebruiker blokkeren.

Parameters:
user

Gebruikersnaam, IP-adres of IP-range om te blokkeren. Kan niet samen worden gebruikt me userid

Type: user name
userid

Gebruikers-ID om te blokkeren. Kan niet worden gebruikt in combinatie met user.

Type: integer
expiry

Vervaldatum. Kan relatief zijn (bijv. 5 months of 2 weeks) of absoluut (2014-09-18T12:34:56Z). Indien ingesteld op infinite, indefinite, of never verloopt de blokkade nooit.

Standaard: never
reason

Reden voor blokkade.

Default: (empty)
anononly

Alleen anonieme gebruikers blokkeren (uitschakelen van anonieme bewerkingen via dit IP-adres)

Type: boolean (details)
nocreate

Voorkom registeren van accounts.

Type: boolean (details)
autoblock

Blokkeer automatisch het laatst gebruikte IP-adres en ieder volgend IP-adres van waaruit ze proberen aan te melden.

Type: boolean (details)
noemail

Gebruiker weerhouden van het sturen van e-mail. (Vereist het blockemail recht).

Type: boolean (details)
hidename

Verberg de gebruikersnaam uit het blokkeerlogboek. (Vereist het hideuser recht).

Type: boolean (details)
allowusertalk

De gebruiker toestaan om hun eigen overlegpagina te bewerken (afhankelijk van $wgBlockAllowsUTEdit).

Type: boolean (details)
reblock

De huidige blokkade aanpassen als de gebruiker al geblokkeerd is.

Type: boolean (details)
watchuser

De gebruikerspagina en overlegpagina van de gebruiker of het IP-adres volgen.

Type: boolean (details)
tags

Wijzigingslabels om toe te passen op de regel in het blokkeerlogboek.

Values (separate with | or alternative):
token

A "csrf" token retrieved from action=query&meta=tokens

This parameter is required.
Examples:
Het IP-adres 192.0.2.5 voor drie dagen blokkeren met First strike als opgegeven reden.
api.php?action=block&user=192.0.2.5&expiry=3%20days&reason=First%20strike&token=123ABC [open in sandbox]
Blokkeer gebruikerVandal voor altijd met reden Vandalism en voorkom het aanmaken van nieuwe accounts en het versturen van email
api.php?action=block&user=Vandal&expiry=never&reason=Vandalism&nocreate=&autoblock=&noemail=&token=123ABC [open in sandbox]